EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC1024(02)

Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 — Krajowa mapa pomocy regionalnej : Słowenia, Republika Słowacka, Węgry, Polska (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ C 256, 24.10.2006, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.10.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 256/6


Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (1) — Krajowa mapa pomocy regionalnej : Słowenia, Republika Słowacka, Węgry, Polska

(2006/C 256/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

N434/06 — SŁOWENIA

Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres 1.1.2007 r. — 31.12.2013 r.

(zatwierdzona przez Komisję dnia 13.9.2006 r.)

Kod strefy

Nazwa strefy

Pułap regionalnej pomocy inwestycyjnej (2)

(mający zastosowanie do dużych przedsiębiorstw)

1.   

Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE do dnia 31.12.2013 r.

SI00

Słowenia

30 %

N469/06 — REPUBLIKA SŁOWACKA

Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres 1.1.2007 r. — 31.12.2013 r.

(zatwierdzona przez Komisję dnia 13.9.2006 r.)

(REGION NUTS II)

(REGION NUTS III)

Pułap regionalnej pomocy inwestycyjnej (3)

(mający zastosowanie do dużych przedsiębiorstw)

1.   

Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE na okres od 1.1.2007 do 31.12.2013

SK02

Západné Slovensko

40 %

SK03

Stredné Slovensko

50 %

SK04

Východné Slovensko

50 %

2.   

Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą przejściową zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE na okres od 1.1.2007 do 1.12.2008

SK01

Bratislavský kraj

 

LAU1-102 Okres Bratislava II

10 %

LAU1-103 Okres Bratislava III

10 %

LAU1-104 Okres Bratislava IV

10 %

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo

10 %

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce

10 %

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce

10 %

LAU1 – 106 Okres Malacky

10 %

LAU1 – 108 Okres Senec

10 %

N487/06 — WĘGRY

Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres 1.1.2007 r. — 31.12.2013 r.

(zatwierdzona przez Komisję dnia 13.9.2006 r.)

(REGION NUTS II)

(REGION NUTS III)

Pułap regionalnej pomocy inwestycyjnej (4)

(mający zastosowanie do dużych przedsiębiorstw)

1.1.2007 — 31.12.2010

1.1.2011 — 31.12.2013

1.   

Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

50 %

50 %

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

50 %

50 %

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

50 %

50 %

HU33

DÉL-ALFÖLD

50 %

50 %

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

40 %

40 %

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

30 %

30 %

2.   

Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą jako regiony rozwoju gospodarczego zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu WE

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU101 BUDAPEST

25 %

10 %

HU102 PEST

30 %

30 %

N531/06 — POLSKA

Krajowa mapa pomocy regionalnej na okres 1.1.2007 r. — 31.12.2013 r.

(zatwierdzona przez Komisję dnia 13.9.2006 r.)

(REGION NUTS II)

(REGION NUTS III)

Pułap regionalnej pomocy inwestycyjnej (5)

(mający zastosowanie do dużych przedsiębiorstw)

1.1.2007-31.12.2010

1.1.2011-31.12.2013

Regiony kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. a) traktatu WE do dnia 31.12.2013 r.

PL11

Łódzkie

50 %

50 %

PL21

Małopolskie

50 %

50 %

PL31

Lubelskie

50 %

50 %

PL32

Podkarpackie

50 %

50 %

PL33

Świętokrzyskie

50 %

50 %

PL34

Podlaskie

50 %

50 %

PL43

Lubuskie

50 %

50 %

PL52

Opolskie

50 %

50 %

PL61

Kujawsko-Pomorskie

50 %

50 %

PL62

Warmińsko-Mazurskie

50 %

50 %

PL22

Śląskie

40 %

40 %

PL41

Wielkopolskie

40 %

40 %

PL42

Zachodniopomorskie

40 %

40 %

PL51

Dolnośląskie

40 %

40 %

PL63

Pomorskie

40 %

40 %

PL12

Mazowieckie

 

 

PL121 Ciechanowsko-płocki

40 %

30 %

PL122 Ostrołęcko-siedlecki

40 %

30 %

PL124 Radomski

40 %

30 %

PL126 Warszawski

40 %

30 %

PL127 Miasto Warszawa

30 %

30 %


(1)  Dz.U. C 54 z 4.3.2006, str. 13.

(2)  W odniesieniu do projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie nieprzekraczającej 50 mln EUR pułap ten jest wyższy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36). W odniesieniu do dużych projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie przekraczającej 50 mln EUR pułap ten dostosowuje się zgodnie z ust. 67 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

(3)  W odniesieniu do projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie nieprzekraczającej 50 mln EUR pułap ten jest wyższy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36). W odniesieniu do dużych projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie przekraczającej 50 mln EUR pułap ten dostosowuje się zgodnie z ust. 67 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

(4)  W odniesieniu do projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie nieprzekraczającej 50 mln EUR pułap ten jest wyższy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36). W odniesieniu do dużych projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie przekraczającej 50 mln EUR pułap ten dostosowuje się zgodnie z ust. 67 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

(5)  W odniesieniu do projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie nieprzekraczającej 50 mln EUR pułap ten jest wyższy o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów procentowych dla małych przedsiębiorstw zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36). W odniesieniu do dużych projektów inwestycyjnych przewidujących wydatki kwalifikowane w kwocie przekraczającej 50 mln EUR pułap ten dostosowuje się zgodnie z ust. 67 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013.


Top