EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2468

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2468 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznania organu kontrolnego „IMOCERT Latinoamérica Ltda” do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii

C/2022/9244

Dz.U. L 322 z 16.12.2022, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2468/oj

16.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 322/89


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2468

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznania organu kontrolnego „IMOCERT Latinoamérica Ltda” do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szczególności jego art. 57 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2325 (2) ustanowiono wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uznanych do celów równoważności i właściwych do przeprowadzania kontroli i wydawania świadectw w państwach trzecich.

(2)

W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325 błędnie wymieniono „IMOCERT Latinoamérica Ltda” jako uznany organ w przypadku Kostaryki. Należy zatem sprostować odpowiednią pozycję.

(3)

Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2325.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Sprostowanie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2021/2325 w pkt 3 pozycji dotyczącej „IMOCERT Latinoamérica Ltda.” skreśla się wiersz dotyczący Kostaryki.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2325 z dnia 16 grudnia 2021 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, wykaz państw trzecich oraz wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, które zostały uznane na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii (Dz.U. L 465 z 29.12.2021, s. 8).


Top