EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0912(03)R(01)

Sprostowanie komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii) (Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 313 z dnia 13 września 2014 r. ) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 406, 14.11.2014, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 406/1


Sprostowanie komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 313 z dnia 13 września 2014 r. )

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2014/C 406/01

 

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy

(oraz dokument referencyjny)

Pierwsza publikacja Dz.U.

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

Artykuł dyrektywy 1999/5/WE

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 41003:2008

Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń przeznaczonych do podłączenia do sieci telekomunikacyjnych i/lub kablowych systemach rozprowadzania

10.8.2010

EN 41003:1998

Przypis 2.1

Termin minął

(1.7.2011)

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE)

Cenelec

EN 50360:2001

Zgodność urządzeń radiokomunikacji ruchomej z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji ludzi na pole elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 300 MHz do 3 GHz – Norma wyrobu

26.7.2001

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

 

EN 50360:2001/AC:2006

29.12.2010

 

 

 

 

EN 50360:2001/A1:2012

23.10.2012

Przypis 3

13.2.2015

 

Cenelec

EN 50364:2010

Ograniczenie ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz, wykorzystywanych do elektronicznej ochrony artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowań

29.12.2010

EN 50364:2001

Przypis 2.1

Termin minął

(1.11.2012)

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE)

Cenelec

EN 50385:2002

Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych częstotliwości radiowych (110 MHz – 40 GHz) – Ekspozycja ludności

7.12.2002

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

Cenelec

EN 50401:2006

Norma wyrobu do oceny zgodności wprowadzanych do eksploatacji stacjonarnych urządzeń nadawczych (od 110 MHz do 40 GHz) przeznaczonych do stosowania w sieciach telekomunikacyjnych z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji ludności na pola elektromagnetyczne

21.12.2006

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

 

EN 50401:2006/A1:2011

11.4.2012

Przypis 3

Termin minął

(29.8.2014)

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Urządzenia do komunikacji z wykorzystaniem sieci zasilającej niskiego napięcia – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru – Część 1: Urządzenia użytku domowego

12.9.2014

EN 55022:2010

EN 55032:2012

Przypis 2.3

10.9.2016

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

Cenelec

EN 50566:2013

Urządzenia komunikacji bezprzewodowej doręczne i montowane na ciele – Ocena zgodności wytwarzanych pól elektromagnetycznych z ograniczeniami podstawowymi w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 6 GHz – Norma wyrobu

12.10.2013

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

 

EN 50566:2013/AC:2014

12.9.2014

 

 

 

Cenelec

EN 55022:2010

Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

CISPR 22:2008 (Zmodyfikowana)

21.9.2011

EN 55022:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(1.12.2013)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

 

EN 55022:2010/AC:2011

11.4.2012

 

 

 

Cenelec

EN 55024:2010

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia informatyczne – Charakterystyki odporności – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

CIS#CISPR 24:2010

21.9.2011

EN 55024:1998

Termin minął

(1.12.2013)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

Cenelec

EN 55032:2012

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych – Wymagania dotyczące emisji

CIS#CISPR 32:2012

12.10.2013

EN 55022:2010

Przypis 2.1

5.3.2017

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

 

EN 55032:2012/AC:2013

12.9.2014

 

 

 

Cenelec

EN 60065:2002

Elektroniczne urządzenia foniczne, wizyjne i podobne – Wymagania bezpieczeństwa

IEC 60065:2001 (Zmodyfikowana)

7.12.2002

 

Termin minął

(1.3.2007)

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE)

 

EN 60065:2002/AC:2006

29.12.2010

 

 

 

 

EN 60065:2002/AC:2007

29.12.2010

 

 

 

 

EN 60065:2002/A1:2006

IEC 60065:2001/A1:2005 (Zmodyfikowana)

25.9.2017

Przypis 3

Termin minął

(1.12.2008)

 

 

EN 60065:2002/A11:2008

10.8.2010

Przypis 3

Termin minął

(1.7.2010)

 

 

EN 60065:2002/A12:2011

21.9.2011

Przypis 3

Termin minął

(24.1.2013)

 

 

EN 60065:2002/A2:2010

IEC 60065:2001/A2:2010 (Zmodyfikowana)

15.4.2011

Przypis 3

Termin minął

(1.10.2013)

 

Cenelec

EN 60215:1989

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczych

IEC 60215:1987

5.4.2001

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE)

 

EN 60215:1989/A1:1992

IEC 60215:1987/A1:1990

5.4.2001

Przypis 3

Termin minął

(1.6.1993)

 

 

EN 60215:1989/A2:1994

IEC 60215:1987/A2:1993

5.4.2001

Przypis 3

Termin minął

(15.7.1995)

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego – Część 1: Wymagania ogólne

IEC 60730-1:2010 (Zmodyfikowana)

23.10.2012

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE) +

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

Cenelec

EN 60825-1:2007

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 1: Klasyfikacja sprzętu i wymagania

IEC 60825-1:2007

4.11.2008

 

Termin minął

(1.9.2010)

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE)

Cenelec

EN 60825-2:2004

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 2: Bezpieczeństwo światłowodowych systemów telekomunikacyjnych (OFCS)

IEC 60825-2:2004

5.10.2005

 

Termin minął

(1.9.2007)

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE)

 

EN 60825-2:2004/A1:2007

IEC 60825-2:2004/A1:2006

25.9.2007

Przypis 3

Termin minął

(1.2.2010)

 

 

EN 60825-2:2004/A2:2010

IEC 60825-2:2004/A2:2010

15.4.2011

Przypis 3

Termin minął

(1.10.2013)

 

Cenelec

EN 60825-4:2006

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 4: Osłony laserowe

IEC 60825-4:2006

25.9.2007

 

Termin minął

(1.10.2009)

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE)

 

EN 60825-4:2006/A1:2008

IEC 60825-4:2006/A1:2008

15.12.2009

Przypis 3

Termin minął

(1.9.2011)

 

 

EN 60825-4:2006/A2:2011

IEC 60825-4:2006/A2:2011

21.9.2011

Przypis 3

Termin minął

(3.5.2014)

 

Cenelec

EN 60825-12:2004

Bezpieczeństwo urządzeń laserowych – Część 12: Bezpieczeństwo systemów komunikacji optycznej w przestrzeni swobodnej, stosowanych do przesyłania informacji

IEC 60825-12:2004

30.3.2005

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE)

Cenelec

EN 60950-1:2006

Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania podstawowe

IEC 60950-1:2005 (Zmodyfikowana)

25.9.2007

EN 60950-1:2001

Przypis 2.1

Termin minął

(1.12.2010)

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE)

 

EN 60950-1:2006/A11:2009

10.8.2010

Przypis 3

Termin minął

(1.12.2010)

 

 

EN 60950-1:2006/A12:2011

21.9.2011

Przypis 3

Termin minął

(24.1.2013)

 

 

EN 60950-1:2006/A1:2010

IEC 60950-1:2005/A1:2009 (Zmodyfikowana)

29.12.2010

Przypis 3

Termin minął

(1.3.2013)

 

 

EN 60950-1:2006/A2:2013

IEC 60950-1:2005/A2:2013 (Zmodyfikowana)

12.9.2014

Przypis 3

2.7.2016

 

 

EN 60950-1:2006/AC:2011

11.4.2012

 

 

 

Cenelec

EN 60950-22:2006

Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo – Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz

IEC 60950-22:2005 (Zmodyfikowana)

25.9.2007

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE)

 

EN 60950-22:2006/AC:2008

29.12.2010

 

 

 

Cenelec

EN 60950-23:2006

Urządzenia techniki informatycznej – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia do magazynowania danych

IEC 60950-23:2005

25.9.2007

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE)

 

EN 60950-23:2006/AC:2008

29.12.2010

 

 

 

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)

IEC 61000-3-2:2005

25.9.2007

 

Termin minął

(1.2.2009)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

 

