EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D1032

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2024/1032 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie mianowania szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2024)

ST/7256/2024/REV/1

Dz.U. L, 2024/1032, 2.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1032/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1032/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria L


2024/1032

2.4.2024

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (WPZiB) 2024/1032

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie mianowania szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2024)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 38 akapit trzeci,

uwzględniając decyzję Rady 2010/452/WPZiB z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (1) (EUMM Georgia), w szczególności jej art. 10 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji 2010/452/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) jest upoważniony, zgodnie z art. 38 akapit trzeci Traktatu, do podejmowania stosownych decyzji do celów sprawowania kontroli politycznej i kierownictwa strategicznego nad Misją Obserwacyjną Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia), w tym decyzji w sprawie mianowania szefa misji.

(2)

W dniu 25 listopada 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/2318 (2) w sprawie przedłużenia mandatu misji EUMM Georgia do dnia 14 grudnia 2024 r.

(3)

W dniu 31 stycznia 2023 r. KPiB przyjął decyzję (WPZiB) 2023/219 (3) w sprawie mianowania Dimitriosa KARABALISA na stanowisko szefa misji EUMM Georgia od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 14 grudnia 2023 r.

(4)

W dniu 29 lutego 2024 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zaproponował mianowanie Bettiny BOUGHANI na stanowisko szefa misji EUMM Georgia do dnia 14 grudnia 2024 r.

(5)

Należy zatem przyjąć decyzję w sprawie mianowania Bettiny BOUGHANI na stanowisko szefa misji EUMM Georgia od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 14 grudnia 2024 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Bettina BOUGHANI zostaje niniejszym mianowana na stanowisko szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia) na okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 14 grudnia 2024 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 kwietnia 2024 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 marca 2024 r.

W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

D. PRONK

Przewodniczący


(1)   Dz.U. L 213 z 13.8.2010, s. 43.

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2318 z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (Dz.U. L 307 z 28.11.2022, s. 133).

(3)  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2023/219 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie mianowania szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/1/2023) (Dz.U. L 30 z 2.2.2023, s. 16).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1032/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top