EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1530

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1530 z dnia 14 września 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

ST/11346/2022/INIT

OJ L 239, 15.9.2022, p. 149–296 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1530/oj

15.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/149


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/1530

z dnia 14 września 2022 r.

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB (1).

(2)

W dniu 10 marca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/411 (2), przedłużając obowiązywanie środków przewidzianych w decyzji 2014/145/WPZiB o kolejne sześć miesięcy.

(3)

Z uwagi na utrzymujące się działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające obowiązywanie decyzji 2014/145/WPZiB powinno zostać przedłużone o kolejne sześć miesięcy.

(4)

Na podstawie dokonanego przez Radę przeglądu dotyczącego poszczególnych osób wskazanych w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB należy zaktualizować informacje dotyczące 548 osób i dwóch podmiotów. Ponadto z tego załącznika należy skreślić wpisy dotyczące dwóch osób i jednej osoby zmarłej, a także osiem zdublowanych wpisów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 marca 2023 r.”;

2)

w załączniku wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 września 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

M. BEK


(1)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/411 z dnia 10 marca 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 84 z 11.3.2022, s. 28).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB:

1)

skreśla się wpisy dotyczące następujących osób:

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY (Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ);

906.

Olga AYZIMAN (Ольга АЙЗИМАН);

916.

Saodat NARZIEVA (Саодат НАРЗИЕВА);

2)

skreśla się następujące zdublowane wpisy:

338.

Alexey CHERNYAK (Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК);

402.

Leonid BABASHOV (Леонид Иванович БАБАШОВ);

418.

Alexander BORODAI (Александр Юрьевич БОРОДАЙ);

521.

Tatyana LOBACH (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ);

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Александр Михайлович БАБАКОВ);

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ);

827.

Alexei Konstantinovich PUSHKOV (Алексей Константинович ПУШКОВ);

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO (Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО);

3)

wpisy dotyczące osób i podmiotów wymienionych poniżej zastępuje się następującymi wpisami:

Osoby

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 15.8.1976

Miejsce urodzenia: Ułan Ude, Buriacka ASRR, Rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Jako były wicepremier Krymu Temirgaliew odegrał istotną rolę w decyzjach podejmowanych przez »Radę Najwyższą« w sprawie »referendum« z dnia 16 marca 2014 r. wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy. Aktywnie lobbował za włączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej.

W dniu 11 czerwca 2014 r. złożył rezygnację z funkcji »pierwszego wicepremiera« tzw. »Republiki Krymu«. Były dyrektor generalny spółki zarządzającej rosyjsko-chińskim funduszem inwestycyjnym na rzecz rozwoju regionalnego.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 13.6.1961

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska lub Sewastopol, Ukraina

W dniu 23 lutego 2014 r. został wybrany »ludowym burmistrzem Sewastopola« przez aklamację i zaakceptował ten »wybór«. Aktywnie działał na rzecz przekształcenia Sewastopola – po referendum zaplanowanym na dzień 16 marca 2014 r. – w oddzielny podmiot należący do Federacji Rosyjskiej. Był jednym ze współsygnatariuszy »traktatu o przystąpieniu Krymu do Federacji Rosyjskiej« z dnia 18 marca 2014 r. Pełnił obowiązki »gubernatora« Sewastopola od 1 do 14 kwietnia 2014 r. i jest byłym »wybranym« przewodniczącym »zgromadzenia ustawodawczego« miasta Sewastopol. Były członek »zgromadzenia ustawodawczego« miasta Sewastopol (do września 2019 r.).

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

Za zaangażowanie w aneksję przyznano mu rosyjski order państwowy »Za zasługi dla ojczyzny« pierwszej klasy.

Prezes Funduszu Charytatywnego na rzecz Rozwoju Historii i Kultury Miasta »35. Bateria Przybrzeżna«.

Dyrektor generalny Smart Electric Networks LLC (OOO »Разумные электрические сети«).

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 5.1.1958

Miejsce urodzenia: Abakan, Chakasja, Federacja Rosyjska

Były przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

W dniu 1 marca 2014 r. Ozerow, w imieniu Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Rady Federacji, publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

W lipcu 2017 r. złożył rezygnację ze stanowiska przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Obrony. Pozostawał członkiem Rady i członkiem Komisji ds. Wewnętrznych Regulacji i Spraw Parlamentarnych

W dniu 10 października 2017 r., dekretem N 372-SF Ozerow został włączony do tymczasowej komisji Rady Federacji ds. ochrony suwerenności państwowej i zapobiegania ingerencji w wewnętrzne sprawy Federacji Rosyjskiej.

Jego mandat w Radzie Federacji wygasł we wrześniu 2019 r. Konsultant fundacji Rospolitika od października 2019 r.

Obecnie jest zastępcą szefa Centrum Konsultacyjnego »Agencji ds. Rozwiązań Taktycznych« w rosyjskiej Akademii Prezydenckiej Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej.

17.3.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 15.2.1957

Miejsce urodzenia: Barnauł, Federacja Rosyjska

Były dowódca rosyjskich sił powietrznych, generał broni. W ramach swojej wysokiej rangą funkcji odpowiada za rozmieszczanie rosyjskich sił powietrznych na Krymie.

Były przewodniczący Komisji Obrony w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej. Wiceprzewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 19.5.1960

Miejsce urodzenia: Ignatowo, obwód wołogodzki, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Były członek Dumy Państwowej i były przewodniczący Komisji Prawa Konstytucyjnego w Dumie. Odpowiada za umożliwienie przyjęcia ustawodawstwa w sprawie aneksji Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską.

Były członek Rady Najwyższej partii Jedna Rosja. Doradca przewodniczącego Dumy Wiaczesława Wołodina. Obecnie wiodący naukowiec w Instytucie Państwa i Prawa w Rosyjskiej Akademii Nauk.

Współprzewodniczący rosyjskiego Stowarzyszenia Prawników.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes (Diabeł))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Iгор Миколайович БЕЗЛЕР)

alias Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 30.12.1965

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym, Ukraina

Jeden z byłych przywódców samozwańczej milicji w Gorłówce (Horlivka). Przejął kontrolę nad budynkiem Biura Służb Bezpieczeństwa Ukrainy w rządzie regionalnym w Doniecku, a następnie zajął okręgową siedzibę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w mieście Gorłówka. Ma powiązania z Ihorem Striełkowem/Girkinem, pod dowództwem którego brał udział w zamordowaniu Wołodymyra Rybaka, deputowanego Rady Miasta Gorłówka.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne. W kwietniu 2022 r. powrócił do Berdiańska z oddziałami rosyjskimi i jest zaangażowany w »zapewnianie porządku publicznego«w regionie.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: 18.3.1980

Miejsce urodzenia: Michajłowka, obwód woroszyłowgradzki, Ukraińska SRR lub Eupatoria, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Była członkini Dumy Państwowej, wybrana z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu.

Była prokurator tzw. »Republiki Krymu«. Aktywnie wprowadzała w życie aneksję Krymu przez Rosję.

Była zastępczyni przewodniczącego Komisji Spraw Międzynarodowych, członkini komisji ds. badania zagranicznych ingerencji w sprawy wewnętrzne Federacji Rosyjskiej, członkini Komisji ds. Bezpieczeństwa i Zwalczania Korupcji Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Była ambasador w korpusie dyplomatycznym Federacji Rosyjskiej.

Obecnie jest zastępczynią szefa Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Żyjących za Granicą (i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej (Rossotrudnichestvo).

W 2015 r. »władze« tak zwanej Republiki Krymu przyznały jej order »Za lojalność dla służby«.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 25.7.1972

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Były tzw. »premier Donieckiej Republiki Ludowej«, jako taki odpowiedzialny za separatystyczne działania »rządowe« tzw. »rządu Donieckiej Republiki Ludowej« (na przykład w dniu 8 lipca 2014 r. oświadczył, że »nasze wojsko prowadzi operację specjalną przeciwko ukraińskim ‘faszystom’«); sygnatariusz protokołu ustaleń w sprawie »Unii Noworosyjskiej«. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne. Przewodniczy »unii donbaskich ochotników«.

Przewodniczący zarządu »unii donbaskich ochotników«. Aktywnie zaangażowany w werbowanie i szkolenie »ochotników« wysyłanych do walk w Donbasie.

Członek Dumy Państwowej od września 2021 r. W październiku 2021 r. oświadczył, że siły separatystyczne we wschodniej Ukrainie są »siłami rosyjskimi«.

Wiceprzewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami.

Zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 18.12.1972

Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina

Były tzw. »minister bezpieczeństwa Donieckiej Republiki Ludowej«; jako taki odpowiedzialny za separatystyczne działania w zakresie bezpieczeństwa tzw. »rządu Donieckiej Republiki Ludowej«. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

Dowódca batalionu »Wschód« (»Vostok«) »Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tzw. Donieckiej Republiki Ludowej« walczącego w Mariupolu. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 15.12.1950

Miejsce urodzenia: Władywostok, Federacja Rosyjska

Były stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Pozostaje przewodniczącym Rady Najwyższej partii Jedna Rosja i pełnomocnym przedstawicielem Federacji Rosyjskiej w grupie kontaktowej ds. uregulowania sytuacji na Ukrainie.

Przewodniczący Rady Dyrektorów przedsiębiorstwa państwowego Tactical Missiles Corporation JSC.

Piastuje stanowisko ambasadora w korpusie dyplomatycznym Federacji Rosyjskiej.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 10.7.1981

Miejsce urodzenia: Kujbyszew (Samara), Federacja Rosyjska

Były członek Dumy Państwowej.

Jako członek Dumy ogłosił inaugurację w Moskwie »faktycznej ambasady« nieuznawanej tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej« oraz przyczynia się do podważania integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy lub do zagrażania im.

Były przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Młodzieży rosyjskiej Dumy Państwowej.

Od dnia 19 września 2021 r. gubernator Kraju Chabarowskiego.

Od dnia 6 lutego 2021 r. koordynator regionalnego oddziału Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji.

Dnia 15 listopada 2021 r., dekretem prezydenta Putina, członek Rady Państwa Federacji Rosyjskiej.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЄВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 10.2.1983 (lub 10.3.1983)

Miejsce urodzenia: Siewierodonieck, Ukraina

Jeden z samozwańczych przywódców tak zwanej »Donieckiej Republiki Ludowej«. Zwrócił się o interwencję rosyjską we wschodniej Ukrainie, między innymi poprzez rozmieszczenie rosyjskich sił pokojowych. Był powiązany z Igorem Striełkowem/Girkinem, odpowiedzialnym za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Gubariew był odpowiedzialny za werbowanie członków sił zbrojnych separatystów.

Odpowiedzialny za zajęcie wraz z siłami prorosyjskimi budynku rządu regionalnego w Doniecku; proklamował się »gubernatorem ludowym«.

Pomimo tego, że został aresztowany za zagrażanie integralności terytorialnej Ukrainy, a następnie uwolniony, nadal odgrywa eksponowaną rolę w działalności separatystów, podważając tym samym integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Zgodnie z własnym oświadczeniem w marcu 2022 r. walczył w rosyjskich siłach zbrojnych w pobliżu Kijowa.

25.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергiй Вадимович АБIСОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 27.11.1967

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym, Ukraina

Z uwagi na fakt, że w dniu 5 maja 2014 r. przyjął z rąk prezydenta Rosji mianowanie na tzw. »ministra spraw wewnętrznych ‘Republiki Krymu’« (dekret nr 301) i poprzez swoje działania w charakterze tzw. »ministra spraw wewnętrznych« podważa integralność terytorialną, suwerenność i jedność Ukrainy.

Odwołany ze stanowiska tzw. »ministra spraw wewnętrznych ‘Republiki Krymu’« w czerwcu 2018 r. Bliski współpracownik »przewodniczącego« Rady Ministrów tzw. »Republiki Krymu«.

Nadal jest asystentem tzw. »przywódcy Republiki Krymu«.

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 25.7.1951

Miejsce urodzenia: Leningrad, ZSSR (Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska)

Jurij Kowalczuk jest długoletnim znajomym prezydenta Władimira Putina. Współzałożyciel tzw. Oziero Dacza, spółdzielni skupiającej wpływową grupę osób wokół prezydenta Putina.

Czerpie korzyści z powiązań z rosyjskimi decydentami. Jest przewodniczącym i największym akcjonariuszem Bank Rossiya (w 2013 r. należało do niego około 38 % akcji), który uznawany jest za osobisty bank najwyższych urzędników Federacji Rosyjskiej. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu Bank Rossija otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym samym ich integrację z Federacją Rosyjską. Za pośrednictwem Banku Rossiya J. Kovalchuk przejął również kontrolę nad krymskimi wytwórniami wina, winnicami i gorzelniami.

Ponadto Bank Rossija posiada istotne udziały w National Media Group, która z kolei kontroluje stacje telewizyjne aktywnie wspierające politykę rządu rosyjskiego polegającą na destabilizowaniu Ukrainy.

30.7.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 23.5.1971

Miejsce urodzenia: Dżankoj, Ukraina

Członek Dumy Państwowej, wybrana z nielegalnie zaanektowanej AutonomicznejRepubliki Krymu.

Były tzw. »pierwszy wicepremier« Krymu. Odegrał kluczową rolę w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu 16 marca 2014 r. na Krymie referendum dotyczącego zjednoczenia z Rosją. W trakcie referendum według doniesień dowodził promoskiewskimi »siłami samoobrony« na Krymie. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Wybrany w dniu 18 września 2016 r. na deputowanego do Dumy z nielegalnie zaanektowanego Półwyspu Krymskiego, a w dniu 19 września 2021 r. wybrany na członka Dumy Państwowej z bezprawnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu. Członek Komisji Dumy Państwowej ds. Bezpieczeństwa i Zwalczania Korupcji.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 11.8.1949

Miejsce urodzenia: Klin, obwód moskiewski, Federacja Rosyjska

Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej »w sprawie przyjęcia ‘Republiki Krymu’ do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – ‘Republiki Krymu’ i miasta federalnego Sewastopol«.