EN 61000-3-2:2006/A1:2009

IEC 61000-3-2:2005/A1:2008

10.8.2010

Przypis 3

Termin minął

(1.7.2012)

 

 

EN 61000-3-2:2006/A2:2009

IEC 61000-3-2:2005/A2:2009

10.8.2010

Przypis 3

Termin minął

(1.7.2012)

 

Cenelec

EN 61000-3-3:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Dopuszczalne poziomy – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączanych bezwarunkowo

IEC 61000-3-3:2008

15.12.2009

EN 61000-3-3:1995

Przypis 2.1

Termin minął

(1.9.2011)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-3: Poziomy dopuszczalne – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo

IEC 61000-3-3:2013

12.9.2014

EN 61000-3-3:2008

Przypis 2.1

18.6.2016

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-11: Dopuszczalne poziomy – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach niskiego napięcia – Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu

IEC 61000-3-11:2000

5.4.2001

Odpowiednia(e) norma(y) ogólna(e)

Przypis 2.1

Termin minął

(1.11.2003)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-12: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia

IEC 61000-3-12:2011#IEC 61000-3-12:2011/IS1:2012

23.10.2012

EN 61000-3-12:2005

Przypis 2.1

Termin minął

(16.6.2014)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-1: Normy ogólne – Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

IEC 61000-6-1:2005

25.9.2007

EN 61000-6-1:2001

Przypis 2.1

Termin minął

(1.12.2009)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Odporność w środowiskach przemysłowych

IEC 61000-6-2:2005

24.8.2006

 

Termin minął

(1.6.2008)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

29.12.2010

 

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-3: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym

IEC 61000-6-3:2006

25.9.2007

EN 61000-6-3:2001

Przypis 2.1

Termin minął

(1.12.2009)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

21.9.2011

Przypis 3

Termin minął

(12.1.2014)

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

12.10.2013

 

 

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-4: Normy ogólne – Norma emisji w środowiskach przemysłowych

IEC 61000-6-4:2006

25.9.2007

 

Termin minął

(1.12.2009)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

21.9.2011

Przypis 3

Termin minął

(12.1.2014)

 

Cenelec

EN 62311:2008

Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz-300 GHz)

IEC 62311:2007 (Zmodyfikowana)

4.11.2008

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE)

Cenelec

EN 62479:2010

Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (10 MHz – 300 GHz)

IEC 62479:2010 (Zmodyfikowana)

15.4.2011

EN 50371:2002

Przypis 2.1

Termin minął

(1.9.2013)

Artykuł 3 ust. 1 lit. a)

(oraz art. 2 2006/95/WE)

ETSI

EN 3 00  065-2 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Waskopasmowe urzadzenia telegraficzne z bezposrednim drukiem do odbioru informacji meteorologicznych lub nawigacyjnych (NAVTEX) – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

15.12.2009

EN 3 00  065-2 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  065-3 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Waskopasmowe urzadzenia telegraficzne z bezposrednim wydrukiem do odbioru informacji meteorologicznych lub nawigacyjnych (NAVTEX) – Czesc 3: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.3 (e) dyrektywy R&TTE

15.12.2009

EN 3 00  065-3 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2011)

Artykuł 3.3

ETSI

EN 3 00  086-2 V1.3.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Lądowa służba ruchoma – Urządzenia radiowe z wewnętrznym lub zewnętrznym złączem RF przeznaczone do analogowej transmisji mowy – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 00  086-2 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2012)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  113-2 V1.5.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Lądowa służba ruchoma – Urządzenia radiowe przewidziane do transmisji danych (i/lub mowy), wykorzystujące modulację o stałej lub niestałej obwiedni, wyposażone w złącze antenowe – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

11.4.2012

EN 3 00  113-2 V1.4.2

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  135-2 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Naziemna sluzba ruchoma – Urzadzenia radiowe dla pasma obywatelskiego (CB) – Urzadzenia radiowe o modulacji kata dla pasma obywatelskiego (urzadzenia radiowe PR 27) – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

4.11.2008

EN 3 00  135-2 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2009)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  152-2 V1.1.1

Kompatybilność Elektromagnetyczna i Zagadnienia Widma Radiowego (ERM) – Morskie radiopławy ratunkowe (EPIRBs) pracujące na częstotliwości 121,5 MHz lub na częstotliwościach 121,5 MHz i 243 MHz tylko do wskazywania kierunku – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

14.2.2001

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  219-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Ladowa sluzba ruchoma – Urzadzenia radiowe emitujace sygnaly uruchamiajace specyficzne dzialanie odbiorników – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnianie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

26.7.2001

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  220-2 V2.4.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD) – Urzadzenia radiowe do stosowania w zakresie czestotliwosci od 25 MHz do 1000 MHz z poziomami mocy do 500 mW – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

23.10.2012

EN 3 00  220-2 V2.3.1

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2014)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  224-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Lokalne uslugi przywolawcze – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnianie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

5.4.2001

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  296-2 V1.3.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Lądowa służba ruchoma – Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 00  296-2 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2012)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  296-2 V1.4.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Lądowa służba ruchoma – Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone przede wszystkim do analogowej transmisji mowy – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.10.2013

EN 3 00  296-2 V1.3.1

Przypis 2.1

31.5.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  328 V1.7.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Szerokopasmowe systemy transmisyjne – Urzadzenia transmisji danych pracujace w pasmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujace modulacje z rozproszonym widmem – Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

21.12.2006

EN 3 00  328 V1.6.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2008)

Artykuł 3.2

Niniejsza wersja normy stwarza domniemanie zgodności z wymogami art. 3 ust. 2 dyrektywy 1999/5/WE pod następującym warunkiem: W urządzeniu zastosowano odpowiedni mechanizm podziału widma, np. LBT (Listen Before Talk), DAA (Detect And Avoid) itp., w celu zapewnienia zgodności z wymogiem określonym w pkt 4.3.5 niniejszej wersji. Mechanizm taki ułatwia podział pomiędzy różne obecnie istniejące technologie i zastosowania, a w przypadku przeciążenia, użytkownikom zostanie zapewniony równy dostęp (a w konsekwencji nieznaczne pogorszenie jakości usługi dla wszystkich użytkowników). Skuteczność różnych mechanizmów podziału może być oceniana za pomocą odpowiednich klauzul normy EN 3 00  328 wersja 1.8.1.

ETSI

EN 3 00  328 V1.8.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Szerokopasmowe systemy transmisyjne – Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące techniki modulacji szerokopasmowej – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

23.10.2012

EN 3 00  328 V1.7.1

Przypis 2.1

31.12.2014

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  330-2 V1.5.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz – Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 00  330-2 V1.3.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  341-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Ladowa sluzba ruchoma (RP 02) – Urzadzenia radiowe ze zintegrowana antena, emitujace sygnaly wywolujace specyficzne dzialanie odbiorników – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnianie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

5.4.2001

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  373-2 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Morskie nadajniki i odbiorniki ruchome używane w zakresie MF i HF – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 00  373-2 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  373-3 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Morskie nadajniki i odbiorniki ruchome używane w zakresach MF i HF – Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3(e) dyrektywy R&TTE – Urządzenia ze zintegrowanym lub dodatkowym wyposażeniem do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy E

10.8.2010

EN 3 00  373-3 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2011)

Artykuł 3.3

ETSI

EN 3 00  390-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Ladowa sluzba ruchoma – Urzadzenia radiowe przeznaczone do transmisji danych (i mowy) z antena zintegrowana – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnianie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

14.2.2001

ETS 3 00  390/A1 ED.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2001)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  422-2 V1.3.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Mikrofony bezprzewodowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 3 GHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

11.4.2012

EN 3 00  422-2 V1.2.2

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  433-2 V1.3.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Lądowa służba ruchoma – Urządzenia radiowe pasma obywatelskiego (CB) – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

