EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0380

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/380 z dnia 20 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

ST/5978/2023/INIT

OJ L 51I, 20.2.2023, p. 27–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/380/oj

20.2.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 51/27


DECYZJA RADY (WPZiB) 2023/380

z dnia 20 lutego 2023 r.

zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/184/WPZiB (1).

(2)

W dniu 25 lipca 2022 r. Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej „Wysokim Przedstawicielem”) wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym zdecydowanie potępił egzekucję przywódców prodemokratycznych i opozycyjnych w Mjanmie/Birmie. Wysoki Przedstawiciel oświadczył również, że te politycznie umotywowane egzekucje stanowią kolejny krok w kierunku całkowitego zniesienia praworządności oraz dalsze rażące naruszenie praw człowieka w Mjanmie/Birmie.

(3)

Unia jest głęboko zaniepokojona trwającą eskalacją przemocy i rozwojem sytuacji w kierunku przedłużającego się konfliktu o skutkach regionalnych. Unia potępia trwające poważne naruszenia praw człowieka, w tym tortury, przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć, stałe prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka i dziennikarzy oraz ataki na ludność cywilną, w tym mniejszości etniczne i religijne, dokonywane przez siły zbrojne Mjanmy (Tatmadaw).

(4)

Wobec braku szybkich postępów, jeśli chodzi o sytuację w Mjanmie/Birmie, Unia kilkakrotnie wyrażała gotowość do przyjęcia dalszych środków ograniczających wobec osób i podmiotów odpowiedzialnych za podważanie demokracji i praworządności oraz za poważne naruszenia praw człowieka w Mjanmie/Birmie.

(5)

Z uwagi na przedłużającą się poważną sytuację w Mjanmie/Birmie, do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji 2013/184/WPZiB należy dodać dziewięć osób i siedem podmiotów.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/184/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2013/184/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lutego 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decyzja Rady 2013/184/WPZiB z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie (Dz.U. L 111 z 23.4.2013, s. 75).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2013/184/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w wykazie zatytułowanym „A. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1” dodaje się wpisy w brzmieniu:

 

Nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia

„85.

Aung Hlaing Oo

Obywatelstwo: Mjanma/Birma;

Data urodzenia: 11 czerwca 1977 r.;

Miejsce urodzenia: Mjanma/Birma;

Płeć: mężczyzna;

Nr paszportu: 12/LaMaTa(Nine)025897

Aung Hlaing Oo jest prezesem spółki Myanmar Chemical and Machinery (MCM) Company Limited, którą założył w 2001 r., i innych spółek zależnych.

Jako importer i pośrednik w handlu bronią i produktami podwójnego zastosowania wykorzystuje swoją pozycję biznesową i osobistą, aby wspierać brutalne działania sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) wobec ludności swojego kraju. Z racji tego, że stoi na czele MCM, jest głównym źródłem broni i wsparcia handlowego dla junty, w tym dzięki swoim bliskim powiązaniom politycznym/handlowym z różnymi spółkami w sektorze sprzętu wojskowego, m.in. w 2019 i 2020 r. Był także członkiem delegacji dokonujących zakupów broni dla wojska Mjanmy, m.in. w czerwcu 2021 r. Tego rodzaju sprzęt, w tym helikoptery i części zamienne do statków powietrznych, jest wykorzystywany w bombardowaniach ludności cywilnej w kilku stanach i regionach.

Aung Hlaing Oo jest tym samym zaangażowany w dostarczanie towarów objętych ograniczeniami lub technologii objętych ograniczeniami, a także produktów podwójnego zastosowania, wykorzystywanych do popełniania rażących naruszeń praw człowieka. Jako prezes spółki MCM Aung Hlaing Oo wspiera Tatmadaw, które dokonują poważnych naruszeń praw człowieka w Mjanmie/Birmie, w tym w stanie Arakan. Jest on zatem osobą fizyczną, której działania, polityka lub działalność podważają demokrację lub praworządność w Mjanmie/Birmie lub która uczestniczy w działaniach zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Mjanmy/Birmy bądź zapewnia wsparcie takich działań. Ponadto Aung Hlaing Oo jest powiązany z wojskiem poprzez rozległe kontakty z byłymi i obecnymi członkami reżimu junty.

20.2.2023

86.

