EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0411

Decyzja Rady (WPZIB) 2022/411 z dnia 10 marca 2022 r. dotycząca zmiany decyzji 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

ST/5952/2022/INIT

OJ L 84, 11.3.2022, p. 28–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/411/oj

11.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 84/28


DECYZJA RADY (WPZIB) 2022/411

z dnia 10 marca 2022 r.

dotycząca zmiany decyzji 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB (1).

(2)

W dniu 10 września 2021 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/1470 (2), przedłużając obowiązywanie środków przewidzianych w decyzji 2014/145/WPZiB o kolejne sześć miesięcy.

(3)

Z uwagi na utrzymujące się działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające obowiązywanie decyzji 2014/145/WPZiB powinno zostać przedłużone o kolejne sześć miesięcy.

(4)

Rada dokonała przeglądu poszczególnych wpisów zamieszczonych w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB. Z przeglądu tego wynika, że należy zmienić informacje dotyczące 37 osób i sześć podmiotów.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 września 2022 r.”;

2)

w załączniku wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 marca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1470 z dnia 10 września 2021 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 321 z 13.9.2021, s. 32).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB wpisy dotyczące osób i podmiotów wymienionych poniżej zastępuje się wpisami w brzmieniu:

Osoby

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 15.7.1974

Miejsce urodzenia: Charków, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

W dniu 1 marca 2014 r. Berezowski został mianowany dowódcą ukraińskiej Marynarki Wojennej, następnie jednak złożył przysięgę krymskim siłom zbrojnym, łamiąc tym samym swoją wcześniejszą przysięgę wobec ukraińskiej Marynarki Wojennej.

Do października 2015 r. był zastępcą dowódcy Floty Czarnomorskiej należącej do Federacji Rosyjskiej.

Zastępca dowódcy Floty Pacyfiku należącej do Federacji Rosyjskiej i admirał floty.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергiй Павлович ЦЕКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 28.9.1953 lub 28.8.1953

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraina

Jako wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Krymu Cekow zapoczątkował, wraz z Siergiejem Aksjonowem, bezprawne odwołanie rządu Autonomicznej »Republiki Krymu«. Zaangażował w to przedsięwzięcie Władimira Konstantynowa, grożąc mu dymisją. Publicznie przyznał, że to z inicjatywy krymskich posłów zwrócono się do rosyjskich żołnierzy o przejęcie Rady Najwyższej Krymu. Był jednym z pierwszych krymskich przywódców, którzy publicznie wzywali do przyłączenia Krymu do Rosji.

Od 2014 r. członek Rady Federacji Federacji Rosyjskiej z ramienia tzw. »Republiki Krymu«, ponownie mianowany we wrześniu 2019 r. Członek Komisji do Spraw Międzynarodowych Rady Federacji.

17.3.2014

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 30.7.1970

Miejsce urodzenia: Sankt Petersburg (d. Leningrad), Federacja Rosyjska

Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

Aktywnie popierał użycie rosyjskich Sił Zbrojnych na Ukrainie i aneksję Krymu. Osobiście prowadził demonstrację popierającą użycie rosyjskich Sił Zbrojnych na Ukrainie.

Były wiceprzewodniczący i były członek Komisji Dumy Państwowej do Spraw Międzynarodowych.

Członek Prezydium Rady Generalnej partii Jedna Rosja.

17.3.2014

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 13.9.1961

Miejsce urodzenia: Witebsk, Białoruska SRR (obecnie Białoruś)

Były dowódca Floty Czarnomorskiej, admirał.

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami rosyjskimi, które zajęły suwerenne terytorium Ukrainy.

Były szef sztabu i pierwszy zastępca głównodowodzącego rosyjskiej Marynarki Wojennej.

17.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 27.3.1963

Miejsce urodzenia: Sewastopol, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Były dowódca Floty Czarnomorskiej, wiceadmirał.

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami rosyjskimi, które zajęły suwerenne terytorium Ukrainy.

Obecnie admirał, szef sztabu głównego rosyjskiej Marynarki Wojennej.

21.3.2014

32.

Generał broni Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 5.12.1959

Miejsce urodzenia: Osz, Kirgiska SRR (obecnie Kirgistan)

Były faktyczny dowódca rosyjskich oddziałów rozmieszczonych w terenie na nielegalnie zaanektowanym Krymie (w stosunku do których Rosja nadal oficjalnie używa nazwy »lokalne siły samoobrony«). Były zastępca dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego.

