EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0016

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (CON/2011/16)

OJ C 74, 8.3.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 74/1


OPINIA RADY PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

(CON/2011/16)

2011/C 74/01

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 18 lutego 2011 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Przewodniczącego Rady Europejskiej o wydanie opinii w sprawie zalecenia Rady z dnia 15 lutego 2011 r. (1) dotyczącego mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uwagi ogólne

1.

Zalecenie Rady, które zostało przedstawione Radzie Europejskiej, i w odniesieniu do którego zasięga się opinii Parlamentu Europejskiego i Rady Prezesów EBC, zaleca mianowanie Petera Praeta na członka Zarządu EBC na okres ośmiu lat ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2011 r.

2.

Rada Prezesów EBC wyraża opinię, że zgłoszony kandydat jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 283 ust. 2 Traktatu.

3.

Rada Prezesów EBC nie wyraża sprzeciwu wobec zalecenia Rady dotyczącego mianowania Petera Praeta na członka Zarządu EBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 3 marca 2011 r.

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC


(1)  Dz.U. C 56 z 22.2.2011, s. 1.


Top