EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0035

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (CON/2013/35)

OJ C 176, 21.6.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 176/11


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu

(CON/2013/35)

2013/C 176/03

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 16 maja 2013 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 i art. 128 ust. 2 oraz art. 133 i art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że projekt rozporządzenia dotyczy nominałów i parametrów technicznych monet euro. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Założenia i treść projektu rozporządzenia

Projekt rozporządzenia w dużym stopniu powiela treść rozporządzenia Rady (WE) nr 975/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (2) oraz uwzględnia zalecenia zawarte w opinii EBC CON/2011/18 (3), zgodnie z którymi należy zmienić art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 975/98 i załącznik I do tego rozporządzenia oraz skreślić motyw 13.

W szczególności wprowadzone zmiany zastępują wszystkie obecne wartości grubości monet, zawarte w tabeli w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 975/98, wartościami prawdziwej grubości monet euro. Wartości te są dobrze znane i używane jako wartości odniesienia przez mennice produkujące monety euro.

Uwagi ogólne

EBC z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji zmierzającą do sporządzenia przekształconej wersji rozporządzenia Rady (WE) nr 975/98, jako że projekt rozporządzenia uwzględnia i obejmuje wcześniejsze zalecenia EBC dotyczące parametrów technicznych monet euro.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 23 maja 2013 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  COM(2013) 184 final.

(2)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 6.

(3)  Opinia CON/2011/18 z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. C 114 z 12.4.2011, s. 1). Opinie EBC są publikowane na stronie internetowej EBC pod adresem: http://www.ecb.europa.eu


Top