EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42018D0335

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE, Euratom) 2018/335 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości

OJ L 64, 7.3.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/335/oj

7.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/1


DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE, Euratom) 2018/335

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 19,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 253 i 255,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 6 października 2018 r. wygasają mandaty czternastu sędziów i pięciu rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości. Należy dokonać mianowań na te stanowiska na okres od dnia 7 października 2018 r. do dnia 6 października 2024 r.

(2)

Zaproponowano kandydatury Alexandra Arabadjieva, Jeana-Claude'a Bonichota, Thomasa von Danwitza, Carla Gustava Fernlunda, Egilsa Levitsa, Constantinosa Lycourgosa, Jiříego Malenovskiego i Alexandry Prechal celem przedłużenia ich mandatów sędziów Trybunału Sprawiedliwości. Zaproponowano kandydatury Yvesa Bota i Macieja Szpunara celem przedłużenia ich mandatów rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości. Ponadto na stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości zaproponowano kandydaturę Lucii Sereny Rossi, a na stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości kandydaturę Giovanniego Pitruzzellego.

(3)

Komitet ustanowiony na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zaopiniował wymienionych kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące osoby zostają niniejszym mianowane na stanowisko sędziego Trybunału Sprawiedliwości na okres od dnia 7 października 2018 r. do dnia 6 października 2024 r.:

Alexander ARABADJIEV,

Jean-Claude BONICHOT,

Thomas Von DANWITZ,

Carl Gustav FERNLUND,

Egils LEVITS,

Constantinos LYCOURGOS,

Jiří MALENOVSKÝ,

Alexandra PRECHAL,

Lucia Serena ROSSI.

Artykuł 2

Następujące osoby zostają niniejszym mianowane na stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości na okres od dnia 7 października 2018 r. do dnia 6 października 2024 r.:

Yves BOT,

Giovanni PITRUZZELLA,

Maciej SZPUNAR.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lutego 2018 r.

D. TZANTCHEV

Przewodniczący


Top