Sit Taing Aung

(alias Sitt Taing Aung)

Obywatelstwo: Mjanma/Birma;

Data urodzenia: 13 listopada 1971 r.;

Miejsce urodzenia: Mjanma/Birma;

Płeć: mężczyzna;

Nr paszportu: 12/YaKaNa(n)006213

Sit Taing Aung był dyrektorem spółek Yatanarpon Aviation Support Company i Suntac Group of Companies od chwili ich powstania do ich rozwiązania w listopadzie 2021 r. Sit Taing Aung kontynuował swoje działania po zamachu stanu z 2021 r.

Wykorzystywał swoją pozycję biznesową i osobistą oraz rolę importera i pośrednika w handlu bronią i produktami podwójnego zastosowania, aby wspierać brutalne działania sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) wobec ludności cywilnej, w tym bombardowania szkół. Jako dyrektor rozwiązanej już spółki Yatanarpon Aviation Support Company Sit Taing Aung był głównym źródłem broni i wsparcia handlowego dla junty, w tym dzięki swoim bliskim powiązaniom politycznym/handlowym z różnymi spółkami w sektorze sprzętu wojskowego.

Sit Taing Aung jest tym samym zaangażowany w dostarczanie towarów objętych ograniczeniami lub technologii objętych ograniczeniami, a także produktów podwójnego zastosowania dla sił zbrojnych Mjanmy i istnieje ryzyko, że będzie w to nadal zaangażowany w przyszłości. Jako dyrektor Yatanarpon Aviation Support Company Sit Taing Aung wspierał Tatmadaw, które popełniają poważne naruszenia praw człowieka w Mjanmie/Birmie, a tym samym zapewniał wsparcie działań zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mjanmy/Birmy. Ponadto Sit Taing Aung jest powiązany z wojskiem poprzez rozległe kontakty z byłymi i obecnymi członkami reżimu junty.

20.2.2023

87.

Kyaw Min Oo

Obywatelstwo: Mjanma/Birma;

Data urodzenia: 18 stycznia 1982 r.;

Płeć: mężczyzna;

Nr paszportu: 14/MaMaKa(N)140703

Kyaw Min Oo jest dyrektorem założonej przez niego w 2014 r. spółki Sky Aviator. Spółka ta dalej prowadzi działania po zamachu stanu z 2021 r.

Wykorzystując swoją pozycję biznesową i osobistą, Kyaw Min Oo wspiera brutalne działania sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) jako importer i pośrednik w handlu bronią i produktami podwójnego zastosowania. Z racji tego, że pełni kontrolę nad Sky Aviator, jest głównym źródłem broni i wsparcia handlowego dla junty, w tym dzięki swoim bliskim powiązaniom politycznym/handlowym z różnymi spółkami w sektorze sprzętu wojskowego, z uwzględnieniem części zamiennych dla wojskowych statków powietrznych wykorzystywanych w operacjach wymierzonych w obszary zamieszkiwane przez ludność cywilną.

Kyaw Min Oo jest tym samym zaangażowany w dostarczanie towarów objętych ograniczeniami lub technologii objętych ograniczeniami, a także produktów podwójnego zastosowania, wykorzystywanych do popełniania naruszeń praw człowieka. Jako dyrektor spółki Sky Aviator Kyaw Min Oo udzielał wsparcia Tatmadaw, które popełniają poważne naruszenia praw człowieka w Mjanmie/Birmie, a tym samym zapewniał wsparcie działań zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu i stabilności Mjanmy/Birmy. Ponadto Kyaw Min Oo jest powiązany z wojskiem poprzez rozległe kontakty z byłymi i obecnymi członkami reżimu junty, w tym z umieszczonym w wykazie UE głównodowodzącym sił zbrojnych Mjanmy generałem Minem Aungiem Hlaingiem.

20.2.2023

88.

Moe Aung

Obywatelstwo: Mjanma/Birma;

Miejsce urodzenia: Mjanma/Birma;

Płeć: mężczyzna;

Stopień: admirał

Admirał Moe Aung jest głównodowodzącym marynarki wojennej Mjanmy. Jest jednym z najwyższych rangą oficerów sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw), ściśle powiązanym z podlegającą reżimowi Krajową Radą Administracji Publicznej, w tym z głównodowodzącym Minem Aungiem Hlaingiem i zastępcą głównodowodzącego Soe Winem oraz z rządem.

