Help Print this page 

Document 52010XC0416(05)

Title and reference
Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 97/11


Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

2010/C 97/02

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej

(oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

CEN

EN ISO 3095:2005

Kolejnictwo – Akustyka – Pomiar hałasu emitowanego przez pojazdy szynowe (ISO 3095:2005)

 

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Kolejnictwo – Akustyka – Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12082:2007

Kolejnictwo – Maźnice – Badania eksploatacyjne

 

 

CEN

EN 12663:2000

Kolejnictwo – Wymagania konstrukcyjno-wytrzymałościowe dotyczące pudeł kolejowych pojazdów szynowych

 

 

CEN

EN 13103:2009

Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Osie zestawów kołowych tocznych Zasady konstrukcji

 

 

CEN

EN 13104:2009

Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Osie zestawów kołowych napędnych Zasady konstrukcji

 

 

CEN

EN 13129-1:2002

Kolejnictwo – Klimatyzacja pojazdów linii głównych – Część 1: Parametry komfortu

 

 

CEN

EN 13129-2:2004

Kolejnictwo – Klimatyzacja pojazdów linii głównych – Część 2: Typy badań

 

 

CEN

EN 13232-4:2005

Kolejnictwo – Tor – Rozjazdy i skrzyżowania – Część 4: Przestawianie, zamykanie i kontrola

 

 

CEN

EN 13232-5:2005

Kolejnictwo – Tor – Rozjazdy i skrzyżowania – Część 5: Zwrotnice

 

 

CEN

EN 13232-6:2005

Kolejnictwo – Tor – Rozjazdy i skrzyżowania – Część 6: Stacjonarne krzyżownice zwyczajne i podwójne

 

 

CEN

EN 13232-7:2006

Kolejnictwo – Tor – Rozjazdy i skrzyżowania – Część 7: Krzyżownice z częściami ruchomymi

 

 

CEN

EN 13232-8:2007

Kolejnictwo – Tor – Rozjazdy i skrzyżowania – Część 8: Przyrządy wyrównawcze

 

 

CEN

EN 13232-9:2006

Kolejnictwo – Tor – Rozjazdy i skrzyżowania – Część 9: Układy

 

 

CEN

EN 13260:2009

Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Zestawy kołowe – Wymagania dotyczące wyrobu

EN 13260:2003

Przypis 2.1

Termin minął

(30.9.2009)

CEN

EN 13261:2009

Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Osie – Wymagania dotyczące wyrobu

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Kolejnictwo – Zestawy kołowe i wózki – Koła – Wymagania dotyczące wyrobu

EN 13262:2004

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2009)

CEN

EN 13272:2001

Kolejnictwo – Oświetlenie elektryczne pojazdów szynowych w systemach transportu publicznego

 

 

CEN

EN 13481-1:2002

Kolejnictwo – Tor – Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń – Część 1: Definicje

 

 

 

EN 13481-1:2002/A1:2006

Przypis 3

Termin minął

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-2:2002

Kolejnictwo – Tor – Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń – Część 2: Systemy przytwierdzeń do podkładów betonowych

 

 

 

EN 13481-2:2002/A1:2006

Przypis 3

Termin minął

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-5:2002

Kolejnictwo – Tor – Wymagania eksploatacyjne systemów przytwierdzeń – Część 5: Systemy przytwierdzeń w torze o nawierzchni bezpodsypkowej

 

 

 

EN 13481-5:2002/A1:2006

Przypis 3

Termin minął

(28.2.2007)

CEN

EN 13674-1:2003+A1:2007

Kolejnictwo – Tor – Szyna – Część 1: Szyny kolejowe Vignole'a o masie 46 kg/m i większej

EN 13674-1:2003

Przypis 2.1

Termin minął

(31.5.2008)

CEN

EN 13674-2:2006

Kolejnictwo – Tor – Szyna – Część 2: Szyny do rozjazdów i skrzyżowań stosowane w połączeniu z szynami kolejowymi Vignole'a o masie 46 kg/m i większej

