EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0015

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 kwietnia 2008 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (CON/2008/15)

OJ C 88, 9.4.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2008   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 88/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 3 kwietnia 2008 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

(CON/2008/15)

(2008/C 88/01)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 19 marca 2008 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwanego dalej „projektowanym rozporządzeniem”), ujednolicającego rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (1).

Kompetencja EBC do wydania opinii wynika z art. 105 ust. 4 tiret 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

Uwagi EBC

EBC nie wyraża uwag w sprawie projektowanego rozporządzenia.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, w dniu 3 kwietnia 2008 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 2103/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005, str. 1).


Top