Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0513(06)

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 173, 13.5.2016, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 173/1


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (wersja przekształcona)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 173/01)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Normy typu A

Normy typu A określają podstawowe pojęcia, terminologię i zasady projektowania mające zastosowanie do wszystkich kategorii maszyn. Stosowanie wyłącznie tego typu norm, mimo że określają one podstawowe ramy dotyczące właściwego stosowania dyrektywy w sprawie maszyn, nie jest wystarczające, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zawartymi w przedmiotowej dyrektywie, w związku z czym nie stanowi podstawy dla pełnego domniemania zgodności.

CEN

EN ISO 12100:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2013)

Normy typu B

Normy typu B dotyczą określonych aspektów bezpieczeństwa maszyn lub określonych rodzajów zabezpieczeń, które mogą być stosowane w szerokim zakresie kategorii maszyn. Stosowanie specyfikacji norm typu B stanowi podstawę domniemania zgodności z uwzględnionymi w nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie maszyn, jeżeli z normy typu C lub oceny ryzyka producenta wynika, że rozwiązania techniczne określone w normie typu B są adekwatne w odniesieniu do konkretnej kategorii lub modelu danej maszyny. Stosowanie norm typu B zawierających specyfikacje dotyczące elementów bezpieczeństwa, które są wprowadzane do obrotu niezależnie, stanowi podstawę domniemania zgodności takich elementów oraz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objętych normami.

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymiary ciała ludzkiego – Część 1: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem do maszyny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymiary ciała ludzkiego – Część 2: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymiary ciała ludzkiego – Część 3: Dane antropometryczne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Oburęczne urządzenia sterujące – Aspekty funkcjonalne – Zasady projektowania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Ergonomiczne zasady projektowania – Część 1: Terminologia i zasady ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ergonomiczne zasady projektowania – Część 2: Interakcje między projektowaniem maszyn a zadaniami roboczymi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wizualne sygnały niebezpieczeństwa – Ogólne wymagania, projektowanie i badanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych – Część 1: Ogólne zasady interakcji między człowiekiem a wskaźnikami i elementami sterowniczymi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych – Część 2: Wskaźniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych – Część 3: Elementy sterownicze

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych – Część 4: Umiejscowienie i rozmieszczenie wskaźników i elementów sterowniczych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – System dźwiękowych i wizualnych sygnałów niebezpieczeństwa oraz sygnałów informacyjnych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka – Część 1: Terminy i definicje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka – Część 2: Ręczne przemieszczanie maszyn i ich części

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka – Część 3: Zalecane wartości graniczne sił przy obsłudze maszyn

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Możliwości fizyczne człowieka – Część 4: Ocena pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Drgania mechaniczne – Badania maszyn samojezdnych w celu wyznaczenia wartości emisji drgań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 1: Wybór metod badań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 2: Metoda znacznikowa do pomiaru natężenia emisji danego zanieczyszczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 3: Metoda badania stanowiskowego do pomiaru natężenia emisji danego zanieczyszczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 4: Skuteczność wychwytu odciągu miejscowego – Metoda znacznikowa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 6: Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot bezkanałowy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 7: Skuteczność oczyszczania w stosunku masowym, wylot kanałowy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 8: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania stanowiskowego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 9: Parametr stężenia zanieczyszczenia, metoda badania w pomieszczeniu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena emisji substancji niebezpiecznych przenoszonych powietrzem – Część 11: Wskaźnik oczyszczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

18.11.2011

EN 1127-1:2007

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2014)

CEN

EN 1127-2:2014

Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

13.2.2015

EN 1127-2:2002+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Drgania mechaniczne i wstrząsy – Wibroizolacja maszyn – Informacje dotyczące stosowania izolacji źródła

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Integralne oświetlenie maszyn

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w komorze pogłosowej (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda techniczna dotycząca małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych – Część 1: Metoda porównawcza w pomieszczeniach pomiarowych o ścianach odbijających dźwięk (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego – Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych – Część 2: Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2012

Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metody dokładne w pomieszczeniach badawczych bezechowych i w pomieszczeniach badawczych bezechowych z odbijającą podłogą (ISO 3745:2012)

5.6.2012

EN ISO 3745:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2012)

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiaru ciśnienia akustycznego – Metoda porównawcza in situ (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Napędy i sterowania hydrauliczne – Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dla układów i ich składowych (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4414:2010

Napędy i sterowania pneumatyczne – Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2011)

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustyka – Deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustyka – Określanie mocy akustycznej emitowanej do kanału przez wentylatory oraz inne urządzenia do przetłaczania powietrza – Metoda kanałowa (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustyka – Metody laboratoryjne pomiaru tłumików kanałowych oraz elementów końcowych – Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomia – Sygnały bezpieczeństwa dla obszarów publicznych i obszarów pracy – Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku – Część 1: Metoda stałych punktów pomiarowych (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku – Część 3: Dokładna metoda omiatania (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11145:2008

Optyka i fotonika – Lasery i sprzęt laserowy – Słownik i symbole (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Bezpieczeństwo maszyn – Zintegrowane systemy produkcyjne – Wymagania podstawowe (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Przypis 3

Termin minął

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2014

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wytyczne stosowania norm podstawowych dotyczących wyznaczania poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach (ISO 11200:2014)

13.2.2015

EN ISO 11200:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk z pomijalnymi poprawkami środowiskowymi (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem przybliżonych poprawek środowiskowych (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach z zastosowaniem dokładnych poprawek środowiskowych (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Metoda techniczna wyznaczania poziomu ciśnienia akustycznego emisji w warunkach in situ na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie pomiarów natężenia dźwięku (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustyka – Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów – Część 1: Pomiary w warunkach laboratoryjnych (dla celów deklaracji) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustyka – Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów – Część 2: Pomiary w warunkach terenowych (dla celów akceptacji i weryfikacji) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optyka i fotonika – Lasery i sprzęt laserowy – Metody badania mocy, energii i charakterystyk czasowych wiązki laserowej (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustyka – Zalecany sposób postępowania przy projektowaniu maszyn i urządzeń o ograniczonym hałasie – Część 1: Projektowanie (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustyka – Pomiary tłumienia wtrącenia tłumików kanałowych bez przepływu – Laboratoryjna metoda orientacyjna (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustyka – Wyznaczanie dźwiękoizolacyjnych właściwości kabin – Pomiary laboratoryjne i terenowe (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny – Część 1: Zasady ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny – Część 2: Sposób pomiaru emitowanego promieniowania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Ocena i zmniejszanie ryzyka wynikającego z promieniowania emitowanego przez maszyny – Część 3: Zmniejszenie promieniowania przez tłumienie lub ekranowanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Ekrany dla laserowych stanowisk roboczych – Wymagania bezpieczeństwa i badania

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2010)

 

EN 12254:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 12786:2013

Bezpieczeństwo maszyn – Zasady opracowywania rozdziałów dotyczących drgań w normach z zakresu bezpieczeństwa

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie pożarom i ochrona przeciwpożarowa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Drgania mechaniczne – Wózki jezdniowe – Ocena laboratoryjna i wymagania dotyczące drgań fotela operatora

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomia środowiska termicznego – Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni – Część 1: Powierzchnie gorące (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomia środowiska termicznego – Metody oceny reakcji człowieka na dotknięcie powierzchni – Część 3: Powierzchnie zimne (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Drgania mechaniczne i wstrząsy – Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne – Metoda wyznaczania współczynnika przenoszenia drgań materiałów elastycznych obciążonych układem ręka-ramię (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2015

Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania (ISO 13849-1:2015)

Pierwsza publikacja

EN ISO 13849-1:2008

Przypis 2.1

30.6.2016

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 2: Walidacja (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013

EN ISO 13849-2:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2013)

CEN

EN ISO 13850:2015

Bezpieczeństwo maszyn – Funkcja zatrzymania awaryjnego – Zasady projektowania (ISO 13850:2015)

Pierwsza publikacja

EN ISO 13850:2008

Przypis 2.1

31.5.2016

CEN

EN ISO 13855:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Ustawianie wyposażenia ochronnego odnośnie prędkości podejścia części ciała ludzkiego (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13856-1:2013

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia ochronne czułe na nacisk – Część 1: Ogólne zasady projektowania oraz badań mat i podłóg czułych na nacisk (ISO 13856-1:2013)

28.11.2013

EN 1760-1:1997+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-2:2013

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia ochronne czułe na nacisk – Część 2: Ogólne zasady projektowania oraz badań obrzeży i listew czułych na nacisk (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013

EN 1760-2:2001+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.11.2013)

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia ochronne czułe na nacisk – Część 3: Ogólne zasady projektowania oraz badań zderzaków, płyt, linek i podobnych urządzeń czułych na nacisk (ISO 13856-3:2013)

28.11.2013

EN 1760-3:2004+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2014)

CEN

EN ISO 13857:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14119:2013

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami – Zasady projektowania i doboru (ISO 14119:2013)

11.4.2014

EN 1088:1995+A2:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2015)

CEN

EN ISO 14120:2015

Bezpieczeństwo maszyn – Osłony – Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych (ISO 14120:2015)

Pierwsza publikacja

EN 953:1997+A1:2009

Przypis 2.1

31.5.2016

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 1: Dobór stałych środków dostępu między dwoma poziomami (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 2: Pomosty robocze i przejścia (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Maszyny – Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Przypis 3

Termin minął

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Bezpieczeństwo maszyn – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 4: Drabiny stałe (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Przypis 3

Termin minął

(8.4.2011)

CEN

EN ISO 14123-1:2015

Bezpieczeństwo maszyn – Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny – Część 1: Zasady i wymagania dla producentów maszyn (ISO 14123-1:2015)

Pierwsza publikacja

EN 626-1:1994+A1:2008

Przypis 2.1

31.5.2016

CEN

EN ISO 14123-2:2015

Bezpieczeństwo maszyn – Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny – Część 2: Metodyka określania procedur sprawdzania (ISO 14123-2:2015)

Pierwsza publikacja

EN 626-2:1996+A1:2008

Przypis 2.1

30.6.2016

CEN

EN ISO 14159:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania w zakresie higieny dotyczące projektowania maszyny (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania antropometryczne dotyczące projektowania stanowisk pracy przy maszynie

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomia – Komputerowe manekiny i płaskie modele ciała człowieka – Część 1: Wymagania ogólne (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15967:2011

Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

18.11.2011

 

 

CEN

EN 16590-1:2014

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne – Części systemu sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 1: Ogólne zasady projektowania i rozwoju

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-2:2014

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne – Części systemu sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 2: Faza projektu

13.2.2015

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Drgania mechaniczne – Maszyny trzymane w ręku lub prowadzone ręką – Zasady określania emisji drgań (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2013)

CEN

EN 30326-1:1994

Drgania mechaniczne – Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe – Wymagania podstawowe (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

 

EN 30326-1:1994/A2:2011

29.2.2012

Przypis 3

Termin minął

(30.6.2012)

Normy typu C

Normy typu C zawierają specyfikacje dotyczące określonej kategorii maszyn. Maszyny różnego typu należące do kategorii objętej normą typu C są przeznaczone do podobnego użytku oraz stwarzają podobny poziom ryzyka. Normy typu C mogą odwoływać się do norm typu A lub B, wskazując, które specyfikacje normy typu A lub B mają zastosowanie do kategorii danych maszyn. Jeżeli ze względu na określone aspekty bezpieczeństwa maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji norm typu A lub B, specyfikacje normy typu C mają pierwszeństwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie specyfikacji normy typu C na podstawie oceny ryzyka producenta stanowi podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie maszyn, które obejmuje norma. Niektóre normy typu C są publikowane w kilku częściach, przy czym część 1 normy zawiera ogólne specyfikacje mające zastosowanie do rodziny maszyn, a pozostałe części normy zawierają specyfikacje dotyczące poszczególnych kategorii maszyn należących do danej rodziny, uzupełniając lub zmieniając specyfikacje podane w części 1. W przypadku norm typu C posiadających taką formę, podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy w sprawie maszyn stanowi stosowanie ogólnej części 1 normy oraz jej odpowiednich szczegółowych części.