 

 

CEN

EN 13674-3:2006

Kolejnictwo – Tor – Szyna – Część 3: Szyny kierownice

 

 

CEN

EN 13715:2006

Wymagania bezpieczeństwa dla osobowych kolei linowych – Eksploatacja

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Kolejnictwo/Tor – Jakość geometryczna toru – Część 1: Charakterystyka geometrii toru

EN 13848-1:2003

Przypis 2.1

Termin minął

(31.1.2009)

CEN

EN 13848-5:2008

Kolejnictwo – Tor – Jakość geometryczna toru – Część 5: Poziomy jakości geometrycznej

 

 

CEN

EN 14067-5:2006

Kolejnictwo – Aerodynamika – Część 5: Wymagania i procedury badań oddziaływań aerodynamicznych w tunelach

 

 

CEN

EN 14363:2005

Kolejnictwo – Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu – Badanie właściwości biegowych i próby stacjonarne

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Kolejnictwo – Metody obliczeń dróg hamowania, zwalniania oraz funkcji zakończenia działania układu hamulcowego – Część 1: Algorytmy ogólne

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Kolejnictwo – Tarcze hamulcowe kolejowych pojazdów szynowych – Część 1: Tarcze hamulcowe wtłaczane lub mocowane skurczowo na osiach zestawów tocznych lub napędnych, wymiary i wymagania dotyczące jakości

 

 

CEN

EN 14601:2005

Kolejnictwo – Proste i kątowe kurki końcowe przewodu głównego hamulca i przewodu zasilającego

 

 

CEN

EN 14752:2005

Kolejnictwo – Systemy drzwiowe pojazdów szynowych

 

 

CEN

EN 14813-1:2006

Kolejnictwo – Klimatyzacja kabin maszynisty – Część 1: Parametry komfortu

 

 

CEN

EN 14813-2:2006

Kolejnictwo – Klimatyzacja kabin maszynisty – Część 2: Badania typu

 

 

CEN

EN 15020:2006

Kolejnictwo – Sprzęg holowniczy – Wymagania eksploatacyjne, geometria specjalna części współpracujących i metody badań

 

 

CEN

EN 15152:2007

Kolejnictwo – Przednie szyby kabin maszynisty pociągów

 

 

CEN

EN 15153-1:2007

Kolejnictwo – Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów dużej prędkości – Część 1: Sygnalizacja świetlna czoła i końca pociągu

 

 

CEN

EN 15153-2:2007

Kolejnictwo – Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów dużej prędkości – Część 2: Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Kolejnictwo – Wskaźniki hamulca – Część 1: Wskaźniki hamulca pneumatycznego

 

 

CEN

EN 15227:2008

Kolejnictwo – Wymagania zderzeniowe dla pudeł pojazdów szynowych

 

 

CEN

EN 15302:2008

Kolejnictwo – Metoda określania stożkowatości ekwiwalentnej

 

 

CEN

EN 15327-1:2008

Kolejnictwo – Podsystem hamulca bezpieczeństwa – Część 1: Wymagania ogólne dotyczące hamulca bezpieczeństwa i urządzeń do jego uruchamiania przez pasażera

 

 

CEN

EN 15355:2008

Kolejnictwo – Hamowanie – Zawory rozrządcze i urządzenia wyłączenia hamulca

 

 

CEN

EN 15427:2008

Kolejnictwo – Tarcie podczas współpracy koła z szyną – Smarowanie obrzeży

 

 

CEN

EN 15551:2009

Kolejnictwo – Pojazdy szynowe – Zderzaki

 

 

CEN

EN 15566:2009

Kolejnictwo – Pojazdy kolejowe – Urządzenie cięgłowe i sprzęg śrubowy

 

 

CEN

EN 15595:2009

Kolejnictwo – Hamowanie – Urządzenia przeciwpoślizgowe

 

 

CEN

EN 15611:2008

Kolejnictwo – Hamowanie – Przekładniki ciśnienia

 

 