Moe Aung uczestniczy też w zarządzaniu umieszczonego w wykazie UE MEHL, konglomeratem będącym własnością wojska, który dostarcza wojsku zasoby gospodarcze i materialne wspierające jego działalność. Pod jego zwierzchnictwem i we współpracy z Ministerstwem Transportu i Komunikacji żołnierzy i broń transportowano na północ kraju drogą wodną.

Jako wysoki rangą członek reżimu wojskowego Moe Aung jest zatem osobą fizyczną, której działania, polityka lub działalność podważają demokrację lub praworządność w Mjanmie/Birmie lub która uczestniczy w działaniach zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Mjanmy/Birmy bądź zapewnia wsparcie takich działań. Jest także odpowiedzialny za liczne naruszenia praw człowieka.

20.2.2023

89.

Maung Maung Aye

Obywatelstwo: Mjanma/Birma;

Miejsce urodzenia: Mjanma/Birma;

Płeć: mężczyzna;

Stopień: generał

Generał Maung Maung Aye jest szefem Sztabu Generalnego armii, marynarki wojennej i sił powietrznych Mjanmy. Jest on trzecią najwyższą rangą osobą w wojsku Mjanmy. Ze względu na swoje stanowisko Maung Maung Aye jest członkiem reżimu, który w lutym 2021 r. przejął władzę w Mjanmie/Birmie i obalił wybranych zgodnie z prawem przywódców.

Bierze czynny udział w zakupach broni z Rosji. Ponadto pomaga umacniać pozycję sił zbrojnych Mjanmy na arenie międzynarodowej poprzez spotkania ze swoimi odpowiednikami z innych państw.

Jest on zatem osobą fizyczną, której działania, polityka lub działalność podważają demokrację lub praworządność w Mjanmie/Birmie lub która uczestniczy w działaniach zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Mjanmy/Birmy bądź zapewnia wsparcie takich działań. Jest także odpowiedzialny za liczne naruszenia praw człowieka.

20.2.2023

90.

Myo Myint Aung

Obywatelstwo: Mjanma/Birma;

Miejsce urodzenia: Mjanma/Birma;

Płeć: mężczyzna;

Stopień: podpułkownik

Podpułkownik Myo Myint Aung od 2 września 2022 r. jest ministrem ds. gospodarki Krajowej Rady Administracji Publicznej (SAC) regionu Rangunu. Jako minister z regionu Rangunu jest bezpośrednio zaangażowany w decyzje dotyczące tego regionu i za nie odpowiedzialny.

Dodatkowo w przeszłości pełnił funkcję komendanta ds. rekrutacji i sędziego wojskowego od ustanowienia sądów wojskowych do września 2022 r.

W tej roli rzekomo uczestniczył w skazaniu na karę śmierci i egzekucji czterech prodemokratycznych działaczy w lipcu 2022 r. Podczas jego kadencji sędziego wojskowego liczni członkowie opozycji zostali skazani na karę śmierci lub więzienia.

Od zamachu w 2021 r. jest tym samym odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w ramach SAC, jako komendant wojskowy ds. rekrutacji i jako sędzia wojskowy.

20.2.2023

91.

Zin Min Htet

Obywatelstwo: Mjanma/Birma;

Miejsce urodzenia: Mjanma/Birma;

Płeć: mężczyzna;

Stopień: generał dywizji

Generał dywizji Zin Min Htet jest wiceministrem spraw wewnętrznych i szefem sił policyjnych Mjanmy. Był bezpośrednio zaangażowany w decyzje dotyczące regionu Rangunu i jest za nie odpowiedzialny.

W dniu 2 maja 2022 r. Zin Min Htet zastąpił swojego poprzednika Thana Hlainga na stanowisku szefa sił policyjnych Mjanmy. Poprzednio pełnił funkcję generała adiutanta połączonych sił zbrojnych (2019–2022). Stał też na czele uczelni Defence Services Computer and Technological University (Wyższa Wojskowa Szkoła Informatyki i Technologii).

Jako wiceminister spraw wewnętrznych i szef sił policyjnych Mjanmy jest on zatem osobą fizyczną, której działania, polityka lub działalność podważają demokrację lub praworządność w Mjanmie/Birmie lub która uczestniczy w działaniach zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Mjanmy/Birmy bądź zapewnia wsparcie takich działań. Ponadto dowodzone przez niego siły policyjne dopuściły się poważnych naruszeń praw człowieka, ograniczając wolność zgromadzeń i wypowiedzi, dokonując arbitralnych aresztowań i zatrzymań przywódców opozycji i przeciwników zamachu stanu. Zin Min Htet jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka.