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 3: Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczne

8.9.2009

 

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi do transportu wyłącznie towarów – Część 31: Dźwigi do transportu wyłącznie towarów z dostępem

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów – Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów – Część 41: Platformy podnoszące pionowe dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi specjalne do transportu osób i towarów – Część 43: Dźwigi przeznaczone do dźwignic

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych – Część 1: Budowa i instalowanie

26.5.2010

EN 115-1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Wtryskarki – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Palniki automatyczne z wentylatorem na paliwo ciekłe

18.11.2011

EN 267:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2012)

CEN

EN 280:2013+A1:2015

Podesty ruchome przejezdne – Obliczenia projektowe – Kryteria stateczności – Budowa – Bezpieczeństwo – Badania i próby

15.1.2016

EN 280:2013

Przypis 2.1

28.2.2017

CEN

EN 289:2014

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Prasy do formowania pod ciśnieniem i prasy do formowania z przetłoczeniem – Wymagania bezpieczeństwa

13.2.2015

EN 289:2004+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 303-5:2012

Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie

24.8.2012

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

24.8.2012

EN 378-2:2008+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2012)

CEN

EN 415-1:2014

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 1: Terminologia i klasyfikacja maszyn pakujących i wyposażenia dodatkowego

15.1.2016

EN 415-1:2000+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 3: Maszyny formujące, napełniające i zamykające

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 5: Owijarki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2013

Bezpieczeństwo maszyn pakujących Część 6: Owijarki do paletowych jednostek ładunkowych

28.11.2013

EN 415-6:2006+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2013)

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 7: Załadowarki i wyładowarki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 8: Maszyny do taśmowania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 9: Metody pomiaru hałasu maszyn pakujących, linii pakujących i wyposażenia dodatkowego, klasa dokładności 2 i 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-10:2014

Bezpieczeństwo maszyn pakujących – Część 10: Wymagania ogólne

11.7.2014

 

 

CEN

EN 422:2009

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Mieszarki do ciasta – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016

EN 453:2000+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 454:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Mieszarki planetarne – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016

EN 454:2000+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 474-1:2006+A4:2013

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne

28.11.2013

EN 474-1:2006+A3:2013

Przypis 2.1

Termin minął

(28.11.2013)

 

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

 

 

 

Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy pkt 5.8.1. Widoczność – Widoczność ze stanowiska operatora tej normy, którego stosowanie nie stanowi podstawy do przyznania domniemanej zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, określonymi w pkt 1.2.2 i 3.2.1 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 2: Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 3: Wymagania dotyczące ładowarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 4: Wymagania dotyczące koparko-ładowarek

23.3.2012

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych

28.11.2013

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2014)

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 6: Wymagania dotyczące wywrotek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 7: Wymagania dotyczące zgarniarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 8: Wymagania dotyczące równiarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 9: Wymagania dotyczące układarek rur

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 11: Wymagania dotyczące ugniatarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych – Bezpieczeństwo – Część 12: Wymagania dotyczące koparek linowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Przejezdne maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do nawierzchni drogowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do stabilizacji gruntu i maszyn do recyklingu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Przejezdne maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Część 4: Wymagania szczegółowe dotyczące maszyn do zagęszczania

20.7.2011

EN 500-4:2006+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2011)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Przejezdne maszyny drogowe – Bezpieczeństwo – Część 6: Wymagania szczegółowe dotyczące układarek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Układnice – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 536:2015

Maszyny drogowe – Wytwórnie mieszanek do materiałów stosowanych do budowy dróg – Wymagania bezpieczeństwa

15.1.2016

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna – Część 1: Łuparki klinowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące łuparek do drewna – Część 2: Łuparki śrubowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego – Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do magazynowania materiałów masowych w silosach, zasobnikach, zbiornikach i lejach samowyładowczych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego – Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu materiałów masowych z wyłączeniem przenośników taśmowych stałych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego – Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego – Wymagania bezpieczeństwa i EMC dotyczące przenośników taśmowych stałych do transportu materiałów masowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Automatyczne palniki z wymuszonym nadmuchem do paliw gazowych

8.9.2009

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:2013

Maszyny rolnicze – Rozrzutniki obornika – Bezpieczeństwo

11.4.2014

EN 690:1994+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2014)

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Obrabiarki – Prasy mechaniczne – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Prasy hydrauliczne

18.11.2011

EN 693:2001+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2012)

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Maszyny rolnicze – Maszyny do załadunku, mieszania i/lub rozdrabniania oraz zadawania kiszonki – Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Maszyny rolnicze – Maszyny do przycinania pędów winorośli – Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze – Wozy asenizacyjne – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Ciągniki jednoosiowe z glebogryzarką i glebogryzarki silnikowe, prowadzone przez operatora pieszego – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

 

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla odlewniczych maszyn i urządzeń do wykonywania form i rdzeni oraz wyposażenia towarzyszącego

20.10.2010

 

 

 

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacji i elementów transportu pneumatycznego materiałów masowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów spalania i układów paliwowych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych – Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa wytwarzania i stosowania atmosfer gazowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Maszyny ogrodnicze – Elektryczne przycinarki trawnikowe prowadzone przez operatora i ręczne oraz krawędziarki trawnikowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 13: Narzędzia do wbijania elementów złącznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Pompy i zespoły pompowe do cieczy – Ogólne wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 1: Ogólne warunki odbioru

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 2: Łańcuch średnio dokładny o ogniwach krótkich do zawiesi łańcuchowych – Klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 3: Średnio dokładny łańcuch do zawiesi łańcuchowych – Klasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 4: Zawiesia łańcuchowe – Klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 5: Zawiesia łańcuchowe – Klasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 6: Zawiesia łańcuchowe – Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji podawane przez wytwórcę

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Łańcuch o ogniwach krótkich do podnoszenia ładunków – Bezpieczeństwo – Część 7: Dokładny łańcuch dźwignicy – Klasa T (Typy T, DAT i DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 1: Frezarki dolnowrzecionowe jednowrzecionowe pionowe

15.11.2012

EN 848-1:2007+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2013)

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 2: Frezarki górnowrzecionowe jednowrzecionowe z podawaniem ręcznym/wbudowanym mechanizmem posuwowym

15.11.2012

EN 848-2:2007+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2013)

CEN

EN 848-3:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki jednostronne – Część 3: Wiertarki i frezarki sterowane numerycznie

5.4.2013

EN 848-3:2007+A2:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2013)

CEN

EN 859:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem

24.8.2012

EN 859:2007+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2012)

CEN

EN 860:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Jednostronne strugarki grubiarki

24.8.2012

EN 860:2007+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2012)

CEN

EN 861:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Strugarki wyrówniarko-grubiarki

24.8.2012

EN 861:2007+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2012)

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla stanowisk do ciśnieniowego odlewania metali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Deszczujące maszyny bębnowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Maszyny deszczujące typu obrotowego i frontalnego – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry – Maszyny do ścierania, szlifowania, polerowania i frezowania – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Maszyny do produkcji obuwia – Ćwiekarki – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009+A1:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Obrabiarki kombinowane

5.6.2012

EN 940:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2012)

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Stacjonarny sprzęt treningowy – Część 6: Bieżnie ruchome, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

13.2.2015

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Maszyny garbarskie – Maszyny walcowe – Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2011

 

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru – Część 1: Wymagania wspólne

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru – Część 2: Maszyny poligraficzne i maszyny do lakierowania oraz urządzenia do prasowania wstępnego

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru – Część 3: Krajarki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru – Część 4: Maszyny introligatorskie, maszyny do przetwarzania papieru i maszyny wykończające

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Sprężarki i pompy próżniowe – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Sprężarki powietrza

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Sprężarki i pompy próżniowe – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Pompy próżniowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-3:2013

Sprężarki i pompy próżniowe – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Sprężarki procesowe

11.4.2014

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Pompy pożarnicze – Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym – Część 1: Klasyfikacja – Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Pompy pożarnicze – Pompy pożarnicze odśrodkowe z urządzeniem zasysającym – Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i wykończania papieru – Część 1: Wymagania ogólne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 2: Korowarki bębnowe

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:2011

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 3: Przewijarki i przewijarko-krajarki

29.2.2012

EN 1034-3:1999+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 4: Rozwłókniacze i ich urządzenia załadowcze

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 5: Przekrawacze poprzeczne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 6: Kalander

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 7: Kadzie

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-8:2012

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 8: Urządzenia rozwłókniające

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 13: Maszyny do zdejmowania odrutowania z bel i z zespołów bel

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 14: Rozcinarka rol

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-16:2012

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 16: Maszyny do produkcji papieru i tektury

5.6.2012

 

 

CEN

EN 1034-17:2012

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 17: Maszyny do produkcji bibułki tissue

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-21:2012

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 21: Maszyny do powlekania

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 22: Ścieraki

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-26:2012

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 26: Pakowarki zwojów

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1034-27:2012

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn do wytwarzania i maszyn do wykończania papieru – Część 27: Układy do transportu zwojów

15.11.2012

 

 

CEN

EN 1114-1:2011

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Wytłaczarki i linie wytłaczarskie – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące wytłaczarek

29.2.2012

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Wytłaczarki i linie wytłaczarskie – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące odciągów

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Wózki jezdniowe – Bezpieczeństwo – Wymagania elektryczne – Specjalne wymagania dotyczące wózków akumulatorowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Wózki jezdniowe – Bezpieczeństwo – Wymagania elektryczne – Specjalne wymagania dotyczące wózków o napędzie spalinowym

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Wózki jezdniowe – Bezpieczeństwo – Wymagania elektryczne – Specjalne wymagania dotyczące elektrycznych układów napędowych w wózkach z silnikiem spalinowym

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Czopiarki – Część 1: Jednostronne czopiarki ze stołem przesuwnym

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Czopiarki – Część 2: Czopiarki dwustronne i/lub formatyzerki z gąsienicowym mechanizmem posuwowym

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Czopiarki – Część 3: Czopiarki jednostronne z posuwem ręcznym i stołem przesuwnym do cięcia drewna budowlanego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Czopiarki – Część 5: Jednostronne formatyzerki ze stołem stałym i rolkowym lub gąsienicowym mechanizmem posuwowym

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Maszyny odlewnicze – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące kadzi, urządzeń do zalewania, maszyn do odlewania odśrodkowego, ciągłego i półciągłego

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Maszyny odlewnicze – Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do oczyszczania strumieniowo-ściernego

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Procedura badania hałasu maszyn i urządzeń odlewniczych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Maszyny rolnicze – Wybieraki stacjonarne w silosach okrągłych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Mostki ładunkowe – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:2014

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Walcarki dwuwalcowe – Wymagania bezpieczeństwa

15.1.2016

EN 1417:1996+A1:2008

Przypis 2.1

31.12.2016

CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem

23.3.2012

 

 

CEN

EN 1459-2:2015

Wózki terenowe – Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 2: Wózki z obrotowym masztem o zmiennym wysięgu

15.1.2016

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Zawiesia tekstylne – Bezpieczeństwo – Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Zawiesia tekstylne – Bezpieczeństwo – Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Zawiesia włókienne – Bezpieczeństwo – Część 4: Zawiesia włókienne ogólnego przeznaczenia z naturalnych i syntetycznych lin włókiennych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Podnośniki pojazdów

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(4.8.2011)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Podnośniki przejezdne lub przesuwne i urządzenia podnoszące pokrewne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Podesty ruchome – Podesty ruchome masztowe samowznoszące

18.12.2009

 

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Ostrzeżenie: Niniejsza publikacja nie dotyczy ppkt 5.3.2.4, 7.1.2.12 akapit ostatni, tabeli 8 i pozycji 9 normy EN 1495:1997, w odniesieniu, do których nie przyznaje ona domniemania zgodności z przepisami dyrektywy 2006/42/WE.

