EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0115(03)

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

OJ C 9, 15.1.2008, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 9/9


Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2008/C 9/06)

Dokument

Część

Data

Tytuł

KOM(2007) 295

 

6.6.2007

Komunikat Komisji do Rady: Wielkości dopuszczalne połowów na 2008 r.: Deklaracja polityczna Komisji Europejskiej

KOM(2007) 378

 

27.6.2007

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie postępów Rumunii w zakresie środków towarzyszących po przystąpieniu do UE

KOM(2007) 452

 

24.10.2007

Szóste Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie stosowania dyrektywy 89/552/EWG „Telewizja bez granic”

KOM(2007) 568

 

3.10.2007

Komunikat Komisji Europejskiej Parlamentu Europejskiego, do Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Partnerski proces komunikowania na temat Europy

KOM(2007) 569

 

3.10.2007

Dokument roboczy Komisji: Wniosek porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie partnerskiego procesu komunikowania na temat Europy

KOM(2007) 598

 

17.10.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowań do eurośródziemnomorskiej konferencji ministrów spraw zagranicznych w Lizbonie (5–6 listopada 2007 r.) — Partnerstwo eurośródziemnomorskie: umacnianie współpracy regionalnej w celu wspierania pokoju, postępu i dialogu międzykulturowego

KOM(2007) 601

 

17.10.2007

Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie nowej wspólnotowej strategii zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

KOM(2007) 608

 

18.10.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: W kierunku sieci kolejowej nadającej pierwszeństwo przewozom towarowym

KOM(2007) 609

 

18.10.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie monitorowania rozwoju rynku przewozów kolejowych

KOM(2007) 616

 

18.10.2007

Komunikat Komisji: Komunikat w sprawie europejskiej polityki portowej

KOM(2007) 627

 

24.10.2007

Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Wyniki publicznych konsultacji w sprawie zielonej księgi Komisji pt. „Modernizacja prawa pracy w celu sprostania wyzwaniom XXI wieku”

KOM(2007) 628

 

24.10.2007

Komunikat Komisji Europejskiej do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Zaostrzenie walki z pracą niezgłoszoną

KOM(2007) 632

 

25.10.2007

Sprawozdanie Komisji: Fundusz Solidarności Unii Europejskiej — Sprawozdanie roczne za 2006 r.

KOM(2007) 641

 

24.10.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości stosunków między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

KOM(2007) 642

 

22.10.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Sprawozdanie okresowe z realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju w 2007 r.

KOM(2007) 643

 

25.10.2007

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Strategie reagowania UE na sytuacje niestabilności — Podejmowanie działań w trudnych warunkach na rzecz zrównoważonego rozwoju, stabilności i pokoju

KOM(2007) 644

 

23.10.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie roli Eurojustu i europejskiej sieci sądowej w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem w Unii Europejskiej

KOM(2007) 646

 

29.10.2007

Komunikat Komisji: Podsumowanie działań Komisji (DG TREN) przeprowadzonych w roku 2006 w związku z realizacją postanowień tytułu II, rozdziałów 3–10 Traktatu Euratom

KOM(2007) 666

 

31.10.2007

Komunikat Komisji: Zwiększanie wzrostu wydajności: główne przesłania sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2007 r.

KOM(2007) 675

 

5.11.2007

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Piąte sprawozdanie statystyczne na temat liczby zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

KOM(2007) 676

 

6.11.2007

Sprawozdanie Komisji: Osiemnaste sprawozdanie roczne na temat realizacji funduszy strukturalnych (2006)

KOM(2007) 678

 

6.11.2007

Sprawozdanie Komisji: Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2006)

KOM(2007) 679

 

6.11.2007

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Sprawozdanie za 2006 r. w sprawie Phare, instrumentów pomocy przedakcesyjnej i środków przejściowych

KOM(2007) 681

 

6.11.2007

Sprawozdanie Komisji oparte na art. 11 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu

KOM(2007) 684

 

6.11.2007

Komunikat Komisji Europejskiej do Rady w sprawie wysokości składki do systemu emerytalno-rentowego dla urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

KOM(2007) 685

 

7.11.2007

Sprawozdanie Komisji: Sprawozdanie roczne dotyczące Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) 2006

KOM(2007) 686

 

8.11.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego powiadamiający o Europejskim porozumieniu ramowym dotyczącym nękania i przemocy w miejscu pracy

KOM(2007) 689

 

6.11.2007

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) — Wieloletnie orientacyjne ramy finansowe na lata 2009–2011

KOM(2007) 691

 

9.11.2007

Komunikat Komisji: Budowa wspólnej przestrzeni lotniczej z Izraelem

KOM(2007) 692

 

9.11.2007

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie ogólne w sprawie pomocy przedakcesyjnej (Phare — ISPA — SAPARD) w 2006 r.

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Top