Przywódca południowego okręgu rosyjskiej Gwardii Narodowej.

21.3.2014

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 22.8.1960

Miejsce urodzenia: Ałagir, Północnoosetyjska ASRR, RFSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Były gubernator anektowanego ukraińskiego miasta Sewastopol.

Były pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w Syberyjskim Okręgu Federalnym. Członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Od dnia 19 września 2021 r. przywódca Osetii Północnej.

29.4.2014

38.

Olga Fyodorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: 7.5.1962

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Członek Rady Federacji Rosyjskiej ze strony zaanektowanej Autonomicznej »Republiki Krymu« od 2014 r., mianowana ponownie w 2019 r.

Członek Komisji Rady Federacji ds. Prawa Konstytucyjnego i Tworzenia Państwa.

29.4.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 15.2.1957

Miejsce urodzenia: Barnauł, Federacja Rosyjska

Były dowódca rosyjskich sił powietrznych, generał broni. W ramach swojej wysokiej rangą funkcji odpowiada za rozmieszczanie rosyjskich sił powietrznych na Krymie.

Były przewodniczący Komisji Obrony w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej. Członek Dumy Państwowej, Komisji ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: 18.3.1980

Miejsce urodzenia: Michajłowka, obwód woroszyłowgradzki, Ukraińska SRR, lub Eupatoria, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Członek Dumy Państwowej, wybrana z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej »Republiki Krymu«.

Była prokurator tzw. »Republiki Krymu«. Aktywnie wprowadzała w życie aneksję Krymu przez Rosję.

Była zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Międzynarodowych, członek komisji ds. badania zagranicznych ingerencji w sprawy wewnętrzne Federacji Rosyjskiej, członek Komisji ds. Bezpieczeństwa i Zwalczania Korupcji Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Piastuje stanowisko ambasadora w korpusie dyplomatycznym Federacji Rosyjskiej.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 25.7.1972

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Były tzw. »premier Donieckiej Republiki Ludowej«, jako taki odpowiedzialny za separatystyczne działania »rządowe« tzw. »rządu Donieckiej Republiki Ludowej« (na przykład w dniu 8 lipca 2014 r. oświadczył, że »nasze wojsko prowadzi operację specjalną przeciwko ukraińskim ‘faszystom’«); sygnatariusz protokołu ustaleń w sprawie »Unii Noworosyjskiej«. Nadal aktywnie popiera działania lub polityki separatystyczne; przewodniczy »unii donbaskich ochotników«.

Przewodniczący zarządu »unii donbaskich ochotników«. Aktywnie zaangażowany w werbowanie i szkolenie »ochotników« wysyłanych do walk w Donbasie.

Członek Dumy Państwowej od września 2021 r. W październiku 2021 r. oświadczył, że siły separatystyczne we wschodniej Ukrainie są »siłami rosyjskimi«.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 6.11.1958

Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina

Były tzw. »minister ds. informacji i masowej komunikacji«»Donieckiej Republiki Ludowej«. Obecnie członek tzw. »Rady Ludowej«»Donieckiej Republiki Ludowej«, Komisji ds. Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej. Nadal aktywnie popiera działania separatystów we wschodniej Ukrainie.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 20.1.1964

Miejsce urodzenia: Iżewsk, Federacja Rosyjska

Były tzw. »prezes Rady Ministrów Ługańskiej Republiki Ludowej«, zatwierdzony w dniu 8 lipca 2014 r.

Odpowiedzialny za separatystyczne działania »rządowe« tzw. »rządu Ługańskiej Republiki Ludowej«.

Obecnie politolog w Instytucie Zarządzania Komunikacją i dyrektor Centrum Badania Problemów związanych z Międzynarodowymi Systemami Sankcji.

Nadal prowadzi działania na rzecz wspierania separatystycznych struktur tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 15.12.1950

Miejsce urodzenia: Władywostok, Federacja Rosyjska

Były stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Pozostaje przewodniczącym Rady Najwyższej partii Jedna Rosja i pełnomocnym przedstawicielem Federacji Rosyjskiej w grupie kontaktowej ds. uregulowania sytuacji na Ukrainie.

