EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0823(01)

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

OJ C 286, 23.8.2019, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 286/1


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 286/01)

Data przyjęcia decyzji

14.06.2019

Numer pomocy

SA.53821 (2019/N)

Państwo członkowskie

Włochy

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Modifica del Meccanismo di remunerazione della disponibilità di risorse per l’adeguatezza. Introduzione di requisiti ambientali

Podstawa prawna

(a)

Legislative Decree No 379/2003, which provides that the energy regulator (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — ‘ARERA’) should define the criteria and conditions on the basis of which the Transmission System Operator (‘TSO’) shall propose a mechanism to remunerate capacity in order to guarantee system adequacy. Such proposal is approved by the Minister for Economic Development ('the Minister') after hearing the ARERA.

(b)

Article 1, paragraph 153 of law No 147/2013, which provides that the Ministry of Economic Development (the 'Ministry') shall define the conditions and modality for the definition of a capacity remuneration system for flexible capacity.

(c)

Minister's decree of 30 June 2014, which approved the TSO's proposal of 20 September 2013 TE/P20130004704, following the ARERA Decision ARG/elt/98/11 of 21 July 2011.

(d)

ARERA Decision ARG/elt 98/11

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Ochrona środowiska

Forma pomocy

Pozostałe – 0

Budżet

Intensywność pomocy

Czas trwania

do 31.12.2028

Sektory gospodarki

Wytwarzanie energii elektrycznej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministero Sviluppo Economico

Via Molise 2 00187 Roma (Italia)

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

25.07.2019

Numer pomocy

SA.54724 (2019/N)

Państwo członkowskie

Irlandia

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Limited extension of NAMA’s lifespan to work out residual loans

Podstawa prawna

National Asset Management Agency Act 2009

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc

Cel pomocy

Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki

Forma pomocy

Inny rodzaj ulgi podatkowej, Gwarancja, Pozostałe – Special powers granted to NAMA

Budżet

Intensywność pomocy

Czas trwania

01.01.2022 - 31.12.2025

Sektory gospodarki

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Minister for Finance, acting in accordance with the NAMA Act

Department of Finance Government Buildings Upper Merrion Street Dublin 2 Ireland

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

15.04.2019

Numer pomocy

SA.51614 (2018/N)

Państwo członkowskie

Polska

Region

Warminsko-Mazurskie

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Cel pomocy

Efektywność energetyczna, Ochrona środowiska

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: PLN 233.3143 (w mln)

Intensywność pomocy

%

Czas trwania

Od 15.04.2019

Sektory gospodarki

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną; gaz; parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

25.10.2018

Numer pomocy

SA.51866 (2018/N)

Państwo członkowskie

Finlandia

Region

SUOMI/FINLAND

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Costs of prevention, control, eradication of animal diseases in aquaculture

Podstawa prawna

Eläintautilaki 441/2013 (Act on Animal diseases)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Choroby zwierząt

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 5 (w mln)

Budżet roczny: EUR 3 (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

01.01.2016 - 31.12.2021

Sektory gospodarki

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3, FI-00790 Helsinki

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

26.07.2019

Numer pomocy

SA.45274 (2016/NN)

Państwo członkowskie

Francja

Region

FRANCE

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Parc éolien en mer de Courseulles lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Podstawa prawna

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Eoliennes Offshore du Calvados

Cel pomocy

Energia odnawialna

Forma pomocy

Pozostałe

Budżet

Całkowity budżet: EUR 3 058 (w mln)

Budżet roczny: EUR 152.5 (w mln)

Intensywność pomocy

%

Czas trwania

Od 01.01.2022

Sektory gospodarki

Wytwarzanie energii elektrycznej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

26.07.2019

Numer pomocy

SA.45275 (2016/NN)

Państwo członkowskie

Francja

Region

FRANCE

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Parc éolien en mer de Fécamp lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Podstawa prawna

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Eoliennes Offshore des Hautes Falaises

Cel pomocy

Energia odnawialna

Forma pomocy

Pozostałe

Budżet

Całkowity budżet: EUR 3 601 (w mln)

