EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1263

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1263 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu systemów elektrod grafitowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

C/2022/4944

OJ L 191, 20.7.2022, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1263/oj

20.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/81


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1263

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie zakończenia postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu systemów elektrod grafitowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   PROCEDURA

1.1.   Wszczęcie postępowania antysubsydyjnego

(1)

4 października 2021 r. Komisja otrzymała skargę złożoną zgodnie z art. 10 rozporządzenia podstawowego złożoną przez Graphite Cova GmbH, Showa Denko Carbon Holding GmbH i Tokai ErftCarbon GmbH („strony wnoszące skargę”).

(2)

18 listopada 2021 r., po przeprowadzeniu konsultacji z rządem Chińskiej Republiki Ludowej 16 listopada 2021 r., Komisja Europejska wszczęła postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu do Unii systemów elektrod grafitowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Komisja opublikowała zawiadomienie o wszczęciu postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej („zawiadomienie o wszczęciu”) (2).

(3)

6 kwietnia 2022 r. Komisja Europejska nałożyła ostateczne cła w odrębnym postępowaniu antydumpingowym dotyczącym przywozu tego samego produktu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (3).

1.2.   Okres objęty dochodzeniem i okres badany

(4)

Okres objęty dochodzeniem obejmował okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Okres badany obejmował okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

1.3.   Zainteresowane strony

(5)

W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wezwała zainteresowane strony do skontaktowania się z nią w celu wzięcia udziału w dochodzeniu. Ponadto Komisja wyraźnie poinformowała strony wnoszące skargę, znanych unijnych producentów i stowarzyszenia oraz rząd Chińskiej Republiki Ludowej o wszczęciu dochodzenia i zaprosiła te podmioty do wzięcia w nim udziału.

(6)

Zainteresowane strony miały możliwość przedstawienia uwag na temat wszczęcia dochodzenia oraz złożenia wniosku o posiedzenie wyjaśniające przed Komisją lub rzecznikiem praw stron w postępowaniach w sprawie handlu.

2.   PRODUKT OBJĘTY DOCHODZENIEM

(7)

Niniejsze dochodzenie dotyczy elektrod grafitowych w rodzaju stosowanych w piecach elektrycznych, o gęstości pozornej wynoszącej 1,5 g/cm3 lub więcej oraz o oporności elektrycznej 7,0 μ.Ω.m lub mniejszej, wyposażonych lub niewyposażonych w złączki („produkt objęty dochodzeniem”).

3.   WYCOFANIE SKARGI

(8)

W piśmie do Komisji z 9 maja 2022 r. strony wnoszące skargę wycofały ją.

(9)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia podstawowego postępowanie może zostać zakończone, chyba że takie zakończenie nie byłoby w interesie Unii.

(10)

Dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, że takie zakończenie nie byłoby w interesie Unii.

4.   WNIOSEK I UJAWNIENIE INFORMACJI

(11)

Komisja uznała zatem, że postępowanie powinno zostać zakończone.

(12)

Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag.

(13)

Komisja nie otrzymała żadnych uwag, które mogłyby prowadzić do stwierdzenia, iż takie zakończenie nie leżałoby w interesie Unii.

(14)

Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią komitetu ustanowionego na podstawie art. 25 ust. 1 rozporządzenia podstawowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Postępowanie antysubsydyjne dotyczące przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej zostaje niniejszym zakończone.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55.

(2)  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. C 466 z 18.11.2021, s. 6).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/558 z dnia 6 kwietnia 2022 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych systemów elektrod grafitowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 108 z 7.4.2022, s. 20).


Top