Przewodniczący Rady Dyrektorów przedsiębiorstwa państwowego Tactical Missiles Corporation JSC.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 10.7.1981

Miejsce urodzenia: Kujbyszew (Samara), Federacja Rosyjska

Były członek Dumy Państwowej.

Jako członek Dumy ogłosił inaugurację w Moskwie »faktycznej ambasady« nieuznawanej tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«, przyczynia się do podważania integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy lub do zagrażania im.

Były przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Młodzieży rosyjskiej Dumy Państwowej.

Od dnia 19 września 2021 r. gubernator Kraju Chabarowskiego.

Od dnia 6 lutego 2021 r. koordynator regionalnego oddziału Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 7.2.1960

Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina

Były tzw. »wiceminister obrony« tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«. Jest powiązany z Igorem Striełkowem/Girkinem, odpowiedzialnym za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Przyjął i pełnił to stanowisko, a zatem popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Nadal aktywnie popiera działania lub polityki separatystyczne. Członek tzw. »Rady Ludowej«»Donieckiej Republiki Ludowej«. Obecnie przewodniczący zarządu Związku Pisarzy Donieckiej Republiki Ludowej.

25.7.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 21.1.1983

Miejsce urodzenia: Debalcewo, Ukraina

Powiązany z »Milicją Ludową Donbasu«. Oświadczył między innymi, że jej członkowie będą kontynuować walkę w pozostałych częściach terytorium państwa. Rudenko popierał zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Członek tzw. »Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej«, Komisji ds. Edukacji, Nauki i Kultury.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 11.8.1949

Miejsce urodzenia: Klin, obwód moskiewski, Federacja Rosyjska

Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej »w sprawie przyjęcia ‘Republiki Krymu’ do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – ‘Republiki Krymu’ i miasta federalnego Sewastopol«.

Były przywódca Republiki Dagestanu. Były doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Członek Dumy Państwowej i przywódca frakcji Jedna Rosja w Dumie Państwowej.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 27.9.1972

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Były członek Dumy Państwowej. Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej »w sprawie przyjęcia ‘Republiki Krymu’ do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – ‘Republiki Krymu’ i miasta federalnego Sewastopol«.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 8.2.1963

Miejsce urodzenia: Kiszyniów, Mołdawska SRR (obecnie Republika Mołdawii)

Były członek Rady Federacji Federacji Rosyjskiej. Członek Komisji Spraw Zagranicznych. Jest znaczącym członkiem partii Jedna Rosja oraz biznesmenem prowadzącym szeroko zakrojone inwestycje na Ukrainie i na Krymie.

W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej »w sprawie przyjęcia ‘Republiki Krymu’ do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – ‘Republiki Krymu’ i miasta federalnego Sewastopol«.

Po połączeniu partii politycznych – »Sprawiedliwa Rosja«, »Za prawdę« i »Patrioci Rosji« – został sekretarzem Prezydium Rady Centralnej podmiotu powstałego w wyniku połączenia.

Członek Dumy Państwowej, członek Komisji ds. Energii, Komisji ds. Wsparcia MŚP oraz Komisji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), Integracji Euroazjatyckiej i Wsparcia Rodaków.

12.9.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 15.9.1981

Miejsce urodzenia: Ługańsk, Ukraina

Deputowany »Ługańskiej Unii Gospodarczej« w »Radzie Narodowej«»Ługańskiej Republiki Ludowej«. Kandydował w tzw. »wyborach« w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko tzw. »przywódcy«»Ługańskiej Republiki Ludowej«. Te »wybory« stanowiły naruszenie ukraińskiego prawa, a zatem były nielegalne. Były »przywódca« tzw. »Federacji Związków Zawodowych«. Członek tzw. »Rady Ludowej«»Ługańskiej Republiki Ludowej«. Obecnie przewodniczący zarządu międzyregionalnej organizacji publicznej »Unia Społeczności Ługańskich«, przedstawiciel Komisji Integracji »Rosja–Donbas«.

Przyjął i pełnił to stanowisko oraz formalnie kandydował w nielegalnych »wyborach«, a zatem aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Aktywnie popiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 10.5.1980 lub 21.10.1983

Miejsce urodzenia: Śnieżne, obwód doniecki, Ukraina

г. Снежное, Донецкой области, Украина

Były członek »Rady Narodowej« tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«. Były przewodniczący ruchu społecznego »Wolny Donbas«.

