EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0006

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (CON/2005/6)

OJ C 75, 24.3.2005, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 75/14


OPINIA RADY PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

(CON/2005/6)

(2005/C 75/07)

1.

Listem z dnia 8 marca 2005 r., Urząd Przewodniczącego Rady Unii Europejskiej zgłosił Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wniosek o wydanie opinii w sprawie zalecenia Rady 2005/207/WE z dnia 8 marca 2005 r. dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (1).

2.

Wskazane zalecenie, które po zasięgnięciu opinii Rady Prezesów EBC oraz Parlamentu Europejskiego zostanie przedstawione celem podjęcia odpowiedniej decyzji szefom państw lub rządów Państw Członkowskich które przyjęły walutę euro, zawiera rekomendację aby Pan Lorenzo Bini Smaghi został mianowany członkiem Zarządu EBC na ośmioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 czerwca 2005 r.

3.

Rada Prezesów EBC wyraża opinię, iż zgłoszony kandydat jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 112 ust. 2 lit. b) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4.

Rada Prezesów EBC nie wyraża sprzeciwu wobec zalecenia Rady dotyczącego mianowania zgłoszonego kandydata jako członka Zarządu EBC.

5.

Rada Prezesów EBC przyjęła niniejszą opinię zgodnie z art. 112 ust. 2 lit. b) Traktatu oraz art. 11 ust. 2 i art. 43 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 17 marca 2005 r.

Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dz.U. L 68 z 15.3.2005, str. 40.


Top