EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0035

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (CON/2019/35)2019/C 373/02

OJ C 373, 5.11.2019, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 373/2


Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

(CON/2019/35)

(2019/C 373/02)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 18 października 2019 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej o wydanie opinii w sprawie zalecenia Rady z dnia 10 października 2019 r. (1) dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Właściwość Rady Prezesów EBC do wydania opinii wynika z art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uwagi ogólne

1.

Zalecenie Rady, które zostało przedstawione Radzie Europejskiej i w odniesieniu do którego zasięga się opinii Parlamentu Europejskiego i Rady Prezesów EBC, zaleca mianowanie Fabia PANETTY na członka Zarządu EBC na okres ośmiu lat ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2020 r.

2.

Rada Prezesów EBC wyraża opinię, że proponowany kandydat jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem ustanowionym w art. 283 ust. 2 Traktatu.

3.

Rada Prezesów EBC nie wyraża sprzeciwu wobec zalecenia Rady dotyczącego mianowania Fabia PANETTY na członka Zarządu EBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 23 października 2019 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. C 351 z 17.10.2019, s. 1.


Top