11.4.2012

EN 3 00  433-2 V1.1.2

Przypis 2.1

Termin minął

(30.3.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  440-2 V1.4.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu – Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

29.12.2010

EN 3 00  440-2 V1.3.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2012)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  454-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Szerokopasmowe lacza foniczne – Czesc 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

14.2.2001

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  471-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Ladowa sluzba ruchoma – Protokól dostepu i reguly zajetosci w kanalach wspólnych wykorzystywanych w urzadzeniach zgodnie z norma EN 3 00  113 – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnianie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

26.7.2001

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  609-4 V9.2.1

Globalny system łączności ruchomej (GSM) – Część 4: Zharmonizowana EN dotycząca przekaźników GSM spełniająca zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

15.4.2011

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  609-4 V10.2.1

Globalny system łączności ruchomej (GSM) – Część 4: Zharmonizowana EN dotycząca przekaźników GSM zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.10.2013

EN 3 00  609-4 V9.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2014)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  674-2-1 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Transport drogowy i telematyka trafiku (RTTT) – Wydzielona lacznosc malego zasiegu (DSRC), urzadzenia transmisyjne (500 kbit/s/250 kbit/s) pracujace w pasmie czestotliwosci 5,8 GHz wydzielonym do zastosowania przemyslowego, naukowego i medycznego (ISM) – Czesc 2-1: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE – Wymagania dotyczace zespolów instalowanych obok drogi (RSU)

24.8.2006

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  674-2-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Transport drogowy i telematyka trafiku (RTTT) – Wydzielona lacznosc malego zasiegu (DSRC), urzadzenia transmisyjne (500 kbit/s/250 kbit/s) pracujace w pasmie czestotliwosci 5,8 GHz wydzielonym do zastosowania przemyslowego, naukowego i medycznego (ISM) – Czesc 2-2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE – Wymagania dotyczace zespolów instalowanych na pojezdzie (OBU)

24.8.2006

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  676-2 V1.5.1

Naziemne urządzenia w paśmie VHF noszone, przewoźne i stałe nadajniki, odbiorniki i przemienniki dla mobilnej służby lotniczej pracujące z modulacją amplitudy – Część 2: Zharmonizowana EN spełniająca zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

11.4.2012

EN 3 00  676-2 V1.4.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  698-2 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF na śródlądowych szlakach wodnych – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 00  698-2 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2010)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  698-3 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF na śródlądowych szlakach wodnych – Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 00  698-3 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2010)

Artykuł 3.3

ETSI

EN 3 00  718-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Sygnalizatory lawinowe – Systemy nadawczo-odbiorcze – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

26.7.2001

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  718-3 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Sygnalizatory lawinowe – Systemy nadawczo-odbiorcze – Czesc 3: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.3e dyrektywy R&TTE

30.4.2004

EN 3 00  718-3 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2005)

Artykuł 3.3

ETSI

EN 3 00  720-2 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia pokladowe i systemy komunikacyjne na statkach pracujace w zakresie ultra wielkiej czestotliwosci (UHF) – Czesc 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

3.6.2008

EN 3 00  720-2 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2009)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 00  761-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD) – Automatyczna identyfikacja pojazdów (AVI) dla sluzb kolejowych, urzadzenie pracujace w zakresie czestotliwosci 2,45 GHz – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnianie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

26.7.2001

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  025-2 V1.4.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności ogólnej i związane wyposażenie do wywoływania selektywnego cyfrowego (DSC) klasy D – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

29.12.2010

EN 3 00  162-2 V1.2.1

EN 3 01  025-2 V1.3.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2012)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  025-2 V1.5.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności ogólnej i związane wyposażenie do selektywnego cyfrowego wywoływania (DSC) klasy D – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie wymagań zasadniczych zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.9.2014

EN 3 01  025-2 V1.4.1

Przypis 2.1

30.6.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  025-3 V1.4.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności ogólnej i związane wyposażenie do wywoływania selektywnego cyfrowego (DSC) klasy D – Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3 (e) dyrektywy R&TTE

29.12.2010

EN 3 01  025-3 V1.3.1

EN 3 00  162-3 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2012)

Artykuł 3.3

ETSI

EN 3 01  025-3 V1.5.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia radiotelefoniczne VHF dla łączności ogólnej i związane wyposażenie do selektywnego cyfrowego wywoływania (DSC) klasy D – Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie wymagań zasadniczych zgodnie z artykułem 3.3 (e) Dyrektywy R&TTE

12.9.2014

EN 3 01  025-3 V1.4.1

Przypis 2.1

30.6.2015

Artykuł 3.3

ETSI

EN 3 01  091-2 V1.3.2

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia bliskiego zasiegu – Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) – Urzadzenia radarowe pracujace w zakresie od 76 GHZ do 77 GHz – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodna z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

25.9.2007

EN 3 01  091-2 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2008)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  166-2 V1.2.3

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Lądowa służba ruchoma – Urządzenia radiowe do komunikacji analogowej i/lub cyfrowej (mowa i/lub dane) pracujące w kanałach wąskopasmowych i wyposażone w złącza antenowe – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 01  166-2 V1.2.2

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  178-2 V1.2.2

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Radiotelefony noszone o bardzo wielkiej czestotliwosci (VHF) dla ruchomej sluzby morskiej pracujace w pasmach VHF (wylacznie dla zastosowan nie obejmowanych przez GMDSS) – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

25.9.2007

EN 3 01  178-2 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.10.2008)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  357-2 V1.4.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Bezsznurowe urzadzenia akustyczne pracujace w zakresie czestotliwosci od 25 MHz do 2  000 MHz – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

15.12.2009

EN 3 01  357-2 V1.3.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2010)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  360 V1.2.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca satelitarnych interaktywnych stacji koncowych (SIT) i satelitarnych stacji koncowych uzytkowników (SUT), nadajacych sygnaly w kierunku satelitów geostacjonarnych w zakresie czestotliwosci od 27,5 GHz do 29,5 GHz, spelniajacych zasadnicze wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

24.8.2006

EN 3 01  360 V1.1.3

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2007)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  406 V2.1.1

Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) – Zharmonizowana EN dotyczaca cyfrowego udoskonalonego systemu telekomunikacji bezsznurowej (DECT) zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE – Podstawowe parametry radiowe

15.12.2009

EN 3 01  406 V1.5.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  423 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Zharmonizowana norma dotyczaca systemu telekomunikacji lotniczej z ziemia, zgodna z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

5.4.2001

TBR 023 ED.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2002)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  426 V1.2.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca ladowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) oraz morskich ruchomych stacji satelitarnych (MMES) do transmisji danych o malych przeplywnosciach, nie przewidzianych do lacznosci alarmowej i bezpieczenstwa, pracujacych w zakresach czestotliwosci 1,5/1,6 GHz, spelniajacych podstawowe wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

9.3.2002

EN 3 01  426 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2002)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  427 V1.2.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -Zharmonizowana EN dotyczaca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o malych przeplywnosciach, z wyjatkiem lotniczych ruchomych naziemnych stacji satelitarnych, pracujacych w zakresach czestotliwosci 11/12/14 GHz, spelniajacych zasadnicze wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

30.3.2005

EN 3 01  427 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2003)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  428 V1.3.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -Zharmonizowana EN dotyczaca stacji koncowych z antenami o bardzo malej aperturze (VSAT) -Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujace w zakresach czestotliwosci 11/12/14 GHz, spelniajace zasadnicze wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

24.8.2006

EN 3 01  428 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2007)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  430 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca przemieszczanych naziemnych reporterskich stacji satelitarnych (SNG TES), pracujacych w zakresach czestotliwosci 11-12/13-14 GHz, spelniajacych zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

14.2.2001

TBR 030 ED.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2001)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  441 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca ruchomych stacji naziemnych (MES), w tym trzymanych w reku stacji naziemnych wykorzystujacych geostacjonarne systemy satelitarne, przeznaczonych do satelitarnej sieci lacznosci osobistej (S-PCN) w ramach ruchomej sluzby satelitarnej (MSS), pracujacych w zakresach czestotliwosci 1,6/2,4 GHz, spelniajacych zasadnicze wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

