EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG0309(01)

Zawiadomienie skierowane do osób, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/656/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 560/2005 dotyczących środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

OJ C 71, 9.3.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 71/6


Zawiadomienie skierowane do osób, wobec których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/656/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 560/2005 dotyczących środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

2012/C 71/04

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

Poniższe informacje skierowane są do osób i podmiotów wymienionych w załączniku II do decyzji Rady 2010/656/WPZiB (1), wykonanej decyzją wykonawczą Rady 2012/144/WPZiB (2), oraz w załączniku IA do rozporządzenia Rady (WE) nr 560/2005 (3), wykonanego rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 193/2012 (4) nakładającym określone środki ograniczające wobec niektórych osób i podmiotów z Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej.

Rada Unii Europejskiej stwierdziła, że osoby wymienione we wspomnianych wyżej załącznikach powinny nadal znajdować się w wykazie osób, wobec których stosuje się środki ograniczające przewidziane w decyzji 2010/656/WPZiB i w rozporządzeniu (WE) nr 560/2005.

Zwraca się uwagę zainteresowanych osób na możliwość złożenia wniosku do właściwych organów w odpowiednim państwie członkowskim lub w odpowiednich państwach członkowskich, wskazanych na stronach internetowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 560/2005, po to, by otrzymać zezwolenie na użycie zamrożonych środków finansowych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb lub dokonania określonych płatności (por. art. 3 rozporządzenia).

Zainteresowane osoby mogą także złożyć do Rady wniosek (wraz z dokumentami uzupełniającymi) o to, by decyzja o umieszczeniu ich w wyżej wymienionych wykazach została ponownie rozpatrzona. W tej sprawie należy pisać na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Zwraca się także uwagę zainteresowanych osób na możliwość zaskarżenia decyzji Rady do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z warunkami określonymi w art. 275 akapit drugi i art. 263 akapity czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


(1)  Dz.U. L 285 z 30.10.2010, s. 28.

(2)  Dz.U. L 71 z 9.3.2012, s. 50.

(3)  Dz.U. L 95 z 14.4.2005, s. 1.

(4)  Dz.U. L 71 z 9.3.2012, s. 5.


Top