Były przywódca Republiki Dagestanu. Były doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Członek Dumy Państwowej i przywódca frakcji Jedna Rosja w Dumie Państwowej. W ramach pełnienia tej funkcji brał udział w ratyfikowaniu decyzji rządu dotyczących »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«. W związku z tym wspiera aktywnie działania i realizuje politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 19.8.1957

Miejsce urodzenia: Stefanidin Dar, obwód rostowski, Federacja Rosyjska

Były przewodniczący (»ataman«) unii rosyjskich i zagranicznych sił kozackich. Członek Dumy Państwowej. Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji w Dumie ds. WNP, integracji eurazjatyckiej i kontaktów z rodakami.

Wspierał aneksję Krymu i przyznał, że kozacy rosyjscy byli czynnie zaangażowani w konflikt ukraiński po stronie wspieranych przez Moskwę separatystów. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej »w sprawie przyjęcia ‘Republiki Krymu’ do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – ‘Republiki Krymu’ i miasta federalnego Sewastopol«.

W lutym 2022 r. poparł projekt rezolucji przedłożony przez partię polityczną Zjednoczona Rosja, dotyczący wezwania prezydenta Rosji do uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Zatem popiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 8.2.1963

Miejsce urodzenia: Kiszyniów, Mołdawska SRR (obecnie Republika Mołdawii)

Były członek Rady Federacji Federacji Rosyjskiej. Członek Komisji Spraw Zagranicznych. Jest ważnym członkiem partii politycznej »Zjednoczona Rosja«, został ponownie wybrany do Dumy Państwowej we wrześniu 2021 r. i jest biznesmenem prowadzącym duże inwestycje na Ukrainie i na Krymie.

W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej »w sprawie przyjęcia ‘Republiki Krymu’ do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – ‘Republiki Krymu’ i miasta federalnego Sewastopol«.

Po połączeniu partii politycznych – »Sprawiedliwa Rosja«, »Za prawdę« i »Patrioci Rosji« – został sekretarzem Prezydium Rady Centralnej podmiotu powstałego w wyniku tego połączenia.

Członek Dumy Państwowej, członek Komisji ds. Energii, Komisji ds. Wsparcia MŚP oraz Komisji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), Integracji Euroazjatyckiej i Wsparcia Rodaków.

Jako członek Dumy Państwowej ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową. W związku z tym wspiera aktywnie działania i realizuje politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

12.9.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV

(alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 15.9.1981

Miejsce urodzenia: Ługańsk, Ukraina

Deputowany »Ługańskiej Unii Gospodarczej« w »Radzie Narodowej«»Ługańskiej Republiki Ludowej«. Kandydował w tzw. »wyborach« w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko tzw. »przywódcy«»Ługańskiej Republiki Ludowej«. Te »wybory« stanowiły naruszenie ukraińskiego prawa, a zatem były nielegalne. Były »przywódca« tzw. »Federacji Związków Zawodowych«. Członek tzw. »Rady Ludowej«»Ługańskiej Republiki Ludowej«. Obecnie przewodniczący zarządu międzyregionalnej organizacji publicznej »Unia Społeczności Ługańskich«, przedstawiciel Komisji Integracji »Rosja–Donbas«.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko oraz formalnie kandydował w nielegalnych »wyborach «, aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Przewodniczący zarządu »Unii Rodaków«.

Aktywnie popiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлiвна ЛАПТЄВА)

Przyjęte nazwisko w związku małżeńskim: Lesya TARASYUK

(Леся ТАРАСЮК)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: 11.3.1976

Miejsce urodzenia: Dżambuł/Taraz (Kazachstan)

Była »minister ds. edukacji, nauki, kultury i religii« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«.

W związku z tym, że przyjęła i pełniła to stanowisko, aktywnie wspierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Pracuje w funduszu »Mir Detiam« w Moskwie.

29.11.2014

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO

(alis. Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

Vladislav Nikolaevich DEINEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 12.3.1964

Miejsce urodzenia: Romny, obwód sumski, Ukraina

Ромны, Сумская область, Украина

lub ewentualnie wieś Gorniacki, region perewalski, obwód ługański, Ukraina

Były »wiceprzewodniczący«»Rady Ludowej« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Obecnie tzw. »minister spraw zagranicznych« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«. Obejmując i pełniąc tę funkcję, czynnie uczestniczył w podważaniu integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

29.11.2014

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Вiктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 22.4.1985

Miejsce urodzenia: Chersoń, Ukraina

Były tzw. »minister komunikacji« tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej« (do października 2019 r.)

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Członek Rady Generalnej partii »Sprawiedliwa Rosja – Patrioci- Na Rzecz Prawdy«.

16.2.2015

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 3.8.1981

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Były członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu.

Były członek Komisji ds. Rynków Finansowych Dumy.

W marcu 2014 r. Kozenko został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Państwa tzw. »Republiki Krymu«. Publicznie przyznał się do swojego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnego zaanektowania Krymu i Sewastopola; publicznie stanął w obronie tej aneksji, w tym w wywiadzie opublikowanym w dniu 12 marca 2016 r. stronie internetowej gazetacrimea.ru. Za swoje zaangażowanie w aneksję lokalne »władze« przyznały mu order »Za obronę „Republiki Krymu«.

Obecnie jest koordynatorem Komisji Integracji »Rosja–Donbas«.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: 24.6.1965

Miejsce urodzenia: Biełogorsk, Ukraińska SSR (obecnie Ukraina)

Była członkini Dumy Państwowej, wybrana z nielegalnie zaanektowanej AutonomicznejRepubliki Krymu.

Była członkini Komisji ds. Kultury Dumy.

Od 2012 r. jest członkinią Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu, a od marca 2014 r. popiera integrację nielegalnie zaanektowanych Krymu i Sewastopola z Federacją Rosyjską. We wrześniu 2014 r. została wybrana do Rady Państwa tzw. »Republiki Krymu«. Wielokrotnie stawała w obronie nielegalnego zaanektowania Krymu i Sewastopola, czemu dawała wyraz w publicznych oświadczeniach, w tym w wywiadach opublikowanych w dniach 2 kwietnia 2016 r. i 20 sierpnia 2016 r. stronie internetowej c-pravda.ru. W 2014 r. przyznano jej rosyjski order państwowy drugiej klasy »Za służbę ojczyźnie«–, a w 2015 r. »władze«»Republiki Krymu« przyznały jej order »Za lojalność dla służby«.

Obecnie jest doradczynią przewodniczącego Rady Państwa »Republiki Krymu«.

9.11.2016

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 7.6.1968

Miejsce urodzenia: Noworosyjsk, Federacja Rosyjska

Były przewodniczący Komisji Wyborczej w Sewastopolu (do maja 2019 r.) W tym charakterze uczestniczył w organizacji rosyjskich wyborów prezydenckich w dniu 18 marca 2018 r. na nielegalnie zaanektowanych Krymie i Sewastopolu, a tym samym aktywnie wspierał i realizował polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Od marca 2022 r. szef departamentu polityki wewnętrznej administracji Noworosyjska.

14.5.2018

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 10.11.1967

Miejsce urodzenia: Leningrad, ZSRR (obecnie Petersburg, Federacja Rosyjska)

Nr paszportu: 722706177 (w 2015 r.)

Były zastępca dyrektora generalnego ds. projektów infrastrukturalnych w przedsiębiorstwie Strojgazmontaż (SGM), który od 2015 r. nadzorował budowę mostu nad Cieśniną Kerczeńską (w tym jego części kolejowej) łączącego Rosję i bezprawnie przyłączony Półwysep Krymski. Wspiera on zatem umacnianie integracji bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

1.10.2020

204.

Aleksei Yurievich CHERNIAK

(alias Alexey Yurievich CHERNYAK)

(Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 27.8. 1973

Miejsce urodzenia: Ałmaty była Kazachska SRR, (obecnie Kazachstan)

Obywatelstwo: rosyjskie

Członek Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej od 19 września 2021 r. Wybrany z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu w tzw. »okręgu wyborczym Simferopol«.

Członek rządzącej partii Jedna Rosja.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, pracował nad dalszą integracją tzw. »Republiki Krymu« z Federacją Rosyjską. Ponadto głosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. W związku z tym wspiera aktywnie działania i realizuje politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

21.2.2022

205.

Leonid Ivanovich BABASHOV

(Леонид Иванович БАБАШОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 31.1.1966

Miejsce urodzenia: Petrowka, obwód krymski, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Członek Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej od 19 września 2021 r. Wybrany z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu w tzw. »okręgu wyborczym Eupatoria«.

Członkini rządzącej partii Jedna Rosja.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, pracował nad dalszą integracją tzw. »Republiki Krymu« z Federacją Rosyjską. Ponadto głosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. W związku z tym wspiera aktywnie działania i realizuje politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

21.2.2022

206.

Tatiana Georgievna LOBACH

(Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: 8.1.1974

Miejsce urodzenia: Chmielnicki, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Członkini Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej od 19 września 2021 r. Wybrana z nielegalnie zaanektowanego miasta Sewastopol w tzw. »okręgu wyborczym Sewastopol«.

Członkini rządzącej partii Jedna Rosja.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, pracowała nad dalszą integracją nielegalnie zaanektowanego miasta Sewastopol z Federacją Rosyjską. Ponadto głosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. W związku z tym wspiera aktywnie działania i realizuje politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

21.2.2022

212.

Sergei Kuzhugetovich SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Data urodzenia: 21.5.1955

Miejsce urodzenia: Czadan, Republika Tuwy, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Funkcja: minister obrony Federacji Rosyjskiej

Płeć: mężczyzna

Minister obrony Federacji Rosyjskiej. Publicznie wypowiadał się na temat Krymu jako terytorium, które jest i pozostanie rosyjskie. Pod jego dowództwem i rozkazami oddziały rosyjskie przeprowadziły ćwiczenia wojskowe na nielegalnie zaanektowanym Krymie i zostały rozmieszczone na granicy. Ponosi ostateczną odpowiedzialność za wszelkie działania wojskowe przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i im zagrażające.

23.2.2022

213.

Anton Eduardovich VAINO

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Data urodzenia: 17.2.1972

Miejsce urodzenia: Tallin, Estonia

Obywatelstwo: rosyjskie

Funkcja: szef kancelarii Prezydenta

Płeć: mężczyzna

Szef kancelarii Prezydenta. Odgrywa aktywną rolę w procesie decyzyjnym na Kremlu, biorąc udział w rosyjskiej »Radzie Bezpieczeństwa« i wpływając na opracowywanie decyzji prezydenta w zakresie obrony i bezpieczeństwa narodowego Rosji. Bierze również udział w posiedzeniach poświęconych rozwojowi społeczno-gospodarczemu Krymu i Sewastopola.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i im zagrażające.

23.2.2022

214.

Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Data urodzenia: 9.8.1966

Miejsce urodzenia: Kazań, Republika Tatarstanu, Federacja Rosyjska

Funkcja: wicepremier Rosji, minister budownictwa i rozwoju regionalnego

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Wicepremier Rosji, minister budownictwa i rozwoju regionalnego. Z racji pełnienia tej funkcji jest odpowiedzialny za rosyjskie polityki rządowe dotyczące Krymu, w tym dostarczania wody na Krymie i w Sewastopolu.

Jest zatem odpowiedzialny za działania i polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie, lub im zagrażają.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Data urodzenia: 17.6.1952

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Powiązane podmioty: Ministerstwo Obrony Rosji; Rosyjska marynarka wojenna

Płeć: mężczyzna

Zastępca głównodowodzącego rosyjskiej marynarki wojennej. Jako zastępca głównodowodzącego jest odpowiedzialny za operacje morskie na Ukrainie lub wymierzone w jej kierunku.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i im zagrażające.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Cергей СУРОВИКИН)

Data urodzenia: 11.10.1966

Miejsce urodzenia: Nowosybirsk, Federacja Rosyjska

Funkcja: naczelny dowódca sił powietrznych i kosmicznych

Stopień: generał

Powiązane podmioty: rosyjskie siły powietrzne i kosmiczne – Ministerstwo Obrony

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Od dnia 1 października 2017 r. głównodowodzący rosyjskich sił powietrznych i kosmicznych. W związku z tym odpowiada za operacje powietrzne na Ukrainie lub wymierzone w jej kierunku.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i im zagrażające.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Data urodzenia: 19.11.1974

Funkcja: wiceprezes i prezes Zarządu Banku VTB Bank

Obywatelstwo: rosyjskie

Powiązane osoby: Alexander Vasilyevich Bortnikov (ojciec); Tatiana Borisovna Bortnikova (matka)

Powiązane podmioty: VTB Bank

Płeć: mężczyzna

Denis Bortnikov jest synem, a zatem osobą powiązaną z Aleksandrem Bortnikovem – dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, zaangażowanym w kształtowanie polityki rosyjskiego rządu zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Jest wiceprezesem i prezesem zarządu VTB Bank, w której to funkcji pracuje nad legalizowaniem nielegalnych dochodów/ dochodów z szarej strefy należących do jego ojca. Wspiera więc także finansowo rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu i destabilizację wschodniej Ukrainy.

23.2.2022

227.

Igor Ivanovich SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Data urodzenia: 4.1.1967

Miejsce urodzenia: Bilibino, Federacja Rosyjska

Płeć: mężczyzna

Jest przewodniczącym Państwowej Korporacji Rozwoju VEB.RF i członkiem Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. Wcześniej był pierwszym wicepremierem Rosji. Pełniąc swoją funkcję, wypowiadał się, stwierdzając, że Rosja zmieni zasady budżetowe, aby uwzględnić dodatkowe dwa miliony ludności po bezprawnej aneksji Krymu przez Federację Rosyjską.

Wspiera zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022

228.

Margarita Simonovna SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Data urodzenia: 6.4.1980

Miejsce urodzenia: Krasnodar (ZSRR, obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: redaktor naczelna anglojęzycznej telewizji informacyjnej RT (Russia Today)

Powiązane osoby: Dmitry Konstantinovich Kiselyov

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jedna z centralnych postaci propagandy rządowej. Redaktor naczelna anglojęzycznej telewizji informacyjnej RT (Russia Today). Pełniąc swoją funkcję, promowała pozytywny stosunek do aneksji Krymu i działań separatystów w Donbasie.

Wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022

229.

Maria Vladimirovna ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХÁРОВА)

Data urodzenia: 24.12.1975

Miejsce urodzenia: Moskwa, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: dyrektor Departamentu Informacji i Prasy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Dyrektor Departamentu Informacji i Prasy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Jako centralna postać propagandy rządowej wspierała rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

Wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Data urodzenia: 10.8.1954

Miejsce urodzenia: Pekin, Chiny

Obywatelstwo: rosyjskie

Tel. i faks: 8 (495) 697-58-69

Adres biura w Federacji Rosyjskiej: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Tel. i faks biura w Federacji Rosyjskiej: (342) 253-66-01

Płeć: mężczyzna

Senator reprezentujący Kraj Permski, członek rządzącej partii politycznej Zjednoczona Rosja i przewodniczący Komisji Polityki Informacyjnej. Złożył liczne oświadczenia popierające aneksję Półwyspu Krymskiego i przedstawił ją jako »fakt dokonany«. Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

Jest w związku z tym odpowiedzialny za wspieranie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022

233.

Pyotr Olegovych TOLSTOY

(alias Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Data urodzenia: 20.6.1969

Miejsce urodzenia: Moskwa, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: rosyjski dziennikarz, producent, prezenter i polityk. Od 2016 r. zastępca przewodniczącego Dumy Państwowej i od 28 stycznia 2020 r. zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej i szef delegacji rosyjskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (PACE). Gospodarz programu telewizyjnego »Vremya Pokazhet«. Główna postać propagandy rządowej, często zajmuje stanowisko popierające aneksję Krymu.

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022

235.

Gennady Andreevich ZYUGANOV

(Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ)

Data urodzenia: 26.6.1944

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

236.

Yury Vyacheslavovich AFONIN

(Юрий Вячеславович АФОНИН)

Data urodzenia: 22.3.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

237.

Vladimir Ivanovich KASHIN

(Владимир Иванович КАШИН)

Data urodzenia: 10.8.1948

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

238.

Dmitry Georgyevich NOVIKOV

(Дмитрий Георгиевич НОВИКОВ)

Data urodzenia: 12.9.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

239.

Nikolai Mikhailovich KHARITONOV

(Николай Михайлович ХАРИТОНОВ)

Data urodzenia: 30.10.1948

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

240.

Nikolai Vasilevich KOLOMEYTSEV

(Николай Васильевич КОЛОМЕЙЦЕВ)

Data urodzenia: 1.9.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

241.

Sergey Aleksandrovich SHARGUNOV

(Сергей Александрович ШАРГУНОВ)

Data urodzenia: 12.5.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

242.

Vadim Valentinovich KUMIN

(Вадим Валентинович КУМИН)

Data urodzenia: 1.1.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

243.

Yury Petrovich SINELSHCHIKOV

(Юрий Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ)

Data urodzenia: 26.9.1947

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

244.

Kazbek Kutsukovich TAYSAYEV

(Казбек Куцукович ТАЙСАЕВ)

Data urodzenia: 12.2.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

245.

Alexey Vladimirovich KURINNY

(Алексей Владимирович КУРИННЫЙ)

Data urodzenia: 18.1.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

246.

Anzhelika Egorovna GLAZKOVA

(Анжелика Егоровна ГЛАЗКОВА)

Data urodzenia: 28.12.1968

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

247.

Alexander Andreevich YUSHCHENKO

(Александр Андреевич ЮЩЕНКО)

Data urodzenia: 19.11.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

248.

Vyacheslav Mikhailovich MARKHAYEV

(Вячеслав Михайлович МАРХАЕВ)

Data urodzenia: 1.6.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

249.

Anatoly Zhamalovich BIFOV

(Aнатолий Жамалович БИФОВ)

Data urodzenia: 7.1.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

250.

Nikolay Vasilevich AREFYEV

(Николай Васильевич АРЕФЬЕВ)

Data urodzenia: 11.3.1949

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

251.

Boris Olegovych KOMOTSKY

(Борис Олегович КОМОЦКИЙ)

Data urodzenia: 31.1.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

252.

Irina Anatolievna FILATOVA

(Ирина Анатольевна ФИЛАТОВА)

Data urodzenia: 8.8.1978

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

253.

Sergey Georgiyevich LEVCHENKO

(Сергей Георгиевич ЛЕВЧЕНКО)

Data urodzenia: 2.11.1953

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

254.

Artyom Vyacheslavovich PROKOFYEV

(Артём Вячеславович ПРОКОФЬЕВ)

Data urodzenia: 31.12.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

255.

Maria Vladimirovna DROBOT

(Мария Владимировна ДРОБОТ)

Data urodzenia: 21.3.1982

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

256.

Ivan Nikolaevich BABICH

(Иван Николаевич БАБИЧ)

Data urodzenia: 2.9.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

257.

Nikolay Ivanovich OSADCHY

(Николай Иванович ОСАДЧИЙ)

Data urodzenia: 8.12.1957

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

258.

Alexey Viktorovich KORNIYENKO

(Алексей Викторович КОРНИЕНКО)

Data urodzenia: 22.7.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

259.

Sergey Anatolevich GAVRILOV

(Сергей Анатольевич ГАВРИЛОВ)

Data urodzenia: 27.1.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

260.

Nikolay Nikolaevich IVANOV

(Николай Николаевич ИВАНОВ)

Data urodzenia: 17.1.1957

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

261.

Roman Mikhailovich LYABIKHOV

(Роман Михайлович ЛЯБИХОВ)

Data urodzenia: 7.5.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

262.

Vladimir Pavlovich ISAKOV

(Владимир Павлович ИСАКОВ)

Data urodzenia: 25.2.1987

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

263.

Renat Ismailovich SULEYMANOV

(Ренат Исмаилович СУЛЕЙМАНОВ)

Data urodzenia: 24.12.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

264.

Vladimir Nikolaevich BLOTSKY

(Владимир Николаевич БЛОЦКИЙ)

Data urodzenia: 10.11.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

265.

Sergey Mikhailovich PANTELEYEV

(Сергей Михайлович ПАНТЕЛЕЕВ)

Data urodzenia: 4.7.1951

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

266.

Georgy Petrovich KAMNEV

(Георгий Петрович КАМНЕВ)

Data urodzenia: 5.1.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

267.

Nikolay Ivanovich VASILYEV

(Николай Иванович ВАСИЛЬЕВ)

Data urodzenia: 28.3.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

268.

Boris Viktorovich IVANYUZHENKOV

(Борис Викторович ИВАНЮЖЕНКОВ)

Data urodzenia: 28.2.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

269.

Viktor Ivanovich SOBOLEV

(Виктор Иванович СОБОЛЕВ)

Data urodzenia: 23.2.1950

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

270.

Mikhail Yurevich AVDEYEV

(Михаил Юрьевич АВДЕЕВ)

Data urodzenia: 6.3.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

271.

Nina Alexandrovna OSTANINA

(Нина Александровна ОСТАНИНА)

Data urodzenia: 26.12.1955

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

272.

Yevgeny Ivanovich BESSONOV

(Евгений Иванович БЕССОНОВ)

Data urodzenia: 26.11.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

273.

Nikolay Nikolaevich YEZERSKY

(Николай Николаевич ЕЗЕРСКИЙ)

Data urodzenia: 8.5.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

274.

Sergei Pavlovich OBUKHOV

(Сергей Павлович ОБУХОВ)

Data urodzenia: 5.10.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

275.

Denis Andreevich PARFYONOV

(Денис Андреевич ПАРФЕНОВ)

Data urodzenia: 22.9.1987

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

276.

Andrei Anatolyevich ALEKHIN

(Андрей Анатольевич АЛЕХИН)

Data urodzenia: 9.2.1959

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

277.

Petr Revoldovich AMMOSOV

(Петр Револьдович АММОСОВ)

Data urodzenia: 22.9.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

278.

Sergei Ivanovich KAZANKOV

(Сергей Иванович КАЗАНКОВ)

Data urodzenia: 9.10.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

279.

Oleg Aleksandrovich LEBEDEV

(Олег Александрович ЛЕБЕДЕВ)

Data urodzenia: 12.10.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

280.

Mikhail Nikolaevich MATVEYEV

(Михаил Николаевич МАТВЕЕВ)

Data urodzenia: 13.5.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

281.

Maria Nikolaevna PRUSAKOVA

(Мария Николаевна ПРУСАКОВА)

Data urodzenia: 4.9.1983

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

282.

Oleg Nikolaevich SMOLIN

(Олег Николаевич СМОЛИН)

Data urodzenia: 10.2.1952

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

283.

Mikhail Viktorovich SHCHAPOV

(Михаил Викторович ЩАПОВ)

Data urodzenia: 20.9.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

284.

Sergei Genrikhovich KARGINOV

(Сергей Генрихович КАРГИНОВ)

Data urodzenia: 5.9.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

285.

Yaroslav Evgenyevich NILOV

(Ярослав Евгеньевич НИЛОВ)

Data urodzenia: 20.3.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

286.

Vladimir Vladimirovich SIPYAGIN

(Владимир Владимирович СИПЯГИН)

Data urodzenia: 19.2.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

287.

Vasily Maksimovich VLASOV

(Василий Максимович ВЛАСОВ)

Data urodzenia: 27.6.1995

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

288.

Boris Aleksandrovich CHERNYSHOV

(Борис Александрович ЧЕРНЫШОВ)

Data urodzenia: 25.6.1991

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

289.

Andrey Konstantinovich LUGOVOY

(Андрей Константинович ЛУГОВОЙ)

Data urodzenia: 19.9.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

290.

Dmitry Aleksandrovich SVISHCHEV

(Дмитрий Александрович СВИЩЕВ)

Data urodzenia: 22.5.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

291.

Valery Sergeevich SELEZNYOV

(Валерий Сергеевич СЕЛЕЗНЕВ)

Data urodzenia: 5.9.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

292.

Kaplan Mugdinovich PANESH

(Каплан Мугдинович ПАНЕШ)

Data urodzenia: 4.9.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

293.

Arkady Nikolaevich SVISTUNOV

(Аркадий Николаевич СВИСТУНОВ)

Data urodzenia: 28.4.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

294.

Stanislav Aleksandrovich NAUMOV

(Станислав Александрович НАУМОВ)

Data urodzenia: 4.10.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

295.

Vladimir Alexeyevich KOSHELEV

(Владимир Алексеевич КОШЕЛЕВ)

Data urodzenia: 1.10.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

296.

Ivan Mikhailovich MUSATOV

(Иван Михайлович МУСАТОВ)

Data urodzenia: 14.2.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

297.

Yevgeny Vladimirovich MARKOV

(Евгений Владимирович МАРКОВ)

Data urodzenia: 8.11.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

298.

Ivan Konstantinovich SUKHAREV

(Иван Константинович СУХАРЕВ)

Data urodzenia: 10.6.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

299.

Boris Romanovich PAYKIN

(Борис Романович ПАЙКИН)

Data urodzenia: 26.3.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

300.

Yuri Aisovich NAPSO

(Юрий Аисович НАПСО)

Data urodzenia: 17.4.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

301.

Aleksei Nikolaevich DIDENKO

(Алексей Николаевич ДИДЕНКО)

Data urodzenia: 30.3.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

302.

Aleksei Aleksandrovich ZHURAVLYEV

(Алексей Александрович ЖУРАВЛЕВ)

Data urodzenia: 30.6.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

303.

Sergei Dmitrievich LEONOV

(Сергей Дмитриевич ЛЕОНОВ)

Data urodzenia: 9.5.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

304.

Gennady Yurevich SEMIGIN

(Геннадий Юрьевич СЕМИГИН)

Data urodzenia: 23.3.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

305.

Aleksandr Vasilevich TERENTYEV

(Александр Васильевич ТЕРЕНТЬЕВ)

Data urodzenia: 1.1.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

306.

Fedot Semyonovich TUMUSOV

(Федот Семёнович ТУМУСОВ)

Data urodzenia: 30.6.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

307.

Timur Borisovich KANOKOV

(Тимур Борисович КАНОКОВ)

Data urodzenia: 24.9.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

308.

Igor Aleksandrovich ANANSKIKH

(Игорь Александрович АНАНСКИХ)

Data urodzenia: 6.9.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

309.

Vadim Vladimirovich BELOUSOV

(Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ)

Data urodzenia: 2.10.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

310.

Dmitry Gennadievich GUSEV

(Дмитрий Геннадьевич ГУСЕВ)

Data urodzenia: 23.7.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

311.

Aleksandr Aleksandrovich REMEZKOV

(Александр Александрович РЕМЕЗКОВ)

Data urodzenia: 7.4.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

312.

Andrei Anatolevich KUZNETSOV

(Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ)

Data urodzenia: 29.5.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

313.

Sergei Vladimirovich KABYSHEV

(Сергей Владимирович КАБЫШЕВ)

Data urodzenia: 4.9.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

314.

Mikhail Gennadievich DELYAGIN

(Михаил Геннадьевич ДЕЛЯГИН)

Data urodzenia: 18.3.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

315.

Oleg Anatolevich NILOV

(Олег Анатольевич НИЛОВ)

Data urodzenia: 8.5.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

316.

Nikolai Petrovich BURLYAYEV

(Николай Петрович БУРЛЯЕВ)

Data urodzenia: 3.8.1946

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

317.

Anatoli Gennadievich AKSAKOV

(Анатолий Геннадьевич АКСАКОВ)

Data urodzenia: 28.11.1957

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

318.

Aleksandr Sergeevich AKSYONENKO

(Александр Сергеевич АКСЁНЕНКО)

Data urodzenia: 8.3.1986

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

319.

Anatoly Aleksandrovich WASSERMAN

(Анатолий Александрович ВАССЕРМАН / укр. Анатолiй Олександрович ВАССЕРМАН)

Data urodzenia: 9.12.1952

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

320.

Valery Karlovich GARTUNG

(Валерий Карлович ГАРТУНГ)

Data urodzenia: 12.11.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

321.

Yuri Innokentevich GRIGORYEV

(Юрий Иннокентьевич ГРИГОРЬЕВ)

Data urodzenia: 20.9.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

322.

