Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009PC0306

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego Zmieniająca wniosek komisji na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE

/* COM/2009/0306 końcowy */

52009PC0306

Opinia Komisji na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego Zmieniająca wniosek komisji na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE /* COM/2009/0306 końcowy */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 22.6.2009 r.

KOM(2009)306 wersja ostateczna

2007/0098/COD

OPINIA KOMISJI na mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE, dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiego do wspólnego stanowiska Rady w sprawie wniosku dotyczącego

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

ZMIENIAJĄCA WNIOSEK KOMISJI na mocy art. 250 ust. 2 Traktatu WE

OPINIA KOMISJIna mocy art. 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE,dotycząca poprawek Parlamentu Europejskiegodo wspólnego stanowiska Rady w sprawiewniosku dotyczącego

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

1. Wprowadzenie

Artykuł 251 ust. 2 akapit trzeci lit. c) Traktatu WE przewiduje, że Komisja wydaje opinię na temat poprawek zaproponowanych przez Parlament Europejski w drugim czytaniu. Komisja przedstawia poniżej opinię dotyczącą poprawek zaproponowanych przez Parlament.

2. Przebieg procedury

Data przekazania wniosku do PE i Rady (dokument COM(2007) 263 wersja ostateczna - 2007/0098/COD): | 23 maja 2007 r. |

Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny: | 16 stycznia 2008 r. |

Data wydania opinii przez Parlament Europejski, pierwsze czytanie: | 21 maja 2008 r. |

Data przekazania zmienionego wniosku: | 13 czerwca 2008 r. |

Data przyjęcia wspólnego stanowiska: | 9 stycznia 2009 r. |

Data wydania opinii przez Parlament Europejski w drugim czytaniu | 23 kwietnia 2009 r. |

3. Przedmiot wniosku

Celem wniosku jest ustanowienie wspólnych zasad dotyczących warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Ma on zastąpić dyrektywę 96/26/WE nowym rozporządzeniem w celu uzyskania szerszej harmonizacji i wspierania bardziej uczciwej konkurencji między przewoźnikami na rynku wewnętrznym.

4. Opinia komisji na temat poprawek Parlamentu Europejskiego

Po kilkumiesięcznych negocjacjach w trakcie prezydencji czeskiej Parlament Europejski i Rada uzgodniły kompromis w drugim czytaniu, w szczególności w odniesieniu do wprowadzenia rejestrów elektronicznych przedsiębiorstw przewozowych. Komisja może zaakceptować kompromisowe poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w drugim czytaniu, aby potwierdzić to porozumienie.

5. Podsumowanie

Zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE, Komisja wprowadza przedstawione powyżej zmiany do swojego wniosku.

Top