Budżet roczny: EUR 180 (w mln)

Intensywność pomocy

%

Czas trwania

Od 01.01.2023

Sektory gospodarki

Wytwarzanie energii elektrycznej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

26.07.2019

Numer pomocy

SA.45276 (2016/NN)

Państwo członkowskie

Francja

Region

FRANCE

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Parc éolien en mer de Saint-Nazaire lauréat de l'appel d''offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Podstawa prawna

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Rodzaj środka pomocy

Pomoc indywidualna

Parc du Banc de Guérande

Cel pomocy

Energia odnawialna

Forma pomocy

Pozostałe

Budżet

Całkowity budżet: EUR 3 560 (w mln)

Budżet roczny: EUR 178 (w mln)

Intensywność pomocy

%

Czas trwania

Od 01.01.2023

Sektory gospodarki

Wytwarzanie energii elektrycznej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

26.07.2019

Numer pomocy

SA.47246 (2017/NN)

Państwo członkowskie

Francja

Region

FRANCE

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Parc éolien en mer des iles d'Yeu et de Noirmoutier lauréat de l'appel d'offres no 2013/S 054-088441

Podstawa prawna

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc

Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier

Cel pomocy

Energia odnawialna

Forma pomocy

Pozostałe

Budżet

Całkowity budżet: EUR 3 668 (w mln)

Budżet roczny: EUR 183.4 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

Od 01.01.2024

Sektory gospodarki

Wytwarzanie energii elektrycznej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

26.07.2019

Numer pomocy

SA.47247 (2017/NN)

Państwo członkowskie

Francja

Region

FRANCE

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2013/S 054-088441

Podstawa prawna

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc

Eoliennes en mer de Dieppe Le Tréport

Cel pomocy

Energia odnawialna

Forma pomocy

Pozostałe

Budżet

Całkowity budżet: EUR 3 737 (w mln)

Budżet roczny: EUR 186.85 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

Od 01.01.2023

Sektory gospodarki

Wytwarzanie energii elektrycznej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

26.07.2019

Numer pomocy

SA.48007 (2017/NN)

Państwo członkowskie

Francja

Region

FRANCE

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Parc éolien en mer de Saint-Brieuc lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011

Podstawa prawna

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Rodzaj środka pomocy

pomoc ad hoc

Ailes Marines SAS

Cel pomocy

Energia odnawialna

Forma pomocy

Pozostałe

Budżet

Całkowity budżet: EUR 4 696 (w mln)

Budżet roczny: EUR 234.8 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

Od 01.01.2023

Sektory gospodarki

Wytwarzanie energii elektrycznej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

14.06.2019

Numer pomocy

SA.54375 (2019/N)

Państwo członkowskie

Francja

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Prolongation du régime de soutien par appels d'offres au développement des installations au sol de production d'électricité à partir d'énergie solaire, approuvé le 29 Septembre 2017

Podstawa prawna

Code de l''énergie, articles L311-10 à L311-13

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Production d'électricité

Cel pomocy

Ochrona środowiska

Forma pomocy

Pozostałe

Budżet

Całkowity budżet: EUR 1 903 000 000 (w mln)

Budżet roczny: EUR 95 150 000 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

Od 30.06.2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Tour Séquoia – 92055 La Défense Cedex

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

14.06.2019

Numer pomocy

SA.54376 (2019/N)

Państwo członkowskie

Francja

Region

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Prolongation du régime de soutien par appels d'offres au développement des installations de production d''électricité à partir de l'énergie solaire, implantées sur bâtiments

Podstawa prawna

Code de l''énergie, articles L311-10 à L311-13

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Production d'électricité

Cel pomocy

Ochrona środowiska

Forma pomocy

Pozostałe – tarif d'achat ou complément de rémunération

Budżet

Całkowity budżet: EUR 2 042 000 000 (w mln)

Budżet roczny: EUR 102 100 000 (w mln)

Intensywność pomocy

Czas trwania

Od 28.02.2020

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Tour Séquoia – 92055 La Défense Cedex

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top