EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC1128(03)

Wykaz międzynarodowych spółek kontroli i nadzoru (zwanych dalej „spółkami nadzoru” ) zatwierdzonych przez państwa członkowskie na mocy załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 612/2009 (Niniejszy wykaz zastępuje wykaz opublikowany w  Dz.U. C 312 z 25.10.2011, s. 5 )

OJ C 368, 28.11.2012, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.11.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 368/12


Wykaz międzynarodowych spółek kontroli i nadzoru (zwanych dalej „spółkami nadzoru”) zatwierdzonych przez państwa członkowskie na mocy załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 612/2009

(Niniejszy wykaz zastępuje wykaz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 312 z dnia 25 października 2011 r., s. 5)

2012/C 368/07

1.   DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 (1) spółki nadzoru zatwierdzone przez państwa członkowskie są upoważnione do wydawania świadectw poświadczających rozładunek i przywóz produktów rolnych korzystających z refundacji wywozowych do państw trzecich lub co najmniej poświadczających przybycie tych produktów do miejsca przeznaczenia w państwie trzecim.

Ponadto spółki nadzoru zatwierdzone i kontrolowane przez państwo członkowskie zgodnie z art. 18–23 rozporządzenia (WE) nr 612/2009 lub urzędowa agencja państwa członkowskiego odpowiadają za przeprowadzanie kontroli przewidzianych w art. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 817/2010 (w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z dobrostanem żywego bydła w czasie transportu).

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za zatwierdzanie i kontrolę spółek nadzoru.

Zatwierdzenie spółki nadzoru przez jedno państwo członkowskie jest ważne we wszystkich państwach członkowskich. Oznacza to, że świadectwa wydane przez zatwierdzone spółki nadzoru mogą być wykorzystywane w całej Wspólnocie, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym spółka ta ma swoją siedzibę.

W celu przekazywania informacji wspólnotowym eksporterom produktów rolnych Komisja regularnie publikuje aktualny wykaz wszystkich spółek nadzoru zatwierdzonych przez państwa członkowskie. Załączony wykaz został uaktualniony w dniu 1 października 2012 r.

2.   UWAGA

Komisja zwraca uwagę eksporterów na poniższe kwestie:

Fakt figurowania danej spółki nadzoru w wykazie nie gwarantuje automatycznie, że świadectwa, które ona wydaje, są akceptowane. Mogą być wymagane dodatkowe zaświadczenia. Może również okazać się później, że wydane świadectwo jest nieprawidłowe.

W każdej chwili spółka może zostać usunięta z wykazu. Zaleca się, by przed dokonaniem wyboru jednej ze spółek eksporter zasięgnął informacji u władz krajowych (por. załącznik XIII do rozporządzenia (WE) nr 612/2009), czy dana spółka jest nadal zatwierdzona.

Eksporter może uzyskać dodatkowe informacje na temat dowolnej spółki od władz krajowych, które ją zatwierdziły.


(1)  Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz spółek nadzoru zatwierdzonych przez państwa członkowskie

DANIA

Baltic Control Ltd Aarhus (1)

Sindalsvej 42 B

PO Box 2199

8240 Risskov

DANMARK

Tel. +45 86216211

Faks +45 86216255

http://www.balticcontrol.com

E-mail: baltic@balticcontrol.com

Okres zatwierdzenia: od 21.2.2012 do 22.2.2015

NIEMCY

IPC HORMANN GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

29664 Walsrode

DEUTSCHLAND

Tel. +49 51616-0390

Faks +49 5161603-9101

http://www.ipc-hormann.com

E-mail: ipc@ipc-hormann.com

Okres zatwierdzenia: od 1.4.2012 do 31.3.2015

Schutter Deutschland GmbH

Speicherstadt — Block T

Alter Wandrahm 12

20457 Hamburg

DEUTSCHLAND

Tel. +49 3097660

Faks +49 321486

http://www.schutter-deutschland.de

E-mail: info@schutter-deutschland.de

Okres zatwierdzenia: od 1.11.2010 do 31.10.2013

FRANCJA

Control Union Inspections France

8 boulevard Ferdinand de Lesseps

B.P. 4077

76022 Rouen

FRANCE

Tel. +33 232102100

Faks +33 235718099

E-mail: qufrance@control-union.fr

Okres zatwierdzenia: zatwierdzenie wygasło; w chwili obecnej analizowana jest możliwość ponownego zatwierdzenia.

