EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC1212(08)

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 445, 12.12.2014, p. 5–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.12.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 445/5


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 445/02)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru – Część 1: Wymagania wspólne

8.6.2011

EN 1010-1:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(8.6.2011)

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru – Część 2: Maszyny poligraficzne i maszyny do lakierowania oraz urządzenia do prasowania wstępnego

4.2.2011

EN 1010-2:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2011)

CEN

EN 1127-1:2011

Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka

18.11.2011

EN 1127-1:2007

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2014)

CEN

EN 1127-2:2014

Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwa

12.12.2014

EN 1127-2:2002+A1:2008

Przypis 2.1

31.12.2014

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych

20.8.2008

EN 1710:2005

Przypis 2.1

Termin minął

(28.12.2009)

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Wózki jezdniowe, bezpieczeństwo – Praca w atmosferach potencjalnie wybuchowych – Użytkowanie w gazie palnym, oparach, mgle i pyle

4.5.2013

EN 1755:2000+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2013)

CEN

EN 1834-1:2000

Silniki spalinowe tłokowe – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych gazów i par

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Silniki spalinowe tłokowe – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 2: Silniki grupy I przeznaczone do stosowania w pracach podziemnych zagrożonych występowaniem metanu i/lub palnego pyłu

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Silniki spalinowe tłokowe – Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 3: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych pyłów

21.7.2001

 

 

CEN

EN 1839:2012

Oznaczanie granic wybuchowości gazów i par

22.11.2012

EN 1839:2003

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2013)

CEN

EN 1953:2013

Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych – Wymagania bezpieczeństwa

5.11.2013

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Urządzenia do powlekania – Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektrolitycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi – Wymagania bezpieczeństwa

17.9.2010

EN 12581:2005

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem – Wymagania bezpieczeństwa

17.9.2010

EN 12621:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Mieszalniki materiałów powłokowych – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdów

17.9.2010

EN 12757-1:2005

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 13012:2012

Stacje paliwowe – Konstrukcja i charakterystyka automatycznych dysz stosowanych w dystrybutorach paliwa

3.8.2012

EN 13012:2001

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2012)

CEN

EN 13160-1:2003

Układy wykrywania przecieków – Część 1: Zasady ogólne

14.8.2003

 

 

CEN

EN 13237:2012

Przestrzenie zagrożone wybuchem – Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

12.2.2013

EN 13237:2003

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2013)

CEN

EN 13463-1:2009

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania

16.4.2010

EN 13463-1:2001

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 13463-2:2004

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 2: Ochrona za pomocą obudowy z ograniczonym przepływem „fr”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 3: Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej „d”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-5:2011

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 5: Zabezpieczenie za pomocą bezpieczeństwa konstrukcyjnego „c”

18.11.2011

EN 13463-5:2003

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2014)

CEN

EN 13463-6:2005

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 6: Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu „b”

30.11.2005

 

 

CEN

EN 13463-8:2003

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 8: Ochrona za pomocą osłony cieczowej „k”

12.8.2004

 

 

CEN

EN 13616:2004

Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwo ciekłe ropopochodne

9.3.2006

 

 

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Stacje paliwowe – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnych

3.8.2012

EN 13617-1:2004+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2012)

CEN

EN 13617-2:2012

Stacje paliwowe – Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk samozamykaczy stosowanych w pompach dozujących i dozownikach

4.5.2012

EN 13617-2:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2012)

CEN

EN 13617-3:2012

Stacje paliwowe – Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów odcinających

4.5.2012

EN 13617-3:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2012)

CEN

EN 13617-4:2012

Stacje paliwowe – Część 4: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk złączy obrotowych stosowanych w odmierzaczach i dozownikach

5.11.2013

 

 

CEN

EN 13760:2003

Instalacja zasilania pojazdów samochodowych, do przewozu osób i ładunków, skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) – Dysze wlewowe: warunki badań i wymiary

24.1.2004

 

 

CEN

EN 13821:2002

Przestrzenie zagrożone wybuchem – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Oznaczanie minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych

20.5.2003

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Dźwignice – Dźwignice morskie offshore – Część 1: Dźwignice morskie offshore ogólnego stosowania

5.11.2013

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu – Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoków pyłu

8.6.2011

EN 14034-1:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu – Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoków pyłu

8.6.2011

EN 14034-2:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu – Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłu

8.6.2011

EN 14034-3:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2011)

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu – Część 4: Oznaczanie granicznego stężenia tlenu GST obłoków pyłu

