EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0018

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (tekst jednolity) (CON/2011/18)

OJ C 114, 12.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.4.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 4 marca 2011 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (tekst jednolity)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 26 stycznia 2011 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (tekst jednolity) (1) (zwanego dalej „projektem rozporządzenia”).

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z pierwszego tiret art. 127 ust. 4 oraz art. 128 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jako że projekt rozporządzenia dotyczy nominałów i parametrów technicznych monet euro. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi ogólne

Celem projektu rozporządzenia jest ujednolicenie rozporządzenia Rady (WE) nr 975/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (2). Nie dokonano żadnych zmian w treści obecnie obowiązujących zasad dotyczących nominałów i parametrów technicznych monet euro.

EBC zasadniczo przyjmuje z zadowoleniem kodyfikację przepisów, dostrzega jednak, że charakter kodyfikacji nie pozwala na wprowadzenie znaczących zmian w rozporządzeniu (WE) nr 975/98. Mimo tego, w opinii EBC należy dokonać zmian w parametrach technicznych zawartych w załączniku I do projektu rozporządzenia w sposób, jaki przedstawiono w załączniku.

Szczegółowe propozycje zmiany brzmienia projektu rozporządzenia wraz z uzasadnieniem zostały zawarte w załączniku.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 4 marca 2011 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  COM(2010) 691 wersja ostateczna.

(2)  Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Propozycje zmian

Tekst proponowany przez Komisję

Zmiany proponowane przez EBC (1)

Zmiana nr 1

Motyw 13 projektu rozporządzenia

„(13)

Ze wszystkich parametrów technicznych zaleconych do zastosowania w monetach euro jedynie wartość mierzona grubością ma charakter wskaźnika, gdyż rzeczywista grubość monety zależy od zaleconej średnicy i wagi”

Uzasadnienie

Jakkolwiek wskaźniki dotyczące grubości monet były jedynymi wartościami, które można było określić w 1998 r., kiedy parametry techniczne banknotów euro przeznaczonych do obiegu zostały przyjęte po raz pierwszy, EBC zaleca zastąpienie tych wskaźników rzeczywistymi wartościami określającymi grubość monet euro, które są obecnie dobrze znane i wykorzystywane w mennicach do produkcji monet.

Zmiana nr 2

Załącznik I do projektu rozporządzenia

„Parametry techniczne, o których mowa w art. 1

Wartość (euro)

(…)

Grubość w mm (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

„Parametry techniczne, o których mowa w art. 1

Wartość (euro)

(…)

Grubość w mm (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Uzasadnienie

Załącznik I do projektu rozporządzenia powiela tabelę zawartą w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 975/98. W tabeli tej grubość monet określona została w trzeciej kolumnie wraz z dodatkowym przypisem wskazującym, że wartości odnoszące się do grubości mają charakter wskaźnika. Jakkolwiek wskaźniki te były jedynymi wartościami, które można było określić w 1998 r., kiedy parametry techniczne banknotów euro przeznaczonych do obiegu zostały przyjęte po raz pierwszy, EBC zaleca zastąpienie tych wskaźników rzeczywistymi wartościami określającymi grubość monet euro, które są obecnie dobrze znane i wykorzystywane w mennicach do produkcji monet.


(1)  Pogrubienie w tekście wskazuje, w którym miejscu EBC proponuje wprowadzenie nowego tekstu. Przekreślenie w tekście oznacza, że EBC proponuje wykreślenie fragmentu tekstu.

(2)  Wartości odnoszące się do grubości mają charakter wskaźnika.”

(3)  


Top