EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2165

Decyzja Rady (EU) 2023/2165 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zawarcia uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

ST/18125/2013/INIT

Dz.U. L, 2023/2165, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2165/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2165/oj

Related international agreement
European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie L


2023/2165

18.10.2023

DECYZJA RADY (EU) 2023/2165

z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie zawarcia uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 74, art. 78 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z decyzją Rady 2014/194/UE (2) Uzgodnienia między Unią Europejską a Republiką Islandii dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (zwane dalej „uzgodnieniami”), zostały podpisane przez Komisję w dniu 19 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem ich zawarcia.

(2)

Uzgodnienia powinny zostać zatwierdzone.

(3)

Jak wskazano w motywie 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 (3), Zjednoczone Królestwo i Irlandia biorą udział w przyjęciu i stosowaniu rozporządzenia i są nim związane. W związku z tym państwa te powinny zastosować art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 439/2010 uczestnicząc w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji. Zjednoczone Królestwo i Irlandia uczestniczą w związku z tym w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

(4)

Jak wskazano w motywie 22 rozporządzenia (UE) nr 439/2010, Dania nie brała udziału w przyjęciu tego rozporządzenia i nie jest nim związana. Dania nie uczestniczy w związku z tym w przyjęciu niniejszej decyzji ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Uzgodnienia między Unią Europejską a Republiką Islandii dotyczące warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (4).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji, o której mowa w art. 13 ust. 1 uzgodnień (5).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Zgoda wydana dnia 1 czerwca 2023 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady 2014/194/UE z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii dotyczących warunków udziału tego państwa w pracach Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dz.U. L 106 z 9.4.2014, s. 2).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11).

(4)  Tekst uzgodnień został opublikowany w Dz.U. L 2023/2166, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2023/2166/oj.

(5)  Data wejścia w życie uzgodnień zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2165/oj

ISSN 1977-0766 (electronic edition)


Top