8.6.2011

EN 14034-4:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2011)

CEN

EN 14373:2005

Systemy tłumienia wybuchu

9.3.2006

 

 

CEN

EN 14460:2006

Urządzenia odporne na wybuch

15.12.2006

 

 

CEN

EN 14491:2012

Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłów

22.11.2012

EN 14491:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2013)

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarki

16.4.2010

EN 14492-1:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2010)

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Dźwignice – Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki – Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

16.4.2010

EN 14492-2:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(16.4.2010)

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14522:2005

Oznaczanie temperatury samozapłonu gazów i par

30.11.2005

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – Systemy ochronne – Część 1: Tama wentylacyjna przeciwwybuchowa o wytrzymałości 2 bar

9.3.2006

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – Systemy ochronne – Część 2: Przeciwwybuchowe zapory wodne

12.12.2007

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych – Systemy ochronne – Część 4: Automatyczne systemy gaszące kombajnów chodnikowych

12.12.2007

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpieczeństwo maszyn – Obróbka pozapiecowa stali – Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej stali

20.8.2008

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe – Konstrukcja i działanie urządzeń przeznaczonych do samochodowych stacji napełniania LPG – Część 1: Dystrybutory

4.5.2013

EN 14678-1:2006+A1:2009

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2013)

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpieczeństwo maszyn – Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowych

8.6.2011

EN 14681:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(8.6.2011)

CEN

EN 14756:2006

Oznaczanie granicznego stężenia tlenu (GST) dla gazów i par

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14797:2006

Urządzenia odciążające wybuch

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych – Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowego

7.7.2010

EN 14973:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

CEN

EN 14983:2007

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem w podziemnych zakładach górniczych – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do odmetanowania

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14986:2007

Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

12.12.2007

 

 

CEN

EN 14994:2007

Systemy zabezpieczające przez odciążenie wybuchu gazu

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15089:2009

Systemy izolowania wybuchu

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15188:2007

Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapalenia

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15198:2007

Metodyka oceny ryzyka zapłonu od nieelektrycznych urządzeń oraz części i podzespołów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15233:2007

Metodologia oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych dla atmosfer potencjalnie wybuchowych

12.12.2007

 

 

CEN

EN 15268:2008

Stacje paliwowe – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowych

27.1.2009

 

 

CEN

EN 15794:2009

Oznaczanie punktów wybuchowości cieczy palnych

16.4.2010

 

 

CEN

EN 15967:2011

Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i par

18.11.2011

EN 13673-2:2005

EN 13673-1:2003

Przypis 2.1

Termin minął

(29.2.2012)

CEN

EN 16009:2011

Bezpłomieniowe urządzenia odciążające wybuch

18.11.2011

 

 

CEN

EN 16020:2011

Dywertery eksplozyjne

18.11.2011

 

 

CEN

EN 16447:2014

Zawory klapowe izolujące wybuch

12.12.2014

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Przerywacze płomienia – Wymagania eksploatacyjne, metody badań i ograniczenia stosowania

17.9.2010

EN 12874:2001

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2010)

Cenelec

EN 50050:2006

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 50050-1:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania – Wymagania bezpieczeństwa – Część 1: Sprzęt do ręcznego natryskiwania płynnych materiałów palnych stosowanych do powlekania

14.3.2014

 

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-2:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania – Wymagania bezpieczeństwa – Część 2: Sprzęt do ręcznego natryskiwania proszkowych materiałów palnych stosowanych do powlekania

14.3.2014

 

14.10.2016

Cenelec

EN 50050-3:2013

Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania – Wymagania bezpieczeństwa – Część 3: Sprzęt do ręcznego natryskiwania kłaczkowych materiałów palnych

14.3.2014

 

14.10.2016

Cenelec

EN 50104:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badań.

4.2.2011

EN 50104:2002

Termin minął

(1.6.2013)

Cenelec

EN 50176:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania palnych ciekłych materiałów powłokowych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

16.4.2010

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego napylania palnych proszków powłokowych – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

16.4.2010

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

22.11.2012

Przypis 3

23.7.2015

Cenelec

EN 50223:2010

Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych – Wymagania bezpieczeństwa

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 50271:2010

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu – Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe

4.2.2011

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłów palnych – Część 2-1: Metody badania – Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu

IEC 61241-2-1:1994

6.11.1999

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

 

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Urządzenia grupy I kategorii MI przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

16.2.2001

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Przewoźne pomieszczenia wentylowane z zewnętrznym ujściem lub bez niego