CEN

EN 1501-1:2011+A1:2015

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 1: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z tyłu

15.1.2016

EN 1501-1:2011

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Pojazdy do usuwania odpadów i związane z nimi mechanizmy załadowcze – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 2: Pojazdy do usuwania odpadów, ładowane z boku

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 3: Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników, ładowane z przodu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 4: Procedura pomiaru hałasu dla pojazdów do usuwania odpadów z pojemników

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników – Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 5: Mechanizmy załadowcze do pojazdów do usuwania odpadów z pojemników

18.11.2011

EN 1501-1:1998+A2:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2012)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Dodatkowe wymagania dotyczące funkcji automatycznych w wózkach

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2015

Suszarki i piece, w których są uwalniane substancje łatwopalne – Wymagania bezpieczeństwa

Pierwsza publikacja

EN 1539:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2016)

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych – Sposoby badania hałasu urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych wraz z pomocniczymi urządzeniami transportu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Bezpieczeństwo obrabiarek – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa w koncepcji i konstrukcji uchwytów do mocowania przedmiotów obrabianych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1554:2012

Taśmy przenośnikowe – Badanie tarcia na bębnie

24.8.2012

 

 

CEN

EN 1570-1:2011+A1:2014

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnośników stołowych – Część 1: Podnośniki stołowe obsługujące nie więcej niż dwa stałe przystanki

Pierwsza publikacja

EN 1570-1:2011

Przypis 2.1

13.5.2016

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny do formowania reaktywnego – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące zespołów dozujących i mieszających

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Pojęcia podstawowe – Część 2: Wymagania z zakresu higieny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Piece obrotowe – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2015

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Wałkowarki do ciasta – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016

EN 1674:2000+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2016)

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 1: Elementy stalowe kute, klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 2: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką, klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 3: Haki stalowe kute, z klamrą zabezpieczającą – Klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 4: Ogniwa, klasa 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 5: Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadką – Klasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Części składowe zawiesi – Bezpieczeństwo – Część 6: Ogniwa – Klasa 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Krajalnice warzyw – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Silniki spalinowe tłokowe – Bezpieczeństwo – Częś 1: Silniki o zapłonie samoczynnym

20.7.2011

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

8.9.2009

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych – Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle

28.11.2013

EN 1755:2000+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.11.2013)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Podesty ruchome załadowcze – Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Podesty ruchome załadowcze towarowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Podesty ruchome załadowcze – Platformy podnoszące instalowane na pojazdach kołowych – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Podesty ruchome załadowcze osobowe

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Podnośniki hydrauliczne (PH) dla straży pożarnej – Wymagania bezpieczeństwa i badania

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej – Część 1: Sekcje obudowy i wymagania ogólne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej – Część 2: Stojaki i pozostałe siłowniki

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla obudowy zmechanizowanej – Część 3: Hydrauliczne układy sterowania

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807-1:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki taśmowe – Część 1: Pilarki taśmowe stolarskie i rozdzielcze

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.11.2013)

CEN

EN 1807-2:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki taśmowe – Część 2: Pilarki taśmowe do kłód

28.11.2013

EN 1807:1999+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.11.2013)

CEN

EN 1808:2015

Podesty ruchome wiszące – Obliczenia projektowe, kryteria stateczności, budowa – Badania i próby

Pierwsza publikacja

EN 1808:1999+A1:2010

Przypis 2.1

13.5.2016

CEN

EN 1829-1:2010

Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 1: Maszyny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Wysokociśnieniowe myjki – Wysokociśnieniowe maszyny wodne strumieniowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Część 2: Węże, przewody rurowe z węży oraz połączenia do wysokociśnieniowych myjek, wysokociśnieniowych maszyn wodnych strumieniowych oraz mas

8.9.2009

 

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1845:2007

Maszyny do produkcji obuwia – Maszyny do formowania obuwia – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013

Samochody pożarnicze – Część 2: Wymagania ogólne – Bezpieczeństwo i parametry

28.11.2013

EN 1846-2:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.11.2013)

CEN

EN 1846-3:2013

Samochody pożarnicze – Część 3: Wyposażenie zamontowane na stałe – Bezpieczeństwo i parametry

28.11.2013

EN 1846-3:2002+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2014)

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Maszyny rolnicze – Przyczepy wywrotki – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 3: Pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego oraz kombinowane pilarki górnowrzecionowe do cięcia poprzecznego/pilarki tarczowe stołowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 4: Pilarki wielopiłowe do cięcia wzdłużnego z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

5.6.2012

EN 1870-4:2001+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 5: Kombinowane pilarki tarczowe stołowe/pilarki dolnowrzecionowe do cięcia poprzecznego

15.11.2012

EN 1870-5:2002+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 6: Pilarki do drewna opałowego oraz kombinowane pilarki do drewna opałowego/pilarki tarczowe stołowe z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 7: Pilarki jednopiłowe do kłód z wbudowanym mechanizmem posuwowym stołu i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

5.4.2013

EN 1870-7:2002+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-8:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 8: Pilarki wzdłużne jednopiłowe z mechanicznym przesuwem zespołu piłującego, z ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

5.4.2013

EN 1870-8:2001+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2013)

CEN

EN 1870-9:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 9: Pilarki dwupiłowe do cięcia poprzecznego, z wbudowanym mechanizmem posuwowym i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

15.11.2012

EN 1870-9:2000+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2013)

CEN

EN 1870-10:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 10: Jednopiłowe, automatyczne i półautomatyczne pilarki dolnowrzecionowe poprzeczne

28.11.2013

EN 1870-10:2003+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2013)

CEN

EN 1870-11:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 11: Jednopiłowe półautomatyczne i automatyczne poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe)

11.4.2014

EN 1870-11:2003+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-12:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 12: Pilarki wahadłowe poprzeczne

11.4.2014

EN 1870-12:2003+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2014)

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 13: Poziome pilarki do płyt z belką dociskową

5.6.2012

EN 1870-13:2007+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-14:2007+A2:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 14: Pionowe pilarki do płyt

5.6.2012

EN 1870-14:2007+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2012)

CEN

EN 1870-15:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 15: Wielopiłowe pilarki do cięcia poprzecznego z wbudowanym mechanizmem posuwowym przedmiotu obrabianego i ręcznym podawaniem i/lub odbieraniem

5.4.2013

EN 1870-15:2004+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-16:2012

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 16: Dwupiłowe pilarki do wykonywania uciosów

5.4.2013

EN 1870-16:2005+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2013)

CEN

EN 1870-17:2012+A1:2015

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 17: Jednopiłowe, z posuwem ręcznym, poziome pilarki do cięcia poprzecznego (pilarki ramieniowe z posuwem ręcznym)

Pierwsza publikacja

EN 1870-17:2012

Przypis 2.1

13.5.2016

CEN

EN 1870-18:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Pilarki tarczowe – Część 18: Pilarki formatowe

28.11.2013

EN 1870-1:2007+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.11.2013)

CEN

EN 1870-19:2013

Bezpieczeństwo maszyn do obróbki drewna – Pilarki tarczowe – Część 19: Pilarki tarczowe stołowe (z lub bez stołu przesuwnego) i pilarki budowlane

11.4.2014

EN 1870-1:2007+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2014)

CEN

EN 1889-1:2011

Maszyny dla górnictwa podziemnego – Podziemne maszyny samobieżne – Bezpieczeństwo – Część 1: Pojazdy oponowe

18.11.2011

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Maszyny dla górnictwa podziemnego – Podziemne maszyny samobieżne – Bezpieczeństwo – Część 2: Lokomotywy szynowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2013

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania ogólne – Część 1: Podstawowe wymagania bezpieczeństwa

28.11.2013

EN 1915-1:2001+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.11.2013)

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania ogólne – Część 2: Wymagania dotyczące stateczności i wytrzymałości, obliczenia i metody badań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania ogólne – Część 3: Metody pomiaru i redukcja drgań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania ogólne – Część 4: Metody pomiaru hałasu i jego redukcja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:2013

Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych – Wymagania bezpieczeństwa

28.11.2013

EN 1953:1998+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2014)

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Krajalnice – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustyka – Zasady badania hałasu emitowanego przez sprężarki i pompy próżniowe – Metoda techniczna (klasa 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Maszyny do robót ziemnych – Minimalne wymiary dostępu (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Maszyny do robót ziemnych – Dojścia (ISO 2867:2011)

18.11.2011

EN ISO 2867:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2014)

CEN

EN ISO 3164:2013

Maszyny do robót ziemnych – Laboratoryjna ocena konstrukcji chroniących operatora – Wymagania dotyczące przestrzeni chronionej (ISO 3164:2013)

28.11.2013

EN ISO 3164:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2013)

CEN

EN ISO 3266:2010

Śruby oczkowe klasy 4 do podnoszenia ogólnego przeznaczenia (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

 

EN ISO 3266:2010/A1:2015

Pierwsza publikacja

Przypis 3

30.6.2016

CEN

EN ISO 3411:2007

Maszyny do robót ziemnych – Wymiary operatorów i minimalna przestrzeń wokół operatora (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Maszyny do robót ziemnych – Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami – Wymagania i badania laboratoryjne (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2011

Maszyny do robót ziemnych – Maszyny na kołach lub na gąsienicach gumowych do jazdy z dużą prędkością – Układy oraz wymagania i metody badań układów hamulcowych (ISO 3450:2011)

29.2.2012

EN ISO 3450:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2012)

CEN

EN ISO 3457:2008

Maszyny do robót ziemnych – Osłony – Definicje i wymagania (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Maszyny do robót ziemnych – Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny – Badania laboratoryjne i wymagania techniczne (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3691-1:2015

