EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016XC0212(05)

Komunikat Komisji w ramach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 54, 12.2.2016, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 54/9


Komunikat Komisji w ramach wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 054/02)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia (ISO 9000:2015)

11.12.2015

EN ISO 9000:2005

Przypis 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 9001:2015

Systemy zarządzania jakością – Wymagania (ISO 9001:2015)

11.12.2015

EN ISO 9001:2008

Przypis 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14001:2015

Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania (ISO 14001:2015)

11.12.2015

EN ISO 14001:2004

Przypis 2.1

15.9.2018

CEN

EN ISO 14004:2010

Systemy zarządzania środowiskowego – Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających (ISO 14004:2004)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14015:2010

Zarządzanie środowiskowe – Ocena środowiskowa miejsc i organizacji (EASO) (ISO 14015:2001)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Etykiety i deklaracje środowiskowe – Zasady ogólne (ISO 14020:2000)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14021:2001

Etykiety i deklaracje środowiskowe – Własne stwierdzenia środowiskowe (etykietowanie środowiskowe II typu) (ISO 14021:1999)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO 14021:2001/A1:2011

25.5.2012

Przypis 3

Termin minął

(30.6.2012)

CEN

EN ISO 14024:2000

Etykiety i deklaracje środowiskowe – Etykietowanie środowiskowe I typu – Zasady i procedury (ISO 14024:1999)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14031:2013

Zarządzanie środowiskowe – Ocena efektów działalności środowiskowej – Wytyczne (ISO 14031:2013)

28.11.2013

EN ISO 14031:1999

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2014)

CEN

EN ISO 14040:2006

Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu zycia – Zasady i struktura (ISO 14040:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne (ISO 14044:2006)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Zarządzanie środowiskowe – Terminologia (ISO 14050:2009)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Zarządzanie środowiskowe – Komunikacja środowiskowa – Wytyczne i przykłady (ISO 14063:2006)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Gazy cieplarniane – Część 1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Gazy cieplarniane – Część 2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Gazy cieplarniane – Część 3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Gazy cieplarniane – Wymagania dla jednostek prowadzących walidację i weryfikację dotyczącą gazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania (ISO 14065:2013)

7.9.2013

EN ISO 14065:2012

Przypis 2.1

Termin minął

(31.10.2013)

CEN

EN ISO 15189:2012

Laboratoria medyczne – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013

EN ISO 15189:2007

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2015)

CEN

EN ISO 15195:2003

Medycyna laboratoryjna – Wymagania dla referencyjnych laboratoriów pomiarowych (ISO 15195:2003)

5.10.2011

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Ocena zgodności – Terminologia i zasady ogólne (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Ocena zgodności – Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Ocena zgodności – Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012

EN ISO/IEC 17020:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(1.3.2015)

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania – Część 1: Wymagania (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015

EN ISO/IEC 17021:2011

Przypis 2.1

8.7.2017

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące jednostek prowadzących certyfikację osób (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013

EN ISO/IEC 17024:2003

Przypis 2.1

Termin minął

(1.7.2015)

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009

 

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące oceny równorzędnej jednostek oceniających zgodność i jednostek akredytujących (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę – Część 1: Wymagania ogólne (ISO/IEC 17050-1:2004, corrected version 2007-06-15)

5.10.2011

EN ISO/IEC 17050-1:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(5.10.2011)

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Ocena zgodności – Deklaracja zgodności składana przez dostawcę – Część 2: Dokumentacja wspomagająca (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013

EN 45011:1998

Przypis 2.1

Termin minął

(15.9.2015)

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Ocena zgodności – Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów (ISO/IEC 17067:2013)

Pierwsza publikacja

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania (ISO 19011:2011)

25.5.2012

EN ISO 19011:2002

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2012)

CEN

EN ISO 22870:2006

Badania w miejscu opieki nad pacjentem – Wymagania dotyczące jakości i kompetencji (ISO 22870:2006)

5.10.2011

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.


Top