WŁOCHY

Società SGS Italia SpA

Sede legale: via Gasparre Gozzi 1/A

20129 Milano MI

ITALIA

Tel. +39 0273931

Faks +39 0270124630

http://www.sgs.com

E-mail: sgs.italy@sgs.com

Okres zatwierdzenia: od 14.3.2011 do 13.3.2014

Società Viglienzone Adriatica SpA

Sede legale: via della Moscova 38

20121 Milano MI

ITALIA

http://www.viglienzone.it

Filiale di Ravenna: Circonvallazione Piazza d'Armi 130

48100 Ravenna RA

ITALIA

Tel. +39 0544428811

Faks +39 0544590265

E-mail: controlli@viglienzone.it

Okres zatwierdzenia: od 14.2.2012 do 13.2.2015

Società Bossi & C. Transiti SpA

Via D. Fiasella 1

16121 Genova GE

ITALIA

Tel. +39 01057161

Faks +39 010582346

http://www.bossi-transiti.it

E-mail: surveyor@bossi-transiti.it

Okres zatwierdzenia: od 15.6.2010 do 14.6.2013

NIDERLANDY

Control Union Nederland (2)

Boompjes 270

3011 XZ Rotterdam

NEDERLAND

PO Box 893

3000 AW Rotterdam

NEDERLAND

Tel. +31 102823390

Faks +31 104123967

E-mail: netherlands@controlunion.com

Okres zatwierdzenia: od 1.11.2011 do 31.10.2014

Saybolt International B.V.

Stoomloggerweg 12

3133 KT Vlaardingen

NEDERLAND

Tel. +31 104609911

Faks +31 104353600

http://www.saybolt.com

Okres zatwierdzenia: od 1.2.2010 do 31.1.2013

POLSKA

J.S. Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

POLSKA/POLAND

Tel. +48 586607720

Faks +48 586007721

http://www.hamilton.net.pl

Okres zatwierdzenia: od 3.12.2010 do 3.12.2013

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

POLSKA/POLAND

Tel. +48 914340211

Faks +48 914882036

http://www.polcargo.pl

Okres zatwierdzenia: od 3.12.2010 do 3.12.2013

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel. +48 223292222

Faks +48 223292220

http://www.sgs.pl

Okres zatwierdzenia: od 3.12.2010 do 3.12.2013

FINLANDIA

OY Lars Krogius AB (3)

Sörnäisten rantatie 25 A

FI-00500 Helsinki

SUOMI/FINLAND

Tel. +358 947636300

Faks +358 947636363

http://www.krogius.com

E-mail: finland@krogius.com

Okres zatwierdzenia: od 10.9.2012 do 10.9.2015

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

ITS Testing Services Ltd (Intertek)

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock Grays

Essex

RM20 3NL

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1708680200

Faks +44 1708680255

E-mail: mstokes@caleb-brett.com

Okres zatwierdzenia: od 4.4.2010 do 4.4.2013


(1)  Przedsiębiorstwo to zostało także zatwierdzone w celu przeprowadzania kontroli w państwach trzecich na mocy rozporządzenia (UE) nr 817/2010 (dobrostan żywego bydła w czasie transportu).

(2)  Przedsiębiorstwo to zostało także zatwierdzone w celu przeprowadzania kontroli w państwach trzecich na mocy rozporządzenia (UE) nr 817/2010 (dobrostan żywego bydła w czasie transportu).

(3)  Upoważnienie tej firmy do wydawania świadectw jest ograniczone do Rosji, Ukrainy i Białorusi. W celu uzyskania dalszych informacji proszę skontaktować się z władzami fińskimi.


Top