20.2.2023

92.

Ko Ko Maung

Obywatelstwo: Mjanma/Birma;

Miejsce urodzenia: Mjanma/Birma;

Płeć: mężczyzna;

Stopień: generał dywizji

Generał dywizji Ko Ko Maung jest regionalnym dowódcą wojskowym w stanie Kaczin na północy kraju. Poprzednio służył jako regionalny dowódca wojskowy na południu, a w sierpniu 2022 r. został przeniesiony do dowództwa północnego.

Jako regionalny dowódca wojskowy Ko Ko Maung nadzoruje dokonywane przez wojsko w stanie Kaczin ataki powietrzne, masowe mordy, naloty, podpalenia i wykorzystywanie ludzi jako żywych tarcz.

Generał dywizji Ko Ko Maung odpowiada tym samym za poważne naruszenia praw człowieka w Mjanmie/Birmie.

20.2.2023

93.

Myo Myint Oo

Obywatelstwo: Mjanma/Birma;

Miejsce urodzenia: Mjanma/Birma;

Płeć: mężczyzna;

Myo Myint Oo jest od 5 sierpnia 2022 r. ministrem Związku Mjanmy ds. energii. Jako minister rządu wchodzi w skład reżimu wojskowego.

Pod jego zwierzchnictwem umieszczony w wykazie UE Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) generuje dochody dla umieszczonej w wykazie UE Krajowej Rady Administracji Publicznej (SAC) i Myanmar Petroleum Enterprise, które wraz z Puma Energy tworzy spółkę joint venture (zwaną NEPAS). Przedsiębiorstwo to jest zaangażowane w przywóz i dystrybucję paliwa lotniczego, m.in. dla myśliwców i innych samolotów wojskowych.

Jako minister ds. energii odpowiada za umożliwianie inwestycji i współpracy z partnerami zagranicznymi w sektorach ropy i gazu, co generuje dochody dla SAC, a tym samym zabezpiecza potrzeby finansowe reżimu wojskowego i pozwala przywozić paliwo lotnicze dla wojska wykorzystywane do ataków powietrznych wymierzonych w ludność cywilną.

Jest on zatem osobą fizyczną, której działania, polityka lub działalność podważają demokrację lub praworządność w Mjanmie/Birmie lub która uczestniczy w działaniach zagrażającym pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Mjanmy/Birmy bądź zapewnia wsparcie takich działań.

20.2.2023”

2)

w wykazie zatytułowanym „B. Osoby prawne, podmioty lub organy, o których mowa w art. 6 ust. 1” dodaje się wpisy w brzmieniu:

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia

„12.

Myanmar Office of the Quarter Master General

Adres: Ministry of Defence, Building 24, Naypyitaw, Myanmar;

Rodzaj podmiotu: publiczny;

Miejsce rejestracji: Mjanma/Birma;

Powiązane osoby: głównodowodzący sił zbrojnych Mjanmy generał Min Aung Hlaing;

minister obrony generał Mya Htun Oo;

Inne powiązane podmioty: mjanmańskie Ministerstwo Obrony;

Myanmar Economic Corporation (MEC)

Biuro Głównego Kwatermistrza Mjanmy to departament znajdujący się pod jurysdykcją Ministerstwa Obrony, zaangażowany w zamówienia na broń i sprzęt wojskowy dla sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw).

Biuro Głównego Kwatermistrza Mjanmy z racji charakteru swej działalności jest kontrolowane przez siły zbrojne Mjanmy, także od zamachu stanu z dnia 1 lutego 2021 r. Jest ono jednym z głównych podmiotów wspierających przemoc i naruszenia praw człowieka dokonywane przez wojsko Mjanmy wobec ludności cywilnej tego kraju, a zatem przyczynia się do napędzania spirali przemocy, w której Mjanma/Birma pogrąża się od zamachu stanu w 2021 r.

Biuro to uczestniczy też w zarządzaniu zasobami gospodarczymi, które przynoszą korzyści juncie.

Biuro Głównego Kwatermistrza Mjanmy jest powiązane z szeregiem osób i podmiotów umieszczonych przez UE w wykazie, w tym z głównodowodzącym generałem Minem Aungiem Hlaingiem i z Myanmar Economic Corporation (MEC).

20.2.2023

13.

