EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia Układu monetarnego między Unią Europejską a Republiką Francuską dotyczącego utrzymania euro jako waluty we Wspólnocie Saint-Barthélemy w związku ze zmianą jej statusu wobec Unii Europejskiej (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 213/21


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 4 lipca 2011 r.

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia Układu monetarnego między Unią Europejską a Republiką Francuską dotyczącego utrzymania euro jako waluty we Wspólnocie Saint-Barthélemy w związku ze zmianą jej statusu wobec Unii Europejskiej

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 29 czerwca 2011 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie podpisania i zawarcia Układu monetarnego między Unią Europejską a Republiką Francuską dotyczącego utrzymania euro jako waluty we Wspólnocie Saint-Barthélemy w związku ze zmianą jej statusu wobec Unii Europejskiej (1) (zwanego dalej „projektem decyzji”) oraz w sprawie tekstu Układu monetarnego załączonego do projektu decyzji.

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 127 ust. 4 oraz art. 282 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że projekt decyzji dotyczy układu monetarnego podlegającego art. 219 ust. 3 Traktatu. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi ogólne

EBC przyjmuje z zadowoleniem projekt decyzji, gdyż brzmienie załączonego Układu monetarnego odpowiednio uwzględnia uwagi EBC i propozycje zmiany brzmienia przepisów wyrażone w opinii EBC CON/2011/22 z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie ustaleń dotyczących negocjowania układu monetarnego z Republiką Francuską działającą w imieniu francuskiej zbiorowości zamorskiej Saint-Barthélemy (2), jak również stanowisko EBC wyrażone w toku negocjacji.

EBC wyraża jednak szczegółowe propozycje zmian w projekcie decyzji mające na celu zapewnienie spójności pomiędzy projektem decyzji a decyzją Rady w sprawie ustaleń dotyczących negocjowania układu monetarnego z Republiką Francuską działającą w imieniu francuskiej zbiorowości zamorskiej Saint-Barthélemy (3).

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 4 lipca 2011 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  COM(2011) 360 wersja ostateczna.

(2)  Opublikowana równolegle z niniejszą opinią.

(3)  Dotychczas niepublikowana.


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Umocowanie czwarte (nowe)

Obecnie brak tekstu

„uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego,”

Uzasadnienie

Proponowana zmiana jest potrzebna dla odzwierciedlenia okoliczności, że akt Unii jest przyjmowany zgodnie z art. 127 ust. 4 i art. 282 ust. 5 Traktatu, które przewidują obowiązek zasięgania opinii EBC w sprawie każdego projektowanego aktu Unii w dziedzinach podlegających jego kompetencji.

Zmiana nr 2

Motyw 3

„(3)

Dnia 13 kwietnia 2011 r. Rada upoważniła Komisję, działającą wspólnie z Europejskim Bankiem Centralnym i za jego zgodą w sprawach należących do jego zakresu kompetencji, do podjęcia negocjacji z Republiką Francuską, działającą w imieniu francuskiej zbiorowości zamorskiej Saint-Barthélemy, w celu zawarcia układu monetarnego. Układ taki został parafowany dnia 30 maja 2011 r.”

„(3)

Dnia 13 kwietnia 2011 r. Rada upoważniła Komisję, , do podjęcia negocjacji z Republiką Francuską, działającą w imieniu francuskiej zbiorowości zamorskiej Saint-Barthélemy oraz do pełnego zaangażowania EBC w negocjacje, jak również do uzyskiwania jego zgody w sprawach należących do jego zakresu kompetencji, w celu zawarcia układu monetarnego. Układ taki został parafowany dnia 30 maja 2011 r.”

Uzasadnienie

Proponowana zmiana jest niezbędna w celu dostosowania projektu decyzji do motywu 6 i art. 1 decyzji Rady w sprawie ustaleń dotyczących negocjowania układu monetarnego z Republiką Francuską działającą w imieniu francuskiej zbiorowości zamorskiej Saint-Barthélemy  (2).


(1)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.

(2)  Dotychczas niepublikowana.


Top