EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0019

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 lipca 2007 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Cyprze, w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Malcie, w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Cypru oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Malty (CON/2007/19)

OJ C 160, 13.7.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 160/1


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 5 lipca 2007 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Cyprze, w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Malcie, w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Cypru oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Malty

(CON/2007/19)

(2007/C 160/01)

Wprowadzenie i podstawa prawna

W dniu 25 maja 2007 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Cyprze (1), jak również o wydanie opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w zakresie wprowadzenia euro na Malcie (2). W dniu 4 lipca 2007 r. EBC otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Cypru (3), jak również o wydanie opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w zakresie kursu wymiany euro w odniesieniu do Malty (4). (Zwane dalej „projektowanymi rozporządzeniami”).

Kompetencja EBC do wydania opinii wynika z art. 123 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rada Prezesów wydała niniejszą opinię zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego.

1.   Uwagi

1.1

Projektowane rozporządzenia umożliwią wprowadzenie euro jako waluty Cypru i Malty, co nastąpi po uchyleniu derogacji w odniesieniu do Cypru i Malty zgodnie z procedurą wskazaną w art. 122 ust. 2 Traktatu.

1.2

EBC przyjmuje z zadowoleniem projektowane rozporządzenia.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, w dniu 5 lipca 2007 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2007) 257 ostateczny.

(2)  KOM(2007) 260 ostateczny.

(3)  SEK(2007) 836 ostateczny.

(4)  SEK(2007) 837 ostateczny.


Top