EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0720(01)

Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2022 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 2022/C 278/03

ST/10469/2022/INIT

OJ C 278, 20.7.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

20.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 278/3


DECYZJA RADY

z dnia 18 lipca 2022 r.

dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

(2022/C 278/03)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, w związku z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (1), w szczególności jego art. 44,

a także mając na uwadze, co następuje:

budżet Unii na rok budżetowy 2022 został ostatecznie przyjęty w dniu 24 listopada 2021 r (2).;

w dniu 12 kwietnia 2022 r. Komisja przedłożyła wniosek zawierający projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na rok budżetowy 2022;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 zostało przyjęte w dniu 18 lipca 2022 r.

Z pełnym tekstem można się zapoznać na stronie internetowej Rady: https://www.consilium.europa.eu/.

Sporządzono w Brukseli w dniu 18 lipca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

Z. NEKULA


(1)  Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(2)  Dz.U. L 45 z 24.2.2022, s. 1.


Top