Myanmar Directorate of Defense Industries

Adres: Shwedagon Pagoda Road, Yangon, Myanmar;

Rodzaj podmiotu: przedsiębiorstwo państwowe;

Miejsce rejestracji: Mjanma;

Powiązane osoby: głównodowodzący sił zbrojnych Mjanmy generał Min Aung Hlaing;

generał broni Thein Htay;

minister obrony generał Mya Htun Oo;

Inne powiązane podmioty: mjanmańskie Ministerstwo Obrony

Myanmar Directorate of Defense Industries to przedsiębiorstwo państwowe, które znajduje się pod zwierzchnictwem Ministerstwa Obrony i jest jedynym podmiotem w Mjanmie/Birmie odpowiadającym za produkcję broni dla sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw).

Kieruje nim należący do mjanmańskiego wojska generał broni Thein Htay. Przedsiębiorstwo to, które znajduje się pod zwierzchnictwem umieszczonego w wykazie UE głównodowodzącego Tatmadaw generała Mina Aunga Hlainga, jest powiązane z szeregiem osób związanych z wojskiem lub przez nie mianowanych, takich jak głównodowodzący i jego zastępca.

Directorate of Defense Industries z racji charakteru swej działalności jest kontrolowane przez siły zbrojne Mjanmy, także od zamachu stanu z dnia 1 lutego 2021 r. Umożliwia ono wojsku Mjanmy dokonywanie aktów przemocy wobec ludności cywilnej tego kraju, a tym samym odgrywa kluczową rolę w napędzaniu spirali przemocy, w której Mjanma/Birma pogrąża się od zamachu stanu.

20.2.2023

14.

Mjanmańska Dyrekcja ds. Zamówień w dziedzinie Obronności

Adres: Nay Pyi Taw, Myanmar;

Rodzaj podmiotu: departament administracji;

Miejsce rejestracji: Mjanma/Birma;

Powiązane osoby: głównodowodzący sił zbrojnych Mjanmy generał Min Aung Hlaing;

generał broni Thein Htay;

minister obrony generał Mya Htun Oo;

Inne powiązane podmioty: mjanmańskie Ministerstwo Obrony

Mjanmańska Dyrekcja ds. Zamówień w dziedzinie Obronności znajduje się pod jurysdykcją Ministerstwa Obrony i pełni funkcję w Mjanmie/Birmie podmiotu odpowiadającego za zamówienia broni i sprzętu wojskowego dla sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw).

Dyrekcja ta znajduje się pod zwierzchnictwem głównodowodzącego Tatmadaw generała Mina Aunga Hlainga, a zatem ma ona powiązania z szeregiem osób i podmiotów umieszczonych w wykazie UE, w tym z generałem Minem Aungiem Hlaingiem.

Dyrekcja ds. Zamówień w dziedzinie Obronności z racji charakteru swej działalności jest kontrolowana przez siły zbrojne Mjanmy, także od zamachu stanu z dnia 1 lutego 2021 r. Umożliwia ona wojsku Mjanmy dokonywanie aktów przemocy wobec ludności cywilnej tego kraju, a tym samym odgrywa kluczową rolę w napędzaniu spirali przemocy, w której Mjanma/Birma pogrąża się od zamachu stanu.

20.2.2023

15.

Asia Sun Group

Inne powiązane podmioty: Asia Sun Trading; Asia Sun Energy

Asia Sun Group jest częścią łańcucha dostaw paliwa lotniczego dla wojska. Grupa spółek Asia Sun Group za pośrednictwem swoich spółek zależnych Asia Sun Trading i Asia Sun Energy bierze udział w przywozie paliwa lotniczego. Asia Sun Trading co najmniej dwukrotnie w 2022 r. była zaangażowana w przywóz z Tajlandii paliwa lotniczego dla sił powietrznych Mjanmy.

Reżim wojskowy w Mjanmie/Birmie dokonywał celowych, masowych ataków na cele cywilne za pomocą helikopterów, myśliwców i dronów; ataki te spowodowały wiele ofiar wśród miejscowej ludności, również dzieci. Od października 2021 r. do września 2022 r. junta przeprowadziła co najmniej 268 ataków powietrznych wymierzonych w ludność cywilną na całym terytorium Mjanmy/Birmy. W ich wyniku śmierć poniosło co najmniej 155 cywilów, a rannych zostało co najmniej 190; zniszczono również domy i obiekty kultu.

Asia Sun Group należy więc do osób prawnych, podmiotów lub organów będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) lub też generujących dochody lub zapewniających wsparcie dla sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) lub czerpiących korzyści z sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw).