IEC/TR 60079-13:1982#IEC/TR 60079-16:1990

9.3.2006

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

 

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenie wybuchem

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Atmosfery wybuchowe – Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymagania

IEC 60#IEC 60079-0:2011 (Zmodyfikowana)#IEC 60079-0:2011/IS1:2013

14.3.2014

EN 60079-0:2009

Przypis 2.1

2.4.2015

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

14.3.2014

Przypis 3

7.10.2016

Cenelec

EN 60079-1:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”

IEC 60079-1:2007

20.8.2008

EN 60079-1:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(1.7.2010)

Cenelec

EN 60079-2:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem „p”

IEC 60079-2:2007

20.8.2008

EN 60079-2:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-5:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 5: Urządzenia przeciwwybuchowe w osłonie piaskowej „q”

IEC 60079-5:2007

20.8.2008

EN 50017:1998

Przypis 2.1

Termin minął

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-6:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej „o”

IEC 60079-6:2007

20.8.2008

EN 50015:1998

Przypis 2.1

Termin minął

(1.5.2010)

Cenelec

EN 60079-7:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”

IEC 60079-7:2006

11.4.2008

EN 60079-7:2003

Przypis 2.1

Termin minął

(1.10.2009)

Cenelec

EN 60079-11:2012

Atmosfery wybuchowe – Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i”

IEC 600#IEC 60079-11:2011

4.5.2012

EN 60079-11:2007

EN 61241-11:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(4.8.2014)

Cenelec

EN 60079-15:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu „n”

IEC 60079-15:2010

8.6.2011

EN 60079-15:2005

Przypis 2.1

Termin minął

(1.5.2013)

Cenelec

EN 60079-18:2009

Atmosfery wybuchowe – Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji „m”

IEC 600#IEC 60079-18:2009

7.7.2010

EN 60079-18:2004

EN 61241-18:2004

Termin minął

(1.10.2012)

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody badań i dane tabelaryczne

IEC 60079#IEC 60079-20-1:2010

17.9.2010

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 25: Systemy iskrobezpieczne

IEC 60079-25:2010

8.6.2011

EN 60079-25:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(1.10.2013)

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) Ga

IEC 60079-26:2006

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-27:2008

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów – Część 27: Koncepcja magistrali iskrobezpiecznej (FISCO) i koncepcja magistrali niezapalającej (FNICO)

IEC 60079-27:2008

16.4.2010

EN 60079-27:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(1.4.2011)

Cenelec

EN 60079-28:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 28: Ochrona sprzętu i systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne

IEC 60079-28:2006

11.4.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 29-1: Sprzęt do wykrywania i pomiaru gazów palnych – Wymagania ogólne i eksploatacyjne

IEC 60079-29-1:2007 (Zmodyfikowana)

20.8.2008

EN 61779-1:2000

EN 61779-4:2000

EN 61779-5:2000

EN 61779-3:2000

EN 61779-2:2000

Termin minął

(1.11.2010)

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Atmosfery wybuchowe – Część 29-4: Detektory gazu – Wymagania metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów palnych

IEC 60079-29-4:2009 (Zmodyfikowana)

8.6.2011

EN 50241-2:1999

EN 50241-1:1999

Termin minął

(1.4.2013)

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Atmosfery wybuchowe – Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie ścieżkowe – Wymagania ogólne i badania

IEC 60079-30-1:2007

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2009

Atmosfery wybuchowe – Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu obudową rodzaju „t”

IEC 600#IEC 60079-31:2008

7.7.2010

EN 61241-1:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(1.10.2012)

Cenelec

EN 60079-31:2014

Atmosfery wybuchowe – Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy „t”

IEC 60079-31:2013

12.12.2014

EN 60079-31:2009

Przypis 2.1

1.1.2017

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Atmosfery wybuchowe – Część 35-1: Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) – Wymagania ogólne – Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchem

IEC 60079-35-1:2011

18.11.2011

 

Termin minął

(30.6.2014)

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

 

 

 

Cenelec

EN 61241-4:2006

Urządzenia elektryczne do stosowania w obecności pyłu palnego – Część 4: Typ ochrony „pD”

IEC 61241-4:2001

20.8.2008

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Atmosfery wybuchowe – Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń (ISO/IEC 80079-34:2011)

ISO/IEC 80079-34:2011 (Zmodyfikowana)

18.11.2011

EN 13980:2002

Przypis 2.1

Termin minął

(25.5.2014)

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 (2).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „.../AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.


Top