Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8907

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8907 – Aperam/VDM) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

OJ C 395, 31.10.2018, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 395/22


Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8907 – Aperam/VDM)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 395/06)

1.   

W dniu 23 października 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji (1).

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Aperam S.A. („Aperam”, Luksemburg), oraz

VDM Metals Holding GmbH („VDM”, Niemcy).

Przedsiębiorstwo Aperam przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem VDM. Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.   

Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

Aperam jest globalnym podmiotem w sektorze stali nierdzewnej, stali elektrycznej i specjalnej, prowadzącym również działalność w zakresie produkcji i sprzedaży stopów niklu i materiałów odpornych na korozję,

VDM jest światowym producentem materiałów o wysokich parametrach technologicznych, składających się z niklu i stopów niklu, stali nierdzewnej, cyrkonu oraz stopów kobaltu.

3.   

Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.   

Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8907 – Aperam/VDM

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).


Top