14.2.2001

TBR 041 ED.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2001)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  442 V1.2.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), w tym trzymanych w ręku stacji naziemnych, przeznaczonych do satelitarnych sieci łączności osobistej (S-PCN) w zakresach częstotliwości 2 GHz w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), spełniająca podstawowe wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

29.12.2010

EN 3 01  442 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2012)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  443 V1.3.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca stacji koncowych z antenami o bardzo malej aperturze (VSAT) – Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujace w zakresach czestotliwosci 4 GHz i 6 GHz, spelniajace zasadnicze wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

24.8.2006

EN 3 01  443 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2007)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  444 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca ladowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) pracujacych w zakresach czestotliwosci 1,5 GHz oraz 1,6 GHz, umozliwiajacych prowadzenie rozmów i/lub transmisje danych, spelniajacych podstawowe wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

14.2.2001

TBR 044 ED.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2001)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  444 V1.2.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca ladowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) pracujacych w zakresach czestotliwosci 1,5 GHz oraz 1,6 GHz, umozliwiajacych prowadzenie rozmów i/lub transmisje danych, spelniajacych podstawowe wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

11.4.2012

EN 3 01  444 V1.1.1

Przypis 2.1

30.4.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  444 V1.2.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca ladowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) pracujacych w zakresach czestotliwosci 1,5 GHz oraz 1,6 GHz, umozliwiajacych prowadzenie rozmów i/lub transmisje danych, spelniajacych podstawowe wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

12.10.2013

EN 3 01  444 V1.2.1

Przypis 2.1

30.9.2016

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  447 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca naziemnych stacji satelitarnych instalowanych na pokladach statków (ESV), pracujacych w zakresach czestotliwosci 4/6 GHz przeznaczonych dla stalej sluzby satelitarnej (FSS), spelniajacych zasadnicze wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

3.6.2008

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  449 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Zharmonizowana EN dotyczaca stacji bazowych o rozproszonym widmie systemu CDMA pracujacego w pasmie telekomunikacji komórkowej 450 MHz (CDMA 450) oraz systemu PAMR pracujacego w pasmach 410, 450 i 870 MHz (CDMA PAMR) zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

21.12.2006

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  459 V1.4.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca satelitarnych interaktywnych stacji koncowych (SIT) i satelitarnych stacji koncowych uzytkowników (SUT), nadajacych sygnaly w kierunku satelitów na orbicie geostacjonarnej w zakresie czestotliwosci od 29,5 GHz do 30,0 GHz, spelniajacych zasadnicze wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

25.9.2007

EN 3 01  459 V1.3.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2009)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  489-1 V1.9.2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i służb radiowych – Część 1: Wspólne wymagania techniczne

11.4.2012

EN 3 01  489-1 V1.8.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2013)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-10 V1.3.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 10: Wymagania szczególowe dla urzadzen telefonów bezsznurowych pierwszej (CT1 i CT1+) i drugiej (CT2) generacji

7.12.2002

EN 3 01  489-10 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2005)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-11 V1.3.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 11: Wymagania szczególowe dla naziemnych nadajników radiofonicznych

24.8.2006

EN 3 01  489-11 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2007)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-12 V2.2.2

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 12: Wymagania szczególowe dla stacji koncowych z antenami o bardzo malej aperturze oraz dla interaktywnych naziemnych stacji satelitarnych pracujacych w zakresach czestotliwosci pomiedzy 4 GHz a 30 GHz w satelitarnej sluzbie stalej (FSS)

15.12.2019

EN 3 01  489-12 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2010)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-13 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM); Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 13: Wymagania szczególowe dla urzadzen radiowych pasma obywatelskiego (CB) i wyposazenia pomocniczego (do transmisji sygnalów mowy i innych)

7.12.2002

EN 3 01  489-13 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2005)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-14 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 14: Wymagania szczególowe dla analogowych i cyfrowych naziemnych nadajników telewizyjnych

12.11.2003

EN 3 01  489-14 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2006)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-15 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 15: Wymagania szczególowe dla urzadzen radioamatorskich dostepnych w handlu

7.12.2002

EN 3 01  489-15 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2005)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-16 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 16: Wymagania szczególowe dla urzadzen przewoznych i noszonych analogowej komórkowej lacznosci radiowej

7.12.2002

EN 3 01  489-16 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2005)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-17 V2.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen radiowych – Czesc 17: Wymagania szczególowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych

23.10.2012

EN 3 01  489-17 V2.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2014)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-18 V1.3.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 18: Wymagania szczególowe dla urzadzen naziemnej lacznosci z grupowym wykorzystaniem kanalów radiowych (TETRA)

7.12.2002

EN 3 01  489-18 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2005)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-19 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 19: Wymagania szczególowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) zapewniajacych transmisje danych w pasmie czestotliwosci 1,5 GHz

7.12.2002

EN 3 01  489-19 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2005)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-2 V1.3.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dla urzadzen i uslug radiowych – Czesc 2: Wymagania szczególowe dla radiowych urzadzen przywolawczych

7.12.2002

EN 3 01  489-2 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2005)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-20 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 20: Wymagania szczególowe dla ruchomych stacji naziemnych (MES) stosowanych w ruchomej lacznosci satelitarnej (MSS)

7.12.2002

EN 3 01  489-20 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2005)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-22 V1.3.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 22: Wymagania szczególowe dla naziemnych ruchomych i stacjonarnych urzadzen radiowych lacznosci lotniczej VHF

30.4.2004

EN 3 01  489-22 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2007)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-23 V1.5.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych – Część 23: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych i wyposażenia dodatkowego stacji bazowych (BS) i retransmisyjnych systemu IMT-2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA i E-UTRA)

11.4.2012

EN 3 01  489-23 V1.4.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2013)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-24 V1.5.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 24: Wymagania szczegółowe dla przewoźnych i noszonych (UE) urządzeń radiowych i wyposażenia dodatkowego systemu IMT-2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA i E-UTRA)

29.12.2010

EN 3 01  489-24 V1.4.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2012)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-25 V2.3.2

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 25: Wymagania szczególowe dla stacji ruchomych i wyposazenia pomocniczego systemu z rozproszonym widmem CDMA 1X

24.8.2006

EN 3 01  489-25 V2.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2007)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-26 V2.3.2

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 26: Wymagania szczególowe dla stacji bazowych, stacji przekaznikowych i wyposazenia pomocniczego systemu z rozproszonym widmem CDMA 1X

24.8.2006

EN 3 01  489-26 V2.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2007)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-27 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 27: Wymagania szczególowe dla aktywnych implantów medycznych ultra malej mocy (ULP-AMI) i urzadzen peryferyjnych z nimi zwiazanych (ULP-AMI-P)

5.10.2005

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-28 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 28: Wymagania szczególowe dla bezprzewodowych cyfrowych laczy wizyjnych

5.10.2005

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-29 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 29: Wymagania szczególowe dla medycznych urzadzen przesylajacych dane (MEDS) pracujacych w zakresach czestotliwosci od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz

15.12.2009

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-3 V1.4.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 3: Wymagania szczególowe dla urzadzen bliskiego zasiegu (SRD) pracujacych na czestotliwosciach pomiedzy 9 kHz i 40 GHz

7.12.2002

EN 3 01  489-3 V1.3.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2005)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-3 V1.6.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz

12.10.2013

EN 3 01  489-3 V1.4.1

Przypis 2.1

31.5.2015

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-31 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 31: Wymagania szczególowe dotyczace urzadzen aktywnych implantów medycznych o bardzo malej mocy (ULP-AMI) pracujacych w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i zwiazanych z nimi urzadzeniami peryferyjnymi (ULP-AMI-P)