Wózki jezdniowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 1: Wózki jezdniowe napędzane, z operatorem, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki o dużym udźwigu (ISO 3691-1:2011)

15.1.2016

EN ISO 3691-1:2012

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2016)

CEN

EN ISO 3691-5:2014

Wózki jezdniowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 5: Wózki jezdniowe ręczne (ISO 3691-5:2014)

11.7.2014

EN ISO 3691-5:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2014)

 

EN ISO 3691-5:2014/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 3691-6:2015

Wózki jezdniowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 6: Obciążenie i personel transportowy (ISO 3691-6:2013)

Pierwsza publikacja

EN ISO 3691-6:2013

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2016)

CEN

EN ISO 4254-1:2015

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne (ISO 4254-1:2013)

Pierwsza publikacja

EN ISO 4254-1:2013

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2016)

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 7: Kombajny zbożowe, kombajny zielonkowe i kombajny do zbioru bawełny (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 11: Prasy zbierające (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-12:2012

Maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo – Część 12: Kosiarki rotacyjne dyskowe i bębnowe oraz kosiarki bijakowe (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012

EN 745:1999+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2012)

CEN

EN ISO 5395-1:2013

Maszyny ogrodnicze – Kosiarki trawnikowe z silnikiem spalinowym, bezpieczeństwo – Część 1: Terminologia i badania wspólne (ISO 5395-1:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-2:2013

Maszyny ogrodnicze – Kosiarki trawnikowe z silnikiem spalinowym, bezpieczeństwo – Część 2: Kosiarki prowadzone przez operatora idącego (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5395-3:2013

Maszyny ogrodnicze – Kosiarki trawnikowe z silnikiem spalinowym, bezpieczeństwo – Część 3: Kosiarki kierowane przez operatora jadącego na maszynie (ISO 5395-3:2013)

28.11.2013

EN 836:1997+A4:2011

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 5674:2009

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne – Osłony wałów przegubowo-teleskopowych – Badania wytrzymałościowe i na zużycie oraz kryteria przyjęcia (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Maszyny do robót ziemnych – Strefy wygody i zasięgu w odniesieniu do elementów sterowniczych

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Maszyny do robót ziemnych – Pasy bezpieczeństwa i ich kotwiczenie – Wymagania i badania (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Maszyny do robót ziemnych – Ocena laboratoryjna drgań mechanicznych na siedzisku operatora (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego – Część 1: Wspólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego – Część 2: Maszyny do czyszczenia w perchloroetylenie (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do czyszczenia chemicznego – Część 3: Maszyny do czyszczenia w rozpuszczalnikach łatwopalnych (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 1: Wymagania ogólne (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-1:2001/A2:2014

15.1.2016

Przypis 3

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i maszyny do przędzenia (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.2.2015

Przypis 3

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 3: Maszyny do produkcji włóknin (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

13.2.2015

Przypis 3

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

13.2.2015

Przypis 3

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dziania (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

13.2.2015

Przypis 3

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

13.2.2015

Przypis 3

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Maszyny włókiennicze – Przepisy dotyczące badań hałasu – Część 7: Maszyny wykończalnicze (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

 

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

13.2.2015

Przypis 3

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboty i urządzenia dla robotyki – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Roboty przemysłowe (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011

EN ISO 10218-1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(1.1.2013)

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Roboty do pracy w środowisku przemysłowym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: System robotowy i integracja (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych – Część 1: Wymagania wspólne (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych – Część 2: Pralnice i pralnico-wirówki (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych – Część 3: Zespoły piorące ciągłego działania łącznie z maszynami składowymi (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych – Część 4: Suszarki powietrzne (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych – Część 5: Prasownice do wyrobów płaskich, wprowadzarki i składarki (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych – Część 6: Prasy do prasowania i prasy do zgrzewania (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane w ręku – Bezpieczeństwo (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013

Przypis 3

Termin minął

(30.9.2014)

CEN

EN ISO 10821:2005

Przemysłowe maszyny do szycia – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Silniki spalinowe tłokowe – Urządzenie rozruchu ręcznego – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i próby (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Silniki spalinowe tłokowe – Urządzenie rozruchu ręcznego – Część 2: Metoda sprawdzania kąta rozłączania (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Maszyny włókiennicze – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Wymagania wspólne (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Maszyny włókiennicze – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Maszyny przygotowawcze do przędzenia i przędzarki (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Maszyny włókiennicze – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Maszyny do produkcji włóknin (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Maszyny włókiennicze – Wymagania bezpieczeństwa – Część 4: Maszyny do przetwarzania przędzy i maszyny do wytwarzania wyrobów powroźniczych i lin (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Maszyny włókiennicze – Wymagania bezpieczeństwa – Część 5: Maszyny przygotowawcze do tkania i dziania (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Maszyny włókiennicze – Wymagania bezpieczeństwa – Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Maszyny włókiennicze – Wymagania bezpieczeństwa – Część 7: Maszyny wykończalnicze (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11148-1:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Narzędzia z napędem do montażu niegwintowanych mechanicznych elementów złącznych (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012

EN 792-1:2000+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-2:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Przecinarki i zaciskarki (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012

EN 792-2:2000+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-3:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Wiertarki i gwinciarki (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-3:2010

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-4:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 4: Nieobrotowe udarowe narzędzia z napędem (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-4:2010

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-5:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 5: Wiertarki udarowe (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012

EN 792-5:2000+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-6:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 6: Narzędzia z napędem do montażu gwintowanych elementów złącznych (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013

EN ISO 11148-6:2010

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11148-7:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 7: Szlifierki (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012

EN 792-7:2001+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2013)

CEN

EN ISO 11148-8:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym– Wymagania bezpieczeństwa – Część 8: Szlifierki i polerki (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012

EN 792-8:2001+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-9:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym– Wymagania bezpieczeństwa – Część 9: Szlifierki narzędziowe (ISO 11148-9:2011)

29.2.2012

EN 792-9:2001+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(1.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-10:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 10: Narzędzia ściskające z napędem (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012

EN 792-10:2000+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-11:2011

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 11: Przecinarki i nożyce wibracyjne (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012

EN 792-11:2000+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11148-12:2012

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Wymagania bezpieczeństwa – Część 12: Piły tarczowe, oscylacyjne i sztychowe (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013

EN 792-12:2000+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2013)

CEN

EN ISO 11252:2013

Lasery i sprzęt laserowy – Przyrząd laserowy – Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji (ISO 11252:2013)

28.11.2013

EN ISO 11252:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2014)

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Maszyny do obróbki laserowej – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Maszyny do obróbki laserowej – Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące ręcznych przyrządów do obróbki laserowej (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Bezpieczeństwo maszyn – Maszyny do obróbki laserowej – Część 3: Redukcja hałasu i metody pomiaru hałasu maszyn do obróbki laserowej i ręcznych przyrządów do obróbki oraz towarzyszącego sprzętu pomocniczego (stopień dokładności 2) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Maszyny dla leśnictwa – Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych – Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Maszyny dla leśnictwa – Wymagania bezpieczeństwa i badanie podkrzesywarek wysięgnikowych napędzanych – Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11680-2:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-1:2011

Maszyny dla leśnictwa – Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych – Część 1: Pilarki łańcuchowe do prac leśnych (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Maszyny dla leśnictwa – Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych – Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012

EN ISO 11681-2:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-1:2011

Maszyny rolnicze i leśne – Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy – Część 1: Maszyny wyposażone w zintegrowany silnik spalinowy (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012

EN ISO 11806:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Maszyny rolnicze i leśne – Wymagania bezpieczeństwa i badania przenośnych, trzymanych w ręku silnikowych kos do zarośli i przycinarek do trawy – Część 2: Maszyny z plecakową jednostką napędową (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 11850:2011

Maszyny dla leśnictwa – Maszyny samobieżne – Wymagania bezpieczeństwa (ISO 11850:2011)

29.2.2012

EN 14861:2004+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2012)

CEN

EN 12001:2012

Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i zapraw – Wymagania bezpieczeństwa

15.11.2012

EN 12001:2003+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2013)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny rozdrabniające – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn rozdrabniających nożowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny rozdrabniające – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące rozdrabniaczy walcowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny rozdrabniające – Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące aglomeratorów

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Mieszarki zamknięte – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna – Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych – Odporność

28.11.2013

EN 12016:2004+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2014)

CEN

EN 12041:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Formierki – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016

EN 12041:2000+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 12042:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Dzielarki ciasta – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

13.2.2015

EN 12042:2005+A1:2010

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 12043:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Komory leżakowania – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016

EN 12043:2000+A1:2010

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry – Maszyny do wycinania i dziurkowania – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Metody pomiaru emisji hałasu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Bezpieczeństwo dźwignic – Wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa – Część 2: Ograniczniki i wskaźniki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12110:2014

Maszyny do drążenia tuneli – Śluzy powietrzne – Wymagania bezpieczeństwa

13.2.2015

EN 12110:2002+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 12111:2014

Maszyny do drążenia tuneli – Kombajny chodnikowe i maszyny do urabiania ciągłego – Wymagania bezpieczeństwa

13.2.2015

EN 12111:2002+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Dźwigi budowlane towarowe – Część 1: Dźwigi ze wstępem na platformę

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Dźwigi budowlane towarowe – Część 2: Dźwigi pochyłe bez wstępu na podstawę ładunkową

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2012

Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną prowadzoną pionowo

5.4.2013

EN 12159:2000+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2013)

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Pompy do cieczy – Wymagania bezpieczeństwa – Procedura prób hydrostatycznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry – Prasy do obuwia i skóry – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Przecinarki tarczowe – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Przecinarki taśmowe – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016

EN 12268:2003+A1:2010

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Kalandry – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2013

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 1: Schody pasażerskie

28.11.2013

EN 12312-1:2001+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-2:2014

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 2: Pojazdy zaopatrzeniowe

13.2.2015

EN 12312-2:2002+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2014

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 4: Pomosty wejściowe dla pasażerów

11.7.2014

EN 12312-4:2003+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2014)

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 5: Sprzęt do tankowania statków powietrznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 6: Urządzenia i sprzęt do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 7: Pojazdy i urządzenia do przemieszczania statków powietrznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 8: Schody i podesty obsługowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2013

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 9: Urządzenia do załadunku kontenerów/palet

28.11.2013

EN 12312-9:2005+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.11.2013)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 10: Transportery kontenerów/palet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 12: Sprzęt do zaopatrywania w wodę pitną

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 13: Sprzęt do obsługi toalet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2014

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 14: Pojazdy i urządzenia do transportu na pokład pasażerów niepełnosprawnych/z ograniczoną możliwością poruszania się

13.2.2015

EN 12312-14:2006+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 15: Ciągniki do przyczep bagażowych i innych urządzeń

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 16: Urządzenia do rozruchu powietrzem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 17: Sprzęt do klimatyzacji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 18: Urządzenia do zaopatrywania w azot lub tlen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 19: Podnośniki płatowcowe, podnośniki podosiowe i dźwigniki hydrauliczne podogonowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 20: Urządzenia do naziemnego zasilania energią elektryczną