Dmitri Vadimovich KUZNETSOV

(Дмитрий Вадимович КУЗНЕЦОВ)

Data urodzenia: 5.3.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

323.

Yana Valerievna LANTRATOVA

(Яна Валерьевна ЛАНТРАТОВА)

Data urodzenia: 14.12.1988

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

324.

Anatoli Ivanovich LISITSYN

(Анатолий Иванович ЛИСИЦЫН)

Data urodzenia: 26.6.1947

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

325.

Galina Petrovna KHOVANSKAYA

(Галина Петровна ХОВАНСКАЯ)

Data urodzenia: 23.8.1943

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

326.

Siergiej Wasilewicz YAKHNYUK

(Сергей Васильевич ЯХНЮК)

Data urodzenia: 3.7.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

327.

Alexander Vladimirovich YAKUBOVSKY

(Александр Владимирович ЯКУБОВСКИЙ)

Data urodzenia: 7.5.1985

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

328.

Azat Ferdinandovich YAGAFAROV

(Азат Фердинандович ЯГАФАРОВ)

Data urodzenia: 4.4.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

329.

Aleksandr Vladimirovich SHCHERBAKOV

(Александр Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Data urodzenia: 12.5.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

330.

Nikolai Mikhailovich SHCHEGLOV

(Николай Михайлович ЩЕГЛОВ)

Data urodzenia: 16.3.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

331.

Adalbi Lyulevich SHKHAGOSHEV

(Адальби Люлевич ШХАГОШЕВ)

Data urodzenia: 6.6.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

332.

Vadim Nikolaevich SHUVALOV

(Вадим Николаевич ШУВАЛОВ)

Data urodzenia: 17.2.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

333.

Igor Nikolaevich SHUBIN

(Игорь Николаевич ШУБИН)

Data urodzenia: 20.12.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

334.

Nadezhda Vasilevna SHKOLKINA

(Надежда Васильевна ШКОЛКИНА)

Data urodzenia: 12.5.1970

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

335.

Anton Vladimirovich SHIPULIN

(Антон Владимирович ШИПУЛИН)

Data urodzenia: 21.8.1987

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

336.

Yuri Nikolaevich SHVYTKIN

(Юрий Николаевич ШВЫТКИН)

Data urodzenia: 24.5.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

337.

Sergey Viktorovich CHIZHOV

(Сергей Викторович ЧИЖОВ)

Data urodzenia: 16.3.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

339.

Sergei Vladimirovich TCHEPIKOV

(Сергей Владимирович ЧЕПИКОВ)

Data urodzenia: 30.1.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

340.

Nikita Yurevich CHAPLIN

(Никита Юрьевич ЧАПЛИН)

Data urodzenia: 28.7.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

341.

Elena Moiseevna TSUNAEVA

(Елена Моисеевна ЦУНАЕВА)

Data urodzenia: 13.1.1969

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

342.

Nikolay Grigorevich TSED

(Николай Григорьевич ЦЕД)

Data urodzenia: 6.1.1959

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

343.

Murat Ruslanovich KHASANOV

(Мурат Русланович ХАСАНОВ)

Data urodzenia: 10.12.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

344.

Ekaterina Vladimirovna KHARCHENKO

(Екатерина Владимировна ХАРЧЕНКО)

Data urodzenia: 11.8.1977

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

345.

Biysultan Sultanbievich KHAMZAEV

(Бийсултан Султанбиевич ХАМЗАЕВ)

Data urodzenia: 24.5.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

346.

Tamara Ivanovna Frolova

(Тамара Ивановна ФРОЛОВА)

Data urodzenia: 2.11.1959

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

347.

Vyacheslav Vasilevich FOMICHEV

(Вячеслав Васильевич ФОМИЧЁВ)

Data urodzenia: 26.4.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

348.

Vyacheslav FETISOV

(Вячеслав ФЕТИСОВ)

Data urodzenia: 20.4.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

349.

Pavel Mikhailovich FEDYAEV

(Павел Михайлович ФЕДЯЕВ)

Data urodzenia: 31.7.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

350.

Yevgeny Alexeyevich FYODOROV

(Евгений Алексеевич ФЁДОРОВ)

Data urodzenia: 11.5.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

351.

Airat Zakievich FARRAKHOV

(Айрат Закиевич ФАРРАХОВ)

Data urodzenia: 17.2.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

352.

Oksana Nikolaevna FADINA

(Оксана Николаевна ФАДИНА)

Data urodzenia: 3.7.1976

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

353.

Rimma Amirovna UTYASHEVA

(Римма Амировна УТЯШЕВА)

Data urodzenia: 3.1.1952

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

354.

Larisa Nikolaevna TUTOVA

(Лариса Николаевна ТУТОВА)

Data urodzenia: 18.10.1969

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

355.

Artyom Viktorovich TUROV

(Артём Викторович ТУРОВ)

Data urodzenia: 1.3.1984

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

356.

Andrey Fedorovich TRIFONOV

(Андрей Фёдорович ТРИФОНОВ)

Data urodzenia: 1.5.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

357.

Aleksandr Pavlovich TETERDINKO

(Александр Павлович ТЕТЕРДИНКО)

Data urodzenia: 20.11.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

358.

Roman Igorevich TERYUSHKOV

(Роман Игоревич ТЕРЮШКОВ)

Data urodzenia: 20.12.1979

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

359.

Mikhail Borisovich TERENTYEV

(Михаил Борисович ТЕРЕНТЬЕВ)

Data urodzenia: 14.5.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

360.

Sergey Yurevich TEN

(Сергей Юрьевич ТЕН)

Data urodzenia: 25.8.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

361.

Muslim Barisovich TATRIEV

(Муслим Барисович ТАТРИЕВ)

Data urodzenia: 11.1.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

362.

Michail Vasilevich TARASENKO

(Михаил Васильевич ТАРАСЕНКО)

Data urodzenia: 21.11.1947

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

363.

Artur Borisovich TAYMAZOV

(Артур Борисович ТАЙМАЗОВ)

Data urodzenia: 20.7.1979

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

364.

Ekaterina Petrovna STENYAKINA

(Екатерина Петровна СТЕНЯКИНА)

Data urodzenia: 4.5.1985

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

365.

Mikhail Evgenyevich STARSHINOV

(Михаил Евгеньевич СТАРШИНОВ)

Data urodzenia: 12.12.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

366.

Aleksandr Yurevich SPIRIDONOV

(Александр Юрьевич СПИРИДОНОВ)

Data urodzenia: 3.1.1989

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

367.

Sergey Anatolevich SOLOVEV

(Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ)

Data urodzenia: 1.5.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

368.

Sergey Mikhailovich SOKOL

(Сергей Михайлович СОКОЛ)

Data urodzenia: 17.12.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

369.

Viktor Vladimirovich SMIRNOV

(Виктор Владимирович СМИРНОВ)

Data urodzenia: 9.9.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

370.

Valeriy Stepanovich SKRUG

(Валерий Степанович СКРУГ)

Data urodzenia: 20.6.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

371.

Andrei Vladimirovich SKOCH

(Андрей Владимирович СКОЧ)

Data urodzenia: 30.1.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

372.

Gennadiy Ivanovich SKLYAR

(Геннадий Иванович СКЛЯР)

Data urodzenia: 17.5.1952

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

373.

Aleksandr Anatolevich SKACHKOV

(Александр Анатольевич СКАЧКОВ)

Data urodzenia: 21.11.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

374.

Aleksey Vladimirovich SITNIKOV

(Алексей Владимирович СИТНИКОВ)

Data urodzenia: 19.6.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

375.

Pavel Vladimirovich SIMIGIN

(Павел Владимирович СИМИГИН)

Data urodzenia: 26.7.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

376.

Leonid Jakovlevitch SIMANOVSKIY

(Леонид Яковлевич СИМАНОВСКИЙ)

Data urodzenia: 19.7.1949

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

377.

Vladimir Borisovich SENIN

(Владимир Борисович СЕНИН)

Data urodzenia: 17.9.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

378.

Viktor Valentinovich SELIVERSTOV

(Виктор Валентинович СЕЛИВЕРСТОВ)

Data urodzenia: 2.8.1954

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

379.

Aydyn Nikolaevich SARYGLAR

(Айдын Николаевич САРЫГЛАР)

Data urodzenia: 22.2.1988

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

380.

Yuliya Vladimirovna SARANOVA

(Юлия Владимировна САРАНОВА)

Data urodzenia: 21.10.1988

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

381.

Shamsail Yunusovich SARALIYEV

(Шамсаил Юнусович САРАЛИЕВ)

Data urodzenia: 5.11.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

382.

Aleksandr Mikhailovich SAMOKUTYAEV

(Александр Михайлович САМОКУТЯЕВ)

Data urodzenia: 13.3.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

383.

Vladimir Igorevich SAMOKISH

(Владимир Игоревич САМОКИШ)

Data urodzenia: 20.9.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

384.

Alla Leonidovna SALAEVA

(Алла Леонидовна САЛАЕВА)

Data urodzenia: 14.9.1979

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

385.

Oleg Vladimirovich SAVCHENKO

(Олег Владимирович САВЧЕНКО)

Data urodzenia: 25.10.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

386.

Dmitry Ivanovich SAVELYEV

(Дмитрий Иванович САВЕЛЬЕВ)

Data urodzenia: 25.5.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

387.

Khizri Magomedovich ABAKAROV

(Хизри Магомедович АБАКАРОВ)

Data urodzenia: 28.6.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

388.

Bekkhan Vakhaevich AGAYEV

(Бекхан Вахаевич АГАЕВ)

Data urodzenia: 29.3.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

389.

Rahim Azizboevich ASIMOV

(Рахим Азизбоевич АЗИМОВ)

Data urodzenia: 16.8.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

390.

Elvira Rinatovna AITKULOVA

(Эльвира Ринатовна АИТКУЛОВА)

Data urodzenia: 19.8.1973

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

391.

Nikolay Nikolaevich ALEXEYENKO

(Николай Николаевич АЛЕКСЕЕНКО)

Data urodzenia: 29.11.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

392.

Sergey Viktorovich ALTUKHOV

(Сергей Викторович АЛТУХОВ)

Data urodzenia: 23.2.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

393.

Andrey Gennadievich ALSHEVSKIH

(Андрей Геннадьевич АЛЬШЕВСКИХ)

Data urodzenia: 14.5.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

394.

Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA

(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)

Data urodzenia: 5.9.1990

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

395.

Andrey Anatolevich ANIKEYEV

(Андрей Анатольевич АНИКЕЕВ)

Data urodzenia: 16.12.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

396.

Grigori Viktorovich ANIKEYEV

(Григорий Викторович АНИКЕЕВ)

Data urodzenia: 28.2.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

397.

Igor Aleksandrovich ANTROPENKO

(Игорь Александрович АНТРОПЕНКО)

Data urodzenia: 10.12.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

398.

Olga Nikolaevna ANUFRIYEVA

(Ольга Николаевна АНУФРИЕВА)

Data urodzenia: 18.8.1974

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

399.

Valentina Nikolaevna ARTAMONOVA

(Валентина Николаевна АРТАМОНОВА)

Data urodzenia: 13.12.1960

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

400.

Aljona Igorevna ARSCHINOVA

(Алёна Игоревна АРШИНОВА)

Data urodzenia: 3.3.1985

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

401.

Rinat Zaydulaevich AYUPOV

(Ринат Зайдулаевич АЮПОВ)

Data urodzenia: 13.8.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

403.

Timofey BAZHENOV

(Тимофей БАЖЕНОВ)

Data urodzenia: 25.1.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

404.

Zarif Zakirovich BAIGUSKAROV

(Зариф Закирович БАЙГУСКАРОВ)

Data urodzenia: 30.6.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

405.

Bekkhan Abdulkhamidovich BARAKHOYEV

(Бекхан Абдулхамидович БАРАХОЕВ)

Data urodzenia: 1.8.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

406.

Anton Aleksandrovich BASANSKY

(Антон Александрович БАСАНСКИЙ)

Data urodzenia: 9.7.1987

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

407.

Rima Akberdinowna BATALOVA

(Рима Акбердиновна БАТАЛОВА)

Data urodzenia: 1.1.1964

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

408.

Vitaly Viktorovich BAKHMETYEV

(Виталий Викторович БАХМЕТЬЕВ)

Data urodzenia: 12.8.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

409.

Badma Nikolaevich BASHANKAYEV

(Бадма Николаевич БАШАНКАЕВ)

Data urodzenia: 16.6.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

410.

Irina Victorovna BELYCH

(Ирина Викторовна БЕЛЫХ)

Data urodzenia: 16.8.1964

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

411.

Svetlana Victorovna BESSARAB

(Светлана Викторовна БЕССАРАБ)

Data urodzenia: 7.12.1970

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

412.

Daniil Vladimirovich BESSARABOV

(Даниил Владимирович БЕССАРАБОВ)

Data urodzenia: 9.7.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

413.

Sergey Yurevich BIDONKO

(Сергей Юрьевич БИДОНЬКО)

Data urodzenia: 18.8.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

414.

Artyom Aleksandrovich BICHAYEV

(Артём Александрович БИЧАЕВ)

Data urodzenia: 4.4.1990

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

415.

Irek Borissowitsch BOGUSLAWSKI

(Ирек Борисович БОГУСЛАВСКИЙ)

Data urodzenia: 9.9.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

416.

Jelena Veniaminovna BONDARENKO

(Елена Вениаминовна БОНДАРЕНКО)

Data urodzenia: 10.6.1968

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

417.

Alexander Aleksandrovich BORISSOV

(Александр Александрович БОРИСОВ)

Data urodzenia: 17.8.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

419.

Nikolay Ivanovich BORTSOV

(Николай Иванович БОРЦОВ)

Data urodzenia: 8.5.1945

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

420.

Sergey Mikhailovich BOYARSKIY

(Сергей Михайлович БОЯРСКИЙ)

Data urodzenia: 24.1.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

421.

Nikolai Gavrilovich BRYKIN

(Николай Гаврилович БРЫКИН)

Data urodzenia: 25.11.1959

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

422.

Nikolai Robertovich BUDUYEV

(Николай Робертович БУДУЕВ)

Data urodzenia: 24.3.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

423.