24.8.2006

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-32 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 32: Wymagania szczególowe dotyczace zastosowan radaru do sondowania gruntu i scian

24.8.2006

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-33 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 33: Wymagania szczególowe dla ultraszerokopasmowych (UWB) urzadzen lacznosci

15.12.2009

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-34 V1.3.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (EMR) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych zasilaczy do telefonów ruchomych

23.10.2012

EN 3 01  489-34 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2014)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-34 V1.4.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych – Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek do telefonów ruchomych

12.10.2013

EN 3 01  489-34 V1.3.1

Przypis 2.1

28.2.2015

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-35 V1.1.2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca systemów i urządzeń radiowych – Część 35: Szczegółowe wymagania dotyczące aktywnych implantów medycznych małej mocy (LP-AMI) pracujących w pasmach 2  483,5 MHz do 2  500 MHz

12.9.2014

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-4 V1.4.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 4: Wymagania szczególowe dla stacjonarnych linii radiowych, stacji bazowych szerokopasmowego systemu transmisji danych, wyposazenie dodatkowe i uslugi

15.12.2009

EN 3 01  489-4 V1.3.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2011)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-4 V2.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i usług radiowych – Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i wyposażenia pomocniczego

12.10.2013

EN 3 01  489-4 V1.4.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2014)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-5 V1.3.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 5: Wymagania szczególowe dla urzadzen ladowej radiokomunikacji ruchomej typu dyspozytorskiego (PMR) i wyposazenia pomocniczego (do transmisji sygnalów mowy i innych)

7.12.2002

EN 3 01  489-5 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2005)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-50 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i systemów radiowych – Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych, stacji retransmisyjnych i wyposażenia dodatkowego łączności komórkowej

12.10.2013

EN 3 01  489-26 V2.3.2

EN 3 01  489-8 V1.2.1

EN 3 01  489-23 V1.5.1

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-6 V1.3.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 6: Wymagania szczególowe dla urzadzen systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT)

15.12.2009

EN 3 01  489-6 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2010)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-7 V1.3.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 7: Wymagania szczególowe dla radiowych urzadzen przewoznych i noszonych oraz wyposazenia dodatkowego cyfrowych komórkowych systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS)

24.8.2006

EN 3 01  489-7 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2009)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-8 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 8: Wymagania szczególowe dla stacji bazowych GSM

7.12.2002

EN 3 01  489-8 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2005)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  489-9 V1.4.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca urzadzen i systemów radiowych – Czesc 9: Wymagania szczególowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urzadzen lacznosci akustycznej wykorzystujacych czestotliwosci radiowe (RF)

3.6.2008

EN 3 01  489-9 V1.3.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2009)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  502 V9.2.1

Globalny system łączności ruchomej (GMS) – Zharmonizowana EN dotycząca wyposażenia stacji bazowej zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

29.12.2010

EN 3 01  502 V8.1.2

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2012)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  502 V10.2.1

Globalny system łączności ruchomej (GMS) – Zharmonizowana EN dotycząca wyposażenia stacji bazowej zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.10.2013

EN 3 01  502 V9.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2014)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  502 V11.1.1

Globalny system łączności ruchomej (GSM) – Zharmonizowana EN dotycząca wyposażenia stacji bazowej zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.9.2014

EN 3 01  502 V10.2.1

Przypis 2.1

31.12.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  511 V9.0.2

Globalny system lacznosci ruchomej (GSM) – Zharmonizowana EN dotyczaca stacji ruchomych pracujacych w pasmach GSM 900 i GSM 1800 zapewniajaca spelnianie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE (1999/5/EC)

12.11.2003

EN 3 01  511 V7.0.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2004)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  526 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Zharmonizowana EN dotyczaca stacji ruchomych o rozproszonym widmie systemu CDMA pracujacego w pasmie telekomunikacji komórkowej 450 MHz (CDMA 450) oraz systemu PAMR pracujacego w pasmach 410, 450 i 870 MHz (CDMA PAMR) zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

21.12.2006

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  559-2 V1.1.2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – Aktywne implanty medyczne małej mocy (LP-AMI) pracujące w zakresie częstotliwości od 2  483,5 MHz do 2  500 MHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

23.10.2012

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  598 V1.1.1

Urządzenia białej przestrzeni (WSD) – Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w zakresie częstotliwości od 470 MHz do 790 MHz – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.9.2014

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  681 V1.4.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), w tym trzymanych w ręku stacji naziemnych wykorzystujących geostacjonarne systemy satelitarne, przeznaczonych do satelitarnej sieci łączności osobistej (S-PCN) w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), pracujących w zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

11.4.2012

EN 3 01  681 V1.3.2

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  721 V1.2.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o malych przeplywnosciach (LBRDC), wykorzystujacych satelity na niskich ziemskich orbitach (LEO) stosujace czestotliwosci ponizej 1 GHz, zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

26.7.2001

EN 3 01  721 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2002)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  783-2 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Naziemna służba ruchoma – Urządzenia radioamatorskie dostępne w handlu – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 01  783-2 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  796 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Zharmonizowana EN dotyczaca telefonów bezsznurowych CT1 i CT1+ zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

14.2.2001

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  797 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Zharmonizowana EN dotyczaca telefonów bezsznurowych CT2 zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

14.2.2001

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  839-2 V1.3.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – Aktywne implanty medyczne ultra niskiego poziomu mocy (ULP-AMI) i ich urządzenia peryferyjne (ULP-AMI-P) pracujące w zakresie częstotliwości od 402 MHz do 405 MHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 01  839-2 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  841-3 V1.1.1

Cyfrowe łącze powietrze-ziemia w paśmie VHF (VDL) tryb 2 – Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń naziemnych – Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

11.4.2012

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  843-1 V1.3.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca morskich radiowych sluzb i urzadzen -Czesc 1: Ogólne wymagania techniczne

23.10.2012

EN 3 01  843-1 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2014)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  843-2 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca morskich radiowych sluzb i urzadzen – Czesc 2: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych VHF

5.10.2005

EN 3 01  843-2 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2006)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  843-4 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca morskich radiowych sluzb i urzadzen – Czesc 4: Warunki szczególne dla waskopasmowych odbiorników z automatycznym wydrukiem (NBDP) NAVTEX

5.10.2005

EN 3 01  843-4 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2006)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  843-5 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca morskich radiowych sluzb i urzadzen – Czesc 5: Warunki szczególowe dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych MF/HF

5.10.2005

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  843-6 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Norma kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) dotyczaca morskich radiowych sluzb i urzadzen – Czesc 6: Warunki szczególowe dla stacji naziemnych instalowanych na pokladach statków, nadajacych powyzej 3 GHz

21.12.2006

 

 

Artykuł 3 ust. 1 lit. b)

ETSI

EN 3 01  893 V1.6.1

Sieci szerokopasmowego dostepu radiowego (BRAN) – Sieci RLAN wysokiej jakosci, zakresu 5 GHz – Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

11.4.2012

EN 3 01  893 V1.5.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2012)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  893 V1.7.1

Sieci szerokopasmowego dostepu radiowego (BRAN) – Sieci RLAN wysokiej jakosci, zakresu 5 GHz – Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

23.10.2012

EN 3 01  893 V1.6.1

Przypis 2.1

31.12.2014

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-1 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne

11.4.2012

EN 3 01  908-1 V4.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-1 V6.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne

12.10.2013

EN 3 01  908-1 V5.2.1

Przypis 2.1

31.1.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-10 V4.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaznikowe i urzadzenia uzytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Czesc 10: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT) zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

15.12.2009

EN 3 01  908-10 V2.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-11 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 11: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) (Stacje przekaźnikowe)

21.9.2011

EN 3 01  908-11 V4.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-12 V4.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 12: Zharmonizowana EN dla IMT-2000, CDMA z wieloma falami nośnymi (cdma2000) (stacje przekaźnikowe) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 01  908-12 V3.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-13 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 13: Urządzenia użytkownika (UE) rozwiniętego uniwersalnego naziemnego dostępu radiowego (E-UTRA)

