EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0301(03)

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwuTekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu.

Dz.U. C 78 z 1.3.2019, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 78/7


Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG, z wyjątkiem działań wchodzących w zakres Załącznika I Traktatu)

(2019/C 78/02)

Data przyjęcia decyzji

22.08.2018

Numer pomocy

SA.50409 (2018/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

RHEINLAND-PFALZ

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Rheinland-Pfalz: Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Podstawa prawna

Richtlinie zur Förderung von Naturschutzmaßnahmen im Wald

Landeshaushaltsordnung (LHO) von Rheinland-Pfalz

Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl I S. 2542)

Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG)

Bundeswaldgesetzes

Landeswaldgesetzes (LWaldG)

Landesverordnung zur Durchführung des Landeswaldgesetzes

Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochronę lasów, Ochrona środowiska

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 5 (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

do 31.12.2024

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Zentralstelle der Forstverwaltung

Le Quartier Hornbach 9, 67433 Neustadt an der Weinstraße

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

14.12.2018

Numer pomocy

SA.51500 (2018/N)

Państwo członkowskie

Republika Czeska

Region

Czech Republic

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů – 6. kolo

Podstawa prawna

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 16 Spolupráce, Podopatření 16.4 Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky dodavatelského řetězce k vytvoření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů a propagačních činností v místním kontextu, které souvisí s rozvojem krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů, Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (dále jen „Pravidla”)

Usnesení vlády České republiky č. 532 ze dne 9. července 2014

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na współpracę na obszarach wiejskich

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Intensywność pomocy

50 %

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

26.11.2018

Numer pomocy

SA.51527 (2018/N)

Państwo członkowskie

Włochy

Region

PUGLIA

Obszary mieszane

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, misura 7 del Programma di Sviluppo Rurale

Podstawa prawna

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modificato con decisione di esecuzione della Commissione n. C(2017) 5454 del 27.07.2017

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 42.95 (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

do 31.12.2023

Sektory gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Regione Puglia dipartimento agricoltura sviluppo rurale

lungomare nazario sauro

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

08.01.2019

Numer pomocy

SA.52145 (2018/N)

Państwo członkowskie

Polska

Region

Poland

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą (reasekuracja)

Podstawa prawna

ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 792) , projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na opłacenie składek ubezpieczeniowych

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Intensywność pomocy

65 %

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

06.12.2018

Numer pomocy

SA.52289 (2018/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

BAYERN

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Bayern: Bayerisches Bergbauernprogramm

Podstawa prawna

Richtlinie: Bayerisches Bergbauernprogram 2017

Bayerische Haushaltsordnung

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych

Forma pomocy

Budżet

Całkowity budżet: EUR 6 (w mln)

Budżet roczny: EUR 3 (w mln)

Intensywność pomocy

90 %

Czas trwania

01.01.2019 – 31.12.2020

Sektory gospodarki

Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Holzkirchen

Rudolf-Diesel-Ring 1a, 83607 Holzkirchen

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

03.12.2018

Numer pomocy

SA.52310 (2018/N)

Państwo członkowskie

Litwa

Region

Lithuania

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Aide aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Podstawa prawna

Projet d’arrêté du ministre de l’Agriculture de la République de Lituanie portant approbation des règles concernant l’octroi d’aides aux entreprises agricoles ayant subi des pertes dans leur production végétale en raison de fortes précipitations en 2017

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na wyrównanie strat spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne z klęskami żywiołowymi

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 9.2 (w mln)

Intensywność pomocy

80 %

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Uprawy rolne inne niż wieloletnie, Uprawa roślin wieloletnich

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

Gedimino av. 19, Vilnius

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

11.01.2019

Numer pomocy

SA.52534 (2018/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

SACHSEN

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Sachsen – Natürliches Erbe: Vorhaben zur Prävention von Wolfsschäden

Podstawa prawna

Entwurf der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Förderung von Maßnahmen zur Sicherung der natürlichen biologischen Vielfalt und des natürlichen ländlichen Erbes im Freistaat Sachsen (Förderrichtlinie Natürliches Erbe – RL NE/2014)

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne w gospodarstwach rolnych związane z produkcją podstawową produktów rolnych

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

do 31.12.2020

Sektory gospodarki

Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Postfach 54 01 37, 01311 Dresden

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Data przyjęcia decyzji

08.01.2019

Numer pomocy

SA.52535 (2018/N)

Państwo członkowskie

Niemcy

Region

SACHSEN

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Sachsen: Ausgleichszahlungen für durch Raubtiere verursachte Schäden

Podstawa prawna

Entwurf der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zum Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachte Schäden

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Cel pomocy

Pomoc na pokrycie szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione

Forma pomocy

Dotacja bezpośrednia

Budżet

Całkowity budżet: EUR 0.18 (w mln)

Intensywność pomocy

100 %

Czas trwania

do 31.12.2023

Sektory gospodarki

Uprawy rolne; chów i hodowla zwierząt; łowiectwo; włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Landesdirektion Sachsen

Altchemnitzer Straße 41

Inne informacje

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.


Top