Vadim Evgenyevich BULAVINOV

(Вадим Евгеньевич БУЛАВИНОВ)

Data urodzenia: 20.3.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

424.

Sergey Vladimirovich BURLAKOV

(Сергей Владимирович БУРЛАКОВ)

Data urodzenia: 26.5.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

425.

Vladimir Vladimirovich BURMATOV

(Владимир Владимирович БУРМАТОВ)

Data urodzenia: 18.8.1981

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

426.

Maria Valerjevna BUTINA

(Мария Валерьевна БУТИНА)

Data urodzenia: 10.11.1988

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

427.

Tatiana Victorovna BUTSKAYA

(Татьяна Викторовна БУЦКАЯ)

Data urodzenia: 8.5.1975

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

428.

Ernest Abdulovich VALEEV

(Эрнест Абдулович ВАЛЕЕВ)

Data urodzenia: 7.4.1950

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

429.

Oleg Dorianovich VALENCHUK

(Олег Дорианович ВАЛЕНЧУК)

Data urodzenia: 14.9.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

430.

Nikolai Sergeevich VALUEEV

(Николай Сергеевич ВАЛУЕВ)

Data urodzenia: 21.8.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

431.

Maria Victorovna VASILKOVA

(Мария Викторовна ВАСИЛЬКОВА)

Data urodzenia: 13.2.1978

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

432.

Alexey Borisovich VELLER

(Алексей Борисович ВЕЛЛЕР)

Data urodzenia: 9.1.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

433.

Sergey Alexeyevich VEREMEENKO

(Сергей Алексеевич ВЕРЕМЕЕНКО)

Data urodzenia: 26.9.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

434.

Roman Mikhailovich VODYANOV

(Роман Михайлович ВОДЯНОВ)

Data urodzenia: 25.11.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

435.

Ilya Svetoslavovich VOLFSON

(Илья Светославович ВОЛЬФСОН)

Data urodzenia: 8.6.1981

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

436.

Andrey Viktorovich VOROBEV

(Андрей Викторович ВОРОБЬЁВ)

Data urodzenia: 24.7.1985

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

437.

Anatoliy VORONOVSKIY

(Анатолий ВОРОНОВСКИЙ)

Data urodzenia: 28.12.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

438.

Anatoli Borisovich VYBORNY

(Анатолий Борисович ВЫБОРНЫЙ)

Data urodzenia: 8.6.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

439.

Abdulkhakim Kutbudinovich GADZHIYEV

(Абдулхаким Кутбудинович ГАДЖИЕВ)

Data urodzenia: 13.2.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

440.

Murad Stanislavovich GADZHIYEV

(Мурад Станиславович ГАДЖИЕВ)

Data urodzenia: 31.7.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

441.

Ruslan Gadzhievich GADZHIYEV

(Руслан Гаджиевич ГАДЖИЕВ)

Data urodzenia: 29.8.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

442.

Oleg Vladimirovich GARIN

(Олег Владимирович ГАРИН)

Data urodzenia: 26.12.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

443.

Dzhamaladin Nabievich GASANOV

(Джамаладин Набиевич ГАСАНОВ)

Data urodzenia: 5.8.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

444.

Zaur Dalkhatovich GEKKIEV

(Заур Далхатович ГЕККИЕВ)

Data urodzenia: 12.2.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

445.

Olga Mikhailovna GERMANOVA

(Ольга Михайловна ГЕРМАНОВА)

Data urodzenia: 26.9.1961

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

446.

Anton Aleksandrovich GETTA

(Антон Александрович ГЕТТА)

Data urodzenia: 29.4.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

447.

Dinar Zagitovich GILMUTDINOV

(Динар Загитович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Data urodzenia: 10.8.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

448.

Ildar Irekovich GILMUTDINOV

(Ильдар Ирекович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Data urodzenia: 3.9.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

449.

Andrei Petrovich GIMBATOV

(Андрей Петрович ГИМБАТОВ)

Data urodzenia: 19.7.1979

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

450.

Boris Mikhailovich GLADKIKH

(Борис Михайлович ГЛАДКИХ)

Data urodzenia: 16.2.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

451.

Aleksey GOVYRIN

(Алексей ГОВЫРИН)

Data urodzenia: 26.5.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

452.

Oleg Aleksandrovich GOLIKOV

(Олег Александрович ГОЛИКОВ)

Data urodzenia: 21.10.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

453.

Nikolay Aleksandrovich GONCHAROV

(Николай Александрович ГОНЧАРОВ)

Data urodzenia: 13.1.1984

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

454.

Anton Vadimovich GORELKIN

(Антон Вадимович ГОРЕЛКИН)

Data urodzenia: 22.12.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

455.

Andrey Yurevich GOROKHOV

(Андрей Юрьевич ГОРОХОВ)

Data urodzenia: 13.1.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

456.

Andrey Viktorovich GURULEV

(Андрей Викторович ГУРУЛЁВ)

Data urodzenia: 16.10.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

457.

Galina Innokentievna DANCHIKOVA

(Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА)

Data urodzenia: 13.8.1954

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

458.

Ivan Ivanovich DEMTSCHENKO

(Иван Иванович ДЕМЧЕНКО)

Data urodzenia: 27.9.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

459.

Viktor Efimovich DERYABKIN

(Виктор Ефимович ДЕРЯБКИН)

Data urodzenia: 11.5.1954

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

460.

Viktor Viktorovich DSJUBA

(Виктор Викторович ДЗЮБА)

Data urodzenia: 10.8.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

461.

Oleg Dmitrievich DIMOV

(Олег Дмитриевич ДИМОВ)

Data urodzenia: 8.3.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

462.

Akhmed Shamkhanovich DOGAYEV

(Ахмед Шамханович ДОГАЕВ)

Data urodzenia: 18.8.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

463.

Nikolay Aleksandrovich DOLUDA

(Николай Александрович ДОЛУДА)

Data urodzenia: 10.6.1952

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

464.

Andrey Nikolaevich DOROSHENKO

(Андрей Николаевич ДОРОШЕНКО)

Data urodzenia: 10.3.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

465.

Yuliya Nikolaevna DROZHZHINA

(Юлия Николаевна ДРОЖЖИНА)

Data urodzenia: 1.3.1990

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

466.

Alexander Sergeevich DROZDOV

(Александр Сергеевич ДРОЗДОВ)

Data urodzenia: 1.11.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

467.

Tatyana Ivanovna DYAKONOVA

(Татьяна Ивановна ДЬЯКОНОВА)

Data urodzenia: 22.4.1970

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

468.

Yelena Alexandrovna YEVTYUKHOVA

(Елена Александровна ЕВТЮХОВА)

Data urodzenia: 7.8.1970

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

469.

Aleksey Petrovich YEZUBOV

(Алексей Петрович ЕЗУБОВ)

Data urodzenia: 10.2.1948

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

470.

Vitali Borisovich JEFIMOW

(Виталий Борисович ЕФИМОВ)

Data urodzenia: 4.4.1940

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

471.

Konstantin Yurevich ZAKHAROV

(Константин Юрьевич ЗАХАРОВ)

Data urodzenia: 31.3.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

472.

Viktor Vladislavovich SUBAREV

(Виктор Bладиславович ЗУБАРЕВ)

Data urodzenia: 20.2.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

473.

Oleg Ivanovich IVANINSKIY

(Олег Иванович ИВАНИНСКИЙ)

Data urodzenia: 5.6.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

474.

Vladimir Valerievich IVANOV

(Владимир Валерьевич ИВАНОВ)

Data urodzenia: 10.2.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

475.

Maxim Anatolevich IVANOV

(Максим Анатольевич ИВАНОВ)

Data urodzenia: 24.11.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

476.

Maksim Evgenyevich IVANOV

(Максим Евгеньевич ИВАНОВ)

Data urodzenia: 23.5.1987

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

477.

Irina Valentinovna IVENSKIKH

(Ирина Валентиновна ИВЕНСКИХ)

Data urodzenia: 22.7.1972

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

478.

Leonid Grigorievich IVLEV

(Леонид Григорьевич ИВЛЕВ)

Data urodzenia: 1.5.1953

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

479.

Viktor Aleksandrovich IGNATOV

(Виктор Александрович ИГНАТОВ)

Data urodzenia: 15.10.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

480.

Igor Nikolaevich IGOSHIN

(Игорь Николаевич ИГОШИН)

Data urodzenia: 11.12.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

481.

Vladimir Alexeyevich ILYNIKH

(Владимир Алексеевич ИЛЬИНЫХ)

Data urodzenia: 20.5.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

482.

Alexander Vladimirovich ILTYAKOV

(Александр Владимирович ИЛЬТЯКОВ)

Data urodzenia: 9.10.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

483.

Andrei Konstantinovich ISSAJEV

(Андрей Константинович ИСАЕВ)

Data urodzenia: 1.10.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

484.

Dmitry Viktorovich ISLAMOV

(Дмитрий Викторович ИСЛАМОВ)

Data urodzenia: 5.12.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

485.

Dmitry Mikhailovich KADENKOV

(Дмитрий Михайлович КАДЕНКОВ)

Data urodzenia: 3.5.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

486.

Viktor Alexeyevich KAZAKOV

(Виктор Алексеевич КАЗАКОВ)

Data urodzenia: 4.4.1949

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

487.

Rustam Galiullovich KALIMULLIN

(Рустам Галиуллович КАЛИМУЛЛИН)

Data urodzenia: 2.1.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

488.

Alexei Valerianovich KANAYEV

(Алексей Валерианович КАНАЕВ)

Data urodzenia: 30.9.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

489.

Georgy Aleksandrovich KARLOV

(Георгий Александрович КАРЛОВ)

Data urodzenia: 4.1.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

490.

Anatoly Evgenyevich KARPOV

(Анатолий Евгеньевич КАРПОВ)

Data urodzenia: 23.5.1951

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

491.

Andrey Valerievich KARTAPOLOV

(Андрей Валериевич КАРТАПОЛОВ)

Data urodzenia: 9.11.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

492.

Igor Yurevich KASTYUKEVICH

(Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ)

Data urodzenia: 6.12.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

493.

Pavel Rurikovich KACHKAEV

(Павел Рюрикович КАЧКАЕВ)

Data urodzenia: 4.10.1951

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

494.

Ivan Ivanovich KVITKA

(Иван Иванович КВИТКА)

Data urodzenia: 4.5.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

495.

Viktor Borisovich KIDYAEV

(Виктор Борисович КИДЯЕВ)

Data urodzenia: 9.7.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

496.

Mikhail Vladimirovich KIZEEV

(Михаил Владимирович КИЗЕЕВ)

Data urodzenia: 31.3.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

497.

Mikhail Leonidovich KISLYAKOV

(Михаил Леонидович КИСЛЯКОВ)

Data urodzenia: 18.11.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

498.

Alexander Borisovich KOGAN

(Александр Борисович КОГАН)

Data urodzenia: 26.2.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

499.

Alfia Gumarovna KOGOGINA

(Альфия Гумаровна КОГОГИНА)

Data urodzenia: 22.2.1968

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

500.

Aleksandr Nikolaevich KOZLOVSKIY

(Александр Николаевич КОЗЛОВСКИЙ)

Data urodzenia: 5.5.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

501.

Andrey Ivanovich KOLESNIK

(Андрей Иванович КОЛЕСНИК)

Data urodzenia: 26.2.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

502.

Oleg Alexeyevich KOLESNIKOV

(Олег Алексеевич КОЛЕСНИКОВ)

Data urodzenia: 11.9.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

503.

Sergey Vladimirovich KOLUNOV

(Сергей Владимирович КОЛУНОВ)

Data urodzenia: 22.3.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

504.

Vladimir Mikhailovich KONONOV

(Владимир Михайлович КОНОНОВ)

Data urodzenia: 13.3.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

505.

Olga Vladimirovna KOROBOVA

(Ольга Владимировна КОРОБОВА)

Data urodzenia: 15.9.1978

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

506.

Natalya Vasilevna KOSTENKO

(Наталья Васильевна КОСТЕНКО)

Data urodzenia: 9.8.1980

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

507.

Sergey Nikolaevich KOTKIN

(Сергей Николаевич КОТКИН)

Data urodzenia: 11.3.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

508.

Denis Borisovich KRAVCHENKO

(Денис Борисович КРАВЧЕНКО)

Data urodzenia: 17.4.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

509.

Anton Alexeyevich KRASNOSHTANOV

(Антон Алексеевич КРАСНОШТАНОВ)

Data urodzenia: 10.6.1986

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

510.

Sergey Vladimirovich KRIVONOSOV

(Сергей Владимирович КРИВОНОСОВ)

Data urodzenia: 29.5.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

511.

Mikhail Vladimirovich KUZMIN

(Михаил Владимирович КУЗЬМИН)

Data urodzenia: 5.8.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

512.

Tatyana Alekseevna KUSAYKO

(Татьяна Алексеевна КУСАЙКО)

Data urodzenia: 15.1.1960

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

513.

Vitaliy Vasilevich KUSHNAREV

(Виталий Васильевич КУШНАРЁВ)

Data urodzenia: 1.5.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

514.

Alexei Fedorovich LAVRINENKO

(Алексей Фёдорович ЛАВРИНЕНКО)

Data urodzenia: 20.8.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

515.

Dmitriy Viktorovich LAMEYKIN

(Дмитрий Викторович ЛАМЕЙКИН)

Data urodzenia: 27.2.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

516.

Yevgeniy Viktorovich LEBEDEV

(Евгений Викторович ЛЕБЕДЕВ)

Data urodzenia: 12.12.1957

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

517.

Anatoliy Fedorovich LESUN

(Анатолий Фёдорович ЛЕСУН)

Data urodzenia: 27.2.1959

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

518.

Ruslan Abdulvakhievich LECHKHADZHIEV

(Руслан Абдулвахиевич ЛЕЧХАДЖИЕВ)

Data urodzenia: 2.7.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

519.

Sergei Fedorovich LISSOVSKI

(Сергей Фёдорович ЛИСОВСКИЙ)

Data urodzenia: 25.4.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

520.

Vitali Viktorovich LIKHACHOV

(Виталий Викторович ЛИХАЧЁВ)

Data urodzenia: 22.2.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

522.