11.4.2012

EN 3 01  908-13 V4.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-13 V6.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) – Urządzenia użytkownika (UE)

12.9.2014

EN 3 01  908-13 V5.2.1

Przypis 2.1

31.7.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-14 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 14: Stacje bazowe (BS) rozwiniętego uniwersalnego naziemnego dostępu radiowego (E-UTRA)

11.4.2012

EN 3 01  908-14 V4.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-14 V6.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) – Stacje bazowe (BS)

12.9.2014

EN 3 01  908-14 V5.2.1

Przypis 2.1

31.7.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-15 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) (Stacje przekaźnikowe)

21.9.2011

EN 3 01  908-15 V4.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-16 V4.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 16: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 rozwiniętego ultraszerokopasmowego ruchomego systemu CDMA z wieloma falami nośnymi (UMB) (UE) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy R&TTE

10.8.2010

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-17 V4.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Część 17: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 rozwiniętego ultraszerokopasmowego ruchomego systemu CDMA z wieloma falami nośnymi (UMB) (BS) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy R&TTE

10.8.2010

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-18 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE – stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)

21.9.2011

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-18 V6.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE – stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)

12.10.2013

EN 3 01  908-18 V5.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2014)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-18 V7.1.2

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE – stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)

12.9.2014

EN 3 01  908-18 V6.2.1

Przypis 2.1

31.3.2016

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-19 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 19: Wyposażenie użytkownika (UE) OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAX) pracujące w trybie TDD

11.4.2012

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-19 V6.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 19: OFDMA TDD WMAN (Mobilny WiMAX) – Urządzenia użytkownika (UE) TDD

12.10.2013

EN 3 01  908-19 V5.2.1

Przypis 2.1

31.3.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-2 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) – urządzenia użytkownika (UE)

21.9.2011

EN 3 01  908-2 V4.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-2 V5.4.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) – Urządzenia użytkownika (UE)

12.10.2013

EN 3 01  908-2 V5.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2014)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-2 V6.2.1

Sieci komórkowe IMT– Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) – Urządzenia użytkownika (UE)

12.9.2014

EN 3 01  908-2 V5.4.1

Przypis 2.1

31.7.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-20 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 20: Stacje bazowe OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAX) pracujące w trybie TDD

11.4.2012

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-20 V6.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 20: OFDMA TDD WMAN (Mobilny WiMAX) – Stacje bazowe (BS) TDD

12.10.2013

EN 3 01  908-20 V5.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2014)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-21 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 21: Wyposażenie użytkownika (UE) OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAX) pracujące w trybie FDD

11.4.2012

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-22 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 22: Stacje bazowe OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAX) pracujące w trybie FDD

11.4.2012

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-3 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) – stacje bazowe (BS)

21.9.2011

EN 3 01  908-3 V4.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-3 V6.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) – Stacje bazowe (BS)

12.9.2014

EN 3 01  908-3 V5.2.1

Przypis 2.1

31.7.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-4 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 4: Wyposażenie użytkownika (UE) CDMA z wieloma falami nośnymi (cdma200)

11.4.2012

EN 3 01  908-4 V4.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-4 V6.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 4: CDMA z wieloma nośnymi (cdma2000) – Urządzenia użytkownika (UE)

12.10.2013

EN 3 01  908-4 V5.2.1

Przypis 2.1

31.3.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-5 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 5: Stacje bazowe (BS) CDMA z wieloma falami nośnymi (cdma2000)

11.4.2012

EN 3 01  908-5 V4.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-6 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 6: CDMA TDD (UTRA TDD) – urządzenia użytkownika (UE)

21.9.2011

EN 3 01  908-6 V4.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-7 V5.2.1

Sieci komórkowe IMT – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 7: CDMA TDD (UTRA TDD) – stacje bazowe (BS)

21.9.2011

EN 3 01  908-7 V4.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-8 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS) i urzadzenia uzytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Czesc 8: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 TDMA z pojedynczymi falami nosnymi (UWC136) (UE) zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

9.3.2002

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  908-9 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Stacje bazowe (BS) i urzadzenia uzytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 – Czesc 9: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 TDMA z jedna fala nosna (UWC136) (BS) zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

9.3.2002

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  929-2 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Odbiorniki i nadajniki VHF pracujace jako stacje nabrzezne systemu GMDSS i inne zastosowania w morskiej sluzbie ruchomej – Czesc 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

25.9.2007

EN 3 01  929-2 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2008)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 01  997-2 V1.1.1

Transmisja i zwielokrotnienie (TM) – Urzadzenia lacznosci z wieloma punktami – Urzadzenia radiowe uzywane w bezprzewodowych systemach multimedialnych (MWS) pracujacych w zakresie czestotliwosci od 40,5 GHz do 43,5 GHz – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

30.4.2004

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  017-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją amplitudy (AM) – Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z wymaganiami artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

24.8.2006

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  018-2 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia nadawcze dla sluzby radiofonicznej wykorzystujacej modulacje czestotliwosci (FM) – Czesc 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

24.8.2006

EN 3 02  018-2 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2007)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  054-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia meteorologiczne (Met Aids) – Sondy radiowe uzywane w zakresie czestotliwosci od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan z artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

12.11.2003

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  064-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Bezprzewodowe lacza video (WVL) pracujace w zakresie czestotliwosci od 1,3 GHz do 50 GHz – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnianie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

21.12.2006

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  065 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) w komunikacji – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

29.12.2010

EN 3 02  065 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.2012)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  065-1 V1.3.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 1: Wymagania dla ogólnych zastosowań UWB

12.9.2014

EN 3 02  065 V1.2.1

Przypis 2.1

31.1.2016

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  065-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 2: Wymagania dotyczące urządzeń UWB do śledzenia lokalizacji

12.9.2014

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  065-3 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultra szerokopasmową (UWB) – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń UWB dla pojazdów drogowych i kolejowych

12.9.2014

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  066-2 V1.2.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Systemy zobrazowania radarowego (GPR/WPR) sondazu gruntu i scian – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

4.11.2008

EN 3 02  066-2 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2009)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  077-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia nadawcze naziemnej radiofonii cyfrowej (T-DAB) – Czesc 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

5.10.2005

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  186 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca ruchomych samolotowych stacji satelitarnych (AESs) pracujacych w zakresach czestotliwosci 11/12/14 GHz spelniajacych zasadnicze wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

30.4.2004

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  194-2 V1.1.2

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Radar nawigacyjny do uzytku na wodach sródladowych – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

3.6.2008

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  195-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia radiowe z zakresu czestotliwosci od 9 kHz do 315 kHz dla aktywnych implantów medycznych ultra malej mocy (ULP-AMI) i wyposazenia – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnianie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

5.10.2005

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  208-2 V1.4.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w zakresie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomem mocy do 2 W – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

11.4.2012

EN 3 02  208-2 V1.3.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  217-2-2 V1.4.1

Radiowe systemy łączności stałej – Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt – Część 2-2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE dla cyfrowych systemów pracujących w pasmach, w których wymagana jest koordynacja częstotliwości

10.8.2010

EN 3 02  217-2-2 V1.3.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2012)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  217-2-2 V2.1.1

Radiowe systemy stacjonarne – Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt – Część 2-2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE dla cyfrowych systemów pracujących w pasmach, w których wymagana jest koordynacja częstotliwości

12.10.2013

EN 3 02  217-2-2 V1.4.1

Przypis 2.1

31.3.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  217-2-2 V2.2.1

Radiowe systemy stacjonarne – Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt – Część 2-2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE dla cyfrowych systemów pracujących w pasmach, w których wymagana jest koordynacja częstotliwości

