EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0008

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 lutego 2006 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 1736/79 w obszarze polityki pieniężnej (CON/2006/8)

OJ C 49, 28.2.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.2.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 49/35


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 21 lutego 2006 r.

wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej w sprawie projektu rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 1736/79 w obszarze polityki pieniężnej

(CON/2006/8)

(2006/C 49/11)

W dniu 1 lutego 2006 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Rady Unii Europejskiej o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 1736/79 w obszarze polityki pieniężnej (COM(2005) 611 wersja ostateczna), zwanego dalej „projektowanym rozporządzeniem”. Właściwość EBC do wydania opinii wynika z art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, gdyż projektowane rozporządzenie zawiera postanowienia, które dotyczą Europejskiego Systemu Walutowego (ESW), jak również zadań dawnego Europejskiego Instytutu Walutowego, które zostały przejęte przez EBC zgodnie z art. 44 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

1.   Uwagi szczegółowe

EBC zgłasza dwie szczegółowe uwagi dotyczące projektowanego rozporządzenia.

1.1.   Tytuł projektowanego rozporządzenia

EBC proponuje zmianę tytułu projektowanego rozporządzenia w celu lepszego odzwierciedlenia przedmiotu dwóch nie znajdujących już dłużej zastosowania rozporządzeń podlegających obecnie uchyleniu, gdyż oba te rozporządzenia odnoszą się raczej do funkcjonowania ESW niż do szerokiego obszaru polityki pieniężnej.

1.2.   Odniesienie do opinii EBC

Zgodnie z art. 253 Traktatu, rozporządzenia przyjmowane przez Radę powinny zawierać odniesienia do opinii, których uzyskanie jest wymagane na podstawie Traktatu. W związku z powyższym EBC proponuje, aby w preambule projektowanego rozporządzenia znalazło się odniesienie do niniejszej opinii.

2.   Proponowane zmiany legislacyjne

Tam, gdzie przyjęcie powyższych uwag skutkowałoby wprowadzeniem zmian w treści projektowanego rozporządzenia, stosowne propozycje zmian legislacyjnych zawarte zostały w załączniku.

Frankfurt nad Menem, dnia 21 lutego 2006 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


ZAŁĄCZNIK

Proponowane zmiany legislacyjne

Brzmienie zaproponowane przez Komisję (1)

Poprawki zaproponowane przez EBC (2)

Poprawka 1

Tytuł projektowanego rozporządzenia

ROZPORZĄDZENIE RADY

uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 1736/79 w obszarze polityki pieniężnej

ROZPORZĄDZENIE RADY

uchylające rozporządzenie (EWG) nr 3181/78 oraz rozporządzenie (EWG) nr 1736/79 dotyczące Europejskiego Systemu Walutowego

Uzasadnienie — zobacz punkt 1.1 niniejszej opinii

Poprawka 2

Preambuła projektowanego rozporządzenia

[Obecnie brak propozycji]

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego [3]

[3] Dz.U. C […] z […], str. […].

Uzasadnienie — zobacz punkt 1.2 niniejszej opinii


(1)  Kursywa wskazuje na te fragmenty tekstu, które EBC proponuje usunąć.

(2)  Pogrubiona czcionka wskazuje na te fragmenty tekstu, które EBC proponuje dodać.


Top