CEN

EN 15612:2008

Kolejnictwo Hamowanie Przyspieszacze hamowania nagłego

 

 

CEN

EN 15625:2008

Kolejnictwo – Hamowanie – Samoczynne czujniki zmiany ładunku (urządzenia ważące)

 

 

Cenelec

EN 50119:2001

Zastosowania kolejowe – Urządzenia stosowane – Sieć jezdna górna trakcji elektrycznej

 

 

Cenelec

EN 50122-1:1997

Zastosowania kolejowe – Urządzenia stacjonarne – Część 1: Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 1: Podstawowe wymagania, odstępy, odległości dla wyładowań pełzających dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Przypis 3

Termin minął

(1.10.2006)

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Przypis 3

Termin minął

(1.5.2008)

Cenelec

EN 50124-2:2001

Zastosowania kolejowe – Koordynacja izolacji – Część 2: Przepięcia i stosowanie zabezpieczeń

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 1: Urządzenia taborowe

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Zastosowania kolejowe – Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom – Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Zastosowania kolejowe – Specyfikowanie i wykazywanie Nieuszkadzalności, Gotowości, Obsługiwalności i Bezpieczeństwa (RAMS) – Część 1: Wymagania podstawowe i procesy ogólnego przeznaczenia

 

 

Cenelec

EN 50128:2001

Zastosowania kolejowe – Łączność sygnalizacja i systemy sterowania – Programy dla kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Zastosowania kolejowe – Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania – Elektroniczne systemy sygnalizacji związane z bezpieczeństwem

 

 

Cenelec

EN 50149:2001

Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne – Trakcja elektryczna – Profilowane druty jezdne z miedzi i jej stopów

 

 

Cenelec

EN 50155:2001

Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze

 

 

 

EN 50155:2001/A1:2002

Przypis 3

Termin minął

(1.9.2005)

Cenelec

EN 50155:2007

Zastosowania kolejowe – Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze

EN 50155:2001

ze zmianą

Przypis 2.1

Termin minął

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50159-1:2001

Zastosowania kolejowe łączność, sygnalizacja i systemy sterowania – Część 1: Łączność systemów bezpieczeństwa w układach zamkniętych

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Zastosowania kolejowe łączność, sygnalizacja i systemy sterowania – Część 2: Łączność systemów bezpieczeństwa w układach otwartych

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Zastosowania kolejowe – Napięcia zasilające systemów trakcyjnych

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Przypis 3

Termin minął

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50206-1:1998

Zastosowania kolejowe – Tabor – pantografy: Charakterystyki i badania – Część 1: Pantografy pojazdów linii głównych

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Zastosowania kolejowe – Kompatybilność pomiędzy taborem a urządzeniami wykrywania pociągów

 

 

Cenelec

EN 50317:2002

Zastosowania kolejowe – Systemy odbioru prądu – Wymagania dotyczące walidacji wyników pomiarów oddziaływania dynamicznego pomiędzy pantografem a siecią jezdną górną

 

 

 

EN 50317:2002/A1:2004

Przypis 3

Termin minął

(1.10.2007)

 

EN 50317:2002/A2:2007

Przypis 3

Termin minął

(1.2.2010)

Cenelec

EN 50367:2006

Zastosowania kolejowe – Systemy odbioru prądu – Kryteria techniczne dotyczące wzajemnego oddziaływania między pantografem a siecią jezdną górną (w celu uzyskania wolnego dostępu)

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Zastosowania kolejowe – Zasilanie energią a tabor – Kryteria techniczne dotyczące koordynacji zasilania energią (podstacja) z taborem w celu uzyskania interoperacyjności

 

 

Przypis 1:

Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1:

Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.2:

Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.3:

Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3:

W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

UWAGA:

Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), zmienionej dyrektywą 98/48/WE (3).

Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują zharmonizowane normy w języku angielskim (CEN i CENELEC publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe organy normalizacyjne tłumaczą tytuły zharmonizowanych norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowej Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(3)  Dz.U. L 217 z 5.8.1998, s. 18.


Top