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Maszyny dla górnictwa podziemnego – Wymagania bezpieczeństwa dla przenośników zgrzebłowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Wilki – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Maszyny do wiercenia rdzeniowego mocowane na stojaku – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Skórowarki i odbłoniarki – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 2: Definicje, oznaczenie i klasyfikacja

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 4: Liny splotkowe dla dźwignic

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Liny stalowe – Bezpieczeństwo – Część 10: Liny jednozwite do ogólnych zastosowań w konstrukcjach technicznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry – Modułowe wyposażenie do naprawy obuwia – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008+A1:2011

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny do formowania termicznego – Wymagania bezpieczeństwa

29.2.2012

EN 12409:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2012)

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Centra obróbkowe

8.9.2009

 

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Przecinarki do materiałów ceramicznych i kamienia stosowane na placu budowy – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Nadziewarki i urządzenia pomocnicze – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.7.2011

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Wirówki do przetwarzania olejów i tłuszczów spożywczych – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Maszyny rolnicze – Ładowacze czołowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry – Pomiar hałasu – Wymagania ogólne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:2014

Wirówki – Ogólne wymagania bezpieczeństwa

15.1.2016

EN 12547:1999+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustyka – Procedura badania hałasu narzędzi z napędem do montażu łączników – Metoda techniczna

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Urządzenia do powlekania – Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektrolitycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi – Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi – Bezpieczeństwo

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem – Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009+A1:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy hydrauliczne krawędziowe

11.4.2014

EN 12622:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2014)

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 2: Maszyny do produkcji bloczków

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 3: Maszyny ze stołem przesuwnym i maszyny ze stołem obrotowym

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 4: Maszyny do produkcji dachówek betonowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 5-1: Maszyny do produkcji rur w pozycji pionowej

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 5-2: Maszyny do produkcji rur w pozycji poziomej

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 5-3: Maszyny do sprężania rur

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 5-4: Maszyny do pokrywania rur betonowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 6: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 7: Urządzenia stacjonarne i przejezdne do produkcji wyrobów strunobetonowych na długich torach

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Maszyny do produkcji betonowych i silikatowych elementów budowlanych – Bezpieczeństwo – Część 8: Maszyny i urządzenia do produkcji silikatowych (i betonowych) elementów budowlanych

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Bramy – Instalowanie i użytkowanie

8.9.2009

 

 

Ostrzeżenie: W odniesieniu do pkt 5.1 i załącznika D niniejsza publikacja nie dotyczy odniesienia do normy EN 12453:2000, której stosowanie nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymogami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w pkt 1.1.2, 1.1.6, 1.2.1, 1.3.7, 1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.3 i 1.5.14 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

CEN

EN 12643:2014

Maszyny do robót ziemnych – Maszyny na kołach z ogumieniem – Wymagania dotyczące układu skrętu

11.7.2014

EN 12643:1997+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2014)

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Dźwignice – Informacje dotyczące eksploatacji i prób – Część 1: Instrukcje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Dźwignice – Informacje dotyczące eksploatacji i prób – Część 2: Znakowanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Maszyny do zagęszczania i wygładzania betonu – Bezpieczeństwo

18.11.2011

EN 12649:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2012)

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Maszyny do produkcji obuwia ze skóry i imitacji skóry – Gwoździowarki – Wymagania bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Instalacje ziębnicze i pompy ciepła – Wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska – Wyporowe sprężarki ziębnicze

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek – Wiertarki

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora pieszego – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2013

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Frezarki czterostronne

28.11.2013

EN 12750:2001+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.11.2013)

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Systemy cieplnego oczyszczania gazu wylotowego z urządzeń do obróbki powierzchni – Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materiałów powłokowych – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdów

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2015

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna – Systemy ze stałą instalacją do wyciągania wiórów i pyłu – Wymagania bezpieczeństwa

Pierwsza publikacja

EN 12779:2004+A1:2009

Przypis 2.1

31.5.2016

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Maszyny do rozdrabniania i miksery – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Ręczne miksery i ubijarki – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Mieszarki wysięgnikowe – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Kutry z obrotową misą – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2014

Taśmy przenośnikowe – Badanie palności metodą symulacji pożaru – Część 1: Badania z wykorzystaniem palnika propanowego

13.2.2015

EN 12881-1:2005+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Taśmy przenośnikowe – Badanie palności metodą symulacji pożaru– Część 2: Badanie palności w dużej skali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2015

Taśmy przenośnikowe ogólnego zastosowania – Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

15.1.2016

EN 12882:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach – Część 2: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach na bazie wody

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach – Część 3: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w cieczach palnych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Urządzenia do oczyszczania powierzchni i obróbki wstępnej wyrobów przemysłowych w cieczach lub parach – Część 4: Bezpieczeństwo urządzeń do oczyszczania w rozpuszczalnikach chlorowcowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne – Wały przegubowo-teleskopowe i ich osłony – Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Drzwi i bramy – Urządzenia zabezpieczające do drzwi i bram z napędem – Wymagania i metody badań

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Urządzenia malarskie – Kabiny malarskie do nanoszenia proszkowych organicznych wyrobów lakierowych – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Przenośne i/lub ręcznie prowadzone maszyny i urządzenia z mechanicznym napędem narzędzi tnących – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011+A1:2012

Dźwignice – Żurawie przeładunkowe

24.8.2012

EN 12999:2011

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2012)

CEN

EN 13000:2010+A1:2014

Dźwignice – Żurawie samojezdne

13.2.2015

EN 13000:2010

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 13001-1:2015

Dźwignice – Ogólne zasady projektowania – Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

15.1.2016

EN 13001-1:2004+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 13001-2:2014

Bezpieczeństwo dźwignic – Ogólne zasady projektowania – Część 2: Obciążenia

15.1.2016

EN 13001-2:2011

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Dźwignice – Ogólne zasady projektowania – Część 3-1: Wyznaczanie ograniczeń i właściwości stalowych ustrojów nośnych

28.11.2013

EN 13001-3-1:2012

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2014)

CEN

EN 13001-3-2:2014

Rowery – Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów – Część 7: Metody badań kół i obręczy

15.1.2016

 

 

CEN

EN 13001-3-3:2014

Dźwignice – Ogólne zasady projektowania – Część 3-3: Stany graniczne oraz wykazywanie poprawności współpracy styku koło/szyna

15.1.2016

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych – Zasady opracowywania instrukcji konserwacji

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Maszyny do czyszczenia powierzchni drogowych – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2015

Maszyny do obróbki nawierzchni drogowej – Wymagania bezpieczeństwa

Pierwsza publikacja

EN 13020:2004+A1:2010

Przypis 2.1

31.5.2016

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Maszyny do zimowego utrzymania dróg – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metody pomiaru hałasu maszyn poligraficznych, przetwórczych i papierniczych oraz urządzeń pomocniczych – Klasy dokładności 2 i 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Urządzenia do magazynowania, przenoszenia i transportu wewnątrz zakładu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Urządzenia do magazynowania, przenoszenia i transportu poza zakładem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Maszyny do cięcia

18.12.2009

 

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 4: Stoły przechylne

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 5: Maszyny i urządzenia do spiętrzania i zdejmowania

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 6: Maszyny do łamania

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 7: Maszyny do cięcia szkła wielowarstwowego

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 9: Myjki

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Maszyny i instalacje do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła płaskiego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 11: Wiertarki

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Zasilacz kroplowy

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Maszyny przenoszące do podawania

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Maszyny IS

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Maszyny i zestawy maszyn do produkcji, obróbki i przetwarzania szkła naczyniowego – Wymagania bezpieczeństwa – Część 5: Wytłaczarki

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Metody pomiaru drgań

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych – Bezpieczeństwo – Załadunek i wyładunek płytek ceramicznych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Maszyny garbarskie – Dwojarki i strzyżarki z nożem taśmowym – Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Maszyny garbarskie – Powlekarki – Wymagania bezpieczeństwa

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Maszyny garbarskie – Bębny do prowadzenia procesów – Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Maszyny rolnicze – Maszyny do zbioru ziemniaków – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009+A1:2014

Zasłony wewnętrzne – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

11.7.2014

EN 13120:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2014)

 

EN 13120:2009+A1:2014/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek – Frezarki (i wytaczarki)

8.9.2009

 

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135:2013

Dźwignice – Bezpieczeństwo – Projektowanie – Wymagania dotyczące wyposażenia

28.11.2013

EN 13135-1:2003+A1:2010

EN 13135-2:2004+A1:2010

Przypis 2.1

Termin minął

(28.11.2013)

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Maszyny rolnicze – Maszyny do zbioru buraków cukrowych i pastewnych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Dźwignice – Bezpieczeństwo – Zdejmowalne urządzenia chwytające

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Dźwignice – Bezpieczeństwo – Ręcznie napędzane urządzenia podnoszące

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13204:2004+A1:2012

Hydrauliczne narzędzia ratownicze dwustronnego działania dla straży pożarnej – Wymagania eksploatacyjne i dotyczące bezpieczeństwa

24.8.2012

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Obieraczki warzyw – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności

18.11.2011

 

 

Ostrzeżenie: W odniesieniu do pkt 4.2.2, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6 niniejsza publikacja nie dotyczy odniesienia do normy EN 12453:2000, której stosowanie nie stanowi podstawy do domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w pkt 1.3.7 i 1.4.3 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE.

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Podnośniki i wywrotnice – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13289:2001+A1:2013

Maszyny do produkcji makaronów – Suszarki i schładzarki – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Urządzenia malarskie – Kabiny zespolone – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Maszyny do produkcji wyrobów ceramicznych – Bezpieczeństwo – Platformy transportowe i wózki

8.9.2009

 

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13378:2001+A1:2013

Maszyny do produkcji makaronów – Wytłaczarki makaronu – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13379:2001+A1:2013

Maszyny do produkcji makaronów – Maszyny do zawieszania, zdejmowania i cięcia, przenośniki powrotne prętów, magazyny prętów – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Mieszarki poziome – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Maszyny do ciast nadziewanych i tart – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 1: Kausze dla zawiesi linowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 2: Zaplatanie pętli dla zawiesi linowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 3: Tuleje i ich zaciskanie

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 4: Zalewanie metalem i żywicą

20.7.2011

EN 13411-4:2002+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2011)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 5: Zaciski linowe kabłąkowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 6: Zacisk sercówkowy asymetryczny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 7: Zacisk sercówkowy symetryczny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Zakończenia lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 8: Końcówki zakuwane i zakuwanie

18.11.2011

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Zawiesia z lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 1: Zawiesia do podnoszenia ogólnego zastosowania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Zawiesia z lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 2: Wykaz informacji dotyczących użytkowania i konserwacji dostarczanych przez wytwórcę

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Zawiesia z lin stalowych – Bezpieczeństwo – Część 3: Zawiesia splotkowe o obwodzie zamkniętym i zawiesia z lin trójzwitych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2013

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Nawijarki do folii lub taśm – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

28.11.2013

EN 13418:2004+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2013)

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Zespół do wykaszania między przeszkodami – Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Maszyny do produkcji wyrobów obuwniczych ze skóry i imitacji skóry – Dwojarki, ścieniarki, wycinarki, maszyny do kleju i suszarki do kleju – Wymagania bezpieczeństwa