Przyjął i pełnił to stanowisko, a zatem aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Były wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu i Handlu Zgromadzenia Narodowego »Donieckiej Republiki Ludowej«.

29.11.2014

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 27.6.1966

Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina

Rzecznik i zastępca szefa »Milicji Ludowej« tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«.

Przyjął i pełnił to stanowisko, a zatem aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Zastępca szefa i oficjalny przedstawiciel »Departamentu Milicji Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej«.

16.2.2015

140.

Sergey Yurevich KUZOVLEV (alias IGNATOV, TAMBOV)

(КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (alias Сергей; ИГНАТОВ, ТAMБOB))

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 7.1.1967

Miejsce urodzenia: Miczuryńsk, obwód tambowski, Federacja Rosyjska

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Były tzw. komendant główny Milicji Ludowej »Ługańskiej Republiki Ludowej«.

Przyjął i pełnił to stanowisko, a zatem aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Były dowódca 8. armii w ramach rosyjskich Sił Zbrojnych. Szef sztabu i pierwszy zastępca dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego Rosji.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 9.11.1963

Miejsce urodzenia: była Niemiecka Republika Demokratyczna

Były dowódca Zachodniego Okręgu Wojskowego. Były dyrektor Departamentu Operacji Głównych i zastępca szefa sztabu generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Aktywnie uczestniczył w kształtowaniu i prowadzeniu kampanii wojskowej sił rosyjskich na Ukrainie.

Zgodnie z wyznaczonymi działaniami sztabu generalnego, sprawując kontrolę operacyjną nad siłami zbrojnymi, aktywnie uczestniczył w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Były wiceminister obrony.

Członek Dumy Państwowej od dnia 19 września 2021 r.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 28.8.1977

Miejsce urodzenia: Bekabad, Uzbecka SRR (obecnie Uzbekistan)

Były członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej »Republiki Krymu«.

Były wiceprzewodniczący Komisji ds. Etnicznych Dumy.

W 2014 r. został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Ministrów tzw. »Republiki Krymu« i w tym charakterze działał na rzecz włączenia do Federacji Rosyjskiej nielegalnie zaanektowanego Półwyspu Krymskiego; za te działania przyznano mu medal »Za obronę ‘Republiki Krymu’«. W oświadczeniach publicznych popierał aneksję Krymu, w tym na swoim profilu na stronie internetowej partii Zjednoczona Rosja (oddział krymski) oraz w artykule opublikowanym w dniu 3 lipca 2016 r. na stronie internetowej NTV.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 17.10.1969

Miejsce urodzenia: Kular, Ułus ust.-jański, Jakucka ASRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanego miasta Sewastopol.

Członek Komisji do Spraw Międzynarodowych Dumy.

Jako członek administracji miasta Sewastopola w lutym i marcu 2014 r. popierał działania tzw. »ludowego burmistrza«, Aleksieja Czalija. Publicznie przyznał się do swojego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnego zaanektowania Krymu i Sewastopola; publicznie stanął w obronie tej aneksji, w tym na swojej stronie internetowej oraz w wywiadzie opublikowanym w dniu 21 lutego 2016 r. na stronie internetowej nation-news.ru.

Za jego zaangażowanie w aneksję przyznano mu rosyjski order państwowy drugiej klasy »Za zasługi dla ojczyzny«.

9.11.2016

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 3.8.1981

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Były członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej »Republiki Krymu«.

Były członek Komisji ds. Rynków Finansowych Dumy.

W marcu 2014 r. Kozenko został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Państwa tzw. »Republiki Krymu«. Publicznie przyznał się do swojego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnego zaanektowania Krymu i Sewastopola; publicznie stanął w obronie tej aneksji, w tym w wywiadzie opublikowanym w dniu 12 marca 2016 r. stronie internetowej gazetacrimea.ru. Za swoje zaangażowanie w aneksję lokalne »władze« przyznały mu order »Za obronę ‘Republiki Krymu’«.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: 24.6.1965

Miejsce urodzenia: Biełogorsk, Ukraińska SSR (obecnie Ukraina)

Były członek Dumy Państwowej, wybrana z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej »Republiki Krymu«.

