EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0950

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/950 z dnia 20 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/1693 dotyczącą środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

ST/10000/2022/INIT

OJ L 164I , 20.6.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/950/oj

20.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 164/4


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/950

z dnia 20 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/1693 dotyczącą środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 września 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/1693 (1).

(2)

Z racji ciągłego zagrożenia, jakie stanowią ISIL (Daisz) i Al-Kaida oraz osoby, grupy, przedsiębiorstwa i podmioty z nimi powiązane, do wykazu osób, grup, przedsiębiorstw i podmiotów zamieszczonego w załączniku do decyzji (WPZiB) 2016/1693 należy dodać trzy osoby i jedną grupę.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2016/1693,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2016/1693 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 czerwca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1693 z dnia 20 września 2016 r. dotycząca środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym i uchylająca wspólne stanowisko 2002/402/WPZiB (Dz.U. L 255 z 21.9.2016, s. 25).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji (WPZiB) 2016/1693 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pod nagłówkiem „A. Osoby, o których mowa w art. 2 i 3” dodaje się wpisy w brzmieniu:

„12.

Sidan Ag HITTA (alias Asidan Ag Hitta, Abu 'Abd al-Hakim, Abu Abdelhakim al.-Kidali, Abu Qarwani, Al Qaïrawani, Abou Abdel Hamid Al Kidali); data urodzenia: 1976 r.; miejsce urodzenia: Kidal, Mali; płeć: mężczyzna; obywatelstwo: malijskie.

13.

Salem ould BREIHMATT (alias OULD ABED Cheikh ould Mohamed Salec, Abu Hamza al-Shanqiti, Abu Hamza al-Shinqiti, Hamza al-Mauritani, NITRIK Hamza, Abu Hamza al-Chinguetti); data urodzenia: 1978 r. lub 1984 r.; miejsce urodzenia: Mauretania; płeć: mężczyzna; obywatelstwo: mauretańskie.

14.

Jafar DICKO (alias Jaffar Dicko, Abdoul Salam Dicko, Amadou Boucary, Amadou Boucary Dicko); data urodzenia: 1980 r. (domniemana); płeć: mężczyzna; obywatelstwo: burkińskie.”;

2)

pod nagłówkiem „B. Grupy, przedsiębiorstwa i podmioty, o których mowa w art. 3” dodaje się wpis w brzmieniu:

„4.

Ansarul Islam (alias Ansar al-Islam, Ansarour Islam, Ansaroul Islam, Defenders of Islam, Ansar-ul-islam lil-ichad wal jihad, IRSAD, Ansar ul Islam of Malam Boureima Dicko).”.


Top