EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2432

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2432 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

ST/15573/2022/INIT

Dz.U. L 318I z 12.12.2022, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2432/oj

12.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 318/32


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/2432

z dnia 12 grudnia 2022 r.

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB (1).

(2)

Unia nadal niezmiennie popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

(3)

Iran wspiera wojskowo niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Z uwagi na powagę sytuacji, Rada uważa, że do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB należy dodać cztery osoby i cztery podmioty uczestniczące w rozwoju i dostawie na rzecz Rosji bezzałogowych statków powietrznych.

(4)

Konieczne jest podjęcie dalszych działań przez Unię w celu wdrożenia niektórych środków.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).


ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się następujące osoby i podmioty:

Osoby

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„1268.

Yousef ABOUTALEBI

یوسف ابوطالبی

Data urodzenia: 29.5.1983

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Stanowisko: dyrektor zarządzający Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

Yousef Aboutalebi jest dyrektorem zarządzającym umieszczonego w unijnym wykazie przedsiębiorstwa Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) z siedzibą w Iranie, specjalizującego się w produkcji komponentów bezzałogowych statków powietrznych (dronów) oraz w imporcie i eksporcie towarów handlowych.

Mado jest powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Za pośrednictwem Mado Yousef Aboutalebi zakupił silniki dronów przeznaczone do wykorzystania w celach wojskowych przez IRGC i podmioty powiązane z IRGC.

Silniki produkowane przez Mado znaleziono w irańskich dronach Shahed-136 wykorzystywanych przez Federację Rosyjską w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Yousef Aboutalebi wspiera zatem działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

12.12.2022

1269.

Ali Reza

BALALI

علیرضا بلالی

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Stopień: generał brygady

Stanowisko: oficer

i doradca dowódcy sił powietrznych i kosmicznych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC AF) Amira Alego Hajizadeha

Generał brygady Ali Reza Balali jest oficerem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i doradcą umieszczonego w unijnym wykazie dowódcy sił powietrznych i kosmicznych IRGC Amira Alego Hajizadeha.

Ali Reza Balali zorganizował i promował w sierpniu 2022 r. w Kashan w Iranie wydarzenie mające na celu zaprezentowanie wojskowych bezzałogowych statków powietrznych (dronów) i szkolenie z ich użyciem, w którym to wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele sił rosyjskich. W ten sposób wspierał siły rosyjskie w wykorzystywaniu irańskich dronów do rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Generał brygady Ali Reza Balali wspiera zatem działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

12.12.2022

1270.

Abdollah

MEHRABI

عبدلله مهرابی

Data urodzenia: 22.12.1961

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Stopień: generał brygady

Stanowisko: szef Organizacji Dżihadu na rzecz Badań i Samowystarczalności w ramach sił powietrznych i kosmicznych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC AF)

Generał brygady Abdollah Mehrabi jest szefem Organizacji Dżihadu na rzecz Badań i Samowystarczalności w ramach sił powietrznych i kosmicznych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC AF) i byłym współwłaścicielem umieszczonego w unijnym wykazie przedsiębiorstwa Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado).

Abdollah Mehrabi zakupił od Mado silniki bezzałogowych statków powietrznych (dronów) przeznaczone do wykorzystania przez Organizację Dżihadu na rzecz Badań i Samowystarczalności IRGC AF. Silniki produkowane przez Mado znaleziono w irańskich dronach Shahed-136 wykorzystywanych przez Federację Rosyjską w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Generał brygady Abdollah Mehrabi wspiera zatem działania podważające lub zagrażające integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

12.12.2022

1271.

Hamid VAHEDI

حمید واحدی

Obywatelstwo: irańskie

Płeć: mężczyzna

Stopień: generał brygady

Stanowisko: głównodowodzący irańskich sił powietrznych

Generał brygady Hamid Vahedi jest głównodowodzącym irańskich sił powietrznych.

