EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005XC0316(01)

Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

Dz.U. C 64 z 16.3.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

16.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 64/2


Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

(2005/C 64/02)

Dokument

Część

Data

Tytuł

KOM(2004) 431

 

15.7.2004

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Finansowanie Natura 2000

KOM(2004) 793

 

10.12.2004

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Wdrożenie wyjątkowej pomocy finansowej dla Armenii, Gruzji i Tadżykistanu

KOM(2004) 838

1

30.12.2004

Komunikat Komisji Europejskiej do Rady dotyczący (1) wieloletnich finansowych ram rozwoju współpracy finansowej na mocy Umowy o Partnerstwie AKP-WE oraz (2) stosownego projektu wniosku dotyczącego decyzji Rady ustalającej datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju

KOM(2004) 841

 

29.12.2004

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania w celu wdrożenia ram prawnych dla elektronicznych zamówień publicznych

KOM(2004) 858

 

7.1.2005

Sprawozdanie Komisji dotyczące przeniesienia przepisów decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych {SEC(2004) 1725}

KOM(2004) 863

 

5.1.2005

Sprawozdanie Komisji: Sprawozdanie roczne w sprawie wprowadzenia wewnętrznego rynku gazu i energii elektrycznej

KOM(2005) 12

 

26.1.2005

Strategiczne cele na lata 2005-2009: Europa 2010: Partnerstwo dla odnowy europejskiej — Dobrobyt, solidarność i bezpieczeństwo — Komunikat Przewodniczącego w porozumieniu z Wiceprzewodniczącą Wallström

KOM(2005) 13

 

27.1.2005

Komunikat Komisji dla Rady: Projekt Wspólnego Raportu o Zatrudnieniu za lata 2004/2005

KOM(2005) 17

 

27.1.2005

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Przegląd polityki ochrony środowiska 2004

KOM(2005) 24

 

2.2.2005

Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej: Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia — Nowy początek strategii lizbońskiej — Komunikat przewodniczącego Barroso w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Verheugenem

KOM(2005) 33

 

9.2.2005

Komunikat Komisji w sprawie Agendy Społecznej

KOM(2005) 37

 

9.2.2005

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Przegląd Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE na rok 2005: Wstępne podsumowanie i przyszłe kierunki realizacji

KOM(2005) 43

1

10.2.2005

Komunikat Komisji dotyczący zmiany wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego system ogólnych preferencji taryfowych na okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

KOM(2005) 55

 

22.2.2005

Opinia Komisji z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wniosków Republiki Bułgarii i Rumunii o przystąpienie do Unii Europejskiej

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


Top