EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1367

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1367 z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

ST/11417/2022/INIT

OJ L 205, 5.8.2022, p. 276–277 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1367/oj

5.8.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 205/276


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/1367

z dnia 4 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany decyzji 2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 stycznia 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/72/WPZiB (1) dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji.

(2)

Należy skreślić wpis dotyczący jednej osoby, wobec której stosowanie środków ograniczających wygasło w dniu 31 lipca 2022 r., a także informacje dotyczące jej prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/72/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2011/72/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1.   Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 stycznia 2023 r.

2.   Niniejsza decyzja jest przedmiotem stałego przeglądu. W stosownych przypadkach jej okres obowiązywania może być przedłużany lub może być ona zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”;

2)

w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 sierpnia 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

M. BEK


(1)  Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji (Dz.U. L 28 z 2.2.2011, s. 62).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2011/72/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji A („Wykaz osób i podmiotów, o których mowa w art. 1”) skreśla się wpis dotyczący następującej osoby:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF”;

2)

w sekcji B („Prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej na mocy prawa tunezyjskiego:”) skreśla się wpis w brzmieniu:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nadal toczy się dochodzenie lub proces w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego. Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że w trakcie postępowania sądowego, na którym opierała się Rada, przestrzegano praw do obrony i do skutecznej ochrony sądowej. Świadczy o tym w szczególności fakt, że w 2011 r. i 2013 r. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF został przesłuchany przez sędziego śledczego w obecności swoich adwokatów.”.


Top