Zajmując to stanowisko, uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących irańskiego programu bezzałogowych statków powietrznych (dronów), eksportu dronów, a także współpracy w dziedzinie obronności z Federacją Rosyjską dotyczącej dronów, co łącznie doprowadziło do wykorzystania przez Federację Rosyjską irańskich dronów w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Generał brygady Hamid Vahedi wspiera zatem działania podważające lub zagrażające integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

12.12.2022”

Podmioty

 

Nazwy

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„122.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA)

طراحی و ساخت موتور هواپیما

Adres: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran

Numer ewidencyjny: 14005160213

Główne miejsce prowadzenia działalności: Iran

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) to irańskie przedsiębiorstwo.

Uczestniczy ono w badaniach, rozwoju i produkcji w ramach irańskiego programu bezzałogowych statków powietrznych (dronów) Shahed-171, którego właścicielem są siły powietrzne i kosmiczne Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji (IRGC AF). DAMA jest firmą przykrywką, która potajemnie przeprowadzała zamówienia na rzecz irańskiego przedsiębiorstwa Aircraft Manufacturing Industries (HESA) – podmiotu powiązanego z irańskim Ministerstwem Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics – MODAFL).

Iran sprzedał Federacji Rosyjskiej kilka rodzajów dronów, w tym Shahed-171, opracowany przez DAMA. Federacja Rosyjska wykorzystała drony Shahed-171 w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

DAMA wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

12.12.2022

123.

Organizacja Dżihadu na rzecz Badań i Samowystarczalności Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC SSJO)

سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات سپاه

Adres: Teheran i Isfahan, Iran

Rodzaj podmiotu: kontrahent wojskowy

Miejsce rejestracji: Teheran, Iran

Data rejestracji: 1993

Główne miejsce prowadzenia działalności: Iran

Inne powiązane podmioty: Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC)

Organizacja Dżihadu na rzecz Badań i Samowystarczalności Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC SSJO) to jednostka badawczo-rozwojowa, która opracowuje i produkuje georadary, systemy łączności, broń, wozy bojowe i sprzęt elektroniczny do cyberwojny.

IRGC SSJO – jako element struktury Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) – jest zaangażowana w działania badawczo-rozwojowe i zamówienia związane z rozwojem irańskich bezzałogowych statków powietrznych (dronów), z których część jest wykorzystywana przez Federację Rosyjską w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

IRGC SSJO wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

12.12.2022

124.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado)

شرکت اوژه پرواز مادو نفر (مادو)

Alias: Owj Parvaz Mado Nafar Company LLC

Adres: Qom, No. 1106, 11 Hemmat Corner, Hemmat Square, Hemmat Boulevard, Shokuhieh Industrial Town, prowincja Qom, 3718116354, Iran

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Iranie specjalizującym się w produkcji komponentów bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

Mado wyprodukowało silniki dronów dla podmiotów powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), w tym silniki wykorzystywane w dronach Shahed-136. Drony Shahed-136 są, pod nazwą Geran-2, wykorzystywane przez Federację Rosyjską w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Mado wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

12.12.2022

125.

Paravar Pars Company

شرکت پراور پارس

Alias: Paravar Pars Aerospace Research and Engineering Services; Paravar Pars Aerospace Research Institute; Paravar Pars Engineering and Services Aerospace Research Company; Paravar Pars; ParavarPars; Pravarpars Engineering Research and Design Company

Główne miejsce prowadzenia działalności: 13 km od autostrady Shahid Babaei, za Uniwersytetem Imama Hosseina, obok Telo Road, Teheran, Iran

Email: info@paravar-pars.com

Paravar Pars Company jest ściśle powiązane z Uniwersytetem Imama Hosseina, który jest kontrolowany przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Paravar Pars Company wyprodukowało bezzałogowe statki powietrzne (drony) na potrzeby sił powietrznych i kosmicznych IRGC (IRGC AF) i testowało drony dla marynarki wojennej IRGC. Paravar Pars Company było w szczególności zaangażowane w badania dotyczące opracowanych przez IRGC AF irańskich dronów Shahed-171, ich rozwój i produkcję. Produkowane w Iranie drony Shahed-171 są wykorzystywane przez Federację Rosyjską w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Paravar Pars Company wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

12.12.2022”


Top