Vyacheslav Yurevich LOGINOV

(Вячеслав Юрьевич ЛОГИНОВ)

Data urodzenia: 9.1.1979

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

523.

Ivan Ivanovich LOOR

(Иван Иванович ЛООР)

Data urodzenia: 11.12.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

524.

Dmitriy Nikolaevich LOTSMANOV

(Дмитрий Николаевич ЛОЦМАНОВ)

Data urodzenia: 2.3.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

525.

Roman Valerievich LYUBARSKIY

(Роман Валерьевич ЛЮБАРСКИЙ)

Data urodzenia: 16.7.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

526.

Alexander Georgievich MAZHUGA

(Александр Георгиевич МАЖУГА)

Data urodzenia: 6.8.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

527.

Denis MAIDANOV

(Денис МАЙДАНОВ)

Data urodzenia: 17.2.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

528.

Vyatscheslav Serafimovich MAKAROV

(Вячеслав Серафимович МАКАРОВ)

Data urodzenia: 7.5.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

529.

Zurab Gayozovic MAKIYEV

(Зураб Гайозович МАКИЕВ)

Data urodzenia: 30.9.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

530.

Alexander Aleksandrovich MAXIMOV

(Александр Александрович МАКСИМОВ)

Data urodzenia: 15.11.1946

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

531.

Rafael Mirkhatimovich MARDANSHIN

(Рафаэль Мирхатимович МАРДАНШИН)

Data urodzenia: 24.12.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

532.

Andrey Pavlovich MARKOV

(Андрей Павлович МАРКОВ)

Data urodzenia: 30.6.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

533.

Aidar Raisovich METSHIN

(Айдар Раисович МЕТШИН)

Data urodzenia: 27.8.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

534.

Vitaly Valentinovich MILONOV

(Виталий Валентинович МИЛОНОВ)

Data urodzenia: 23.1.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

535.

Sergey Ivanovich MOROZOV

(Сергей Иванович МОРОЗОВ)

Data urodzenia: 10.12.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

536.

Natalya Vasilevna NAZAROVA

(Наталья Васильевна НАЗАРОВА)

Data urodzenia: 22.12.1953

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

537.

Anton Igorevich NEMKIN

(Антон Игоревич НЕМКИН)

Data urodzenia: 22.8.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

538.

Nikolay Petrovich NIKOLAEV

(Николай Петрович НИКОЛАЕВ)

Data urodzenia: 2.4.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

539.

Vyacheslav NIKONOV

(Вячеслав НИКОНОВ)

Data urodzenia: 5.6.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

540.

Evgeniy Olegovych NIFANTIEV

(Евгений Олегович НИФАНТЬЕВ)

Data urodzenia: 14.9.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

541.

Nurbagand NURBAGANDOV

(Нурбаганд НУРБАГАНДОВ)

Data urodzenia: 19.3.1957

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

542.

Yuliya Vasilevna OGLOBLINA

(Юлия Васильевна ОГЛОБЛИНА),

Data urodzenia: 1.11.1989

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

543.

Leonid Anatolevich OGUL

(Леонид Анатольевич ОГУЛЬ)

Data urodzenia: 26.10.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

544.

Natalya Alekseevna ORLOVA

(Наталья Алексеевна ОРЛОВА)

Data urodzenia: 29.8.1969

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

545.

Gennadiy Olegovych PANIN

(Геннадий Олегович ПАНИН)

Data urodzenia: 13.6.1981

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

546.

Nikolay Vasilevich PANKOV

(Николай Васильевич ПАНКОВ)

Data urodzenia: 5.1.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

547.

Irina Aleksandrovna PANKINA

(Ирина Александровна ПАНЬКИНА)

Data urodzenia: 8.3.1986

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

548.

Evgeny Alexeyevich PERVYSHOV

(Евгений Алексеевич ПЕРВЫШОВ)

Data urodzenia: 4.5.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

549.

Vyacheslav Anatolevich PETROV

(Вячеслав Анатольевич ПЕТРОВ)

Data urodzenia: 17.8.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

550.

Sergey Valerievich PETROV

(Сергей Валериевич ПЕТРОВ)

Data urodzenia: 19.4.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

551.

Yury Aleksandrovich PETROV

(Юрий Александрович ПЕТРОВ)

Data urodzenia: 10.4.1947

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

552.

Nikolay Yurevich PETRUNIN

(Николай Юрьевич ПЕТРУНИН)

Data urodzenia: 27.2.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

553.

Valentina Nikolaevna PIVNENKO

(Валентина Николаевна ПИВНЕНКО)

Data urodzenia: 14.6.1947

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

554.

Olga Vasilevna PILIPENKO

(Ольга Васильевна ПИЛИПЕНКО)

Data urodzenia: 4.1.1966

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

555.

Dmitri Yurevich PIROG

(Дмитрий Юрьевич ПИРОГ)

Data urodzenia: 27.6.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

556.

Vladimir Nikolaevich PLOTNIKOV

(Владимир Николаевич ПЛОТНИКОВ)

Data urodzenia: 30.11.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

557.

Dmitriy Viktorovich POGORELYY

(Дмитрий Викторович ПОГОРЕЛЫЙ)

Data urodzenia: 4.10.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

558.

Nataliya Vladimirovna POLUYANOVA

(Наталия Владимировна ПОЛУЯНОВА)

Data urodzenia: 11.3.1981

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

559.

Arkady Nikolaevich PONOMAREV

(Аркадий Николаевич ПОНОМАРЁВ)

Data urodzenia: 16.5.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

560.

Yevgeny POPOV

(Евгений ПОПОВ)

Data urodzenia: 11.9.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

561.

Aleksandr Sergeevich PROKOPYEV

(Александр Сергеевич ПРОКОПЬЕВ)

Data urodzenia: 5.8.1986

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

562.

Roman Viktorovich PTITSYN

(Роман Викторович ПТИЦЫН)

Data urodzenia: 8.9.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

563.

Vladislav Matusovich REZNIK

(Владислав Матусович РЕЗНИК)

Data urodzenia: 17.5.1954

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

564.

Vladimir Iosifovich RESIN

(Владимир Иосифович РЕСИН)

Data urodzenia: 21.2.1936

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

565.

Victoria Sergeevna RODINA

(Виктория Сергеевна РОДИНА)

Data urodzenia: 29.10.1989

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

566.

Irina Konstantinovna RODNINA

(Ирина Константиновна РОДНИНА)

Data urodzenia: 12.9.1949

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

567.

Roman Yurevich ROMANENKO

(Роман Юрьевич РОМАНЕНКО)

Data urodzenia: 9.8.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

568.

Mikhail Valentinovich ROMANOV

(Михаил Валентинович РОМАНОВ)

Data urodzenia: 3.11.1984

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

569.

Igor Nikolaevich RUDENSKY

(Игорь Николаевич РУДЕНСКИЙ)

Data urodzenia: 11.9.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

570.

Alexander Grigorievich RUMYANTSEV

(Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ)

Data urodzenia: 12.2.1947

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

571.

Zhanna Anatolievna RYABTSEVA

(Жанна Анатольевна РЯБЦЕВА)

Data urodzenia: 8.12.1977

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич МАТВЕЙЧЕВ)

Data urodzenia: 1.2.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej od dnia 19 września 2021 r. Wiceprzewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Polityki Informacyjnej i Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.

Za zaangażowanie w nielegalną aneksję Krymu i jej wspieranie lokalne »władze« przyznały mu order »Za obronę ‘Republiki Krymu’«.

Propagandzista w telewizji rosyjskiej. Twierdzi, że państwowość Ukrainy jest »mitem« oraz że Stany Zjednoczone sprawują rzeczywistą kontrolę nad Ukrainą i jej władzami.

Wspiera zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

25.2.2022

661.

Sergei Dmitrevich SIMONENKO

(Сергей Дмитриевич СИМОНЕНКО)

Funkcja: generał dywizji, wiceminister obrony ds. uzbrojenia, szef ds. uzbrojenia

Data urodzenia: 2.4.1968

Miejsce urodzenia: Kościukowicze, obwód mohylewski, Białoruś

Płeć: mężczyzna

Generał dywizji, wiceminister obrony ds. uzbrojenia, szef ds. uzbrojenia Republiki Białoruskiej. Należy do białoruskiej armii, która wspierała i ułatwiała agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie od dnia 24 lutego 2022 r., w szczególności poprzez zorganizowanie i udział we wspólnych ćwiczeniach sił zbrojnych Rosji i Białorusi w tygodniach poprzedzających agresję wojskową. Jako generał dywizji oraz wiceminister obrony ds. uzbrojenia Republiki Białorusi jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

662.

Andrei Valerianovich BURDYKO

(Андрей Валерьянович БУРДЫКО)

Funkcja: generał dywizji, wiceminister obrony ds. logistyki, szef logistyki

Miejsce urodzenia: Pleszczenice, obwód miński, Białoruś

Płeć: mężczyzna

Generał dywizji, wiceminister obrony i logistyki, szef logistyki Republiki Białorusi. Należy do białoruskiej armii, która wspierała i ułatwiała agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie od dnia 24 lutego 2022 r., w szczególności poprzez zorganizowanie i udział we wspólnych ćwiczeniach sił zbrojnych Rosji i Ukrainy w tygodniach poprzedzających agresję wojskową. Jako generał dywizji i wiceminister obrony ds. logistyki Republiki Białorusi jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(alias Yury Vitoldovich SHULEIKO)

(Юрий Витольдович ШУЛЕЙКО)

Data urodzenia: 1968

Miejsce urodzenia: Kozłowszczyzna w okręgu Zdzięcioł, obwód grodzieński, Białoruś

Nr tel. (+ 375 162 ) 21-23-32

Płeć: mężczyzna

Przewodniczący Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Brześciu. Pełniąc tę funkcję, odpowiada za mobilizację i obronę cywilną, a także za kontakty z organizacjami wojskowymi, w tym w czasie wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych, które miały miejsce niedaleko Brześcia w ramach przygotowań do agresji wojskowej Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r.

Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

673.

Alisher USMANOV

(rosyjski: Алишер Бурханович УСМАНОВ;

uzbecki: Alisher USMONOV)

Data urodzenia: 9.9.1953

Miejsce urodzenia: Chust, Uzbecka SRR, ZSRR (obecnie Uzbekistan)

Paszport: paszport rosyjski nr 55 0314316, ważny od 6.12.2019 do 6.12.2029

Funkcja: rosyjski oligarcha

Płeć: mężczyzna

Prokremlowski oligarcha o bardzo bliskich związkach z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Określany jako jeden z ulubionych oligarchów Władimira Putina. Uznawany za jednego z rosyjskich biznesmenów-urzędników, którym powierzono obsługę przepływów finansowych, ale których stanowiska zależą od woli prezydenta. Uważa się, że stanowił przykrywkę dla prezydenta Władimira Putina i rozwiązywał jego problemy biznesowe. Według FinCen zapłacił 6 mln USD wpływowemu doradcy Władimira Putina – Valentinowi Yumashevowi. Dmitry Medvedev, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji i były prezydent i premier Rosji korzystał osobiście z luksusowych rezydencji kontrolowanych przez Usmanova.

W związku z tym aktywnie wspierał, materialnie lub finansowo, rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

Ma udziały w przedsiębiorstwach z sektora rudy żelaza, stali, mediów i internetu. Jego największy holding to gigant stalowy Metalloinvest. Gdy przejął kontrolę nad dziennikiem ekonomicznym Kommersant, ograniczona została wolność redakcji, a gazeta przyjęła stanowisko ostentacyjnie prokremlowskie. Kommersant pod kierownictwem Usmanova opublikował propagandowy antyukraiński artykuł Dmitriya Medvedeva, w którym były prezydent Rosji argumentował, że nie ma sensu podejmować rozmów z obecnymi władzami Ukrainy, które w jego opinii są sterowane z zagranicy.

W związku z tym aktywnie wspierał polityki rosyjskiego rządu destabilizujące Ukrainę.

28.2.2022

676.

Sergei Pavlovich ROLDUGIN

(Сергей Павлович РОЛДУГИН)

Data urodzenia: 28.9.1951

Miejsce urodzenia: obwód sachaliński, Federacja Rosyjska

Funkcja: wiolonczelista, biznesmen, bliski przyjaciel Władimira Putina

Płeć: mężczyzna

Biznesmen o ścisłych związkach z Władimirem Putinem. Jest częścią siatki finansowej Putina. Posiada co najmniej pięć podmiotów offshore i przechowuje swoje aktywa w Banku Rossiya (objętym unijnymi sankcjami), znanym w Moskwie jako »portfel Putina«. Według śledztwa przeprowadzonego przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych odpowiada za »przerzucenie« co najmniej 2 mld USD poprzez banki i spółki offshore w ramach tajnej siatki finansowej Putina. Brał także udział w »Pralni Trojki«, do której poprzez ten system wprowadził miliardy USD. Otrzymał też ponad 69 mln USD poprzez spółki w ramach »Pralni Trojki«.

W związku z tym aktywnie wspierał, materialnie lub finansowo, rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

28.2.2022

680.

Vitaly Gennadyevich SAVELYEV

(Виталий Геннадьевич САВЕЛЬЕВ)

Data urodzenia: 18.1.1954

Miejsce urodzenia: Taszkient, Uzbekistan

Funkcja: członek zarządu kolei rosyjskich; minister transportu Rosji od 2020 r., były dyrektor generalny Aerofłotu

Płeć: mężczyzna

Minister transportu Federacji Rosyjskiej oraz członek zarządu kolei rosyjskich, mianowany na to stanowisko przez rząd Federacji Rosyjskiej. Były dyrektor generalny Aerofłotu.

W październiku 2021 r. Rosja rozpoczęła bezprecedensową koncentrację potencjału wojskowego na granicy ukraińskiej lub w jej pobliżu i na terytorium okupowanego ukraińskiego Krymu. Rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły na tych obszarach manewry wojskowe na wielką skalę. Doprowadziło to do eskalacji konfliktu i destabilizująco wpłynęło na Ukrainę. Zarówno personel wojskowy, jak i sprzęt wojskowy rosyjskich sił zbrojnych zostały przetransportowane na obszary w pobliżu granicy z Ukrainą kolejami rosyjskimi, w których jest on członkiem zarządu.