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 13482:2014

Roboty i urządzenia robotowe – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące robotów nieprzemysłowych – Roboty do obsługi ludzi inne niż medyczne (ISO 13482:2014)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 13524:2003+A2:2014

Maszyny do utrzymania dróg – Wymagania bezpieczeństwa

11.7.2014

EN 13524:2003+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2014)

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Maszyny do robót ziemnych – Konstrukcje chroniące przy przewróceniu się maszyny (TOPS) dla minikoparek – Wymagania i badania laboratoryjne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Nastrzykiwarki – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Dźwignice – Urządzenia i stanowiska sterownicze

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2015

Zasłony zewnętrzne – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

15.1.2016

EN 13561:2004+A1:2008

Przypis 2.1

28.2.2017

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Mieszarki – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Dźwignice – Środki dostępu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Urządzenia do załadowywania pieca – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Stacje paliwowe – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych

24.8.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2012)

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Osuszarki do sałaty – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2015

Żaluzje łącznie z żaluzjami listewkowymi zewnętrznymi – Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

15.1.2016

EN 13659:2004+A1:2008

Przypis 2.1

28.2.2017

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do kształtowania i walcowania rur oraz wyposażenia wykańczalni

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Maszyny ogrodnicze – Rozdrabniacze silnikowe – Bezpieczeństwo

20.7.2011

 

 

 

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

 

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Maszyny ogrodnicze – Skaryfikatory i aeratory trawnikowe sterowane przez operatora pieszego – Bezpieczeństwo

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Systemy poduszek podnoszących przeznaczone do stosowania przez straż pożarną i służby ratownicze – Wymagania bezpieczeństwa i eksploatacyjne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2013

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Zbiornikowe schładzarki mleka stosowane w gospodarstwach rolnych – Wymagania dotyczące działania, bezpieczeństwa i higieny

28.11.2013

EN 13732:2002+A2:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2014)

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy pneumatyczne

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Dźwignice – Dźwignice morskie offshore – Część 1: Dźwignice morskie offshore ogólnego stosowania

28.11.2013

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Przecinarki do podłoży – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2015

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Krajalnice do kotletów – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016

EN 13870:2005+A1:2010

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2016)

CEN

EN 13871:2014

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Kostkownice – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

15.1.2016

EN 13871:2005+A1:2010

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Klipsownice – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Kotły kuchenne z napędem narzędzia mieszającego i/lub miksującego – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Szakle stalowe kute dla dźwignic – Szakle podłużne i okrągłe – Klasa 6 – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Przecinarki do metali w stanie zimnym

8.9.2009

 

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2012

Pompy do cieczy – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Urządzenia do produktów spożywczych – Zasady konstruowania umożliwiające zapewnienie higieny w użytkowaniu

24.8.2012

EN 13951:2003+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(31.10.2012)

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Krajalnice chleba – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Kolejnictwo – Tor – Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i wózków przenośnych do budowy i utrzymania toru

20.7.2011

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Nożyce gilotynowe

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia z napędem mechanicznym do parkowania pojazdów – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu i oddawania do użytku

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Maszyny do wysiewu nawozów stałych – Bezpieczeństwo

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Siewniki – Bezpieczeństwo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009+A1:2011

Kolejnictwo – Tor – Maszyny do budowy i utrzymania toru – Część 3: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

29.2.2012

EN 14033-3:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2012)

CEN

EN 14043:2014

Samochody pożarnicze specjalne – Drabiny obrotowe z ruchami kombinowanymi – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań

11.7.2014

EN 14043:2005+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2014)

CEN

EN 14044:2014

Samochody pożarnicze specjalne – Drabiny obrotowe z ruchami sekwencyjnymi – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, cech użytkowych oraz metody badań

11.7.2014

EN 14044:2005+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2014)

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Bezpieczeństwo obrabiarek – Specjalizowane systemy obróbkowe

8.9.2009

 

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Dźwignice – Sterowane ręcznie urządzenia do podnoszenia ładunków

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Silniki spalinowe tłokowe – Rozrusznik z samonawijającą się linką – Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Szkło w budownictwie – Zasady montażu – Kliny do szklenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Urządzenia do powierzchniowej obróbki – Sposoby pomiaru hałasu urządzeń do powierzchniowej obróbki łącznie z urządzeniami pomocniczymi – 2 i 3 klasa dokładności

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Pompy pożarnicze – Pompy przenośne – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, badania

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarki

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

18.12.2009

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Dźwignice – Wyposażenie dotyczące podnoszenia osób – Część 2: Stanowiska sterownicze do podnoszenia

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Krajalnice bagietek – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla pras do wyciskania stali i metali nieżelaznych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Urządzenia i systemy transportu ciągłego – Główne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń transportu ciągłego w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla pras z napędem hydraulicznym do swobodnego kucia na gorąco stali i metali nieżelaznych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Obróbka pozapiecowa stali – Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej stali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowych

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Pompy pożarnicze – Pompy pożarnicze odśrodkowe bez urządzenia zasysającego – Część 1: Klasyfikacja, wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Pompy pożarnicze – Pompy pożarnicze odśrodkowe bez urządzenia zasysającego – Część 2: Weryfikacja wymagań ogólnych i dotyczących bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i oprzyrządowania do ciągłego odlewania stali

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny do cięcia nożem taśmowym bloków porowatych – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Maszyny ogrodnicze – Przycinarki trawnikowe z silnikiem spalinowym sterowane z tyłu przez operatora pieszego – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Maszyny rolnicze i leśne, sprzęt ogrodniczy – Maszyny trzymane w ręku i sterowane przez operatora pieszego – Określanie dostępu do gorących powierzchni

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Zmywarki do naczyń z przenośnikiem – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Maszyny do produkcji mąki i semoliny – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2015

Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych – Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

Pierwsza publikacja

EN 14973:2006+A1:2008

Przypis 2.1

31.5.2016

CEN

EN ISO 14982:2009

Maszyny rolnicze i leśne – Kompatybilność elektromagnetyczna – Metody badania i kryteria przyjęcia (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14985:2012

Dźwignice – Obrotowe żurawie szynowe

23.3.2012

 

 

CEN

EN 15000:2008

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Wózki jezdniowe napędzane ze zmiennym wysięgiem – Wymagania, osiągi i warunki badania wskaźników oraz ograniczników momentów od obciążeń wzdłużnych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011+A1:2014

Dźwignice – Suwnice pomostowe i bramowe

11.7.2014

EN 15011:2011

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2014)

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Przenośne piły do ścian i piły linowe do stosowania w budownictwie – Bezpieczeństwo

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Dźwignice – Wymagania dotyczące chwytni kontenerowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009+A1:2015

Maszyny do odśnieżania – Wymagania bezpieczeństwa

15.1.2016

EN 15059:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla linii maszyn i urządzeń do obróbki taśm

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Maszyny do wytwarzania worków i toreb z folii – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na zimno wyrobów płaskich

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Regały przejezdne paletowe i półkowe, obrotowe i okrężne oraz ze sprzętem podnoszącym, z napędem mechanicznym – Wymagania bezpieczeństwa

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące traków

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Maszyny i urządzenia do wydobycia i przeróbki surowców skalnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące pił linowych diamentowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące wrębiarek łańcuchowych i taśmowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Urządzenia automatyczne do przecinania tusz zwierząt rzeźnych – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Stacje paliwowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowych

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009+A2:2015

Maszyny ogrodnicze – Dmuchawy, odkurzacze i dmuchawo-odkurzacze ogrodowe – Bezpieczeństwo

Pierwsza publikacja

EN 15503:2009+A1:2013

Przypis 2.1

30.6.2017

CEN

EN 15572:2015

Maszyny i zakłady do wydobycia i przeróbki surowców skalnych – Bezpieczeństwo – Wymagania dotyczące maszyn do obróbki wykańczającej krawędzi

15.1.2016

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne – Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi – Część 1: Klasyfikacja, wymagania i procedury badań kabin

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Ciągniki rolnicze i opryskiwacze samobieżne – Ochrona operatora (kierowcy) przed substancjami niebezpiecznymi – Część 2: Filtry, wymagania i procedury badań

26.5.2010

 

 

 

EN 15695-2:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 15700:2011

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące chodników ruchomych służącym celom rekreacyjnym lub uprawianiu sportów zimowych

29.2.2012

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Narzędzia z napędem nieelektrycznym – Pomiar hałasu – Metoda techniczna (klasa 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Kolejnictwo – Tor – Maszyny drogowo-torowe i ich wyposażenie – Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

29.2.2012

EN 15746-2:2010

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2012)

CEN

EN 15774:2010

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Maszyny do produkcji makaronów, klusek i pierożków (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2014

Maszyny rolnicze – Osłony stałe i osłony blokujące z urządzeniem ryglującym lub bez, do ruchomych części przeniesienia napędu

15.1.2016

EN 15811:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 15830:2012

Wózki podnośnikowe czołowe, terenowe ze zmiennym wysięgiem – Widoczność – Metody badań i sprawdzenie

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15861:2012

Maszyny dla przemysłu spożywczego – Komory wędzarnicze – Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny

24.8.2012

 

 

CEN

EN 15895:2011

Osadzaki ręczne z nabojami – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Osadzaki do mocowania i znakowania

18.11.2011

 

 

CEN

EN 15949:2012

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla walcowni prętów, walcowni ciężkich kształtowników stalowych i walcowni walcówki

5.6.2012

 

 

CEN

EN 15954-2:2013

Kolejnictwo – Tor – Przyczepy i ich wyposażenie – Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15955-2:2013

Kolejnictwo – Tor – Maszyny przystosowane do demontażu i ich wyposażenie – Część 2: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

28.11.2013

 

 

CEN

EN 15997:2011

Wszystkie pojazdy terenowe (ATV – Quady) – Wymagania bezpieczeństwa i metody badania

29.2.2012

 

 

 

EN 15997:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 16005:2012

Drzwi z napędem – Bezpieczeństwo użytkowania drzwi z napędem – Wymagania i metody badań

5.4.2013

 

 

 

EN 16005:2012/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 16029:2012

Pojazdy wyposażone w silnik przeznaczone do przewozu osób w pozycji okrakiem, nie przeznaczone do użytkowania na drogach publicznych – Pojazdy silnikowe jednośladowe dwukołowe – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań

24.8.2012

 

 

CEN

EN ISO 16089:2015

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Szlifierki stacjonarne (ISO 16089:2015)

Pierwsza publikacja

EN 13218:2002+A1:2008

Przypis 2.1

30.6.2016

CEN

EN ISO 16119-1:2013

Maszyny rolnicze i leśne – Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska – Część 1: Postanowienia ogólne (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-2:2013

Maszyny rolnicze i leśne – Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska – Część 2: Opryskiwacze z belką poziomą (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-3:2013

Maszyny rolnicze i leśne – Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska – Część 3: Opryskiwacze sadownicze (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16119-4:2014

Maszyny rolnicze i leśne – Wymagania środowiskowe i badania opryskiwaczy – Część 4: Opryskiwacze stałe i przewoźne (ISO 16119-4:2014)

