Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42005D0446

2005/446/WE: Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 30 maja 2005 r. ustalająca datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

OJ L 156, 18.6.2005, p. 19–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 186–187 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 040 P. 253 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 040 P. 253 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 26 - 27

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/446/oj

18.6.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/19


DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH W RADZIE

z dnia 30 maja 2005 r.

ustalająca datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)

(2005/446/WE)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZEBRANI W RADZIE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (1), zwaną dalej „Umową o partnerstwie”,

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów Państw Członkowskich, zebranych w Radzie, w sprawie finansowania i zarządzania pomocą wspólnotową na mocy Protokołu finansowego do Umowy o partnerstwie (2), zwaną dalej „Umową wewnętrzną”, w szczególności jej art. 2 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Punkt 5 załącznika I (Protokół finansowy) do Umowy o partnerstwie stanowi, że ogólna kwota Protokołu finansowego uzupełniona o kwoty przeniesione z poprzednich EFR obejmuje lata 2000–2007.

(2)

Punkt 7 powyższego załącznika i art. 2 ust. 3 Umowy wewnętrznej przewidują dokonanie oceny stopnia realizacji zobowiązań i wydatków, służącej jako podstawa do dokonania oceny zapotrzebowania na nowe środki niezbędne po wygaśnięciu obowiązującego Protokołu finansowego.

(3)

Deklaracja UE w sprawie Protokołu finansowego, załączona jako deklaracja XVIII do Umowy o partnerstwie, określa dokładnie, że do dokonania oceny potrzeby nowych środków należy wziąć w pełni pod uwagę datę, po upływie której nie będą przyznawane środki z dziewiątego EFR.

(4)

W związku z powyższym, zgodnie z art. 2 ust. 4 Umowy wewnętrznej, przed wygaśnięciem dziewiątego EFR konieczne jest ustalenie daty, która w razie potrzeby mogłaby zostać zrewidowana, po której nie będą przyznawane środki z dziewiątego EFR,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Ustala się, że dzień 31 grudnia 2007 r. jest datą, po której środki z dziewiątego EFR zarządzane przez Komisję, dotacje na spłatę oprocentowania zarządzane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz przychody z tytułu odsetek od tych środków nie będą przyznawane. Data ta może w razie potrzeby zostać zrewidowana.

Artykuł 2

Niniejszej decyzji nie stosuje się do kwoty przeznaczonej na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, który stanowi fundusz odnawialny i którym zarządza EBI.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dni 30 maja 2005 r.

W imieniu rządów Państw Członkowskich

F. BODEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona decyzją nr 2/2004 Rady Ministrów AKP-WE (Dz.U. L 297 z 22.9.2004, str. 18).

(2)  Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 355.


Top