Gdy stał na czele Aerofłotu, przewoźnik ten zapewniał regularny pasażerski transport lotniczy między portami lotniczymi w Rosji a międzynarodowym portem lotniczym w Symferopolu, a tym samym wspierał umocnienie integracji bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważało integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

W związku z tym jest odpowiedzialny za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażających.

28.2.2022

681.

Andrey Anatolyevich TURCHAK

(Андрей Анатольевич ТУРЧАК)

Data urodzenia: 20.12.1975

Miejsce urodzenia: Leningrad, ZSRR (obecnie Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska)

Funkcja: sekretarz rady generalnej partii Jedna Rosja; pierwszy wiceprzewodniczący Rady Federacji

Płeć: mężczyzna

Sekretarz rady generalnej partii Jedna Rosja i pierwszy wiceprzewodniczący Rady Federacji. Jego sukces polityczny wiąże się z jego ojcem, Anatolijem Turczakiem, który trenował dżudo z Władimirem Putinem i braćmi Rotenberg. Propagował pozytywne podejście do uznania separatystycznych tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej.

Apelował do władz Rosji o dostarczenie prorosyjskim siłom separatystycznym w Donbasie zaawansowanej broni. Publicznie twierdził, że nie jest możliwe pokojowe rozwiązanie konfliktu w Donbasie z władzami Ukrainy. Wygłaszał bezzasadne stwierdzenia o planowanej ukraińskiej ofensywie wojskowej w Donbasie. Prowadził negocjacje z Denisem Pushilinem, przywódcą tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«. Odwiedził punkt mobilizacyjny separatystycznych sił zbrojnych w strefie frontowej w Donbasie, by osobiście pogratulować żołnierzom tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej« w Dniu Obrońcy Ojczyzny. Publicznie bronił decyzji Rosji o uznaniu separatystycznych »republik« w Donbasie. Twierdził, że Rosji obojętne są sankcje Zachodu.

W związku z tym jest odpowiedzialny za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie, lub im zagrażających.

28.2.2022

682.

Tigran Edmondovich KEOSAYAN

(Тигран Эдмондович КЕОСАЯН)

Data urodzenia: 4.1.1966

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Funkcja: aktor i reżyser, prowadzący na kanale NTV propagandowy show telewizyjny poświęcony polityce, pt. »International Sawmill with Tigran Keosayan«.

Płeć: mężczyzna

Jest reżyserem filmowym i dziennikarzem, który rozpowszechnia antyukraińską propagandę w rosyjskich mediach. W swoim finansowanym przez państwo show telewizyjnym »International Sawmill with Tigran Keosayan« konsekwentnie przedstawiał Ukrainę jako słabe i skorumpowane państwo, które funkcjonowało wyłącznie dzięki pomocy Zachodu. Sugerował, że władze Ukrainy nie są legalne. Wielokrotnie stwierdzał, że Krym należy do Rosji i że Donbas nie jest częścią Ukrainy. Uczestniczył w forum »Rosyjski Donbas« zorganizowanym przez władze tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej« w Doniecku w celu rozpowszechniania doktryny o »rosyjskim Donbasie«. Publicznie oskarżył Ukrainę o eskalowanie konfliktu.

W związku z tym jest odpowiedzialny za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie, lub im zagrażających.

Show telewizyjny »International Sawmill with Tigran Keosayan« otrzymał finansowanie od rosyjskich państwowych przedsiębiorstw, które było nieuzasadnione pod względem handlowym, ale zostało przyznane Keosayanowi w uznaniu wysiłków propagandowych i za lojalność wobec Władimira Putina. Reżyserował film propagandowy »The Crimean Bridge. Made with Love!«, w którym gloryfikuje się most krymski łączący terytorium bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego z Rosją. Film miał być prezentem dla prezydenta Putina. Alexei Gromov, pierwszy zastępca szefa administracji prezydenckiej, pomógł w zapewnieniu państwowych środków na film, dzięki czemu Keosayan osiągnął zyski finansowe.

Zatem uzyskiwał korzyści od rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

28.2.2022

684.

Alexander PONOMARENKO

(Алексaндр Анатольевич ПОНОМАРEНКО)

Data urodzenia: 27.10.1964

Miejsce urodzenia: Biełogorsk, Ukraińska SSR (obecnie Ukraina)

Funkcja: rosyjski oligarcha, prezes zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Szeremietiewo

Płeć: mężczyzna

Jest rosyjskim oligarchą i prezesem zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Szeremietiewo. Ma bliskie powiązania z innymi oligarchami związanymi z Władimirem Putinem, a także z Siergiejem Aksjonowem, przywódcą tzw. »Republiki Krymu« na terytorium bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego. Był zaangażowany w finansowanie kompleksu pałacowego w pobliżu Gelendżyku, który jak się uważa, jest osobiście użytkowany przez prezydenta Władimira Putina.

W związku z tym aktywnie wspierał, materialnie lub finansowo, rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

28.2.2022

687.

Yevgeniy Nikolaevich PRILEPIN

(Евгений Николаевич ПРИЛЕПИН)

alias Zakhar PRILEPIN

(Захар ПРИЛЕПИН)

alias Yevgeniy LAVLINSKIY

(Евгений ЛАВЛИНСКИЙ)

Data urodzenia: 7.7.1975

Miejsce urodzenia: Iljinka, Federacja Rosyjska

Funkcja: dziennikarz, pisarz, współprzewodniczący partii »Sprawiedliwa Rosja – Patrioci – Na Rzecz Prawdy«, działacz.

Płeć: mężczyzna

Jest rosyjskim działaczem, dziennikarzem, pisarzem i współprzewodniczącym partii »Sprawiedliwa Rosja – Patrioci – Na Rzecz Prawdy«. Wyraził publiczne poparcie dla rosyjskich separatystów na Krymie i w Donbasie. Wysyłał pomoc dla Doniecka i doradzał przywódcom separatystów. Uczestniczył w konflikcie w Donbasie po stronie separatystów, służąc jako zastępca dowódcy jednego z separatystycznych batalionów, i szczegółowo opisał swoje zaangażowanie.

Ponadto wykorzystywał swoją sławę i reputację słynnego pisarza do rozpowszechniania antyukraińskiej propagandy i do promowania pozytywnego stosunku do aneksji Krymu i do działań separatystów w Donbasie. Opisywał władze Ukrainy jako skorumpowane, winił je za eskalowanie konfliktu, nazwał Kijów rosyjskim miastem i stwierdził, że ostatecznym celem Rosji powinno być zajęcie Kijowa. Występował w rosyjskim dokumentalnym filmie propagandowym »Crimea: The Way Home«, który gloryfikował bezprawną aneksję Półwyspu Krymskiego przez Rosję.

W związku z tym jest odpowiedzialny za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie, lub im zagrażających.

28.2.2022

688.

Anton Vyacheslavovich KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КРАСОВСКИЙ)

alias Anton Vyacheslavovich KUZNETSOV-KRASOVSKY

(Антон Вячеславович КУЗНЕЦОВ-КРАСОВСКИЙ).

Data urodzenia: 18.7.1975

Miejsce urodzenia: Podolsk, Federacja Rosyjska

Funkcja: działacz, dziennikarz, propagandysta, gospodarz talk-show »Antonimy« na RT, rosyjskim kanale telewizyjnym finansowanym przez państwo.

Płeć: mężczyzna

Jest dziennikarzem, który prowadzi talk show »Antonimy« na RT, rosyjskim kanale telewizyjnym finansowanym przez państwo. Rozpowszechniał antyukraińską propagandę. Nazwał Ukrainę rosyjskim terytorium i poniżał Ukraińców jako naród. Groził również, że na Ukrainie nastąpi inwazja rosyjska, jeśli Ukraina zbliży się do przystąpienia do NATO. Zasugerował, że takie działanie zakończyłoby się »odebraniem« ukraińskiej konstytucji i »spaleniem jej na Chreszczatyku«. Ponadto zasugerował, że Ukraina powinna przyłączyć się do Rosji.

W związku z tym jest odpowiedzialny za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie, lub im zagrażających.

28.2.2022

689.

Arkady Viktorovich MAMONTOV

(Аркадий Викторович МАМОНТОВ)

Data urodzenia: 26.5.1962

Miejsce urodzenia: Nowosybirsk, Federacja Rosyjska

Funkcja: dziennikarz telewizyjny i prezenter telewizyjny, gospodarz programu telewizyjnego pt. »Program autorski Arkadego Mamontowa« na kanale telewizyjnym Rossija-1, autor filmów dokumentalnych.

Płeć: mężczyzna

Jest gospodarzem programu telewizyjnego pt. »Program autorski Arkadego Mamontova« i autorem filmów dokumentalnych dla rosyjskiej telewizji. Rozpowszechniał antyukraińską propagandę.

Wyreżyserował propagandowy film popierający bezprawną aneksję Krymu i Sewastopola, w którym przedstawił ukraińskie rządy przed bezprawną aneksją jako chaotyczne i zanarchizowane. W swoich filmach przedstawiał Ukrainę jako ośrodek neonazizmu, faszyzmu, nacjonalizmu i nastrojów antyrosyjskich. Wyolbrzymiał rolę organizacji skrajnie prawicowych na Ukrainie. Oskarżał Ukrainę o dyskryminujące polityki wobec rosyjskiej kultury i języka na Ukrainie. Podważał wiarygodność i legalność ukraińskich władz, sugerując, że Euromajdan był zamachem stanu inspirowanym z zagranicy, a ukraiński rząd jest zależny od Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W związku z tym jest odpowiedzialny za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie, lub im zagrażających.

28.2.2022

690.

Sergei Mikhailovich PINCHUK

(Сергей Михайлович ПИНЧУК)

Data urodzenia: 26.7.1971

Miejsce urodzenia: Sewastopol, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Funkcja: wiceadmirał, pierwszy zastępca głównodowodzącego floty czarnomorskiej

Płeć: mężczyzna

Jest wiceadmirałem i pierwszym zastępcą głównodowodzącego floty czarnomorskiej, która podlega Południowemu Okręgowi Wojskowemu rosyjskich sił zbrojnych, i uczestniczył w wojskowych działaniach przeciwko Ukrainie.

Od połowy października 2021 r. rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły bezprecedensową koncentrację potencjału wojskowego na granicy ukraińskiej lub w jej pobliżu i na terytorium okupowanego ukraińskiego Krymu. W tym względzie wielu obserwatorów i decydentów politycznych wyraziło obawy o ewentualną nową rosyjską inwazję na Ukrainę lub inne agresywne działania. Siły floty czarnomorskiej wzięły udział w masowych ćwiczeniach wojskowych w pobliżu i w obrębie ukraińskich granic.

Po decyzji Władimira Putina o uznaniu tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej żołnierze Południowego Okręgu Wojskowego wkroczyli na terytorium tych dwóch samozwańczych republik. Kiedy w dniu 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła na Ukrainie inwazję wojskową na pełną skalę, rosyjskie oddziały floty czarnomorskiej przeprowadziły operację desantową w Mariupolu i Odessie.

W związku z tym jest odpowiedzialny za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie, lub im zagrażających.

28.2.2022

691.

Alexey Yurevich AVDEEV

(Алексей Юрьевич АВДЕЕВ)

Data urodzenia: 17.5.1967

Miejsce urodzenia: Taszkent, były ZSRR (obecnie Uzbekistan)

Funkcja: generał broni, zastępca dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego

Płeć: mężczyzna

Jest zastępcą dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego Rosji, który to okręg był zaangażowany w wojskowe działania przeciwko Ukrainie.

Ukraina stała się ostatnio głównym celem Południowego Okręgu Wojskowego. Z tego powodu utworzono nową 8. armię, a obecność okręgu na terytorium bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego została rozszerzona. Od połowy października 2021 r. rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły bezprecedensową koncentrację potencjału wojskowego na granicy ukraińskiej lub w jej pobliżu i na terytorium okupowanego ukraińskiego Krymu. W tym względzie wielu obserwatorów i decydentów politycznych wyraziło obawy o ewentualną nową rosyjską inwazję na Ukrainę lub inne agresywne działania. Oddziały Południowego Okręgu Wojskowego prowadziły ćwiczenia wojskowe na terenach wokół Ukrainy i przeniosły oddziały artyleryjskie i batalionowe grupy taktyczne na Półwysep Krymski. Po decyzji Władimira Putina o uznaniu tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej żołnierze Południowego Okręgu Wojskowego wkroczyli na terytorium tych dwóch samozwańczych republik. Południowy Okręg Wojskowy nadzorował również ćwiczenia wojskowe sił zbrojnych separatystycznych »republik«.

W związku z tym Aleksiej Awdiejew jest odpowiedzialny za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie, lub im zagrażających.

28.2.2022

693.

Andrey Ivanovich SYCHEVOY

(Андрей Иванович СЫЧЕВОЙ)

Data urodzenia: 16.5.1969

Miejsce urodzenia: wieś Troickaja, rejon krymski, Kraj Krasnodarski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska

Funkcja: generał broni, dowódca 8. Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej Południowego Okręgu Wojskowego

Płeć: mężczyzna

Jest generałem broni i dowódcą 8. Gwardyjskiej Armii Ogólnowojskowej Południowego Okręgu Wojskowego, która uczestniczyła w wojskowych działaniach przeciwko Ukrainie.

Ukraina stała się ostatnio głównym celem Południowego Okręgu Wojskowego. Z tego powodu utworzono nową 8. armię i obecność Okręgu na terytorium bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego została rozszerzona. Od połowy października 2021 r. rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły bezprecedensową koncentrację potencjału wojskowego na granicy ukraińskiej lub w jej pobliżu i na terytorium okupowanego ukraińskiego Krymu. W tym względzie wielu obserwatorów i decydentów politycznych wyraziło obawy o ewentualną nową rosyjską inwazję na Ukrainę lub inne agresywne działania. Oddziały Południowego Okręgu Wojskowego prowadziły ćwiczenia wojskowe na terenach wokół Ukrainy i przeniosły oddziały artyleryjskie i batalionowe grupy taktyczne na Półwysep Krymski. Południowy Okręg Wojskowy nadzorował również ćwiczenia wojskowe sił zbrojnych separatystycznych »republik«. Po decyzji Władimira Putina o uznaniu tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej żołnierze Południowego Okręgu Wojskowego wkroczyli na terytorium tych dwóch samozwańczych republik. W dniu 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła na Ukrainie inwazję wojskową na pełną skalę.