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16191:2014

Maszyny do drążenia tuneli – Wymagania bezpieczeństwa

13.2.2015

EN 815:1996+A2:2008

EN 12336:2005+A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 16203:2014

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Weryfikacja stateczności dynamicznej – Wózki czołowe

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16228-1:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania ogólne

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-2:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 2: Wiertnice przejezdne dla budownictwa lądowego, geotechnicznego, zakładów eksploatacji kruszywa oraz górnictwa

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-3:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 3: Sprzęt do poziomych przewiertów sterowanych (HDD)

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-4:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 4: Sprzęt do fundamentowania

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-5:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 5: Sprzęt do ścian szczelinowych

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-6:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 6: Sprzęt do wpłukiwania, cementacji i iniekcji

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 16228-7:2014

Sprzęt do wiercenia i fundamentowania – Bezpieczeństwo – Część 7: Wymienny sprzęt pomocniczy

13.2.2015

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(13.2.2015)

CEN

EN 16230-1:2013+A1:2014

Karty rekreacyjne – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa I metody badań dotyczące kartów

15.1.2016

EN 16230-1:2013

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN ISO 16230-1:2015

Ciągniki i maszyny rolnicze – Bezpieczeństwo komponentów i systemów elektronicznych i systemów – Część 1: Wymagania ogólne (ISO 16230-1:2015)

15.1.2016

 

 

CEN

EN ISO 16231-1:2013

Maszyny rolnicze samobieżne – Ocena stateczności – Część 1: Zasady ogólne (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 16231-2:2015

Maszyny rolnicze samobieżne – Ocena stateczności – Cześć 2: Wyznaczanie stateczności w warunkach statycznych i procedury badania (ISO 16231-2:2015)

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16246:2012

Maszyny rolnicze – Koparki podsiębierne – Bezpieczeństwo

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16252:2012

Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu – Poziome prasy do belowania – Wymagania bezpieczeństwa

5.4.2013

 

 

CEN

EN 16307-1:2013+A1:2015

Wózki jezdniowe – Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 1: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych napędzanych, innych niż wózki bez operatora, wózki ze zmiennym wysięgiem i wózki naładowne

15.1.2016

EN 16307-1:2013

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN 16307-5:2013

Wózki jezdniowe – Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 5: Wymagania dodatkowe dotyczące wózków jezdniowych ręcznych

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16307-6:2014

Wózki jezdniowe – Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie – Część 6: Wymagania dodatkowe dotyczące obciążenia i personelu transportowego

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16327:2014

Sprzęt pożarniczy – Urządzenia dozujące środek pianotwórczy pod ciśnieniem (PPFPS) i urządzenia do wytwarzania piany z zastosowaniem sprężonego powietrza (CAFS)

11.7.2014

 

 

CEN

EN 16474:2015

Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Prasy wulkanizujące opony – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16486:2014

Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu – Ubijarki – Wymagania bezpieczeństwa

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16500:2014

Maszyny do zgniatania materiałów odpadowych lub frakcji do recyklingu – Pionowe prasy do belowania – Wymagania bezpieczeństwa

15.1.2016

 

 

CEN

EN 16590-3:2014

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne – Części systemu sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 3: Rozwój serii, sprzętu i oprogramowania

13.2.2015

 

 

CEN

EN 16590-4:2014

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne – Części systemu sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 4: Procesy produkcji, eksploatacji, modyfikacji i wspierania

13.2.2015

 

 

CEN

EN ISO 18217:2015

Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna– Maszyny do oklejania wąskich powierzchni z gąsienicowym mechanizmem posuwowym (ISO 18217:2015)

15.1.2016

EN 1218-4:2004+A2:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2016)

CEN

EN ISO 19432:2012

Maszyny i urządzenia budowlane – Ręczne przecinarki spalinowe – Wymagania bezpieczeństwa (ISO 19432:2012)

15.11.2012

EN ISO 19432:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2013)

CEN

EN ISO 19932-1:2013

Sprzęt do ochrony roślin – Opryskiwacze plecakowe – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i środowiskowe (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 19932-2:2013

Maszyny do ochrony roślin – Opryskiwacze plecakowe – Część 2: Metody badań (ISO 19932-2:2013)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Pompy do cieczy i zespoły pompowe – Pomiar hałasu – Klasy dokładności 2 i 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 22867:2011

Maszyny leśne i ogrodnicze – Metodyka badania drgań przenośnych maszyn ręcznych z silnikiem spalinowym – Drgania na uchwytach (ISO 22867:2011)

29.2.2012

EN ISO 22867:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 22868:2011

Maszyny leśne i ogrodnicze – Metodyka badania hałasu przenośnych, trzymanych w ręku maszyn z silnikiem spalinowym – Metoda techniczna (Klasa dokładności 2) (ISO 22868:2011)

20.7.2011

EN ISO 22868:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2011)

CEN

EN ISO 23125:2015

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Tokarki (ISO 23125:2015)

15.1.2016

EN ISO 23125:2010

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2016)

CEN

EN ISO 28139:2009

Papier na warstwę pofalowaną – Oznaczanie odporności na zgniatanie płaskie po laboratoryjnym pofalowaniu (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28881:2013

Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Obrabiarki elektroerozyjne (ISO 28881:2013)

28.11.2013

EN 12957:2001+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2014)

 

EN ISO 28881:2013/AC:2013

 

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 1: Szlifierki pionowe i kątowe (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 2: Klucze, klucze do nakrętek i wkrętarki (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 3: Polerki i szlifierki rotacyjne, orbitalne i orbitalne specjalne (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 4: Szlifierki proste (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 5: Wiertarki i wiertarki udarowe (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 28927-5:2009/A1:2015

15.1.2016

Przypis 3

Termin minął

(31.3.2016)

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 6: Ubijaki (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 7: Przecinaki i nożyce wibracyjne (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 8: Piły, polerujące i pilnikujące maszyny o ruchu posuwisto-zwrotnym i piły o ruchu oscylacyjnym lub obrotowym (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

 

EN ISO 28927-8:2009/A1:2015

Pierwsza publikacja

Przypis 3

30.6.2016

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 9: Młoty do czyszczenia powierzchni i odbijaki igłowe (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 10: Wiertarki udarowe, młoty i młoty do rozbijania (ISO 28927-10:2011)

18.11.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Narzędzia z napędem – Metody badawcze określenia emisji drgań – Część 11: Młoty do kamieni (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-12:2012

Narzędzia z napędem – Metody drgań na uchwycie – Część 12: Szlifierki różnonarzędziowe (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013

 

 

Normy typu B

Normy typu B dotyczą określonych aspektów bezpieczeństwa maszyn lub określonych rodzajów zabezpieczeń, które mogą być stosowane w szerokim zakresie kategorii maszyn. Stosowanie specyfikacji norm typu B stanowi podstawę domniemania zgodności z uwzględnionymi w nich zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie maszyn, jeżeli z normy typu C lub oceny ryzyka producenta wynika, że rozwiązania techniczne określone w normie typu B są adekwatne w odniesieniu do konkretnej kategorii lub modelu danej maszyny. Stosowanie norm typu B zawierających specyfikacje dotyczące elementów bezpieczeństwa, które są wprowadzane do obrotu niezależnie, stanowi podstawę domniemania zgodności takich elementów oraz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objętych normami.

Cenelec

EN 60204-1:2006

Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60204-1:2005 (Zmodyfikowana)

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Przypis 3

Termin minął

(1.2.2012)

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Bezpieczeństwo maszyn-Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1 000  V prądu przemiennego lub 1 500  V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń dźwignicowych

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 33: Wymagania dotyczące wyposażenia do wytwarzania półprzewodników

IEC 60204-33:2009 (Zmodyfikowana)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie – Część 1: Wymagania dotyczące sygnałów wizualnych, akustycznych i dotykowych

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie – Część 2: Wymagania dotyczące oznaczania

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Wskazywanie, oznaczanie i sterowanie – Część 3: Wymagania dotyczące umiejscowienia i działania elementów sterowniczych

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2013

Bezpieczeństwo maszyn – Elektroczułe wyposażenie ochronne – Część 1: Wymagania ogólne i badania

IEC 61496-1:2012

11.4.2014

EN 61496-1:2004

+ A1:2008

Przypis 2.1

Termin minął

(10.5.2015)

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości – Część 5-2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa – Funkcjonalne

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Bezpieczeństwo maszyn – Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

 

EN 62061:2005/A1:2013

IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013

Przypis 3

Termin minął

(18.12.2015)

 

EN 62061:2005/A2:2015

IEC 62061:2005/A2:2015

15.1.2016

Przypis 3

31.7.2018

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Normy typu C

Normy typu C zawierają specyfikacje dotyczące określonej kategorii maszyn. Maszyny różnego typu należące do kategorii objętej normą typu C są przeznaczone do podobnego użytku oraz stwarzają podobny poziom ryzyka. Normy typu C mogą odwoływać się do norm typu A lub B, wskazując, które specyfikacje normy typu A lub B mają zastosowanie do kategorii danych maszyn. Jeżeli ze względu na określone aspekty bezpieczeństwa maszyny norma typu C odbiega od specyfikacji norm typu A lub B, specyfikacje normy typu C mają pierwszeństwo przed specyfikacjami normy typu A lub B. Stosowanie specyfikacji normy typu C na podstawie oceny ryzyka producenta stanowi podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie maszyn, które obejmuje norma. Niektóre normy typu C są publikowane w kilku częściach, przy czym część 1 normy zawiera ogólne specyfikacje mające zastosowanie do rodziny maszyn, a pozostałe części normy zawierają specyfikacje dotyczące poszczególnych kategorii maszyn należących do danej rodziny, uzupełniając lub zmieniając specyfikacje podane w części 1. W przypadku norm typu C posiadających taką formę, podstawę domniemania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy w sprawie maszyn stanowi stosowanie ogólnej części 1 normy oraz jej odpowiednich szczegółowych części.

