EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0014

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (CON/2006/14)

OJ C 58, 10.3.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.3.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 58/12


OPINIA RADY PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 2 marca 2006 r.

w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

(CON/2006/14)

(2006/C 58/06)

1.

Listem z dnia 15 lutego 2006 r., Prezydencja Rady Unii Europejskiej zgłosiła Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wniosek o wydanie opinii w sprawie zalecenia Rady 2006/108/WE z dnia 14 lutego 2006 r., dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (1).

2.

Wskazane zalecenie, które po zasięgnięciu opinii Rady Prezesów EBC oraz Parlamentu Europejskiego zostanie przedstawione w celu podjęcia decyzji Szefom Państw i Rządów Państw Członkowskich, które przyjęły walutę euro, zawiera rekomendację aby Pan Jürgen Stark został mianowany członkiem Zarządu EBC na ośmioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 czerwca 2006 r.

3.

Rada Prezesów EBC wyraża opinię, iż zgłoszony kandydat jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 112 ust. 2 lit. b) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Rada Prezesów EBC nie wyraża sprzeciwu wobec zalecenia Rady dotyczącego mianowania zgłoszonego kandydata jako członka Zarządu EBC.

5.

Rada Prezesów EBC przyjęła niniejszą opinię zgodnie z art. 112 ust. 2 lit. b) Traktatu oraz art. 11 ust. 2 oraz art. 43 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 2 marca 2006 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dz.U. L 17 z 17.2.2006, str. 58.


Top