W związku z tym jest odpowiedzialny za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie, lub im zagrażających.

28.2.2022

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(rosyjski: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;

białoruski: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Data urodzenia: 4.8.1968

Miejsce urodzenia: Kaliwaria, Białoruska SRR (obecnie Białoruś)

Funkcja: generał dywizji, szef Głównego Inspektoratu Wojskowego Sił Zbrojnych w białoruskim Ministerstwie Obrony

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Zajmuje stanowisko szefa Głównego Inspektoratu Wojskowego Sił Zbrojnych w białoruskim Ministerstwie Obrony.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Iwan Bogusławskij, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych, uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(rosyjski: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;

białoruski: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Data urodzenia: 28.12.1974

Miejsce urodzenia: Bukino, Białoruska SRR (obecnie Białoruś)

Funkcja: pułkownik, zastępca dowódcy białoruskich sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Zajmuje stanowisko zastępcy dowódcy białoruskich sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Dmitrij Michołap, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych, uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(rosyjski: Виктор Владимирович СОЙКО;

białoruski: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Data urodzenia: 3.7.1971

Miejsce urodzenia: Komsomolskaja, Białoruska SRR (obecnie Białoruś)

Funkcja: pułkownik, zastępca dowódcy ds. uzbrojenia oraz szef departamentu ds. uzbrojenia białoruskich sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Zajmuje stanowisko zastępcy dowódcy ds. uzbrojenia oraz szefa departamentu ds. uzbrojenia białoruskich sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Wiktor Sojka, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych, uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

719.

Alexander Dmitrievich PUMPYANSKY

(Александр Дмитриевич ПУМПЯНСКИЙ)

Data urodzenia: 16.5.1987

Miejsce urodzenia: Jekaterynburg, Federacja Rosyjska

Funkcja: prezes zarządu PJSC Pipe Metallurgical Company

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Ojcem Aleksandra Dmitriewicza Pumpiańskiego jest Dmitrij Aleksandrowicz Pumpiański, który jest rosyjskim prezesem zarządu PJSC Pipe Metallurgical Company, rosyjskiego globalnego producenta rur stalowych dla przemysłu naftowego i gazowego. Jest również byłym prezesem i byłym członkiem zarządu przedsiębiorstwa Group Sinara. Oba przedsiębiorstwa wspierają współpracę z władzami Federacji Rosyjskiej i przedsiębiorstwami państwowymi, w tym kolejami rosyjskimi, Gazpromem i Rosneftem, i uzyskują korzyści z tej współpracy.

Aleksander Dmitriewicz Pumpiański jest zatem osobą fizyczną powiązaną z jednym z czołowych przedsiębiorców działających w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto wspiera, materialnie lub finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu korzyści.

9.3.2022

723.

Dmitry Arkadievich MAZEPIN

(Дмитрий Аркадьевич МАЗЕПИН)

Data urodzenia: 18.4.1968

Miejsce urodzenia: Mińsk, Białoruska SRR (obecnie Białoruś)

Funkcja: dyrektor generalny JSC UCC Uralchem

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest głównym właścicielem i byłym dyrektorem generalnym Uralchemu – firmy produkującej nawozy mineralne. Uralchem Group jest rosyjskim wytwórcą szerokiej gamy produktów chemicznych, w tym nawozów mineralnych i saletry amonowej. Przedsiębiorstwo to podaje, że jest największym producentem azotanu amonu, a także drugim co do wielkości producentem nawozów amoniakalnych i azotowych w Rosji. Działa zatem w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

W dniu 24 lutego 2022 r., w następstwie początkowych etapów rosyjskiej agresji na Ukrainę, spotkał się – wraz z 36 innymi przedsiębiorcami – z prezydentem Władimirem Putinem i innymi członkami rosyjskiego rządu, aby omówić skutki działań podjętych w związku z sankcjami Zachodu. Fakt, że został zaproszony do udziału w tym posiedzeniu, pokazuje, że jest członkiem najbliższego otoczenia Władimira Putina i że popiera lub realizuje działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażające. Pokazuje też, że jest jednym z czołowych przedsiębiorców działających w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

W grudniu 2021 r. repatriował swoje przedsiębiorstwa Uralchem Holding i CI-Chemical Invest z siedzibą na Cyprze, kontrolujące »Uralchem«, do jurysdykcji rosyjskiej w specjalnej jednostce administracyjnej na Wyspie Październikowej w obwodzie kaliningradzkim.

9.3.2022

731.

Dmitry Vladimirovich KONOV

(Дмитрий Владимирович КОНОВ)

Data urodzenia: 2.9.1970

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Funkcja: były prezes zarządu PJSC SIBUR Holding Pracował w Departamencie Skarbu OAO NK YUKOS; pełnił różne funkcje w AKB Trust and Investment Bank, w tym wiceprezesa – szefa Departamentu Bankowości Inwestycyjnej i dyrektora zarządzającego Departamentu Finansów Korporacyjnych; były członek zarządu OAO Gazprom NefteKhim Salavat i OAO Gazprombank

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest byłym prezesem zarządu PJSC SIBUR Holding i w tym charakterze nadzorował działalność spółki. SIBUR Holding jest największym zintegrowanym przedsiębiorstwem petrochemicznym w Rosji i jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w światowym przemyśle petrochemicznym. SIBUR jest wiodącą grupą petrochemiczną rynków wschodzących i największym producentem petrochemicznym na rynku rosyjskim. Główne udziały SIBUR należą do oligarchów utrzymujących bliskie kontakty z Władimirem Putinem: Leonida Mikhelsona i Gennadija Timczenki.

Ponieważ SIBUR Holding jest ściśle powiązany z rosyjskim rządem, generowane przez niego dochody są ważnym źródłem dochodów rosyjskiego rządu.

Dmitrij Konow działał w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

9.3.2022

732.

Nikita Dmitrievich MAZEPIN

(Никита Дмитриевич МАЗЕПИН)

Data urodzenia: 2.3.1999

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Funkcja: Były rosyjski kierowca wyścigowy w zespole Haas F1 Team podczas mistrzostw świata Formuły 1 w 2022 r. reprezentujący Rosyjską Federację Samochodową pod neutralną flagą.

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Ojcem Nikity Mazepina jest Dmitrij Arkadiewicz Mazepin, były dyrektor generalny JSC UCC Uralchem. Do marca 2022 r. Nikita Mazepin był kierowcą w zespole Haas F1 pod patronatem Uralchemu.

Jest osobą fizyczną powiązaną z wiodącym przedsiębiorcą (swoim ojcem) zaangażowanym w sektory gospodarcze zapewniające istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

9.3.2022

733.

Alexander Konstantinovich AKIMOV

(Александр Константинович АКИМОВ)

Data urodzenia: 10.11.1954

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

734.

Ivan Nikolayevich ABRAMOV

(Иван Николаевич АБРАМОВ)

Data urodzenia: 16.6.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

735.

Mohmad Isaevich AKHMADOV

(Мохмад Исаевич АХМАДОВ)

Data urodzenia: 17.4.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

736.

Sergei Petrovich ARENIN

(Сергей Петрович АРЕНИН)

Data urodzenia: 29.8.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

737.

Yuri Viktorovich ARKHAROV

(Юрий Викторович АРХАРОВ)

Data urodzenia: 13.6.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

738.

Anatoly Dmitrievich ARTAMONOV

(Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ)

Data urodzenia: 5.5.1952

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

739.

Mikhail Alexandrovich AFANASOV

(Михаил Александрович АФАНАСОВ)

Data urodzenia: 15.6.1953

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

740.

Oleg Aleksandrovich ALEKSEEV

(Олег Александрович АЛЕКСЕЕВ)

Data urodzenia: 21.12.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

741.

Yelena Vladimirovna AFANASEVA

(Елена Владимировна АФАНАСЬЕВА)

Data urodzenia: 27.3.1975

Płeć: kobieta

Członkini Rady Federacji, która ratyfikowała decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

742.

Alexander Davidovich BASHKIN

(Александр Давыдович БАШКИН)

Data urodzenia: 10.6.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

743.

Andrey Alexandrovich BAZILEVSKY

(Андрей Александрович БАЗИЛЕВСКИЙ)

Data urodzenia: 24.2.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

744.

Mukharbek Oybertovich BARAKHOYEV

(Мухарбек Ойбертович БАРАХОЕВ)

Data urodzenia: 4.1.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

745.

Sergei Vyacheslavovich BEZDENEZHNYKH

(Сергей Вячеславович БЕЗДЕНЕЖНЫХ)

Data urodzenia: 25.8.1979

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

746.

Viktor Nikolayevich BONDAREV

(Виктор Николаевич БОНДАРЕВ)

Data urodzenia: 7.12.1959

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

747.

Yegor Afanasyevich BORISOV

(Егор Афанасьевич БОРИСОВ)

Data urodzenia: 15.8.1954

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

748.

Alexander Yuryevich BRYKSIN

(Александр Юрьевич БРЫКСИН)

Data urodzenia: 20.1.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

749.

Mikhail Vladimirovich BELOUSOV

(Михаил Владимирович БЕЛОУСОВ)

Data urodzenia: 11.10.1953

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

750.

Sergei Vladimirovich BEREZKIN

(Сергей Владимирович БЕРЁЗКИН)

Data urodzenia: 23.6.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

751.

Vladimir Andreyevich BEKETOV

(Владимир Андреевич БЕКЕТОВ)

Data urodzenia: 29.3.1949

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

752.

Yelena Vasilyevna BIBIKOVA

(Елена Васильевна БИБИКОВА)

Data urodzenia: 23.9.1956

Płeć: kobieta

Członkini Rady Federacji, która ratyfikowała decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

753.

Andrey Vladimirovich CHERNYSHEV

(Андрей Владимирович ЧЕРНЫШЁВ)

Data urodzenia: 10.7.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

754.

Alexander Vlademirovich DVOINYKH

(Александр Владимирович ДВОЙНЫХ)

Data urodzenia: 19.1.1984

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

755.

Vadim Yevgenyevich DENGIN

(Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН)

Data urodzenia: 23.9.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

756.

Konstantin Konstantinovich DOLGOV

(Константин Константинович ДОЛГОВ)

Data urodzenia: 12.8.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

757.

Gennady Egorovich EMELYANOV

(Геннадий Егорович ЕМЕЛЬЯНОВ)

Data urodzenia: 1.1.1957

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

758.

Olga Nikolayevna EPIFANOVA

(Ольга Николаевна ЕПИФАНОВА)

Data urodzenia: 19.8.1966

Płeć: kobieta

Członkini Rady Federacji, która ratyfikowała decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

759.

Arsen Suleymanovich FADZAYEV

(Арсен Сулейманович ФАДЗАЕВ)

Data urodzenia: 5.9.1952

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

760.

Yury Viktorovich FEDOROV

(Юрий Викторович ФЁДОРОВ)

Data urodzenia: 1.1.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

761.

Nikolai Vasilyevich FYODOROV

(Николай Васильевич ФЁДОРОВ)

Data urodzenia: 9.5.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

762.

Airat Minerasikhovich GIBATDINOV

(Айрат Минерасихович ГИБАТДИНОВ)

Data urodzenia: 16.1.1986

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

763.

Denis Vladimirovich GUSEV

(Денис Владимирович ГУСЕВ)

Data urodzenia: 26.12.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

764.

Lilia Salavatovna GUMEROVA

(Лилия Салаватовна ГУМЕРОВА)

Data urodzenia: 16.12.1972

Płeć: kobieta

Członkini Rady Federacji, która ratyfikowała decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

765.

Rimma Fyodorovna GALUSHINA

(Римма Фёдоровна ГАЛУШИНА)

Data urodzenia: 30.5.1963

Płeć: kobieta

Członkini Rady Federacji, która ratyfikowała decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

766.

Suleiman Sadulayevich GEREMEYEV

(Сулейман Садулаевич ГЕРЕМЕЕВ)

Data urodzenia: 20.1.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

767.

Tatyana Anatolyevna GIGEL

(Татьяна Анатольевна ГИГЕЛЬ)

Data urodzenia: 27.2.1960

Płeć: kobieta

Członkini Rady Federacji, która ratyfikowała decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

768.

Alexander Vladislavovich GUSAKOVSKY

(Александр Владиславович ГУСАКОВСКИЙ)

Data urodzenia: 25.8.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

769.

Dmitry Yuryevich GORITSKY

(Дмитрий Юрьевич ГОРИЦКИЙ)

Data urodzenia: 28.10.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

770.

Lyubov Nikolayevna GLEBOVA

(Любовь Николаевна ГЛЕБОВА)

Data urodzenia: 7.3.1960

Płeć: kobieta

Członkini Rady Federacji, która ratyfikowała decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

771.

Sergei Vasilyevich GORNYAKOV

(Сергей Васильевич ГОРНЯКОВ)

Data urodzenia: 5.1.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

772.

Svetlana Petrovna GORYACHEVA

(Светлана Петровна ГОРЯЧЕВА)

Data urodzenia: 3.6.1947

Płeć: kobieta

Członkini Rady Federacji, która ratyfikowała decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

773.

Vladimir Filippovich GORODETSKIY

(Владимир Филиппович ГОРОДЕЦКИЙ)

Data urodzenia: 11.7.1948

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

774.

Eduard Vladimirovich ISAKOV

(Эдуард Владимирович ИСАКОВ)

Data urodzenia: 4.10.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

775.

Vasily Nikolayevich IKONNIKOV

(Василий Николаевич ИКОННИКОВ)

Data urodzenia: 26.4.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

776.

Sergey Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович ИВАНОВ)

Data urodzenia: 19.4.1952

Płeć: mężczyzna

Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące »Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową«.

9.3.2022

777.