EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0114(03)

Decyzja o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego wskutek wycofania zgłoszenia przez państwo członkowskie – Pomoc państwa – Polska (Artykuły 107 do 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE – wycofanie zgłoszenia – Pomoc państwa SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 12, 14.1.2012, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 12/21


DECYZJA O ZAMKNIĘCIU FORMALNEGO POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO WSKUTEK WYCOFANIA ZGŁOSZENIA PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

Pomoc państwa – Polska

(Artykuły 107 do 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE – wycofanie zgłoszenia

Pomoc państwa SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

2012/C 12/08

Komisja podjęła decyzję o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego na mocy art. 108 ust. 2 TFUE, wszczętego dnia 9 lutego 2011 r. (1) w odniesieniu do powyższego środka pomocy, ponieważ Polska wycofała swoje zgłoszenie dnia 16 września 2011 r. i zmniejszy kwotę pomocy, aby nie przekraczać wyznaczonych pułapów i spełnić warunki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (2).


(1)  Dz.U. C 151 z 21.5.2011, s. 5.

(2)  Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3.


Top