EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0033

Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 4 października 2005 r. wydana na wniosek Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie projektu rozporządzenia Komisji wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 w zakresie wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CON/2005/33)

OJ C 254, 14.10.2005, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 254/4


OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 4 października 2005 r.

wydana na wniosek Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie projektu rozporządzenia Komisji wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95 w zakresie wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych

(CON/2005/33)

(2005/C 254/05)

1.

W dniu 5 września 2005 r. Europejski Bank Centralny (EBC) otrzymał wniosek Komisji Wspólnot Europejskich o wydanie opinii w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w zakresie wspólnego okresu odniesienia dla zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2214/96 (zwanego dalej „projektowanym rozporządzeniem”).

2.

Właściwość EBC do wydania opinii wynika z pierwszego akapitu art. 105 ust. 4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jak również z art. 5 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 z dnia 23 października 1995 r. w sprawie zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (1). Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 17 ust. 5 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego, Rada Prezesów wydała niniejszą opinię.

3.

Celem projektowanego rozporządzenia jest dokonanie aktualizacji wspólnego okresu odniesienia dla wszystkich zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych, ZWCK (harmonised indices of consumer prices, HICP), poprzez zamianę wskaźnika 1996=100 punktów wskaźnikowych na wskaźnik 2005=100 punktów wskaźnikowych, jak również ustalenie procedury aktualizacji okresów odniesienia w przyszłości. Ponadto, projektowane rozporządzenie określa specyfikację techniczną w zakresie wprowadzenia nowego okresu odniesienia oraz sposobu traktowania nowych wskaźników częściowych ZWCK.

4.

EBC przyjmuje z zadowoleniem treść projektowanego rozporządzenia. Aktualizacja nie ma wpływu na wyliczone stopy roczne inflacji zgodne z ZWCK, z wyjątkiem możliwości wystąpienia zaokrągleń o niewielkim — jak się oczekuje — rozmiarze. EBC nie wyraża opinii w zakresie specyfikacji technicznych zawartych w projektowanym rozporządzeniu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 4 października 2005 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dz.U. L 257 z 27.10.1995, str. 1.


Top