12.9.2014

EN 3 02  217-2-2 V2.1.1

Przypis 2.1

31.12.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  217-3 V1.3.1

Radiowe systemy łączności stałej – Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt – Część 3: Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości, w których mogłaby być wymagana lub nie koordynacja częstotliwości – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 02  217-3 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.4.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  217-3 V2.1.1

Radiowe systemy stacjonarne – Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt – Część 3: Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości, w których mogłaby być wymagana lub nie koordynacja częstotliwości – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.10.2013

EN 3 02  217-3 V1.3.1

Przypis 2.1

31.3.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  217-3 V2.2.1

Radiowe systemy stacjonarne – Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt – Część 3: Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości, w których mogłaby być wymagana lub nie koordynacja częstotliwości – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.9.2014

EN 3 02  217-3 V2.1.1

Przypis 2.1

31.12.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  217-4-2 V1.5.1

Radiowe systemy łączności stałej – Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt – Część 4-2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE dla anten

10.8.2010

EN 3 02  217-4-2 V1.4.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.10.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  245-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia nadawcze radiofonii cyfrowej standardu DRM – Czesc 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

5.10.2005

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  248 V1.1.2

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Radar nawigacyjny uzywany na statkach niestosujacych konwencji SOLAS – Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

15.12.2009

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  248 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Radar nawigacyjny używany na statkach nie stosujących konwencji SOLAS – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.9.2014

EN 3 02  248 V1.1.2

Przypis 2.1

31.8.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  264-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia bliskiego zasiegu -Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) – Urzadzenia radarowe bliskiego zasiegu pracujace w pasmie czestotliwosci 77 GHz – 81 GHz – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

15.12.2009

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  288-2 V1.6.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia bliskiego zasiegu – Telematyka transportu i ruchu drogowego (RTTT) – Urzadzenia radarowe bliskiego zasiegu pracujace w zakresie 24 GHz – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

23.10.2012

EN 3 02  288-2 V1.3.2

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  291-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD) – Urzadzenia indukcyjnej transmisji danych na bardzo bliskie odleglosci pracujace na czestotliwosci 13,56 MHz – Czesc 2: Zharmonizowana EN zgodna z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

24.8.2006

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  296-2 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia nadawcze cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T) – Cześć 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

21.9.2011

EN 3 02  296 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(28.2.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  297 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia nadawcze telewizji analogowej – Zharmonizowana EN zgodna z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

5.10.2005

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  326-2 V1.2.2

Radiowe systemy lacznosci stalej – Anteny i urzadzenia lacznosci wielopunktowej – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE dotyczaca cyfrowych urzadzen wielopunktowej lacznosci radiowej

25.9.2007

EN 3 02  326-2 V1.1.2

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2009)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  326-3 V1.3.1

Radiowe systemy lacznosci stalej – Anteny i urzadzenia lacznosci wielopunktowej – Czesc 3: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE dotyczaca anten wielopunktowej lacznosci radiowej

4.11.2008

EN 3 02  326-3 V1.2.2

Przypis 2.1

Termin minął

(31.10.2009)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  340 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca naziemnych stacji satelitarnych instalowanych na pokladach statków (ESVs), pracujacych w zakresach czestotliwosci 11/12/14 GHz przeznaczonych dla stalej sluzby satelitarnej (FSS), spelniajacych zasadnicze wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

24.8.2006

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  372-2 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – Urządzenia lokalizacji i ruchu – Radar sondujący poziom w zbiornikach (TLPR) pracujacy w pasmach częstotliwości 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz i 77 GHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

15.4.2011

EN 3 02  372-2 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.11.2012)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  426 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Zharmonizowana EN dla stacji przekaznikowych CDMA o rozproszonym widmie pracujacych w pasmie czestotliwosci komórkowej 450 MHz (CDMA 450) oraz w pasmach 410, 450 i 870 MHz PAMR (CDMA PAMR), zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

21.12.2006

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  435-2 V1.3.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – Parametry techniczne urządzeń SRD wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową (UWB) – Analiza budowy i klasyfikacja urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 2,2 GHz do 8,5 GHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 02  435-2 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  448 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotyczaca operujacych z pociagów stacji naziemnych (EST) sledzacych satelite, pracujacych w zakresach czestotliwosci 14/12 GHz, spelniajacych zasadnicze wymagania artykulu 3.2 dyrektywy R&TTE

4.11.2008

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  454-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia meteorologiczne (Met Aids) – Sondy radiowe uzywane w zakresie czestotliwosci od 1  668,4 MHz do 1  690 MHz – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

25.9.2007

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  480 V1.1.2

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Zharmonizowana EN dla systemu GSM na pokladzie samolotu zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

4.11.2008

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  498-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – System wykrywania i oceny obiektów pracujący w paśmie od 2,2 GHz do 8,5 GHz przeznaczony dla urządzeń typu narzędzie z napędem mechanicznym – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  500-2 V2.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) – Trakingowe urządzenia lokalizacyjne pracujące w zakresie częstotliwości od 6 GHz do 9 GHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

29.12.2010

EN 3 02  500-2 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.7.2012)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  502 V1.2.1

Szerokopasmowe radiowe sieci dostepowe (BRAN) – Szerokopasmowe systemy transmisji danych lacznosci stalej pracujace w pasmie czestotliwosci 5,8 GHz – Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

4.11.2008

EN 3 02  502 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.3.2010)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  510-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia radiowe pracujace w zakresie czestotliwosci od 30 MHz do 37,5 MHz dla aktywnych membranowych implantów medycznych ultra niskiego poziomu mocy i ich urzadzenia pomocnicze – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

3.6.2008

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  536-2 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD) – Urzadzenia radiowe pracujace w zakresie czestotliwosci od 315 kHz do 600 kHz – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

25.9.2007

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  537-2 V1.1.2

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD) – Systemy transmisji danych do celów medycznych o ultra niskim poziomie mocy, pracujace w zakresie czestotliwosci od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz – Czesc 2: Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

4.11.2008

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  544-1 V1.1.2

Szerokopasmowe systemy transmisji danych pracujące w zakresie częstotliwości od 2  500 MHz do 2  690 MHz – Część 1: Stacje bazowe TDD – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 02  544-1 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  544-2 V1.1.1

Szerokopasmowe systemy transmisji danych pracujace w zakresie czestotliwosci od 2  500 MHz do 2  690 MHz – Czesc 2: Stacje urzadzenia uzytkownika TDD – Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

15.12.2009

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  561 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Łączność ruchoma lądowa – Urządzenia radiowe ze stałą lub zmienną obwiednią widma zmodulowanego sygnału, pracujące w kanałach wąskopasmowych 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz lub 150 kHz – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

EN 3 02  561 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.8.2011)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  567 V1.2.1

Szerokopasmowe radiowe sieci dostepowe (BRAN) – Systemy wielogigabitowe WAS/RLAN w zakresie czestotliwosci 60 GHz – Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

11.4.2012

EN 3 02  567 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.10.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  571 V1.1.1

Inteligentne systemy transportowe (ITS) – Urzadzenia radiokomunikacyjne pracujace w zakresie czestotliwosci od 5  855 MHz do 5  925 MHz – Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

15.12.2009

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  571 V1.2.1

Inteligentne systemy transportowe (ITS) – Urzadzenia radiokomunikacyjne pracujace w zakresie czestotliwosci od 5  855 MHz do 5  925 MHz – Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.9.2014

EN 3 02  571 V1.1.1

Przypis 2.1

31.5.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  574-1 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych w służbie MSS, pracujących w zakresach częstotliwości od 1  980 MHz do 2  010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2  170 MHz do 2  200 MHz (kosmos-ziemia) – Część 1: Uzupełniający segment naziemny (CGC) dla systemów szerokopasmowych – Zharmonizowana EN spełniająca zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