20.2.2023

16.

Dynasty International Company Limited

(alias Dynasty Group of Companies)

Adres: Waizayangdar Rd., no. 15, Ngwe Kyar Yan Quarter, South Okkalapa Township, Yangon Region, Myanmar;

Miejsce rejestracji: Mjanma/Birma;

Powiązane osoby: Aung Moe Myint (właściciel);

Myo Thitsar (dyrektor);

Adres poczty elektronicznej: dynastygroup@myanmar.com.mm

Dynasty International Company Limited to birmańskie przedsiębiorstwo założone przez pośrednika w handlu bronią Aunga Moe Myinta.

Wykorzystywano je do pośredniczenia w transakcjach zakupu broni przez birmańskie wojsko, w tym do przywozu części do samolotów w celu wsparcia sił powietrznych Mjanmy w nalotach na wioski i infrastrukturę cywilną.

Dynasty International Company Limited należy więc do osób prawnych, podmiotów lub organów będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) lub też generujących dochody lub zapewniających wsparcie dla sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) lub czerpiących korzyści z sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw).

20.2.2023

17.

International Gateways Group of Company Limited (IGG)

Adres: No. 19, Kyaik Wine Pagoda Road, Myaing Hay Wun Housing, 8-Mile, Mayangone, Yangon;

Miejsce rejestracji: Mjanma/Birma;

Powiązana osoba: Naing Htut Aung (założyciel)

W 2017 r. International Gateways Group of Company Limited (IGG) finansowo wspierało siły bezpieczeństwa Mjanmy podczas imprez służących zebraniu funduszy na dokonanie „operacji oczyszczania” w stanie Arakan, zorganizowanych przez głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga. IGG udostępniało zasoby bezpośrednio reżimowi Mjanmy/Birmy lub na jego rzecz.

W 2017 r. siły bezpieczeństwa Mjanmy dokonały zabójstw, gwałtów i tortur tysięcy osób z grupy etnicznej Rohingjów podczas „operacji oczyszczania” przeprowadzonych w stanie Arakan. Schronienia w sąsiednim Bangladeszu musiało szukać 740 000 Rohingjów. Siły bezpieczeństwa Mjanmy przyczyniały się też do innych poważnych naruszeń praw człowieka i represjonowania ludności cywilnej Mjanmy/Birmy. W dniu 1 lutego 2021 r. wojsko Mjanmy (Tatmadaw) pod dowództwem głównodowodzącego Mina Aunga Hlainga dokonało w Mjanmie/Birmie zamachu stanu.

Dyrektor IGG Naing Htut Aung jest jedną z najważniejszych osób zaangażowanych w handel bronią w Mjanmie/Birmie; pośredniczy on w zawieraniu przez siły powietrzne i marynarkę wojenną umów z dostawcami, szczególnie z Chin. IGG oraz Naing Htut Aung zostali wpisani przez rząd jedności narodowej na czarną listę przedsiębiorstw/właścicieli przedsiębiorstw, którzy według doniesień wspierają wojsko poprzez handel bronią.

IGG należy więc do osób prawnych, podmiotów lub organów będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) lub też generujących dochody lub zapewniających wsparcie dla sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) lub czerpiących korzyści z sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw).

20.2.2023

18.

Sky Aviator Company Limited

Adres: No.(204/2), (14/1)Ward, Myinthar (11)th Street, Southokkalapa, Yangon, Myanmar;

Miejsce rejestracji: Mjanma/Birma;

Powiązana osoba: Kyaw Min Oo (dyrektor zarządzający)

Sky Aviator Company Limited to przedsiębiorstwo założone przez Kyawa Mina Oo.

Pośredniczyło ono w transakcjach zakupu broni przez birmańskie wojsko, również w przywozie części do samolotów. Kontrolowane przez Kyawa Mina Oo Sky Aviator jest jednym z najważniejszych dostawców części do samolotów wojskowych dla birmańskiego wojska. Od czasu zamachu przeprowadzonego w lutym 2021 r. Sky Aviator odebrało wiele dostaw broni od podmiotów objętych sankcjami.

Sky Aviator Company Limited należy więc do osób prawnych, podmiotów lub organów będących własnością lub znajdujących się pod kontrolą sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) lub też generujących dochody lub zapewniających wsparcie dla sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw) lub czerpiących korzyści z sił zbrojnych Mjanmy (Tatmadaw).

20.2.2023”


Top