EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020M9744

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9744 – Mastercard/Nets) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 219/09

PUB/2020/525

OJ C 219, 3.7.2020, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 219/15


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9744 – Mastercard/Nets)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 219/09)

1.   

W dniu 26 czerwca 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Mastercard Incorporated (Stany Zjednoczone) („Mastercard”),

Nets A/S (Dania) („Nets”).

Mastercard przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad segmentem obsługi korporacyjnej przedsiębiorstwa Nets („przedsiębiorstwo docelowe”).

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

Koncentracja została odesłana do Komisji Europejskiej przez duński Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 22 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Do odesłania przyłączyły się następnie Austria, Finlandia, Norwegia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

w przypadku Mastercard: przedsiębiorstwo technologiczne prowadzące działalność w sektorze płatności globalnych. Jest ono właścicielem i operatorem markowych czterostronnych systemów kart płatniczych i świadczy usługi w zakresie zmiany usługodawcy podczas transakcji kartą płatniczą. Prowadzi ono również działalność związaną z rozwiązaniami w zakresie płatności alternatywnych, za pośrednictwem Vocalink Holdings Limited — przedsiębiorstwa świadczącego przede wszystkim usługi w zakresie podstawowej infrastruktury systemów płatności. Mastercard świadczy również usługi w zakresie podstawowej infrastruktury płatności z konta na konto w ramach systemów w Europie i poza nią,

w przypadku przedsiębiorstwa docelowego: jednostka gospodarcza przedsiębiorstwa Nets prowadząca działalność w obszarze płatności globalnych, dostarczająca usług płatniczych i rozwiązań technologicznych, głównie w Skandynawii, a także w ramach jednolitego obszaru płatności w euro. Przedmiot działalności Nets stanowią przede wszystkim: (i) usługi w zakresie podstawowej infrastruktury rozliczeń płatności z konta na konto w czasie rzeczywistym i systemie dual-message, oraz (ii) szereg usług dotyczących płatności faktur z konta na konto i usług pomocniczych w Danii i Norwegii.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9744 – Mastercard/Nets

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).


Top