Cenelec

EN 50223:2015

Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych – Wymagania bezpieczeństwa

15.1.2016

EN 50223:2010

Przypis 2.1

13.4.2018

Cenelec

EN 50348:2010

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego nanoszenia niepalnych ciekłych materiałów powłokowych – Wymagania bezpieczeństwa

26.5.2010

 

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50434:2014

Bezpieczeństwo sprzętu domowego i podobnego – Wymagania szczegółowe dotyczące rozdrabniaczy i rębarek, zasilanych z sieci

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50569:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych wirówek do bielizny w obiektach przemysłowych i handlowych

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50570:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych suszarek bębnowych w obiektach przemysłowych i handlowych

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50571:2013

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Wymagania szczegółowe dotyczące pralek elektrycznych w obiektach przemysłowych i handlowych

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 50580:2012

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowych

5.6.2012

 

 

 

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013

Przypis 3

22.7.2016

Cenelec

EN 50636-2-91:2014

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-91: Wymagania szczegółowe dotyczące przycinarek trawnikowych prowadzonych przez operatora i ręcznych oraz przycinarek krawędziowych

IEC 60335-2-91:2008 (Zmodyfikowana)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-92:2014

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-92: Wymagania szczegółowe dotyczące skaryfikatorów i aeratorów trawnikowych zasilanych z sieci, obsługiwanych przez operatora pieszego

IEC 60335-2-92:2002 (Zmodyfikowana)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-94:2014

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-94: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc typu trawnikowego

IEC 60335-2-94:2008 (Zmodyfikowana)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-100:2014

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-100: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych urządzeń elektrycznych ogrodowych zasilanych z sieci – ssących, dmuchająco-ssących z lub bez urządzeń rozdrabniających oraz dmuchaw

IEC 60335-2-100:2002 (Zmodyfikowana)

13.2.2015

 

 

Cenelec

EN 50636-2-107:2015

Bezpieczeństwo sprzętu do użytku domowego i podobnego – Część 2-107: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek – robotów do trawy zasilanych z akumulatorów

IEC 60335-2-107:2012 (Zmodyfikowana)

15.1.2016

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 31: Szczególne wymagania bezpieczeństwa i kompatybilności dotyczące maszyn do szycia, zespołów i układów do szycia

IEC 60204-31:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60335-2-8:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące golarek, maszynek do strzyżenia włosów i podobnych urządzeń

IEC 60335-2-8:2012 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

 

 

Cenelec

EN 60335-2-23:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji skóry lub włosów

IEC 60335-2-23:2003

15.1.2016

 

 

 

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

IEC 60335-2-23:2003/A2:2012 (Zmodyfikowana)

15.1.2016

Przypis 3

29.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-36: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek grzejnych dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013

Przypis 3

Termin minął

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-37: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych frytownic dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013

Przypis 3

Termin minął

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i osuszaczy

IEC 60335-2-40:2002 (Zmodyfikowana)

28.11.2013

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013

Przypis 3

Termin minął

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013

Przypis 3

Termin minął

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Zmodyfikowana)

28.11.2013

Przypis 3

Termin minął

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

28.11.2013

Przypis 3

Termin minął

(11.7.2014)

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Zmodyfikowana)

28.11.2013

Przypis 3

Termin minął

(28.11.2013)

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-42: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pieców konwekcyjnych, sprzętu do obróbki termicznej w parze i pieców konwekcyjnych parowych dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

5.4.2013

Przypis 3

Termin minął

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-47: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kotłów warzelnych dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

5.4.2013

Przypis 3

Termin minął

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-48: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych opiekaczy i tosterów dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

5.4.2013

Przypis 3

Termin minął

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-49: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznego sprzętu do przechowywania ciepłej żywności i ciepłych naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013

Przypis 3

Termin minął

(13.2.2015)

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013

Przypis 3

Termin minął

(13.2.2015)

Cenelec

EN 60335-2-67:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-67: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg do użytku w obiektach przemysłowych i handlowych

IEC 60335-2-67:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012

EN 60335-2-67:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-68:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-68: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego rozpylaniem i zasysaniem do użytku w obiektach przemysłowych i handlowych

IEC 60335-2-68:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012

EN 60335-2-68:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-69: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego na mokro, na sucho i szorującego stosowanego w obiektach przemysłowych i handlowych

IEC 60335-2-69:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012

EN 60335-2-69:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(28.3.2015)

Cenelec

EN 60335-2-72:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-72: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do pielęgnacji podłóg, z układem jezdnym lub bez układu jezdnego, do użytku w obiektach handlowych i przemysłowych

IEC 60335-2-72:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012

EN 60335-2-72:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(3.5.2015)

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Część 2-77: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek trawnikowych, obsługiwanych przez operatora pieszego

IEC 60335-2-77:2002 (Zmodyfikowana)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2012

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-79: Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu czyszczącego pod ciśnieniem i za pomocą pary

IEC 60335-2-79:2012 (Zmodyfikowana)

15.11.2012

EN 60335-2-79:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(3.4.2015)

Cenelec

EN 60335-2-95:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-95: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń służących do przesuwania pionowego drzwi garażowych w budynkach mieszkalnych

IEC 60335-2-95:2011 (Zmodyfikowana)

15.1.2016

 

 

 

EN 60335-2-95:2015/A1:2015

IEC 60335-2-95:2011/A1:2015

15.1.2016

Przypis 3

15.6.2018

Cenelec

EN 60335-2-97:2006

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-97: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów żaluzji, zasłon, markiz i podobnego wyposażenia

IEC 60335-2-97:2002 (Zmodyfikowana) + A1:2004 (Zmodyfikowana)

15.1.2016

 

 

 

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

15.1.2016

Przypis 3

29.9.2017

Cenelec

EN 60335-2-103:2015

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-103: Wymagania szczegółowe dotyczące napędów bram, drzwi i okien

IEC 60335-2-103:2006 (Zmodyfikowana) + A1:2010 (Zmodyfikowana)

15.1.2016

 

 

Cenelec

EN 60519-1:2015

Bezpieczeństwo instalacji elektrotermicznych i do obróbki elektromagnetycznej – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60519-1:2015

15.1.2016

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-1: Wymagania szczegółowe dotyczące wiertarek i wiertarek udarowych

IEC 60745-2-1:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych

IEC 60745-2-3:2006 (Zmodyfikowana) + A1:2010 (Zmodyfikowana)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015

Przypis 3

Termin minął

(21.4.2016)

 

EN 60745-2-3:2011/A12:2014

15.1.2016

Przypis 3

17.11.2017

 

EN 60745-2-3:2011/A13:2015

Pierwsza publikacja

Przypis 3

28.9.2018

 

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Zmodyfikowana)

28.11.2013

Przypis 3

Termin minął

(25.2.2016)

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotków

IEC 60745-2-6:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2006

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do blach i wycinarek do blach

IEC 60745-2-8:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek brzeszczotowych (kątowych i prostych)

IEC 60745-2-11:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące wibratorów do masy betonowej

IEC 60745-2-12:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych

IEC 60745-2-13:2006 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011

Przypis 3

Termin minął

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-15: Wymagania szczegółowe dotyczące nożyc do żywopłotów

IEC 60745-2-15:2006 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013

Przypis 3

Termin minął

(28.11.2013)

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-16: Wymagania szczegółowe dotyczące zszywaczy

IEC 60745-2-16:2008 (Zmodyfikowana)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-17: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek żłobiących i frezarek okrawających

IEC 60745-2-17:2010 (Zmodyfikowana)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-18: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do taśmowania

IEC 60745-2-18:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-19: Wymagania szczegółowe dotyczące frezarek do rowków

IEC 60745-2-19:2005 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Przypis 3

Termin minął

(1.6.2013)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-20: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taśmowych

IEC 60745-2-20:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-21: Wymagania szczegółowe dotyczące oczyszczarek rur ściekowych

IEC 60745-2-21:2002 (Zmodyfikowana)

18.12.2009

 

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011

Przypis 3

Termin minął

(1.12.2013)

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-22: Wymagania szczegółowe dotyczące przecinarek

IEC 60745-2-22:2011 (Zmodyfikowana)

18.11.2011

 

 

 

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013

Przypis 3

Termin minął

(17.12.2015)

Cenelec

EN 60745-2-23:2013

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-23: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek i małych narzędzi wirujących

IEC 60745-2-23:2012 (Zmodyfikowana)

28.11.2013

 

 

Cenelec

EN 60947-5-3:2013

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-3: Urządzenia sterownicze i elementy przełączające – Wymagania dotyczące urządzeń zbliżeniowych o określonym sposobie zachowania się w warunkach defektu (PDF)

IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze – Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013

Przypis 3

Termin minął

(28.11.2013)

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013

Przypis 3

Termin minął

(3.12.2015)

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek i strugarek grubościowych

IEC 61029-2-3:1993 (Zmodyfikowana) + A1:2001

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych

IEC 61029-2-4:1993 (Zmodyfikowana) + A1:2001 (Zmodyfikowana)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 61029-2-5:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek taśmowych

IEC 61029-2-5:1993 (Zmodyfikowana) + A1:2001 (Zmodyfikowana)

15.1.2016

 

 

 

EN 61029-2-5:2011/A11:2015

15.1.2016

Przypis 3

1.12.2016

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-8: Wymagania szczegółowe dotyczące jednowrzecionowych frezarek pionowych

IEC 61029-2-8:1995 (Zmodyfikowana) + A1:1999

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2012

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące zintegrowanych pilarek do cięcia poprzecznego i pilarek stołowych

IEC 61029-2-11:2001 (Zmodyfikowana)

5.4.2013

EN 61029-2-11:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(3.9.2015)

 

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013

Przypis 3

12.8.2016

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym – Część 2-12: Wymagania szczegółowe dotyczące gwinciarek do gwintów zewnętrznych

IEC 61029-2-12:2010 (Zmodyfikowana)

18.11.2011

 

 

Cenelec

EN 62841-1:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym – Ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 62841-1:2014 (Zmodyfikowana)

15.1.2016

EN 60335-1:2012

+ A11:2014

EN 60745-1:2009

+ A11:2010

EN 61029-1:2009

+ A11:2010

Przypis 2.1

22.2.2018

Cenelec

EN 62841-2-2:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym: ręczne, przenośne oraz do trawy i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-2: Wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek ręcznych i kluczy udarowych

IEC 62841-2-2:2014

15.1.2016

EN 60745-2-2:2010

Przypis 2.1

21.8.2019

 

EN 62841-2-2:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62841-2-4:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych szlifierek i polerek innych niż typu tarczowego

IEC 62841-2-4:2014

15.1.2016

EN 60745-2-4:2009

+ A11:2011

Przypis 2.1

21.8.2019

 

EN 62841-2-4:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62841-2-5:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-5: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych pilarek tarczowych

IEC 62841-2-5:2014

15.1.2016

EN 60745-2-5:2010

Przypis 2.1

21.8.2019

Cenelec

EN 62841-2-9:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-9: Wymagania szczegółowe dotyczące ręcznych gwintownic i gwinciarek

IEC 62841-2-9:2015 (Zmodyfikowana)

15.1.2016

EN 60745-2-9:2009

Przypis 2.1

21.8.2019

Cenelec

EN 62841-2-14:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące strugarek ręcznych

IEC 62841-2-14:2015 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

EN 60745-2-14:2009

+ A2:2010

Przypis 2.1

31.8.2019

Cenelec

EN 62841-3-1:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-1: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych pilarek stołowych

IEC 62841-3-1:2014

15.1.2016

EN 61029-2-1:2012

Przypis 2.1

21.8.2019

 

EN 62841-3-1:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62841-3-6:2014

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-6: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych wiertnic diamentowych z systemem dopływu cieczy

IEC 62841-3-6:2014

15.1.2016

EN 61029-2-6:2010

Przypis 2.1

21.8.2019

 

EN 62841-3-6:2014/AC:2015

 

 

 

Cenelec

EN 62841-3-9:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym – ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-9: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek do cięcia ukosowego

IEC 62841-3-9:2014 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

EN 61029-2-9:2012

+ A11:2013

Przypis 2.1

15.11.2019

Cenelec

EN 62841-3-10:2015

Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne, do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 3-10: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych przecinarek

IEC 62841-3-10:2015 (Zmodyfikowana)

Pierwsza publikacja

EN 61029-2-10:2010

+ A11:2013

Przypis 2.1

19.10.2019

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.


Top