29.12.2010

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  574-2 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych w służbie MSS, pracujących w zakresach częstotliwości od 1  980 MHz do 2  010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2  170 MHz do 2  200 MHz (kosmos-ziemia) – Część 2: Urządzenia użytkownika (UE) dla systemów szerokopasmowych – Zharmonizowana EN spełniająca zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

29.12.2010

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  574-3 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych w służbie MSS, pracujących w zakresach częstotliwości od 1  980 MHz do 2  010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2  170 MHz do 2  200 MHz (kosmos-ziemia) – Część 3: Urządzenia użytkownika (UE) dla systemów wąskopasmowych – Zharmonizowana EN spełniająca zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

29.12.2010

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  608 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD) – Urzadzenia radiowe dla systemu kolejowego Eurobalise – Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

15.12.2009

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  609 V1.1.1

Kompatybilnosc elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urzadzenia bliskiego zasiegu (SRD) – Urzadzenia radiowe dla systemu kolejowego Euroloop – Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

15.12.2009

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  617-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze na zakres UHF, instalowane w naziemnych stacjach bazowych, przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

15.4.2011

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  623 V1.1.1

Szerokopasmowe bezprzewodowe systemy dostepowe (BWA) pracujace w zakresie czestotliwosci od 3  400 MHz do 3  800 MHz – Przenosne stacje koncowe – Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie z artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE

15.12.2009

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  625 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Szerokopasmowe systemy dla służb ratowniczych (BBDR) pracujące w zakresie 5 GHz -Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  645 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu – Ogólnoświatowy satelitarny system nawigacyjny (GNSS) – Stacje przekaźnikowe – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy R&TTE

10.8.2010

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  686 V1.1.1

Systemy inteligentnego transportu (ITS) – Urządzenia radiokomunikacyjne pracujące zakresie częstotliwości od 63 GHz do 64 GHz – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

15.4.2011

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  729-2 V1.1.2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – Radar sondujący poziom (LPR) pracujący w zakresach częstotliwości od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

21.9.2011

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  752 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Aktywne urządzenia radarowe do wskazywania celów – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  774 V1.2.1

Szerokopasmowe bezprzewodowe systemy dostępowe (BWA) pracujące w zakresie częstotliwości od 3  400 MHz do 3  800 MHz – Stacje bazowe – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

23.10.2012

EN 3 02  774 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.12.2013)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  858-2 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Telematyka transportu i ruchu drogowego (RTTT) – Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w zakresie częstotliwości 24,05 GHz do 24,25 GHz do zastosowań motoryzacyjnych – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

11.4.2012

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  858-2 V1.3.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Telematyka transportu i ruchu drogowego (RTTT) – Samochodowe urządzenia radarowe pracujące w zakresie częstotliwości od 24,05 GHz do 24,25 GHz lub do 24,50 GHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.9.2014

EN 3 02  858-2 V1.2.1

Przypis 2.1

31.7.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  885-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Przenośny, doręczny radiotelefon bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) przeznaczony dla ruchomej służby morskiej pracujący w pasmach VHF, klasy D DSC – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

11.4.2012

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  885-2 V1.2.2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Przenośny, doręczny radiotelefon bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) przeznaczony dla ruchomej służby morskiej pracujący w pasmach VHF, klasy D DSC – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.9.2014

EN 3 02  885-2 V1.1.1

Przypis 2.1

31.12.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  885-3 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Przenośny, doręczny radiotelefon bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) przeznaczony dla ruchomej służby morskiej pracujący w pasmach VHF, klasy D DSC – Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3(e) dyrektywy R&TTE

11.4.2012

 

 

Artykuł 3.3

ETSI

EN 3 02  885-3 V1.2.2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Przenośny, doręczny radiotelefon bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) przeznaczony dla ruchomej służby morskiej pracujący w pasmach VHF, klasy D DSC – Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.3(e) dyrektywy R&TTE

12.9.2014

EN 3 02  885-3 V1.1.1

Przypis 2.1

31.12.2015

Artykuł 3.3

ETSI

EN 3 02  961-2 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Morska osobista radiolatarnia naprowadzająca przeznaczona do pracy na częstotliwości 121,5 MHz jedynie w celach służby poszukiwawczej i ratowniczej – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.10.2013

EN 3 00  152-2 V1.1.1

Przypis 2.1

30.4.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  977 V1.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES). Zharmonizowana EN dotycząca stacji naziemnych instalowanych w pojazdach (VMES), pracujących w zakresach częstotliwości 14/12 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

10.8.2010

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  998-1 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia nadawcze naziemnej telewizji mobilnej dla realizacji usług transmisji multimedialnych – Część 1: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Wymagania wspólne

21.9.2011

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 02  998-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia nadawcze naziemnej telewizji mobilnej dla realizacji usług transmisji multimedialnych – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE – Stanowiska do badania nadajników wykorzystujących technologię OFDM

21.9.2011

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 03  035-1 V1.2.1

Naziemna lacznosc z grupowym wykorzystaniem kanalów radiowych (TETRA) – Zharmonizowana EN zapewniajaca spelnienie zasadniczych wymagan zgodnie artykulem 3.2 dyrektywy R&TTE – Czesc 1: Transmisja glosu i danych (V+D)

10.8.2002

EN 3 03  035-1 V1.1.1

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2003)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 03  035-2 V1.2.2

Naziemna łączność z grupowym wykorzystaniem kanałów radiowych (TETRA) – Zharmonizowana norma EN dotycząca urządzeń TETRA spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE – Część 2: Praca w trybie bezpośrednim (DMO)

26.3.2003

EN 3 03  035-2 V1.2.1

Przypis 2.1

Termin minął

(31.10.2004)

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 03  039 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Specyfikacja wielokanałowego nadajnika ruchomej służby lądowej dla usług PMR – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

12.9.2014

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 03  084 V1.1.1

Rozszerzony system naziemny (GBAS) radiodyfuzji danych ziemia-powietrze w zakresie VHF (VDB) – Charakterystyki techniczne i metody pomiarów urządzeń naziemnych – Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 Dyrektywy R&TTE

12.10.2013

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 03  213-6-1 V1.1.1

Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) – Część 6-1: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE dotycząca rozmieszczonych czujników radarowych ruchu naziemnego – Czujniki pasma X wykorzystujące sygnały impulsowe i moc nadawczą do 100 kW

11.4.2012

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 03  213-6-1 V1.2.1

Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) – Część 6-1: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE dotycząca rozmieszczonych czujników radarowych ruchu naziemnego – Czujniki pasma X wykorzystujące sygnały impulsowe i moc nadawczą do 100 kW

12.9.2014

EN 3 03  213-6-1 V1.1.1

Przypis 2.1

31.8.2015

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 03  978 V1.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Zharmonizowana EN dotycząca naziemnych stacji na ruchomych platformach (ESOMP), nadających w kierunku satelitów umieszczonych na orbicie geostacjonarnej, w zakresach częstotliwości od 27,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE

12.10.2013

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

EN 3 05  550-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) – Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) – Urządzenia radiowe przeznaczone do pracy w zakresie od 40 GHz do 246 GHz – Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

11.4.2012

 

 

Artykuł 3.2

ETSI

ETS 3 00  487/A1 ED.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) – Odbiorcze ruchome stacje naziemne (ROMES) pracujące w zakresie częstotliwości 1,5 GHz umożliwiające transmisję danych – Wymagania szczegółowe w zakresie parametrów częstotliwości radiowych (RF)

5.4.2001

 

 

Artykuł 3.2

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

PRZYPIS:

Dodatkowo, aby dowieść zgodności z artykułami 3.1.a i 3.1.b dyrektywy 1999/5/WE, mogą być stosowane normy opublikowane przy dyrektywach 2006/95/WE, 2004/108/WE, 90/385/EWG i 93/42/EWG.

Domniemywa się, że produkty spełniają wymagania dyrektywy, gdy spełniają je w warunkach stosowania zgodnych z przeznaczeniem.

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Odniesienia do sprostowań „.../AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716 (http://www.etsi.eu)


Top