Były członek Komisji ds. Kultury Dumy.

Od 2012 r. jest członkiem Rady Najwyższej Autonomicznej »Republiki Krymu«, a od marca 2014 r. popiera integrację nielegalnie zaanektowanych Krymu i Sewastopola z Federacją Rosyjską. We wrześniu 2014 r. została wybrana do Rady Państwa tzw. »Republiki Krymu«. Wielokrotnie stawała w obronie nielegalnego zaanektowania Krymu i Sewastopola, czemu dawała wyraz w publicznych oświadczeniach, w tym w wywiadach opublikowanych w dniach 2 kwietnia 2016 r. i 20 sierpnia 2016 r. stronie internetowej c-pravda.ru. W 2014 r. przyznano jej rosyjski order państwowy drugiej klasy »Za służbę ojczyźnie« –, a w 2015 r. »władze«»Republiki Krymu« przyznały jej order »Za lojalność dla służby«.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 4.7.1971

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Były członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej »Republiki Krymu«.

Były członek Komisji ds. WNP, Integracji Eurazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami Dumy.

We wrześniu 2014 r. Szperow został wybrany do Rady Państwa tzw. »Republiki Krymu«.

Publicznie przyznał się – w tym w wywiadzie opublikowanym w dniu 3 września 2016 r. na stronie internetowej ldpr-rk.ru – do roli, jaką odegrał w wydarzeniach z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnego zaanektowania Krymu i Sewastopola, a zwłaszcza swojej roli w zorganizowaniu nielegalnego referendum w sprawie nielegalnego zaanektowania półwyspu.

9.11.2016

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: 20.5.1971

Miejsce urodzenia: Krym, Ukraina

Wiceprzewodnicząca Krymskiej Komisji Wyborczej. Na tym stanowisku uczestniczyła w zorganizowaniu rosyjskich wyborów prezydenckich w dniu 18 marca 2018 r., regionalnych i lokalnych wyborów w dniu 8 września 2019 r. oraz wyborów do Dumy Państwowej we wrześniu 2021 r. przeprowadzanych na terytorium nielegalnie zaanektowanych Krymu i Sewastopola, tym samym aktywnie popierając i realizując polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: 22.8.1979

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym, Ukraina

Sekretarz Krymskiej Komisji Wyborczej. Na tym stanowisku uczestniczyła w zorganizowaniu rosyjskich wyborów prezydenckich w dniu 18 marca 2018 r., regionalnych i lokalnych wyborów w dniu 8 września 2019 r. oraz wyborów do Dumy Państwowej we wrześniu 2021 r. przeprowadzanych na terytorium nielegalnie zaanektowanych Krymu i Sewastopola, tym samym aktywnie popierając i realizując polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерiївна ПОЗДНЯКОВА)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: 30.3.1982

Miejsce urodzenia: Szachty, obwód rostowski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Była »przewodnicząca«»Centralnej Komisji Wyborczej« tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«. Pełniąc to stanowisko, uczestniczyła w zorganizowaniu tzw. »wyborów« w dniu 11 listopada 2018 r. w tzw. »Donieckiej Republice Ludowej«, tym samym aktywnie popierając i realizując działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Była szefowa Dyrekcji ds. Polityki Krajowej w ramach administracji tzw. »przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej«.

10.12.2018

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Płeć: mężczyzna Data urodzenia: 22.8.1961

Miejsce urodzenia: Ussuryjsk, Kraj Nadmorski, Federacja Rosyjska

Dowódca Południowego Okręgu Wojskowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generał, odpowiedzialny za siły wojskowe w regionie, w tym na nielegalnie przyłączonym Krymie i w Sewastopolu. W tym charakterze był odpowiedzialny za działania Floty Czarnomorskiej i innych sił wojskowych Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie w dniu 25 listopada 2018 r., które uniemożliwiły statkom ukraińskim dostęp do ukraińskiego wybrzeża Morza Azowskiego, podważając w ten sposób terytorialną integralność i suwerenność Ukrainy oraz podważając bezpieczeństwo Ukrainy poprzez utrudnianie przemieszczania się i operacyjności statków marynarki ukraińskiej.

Działania te były również wsparciem dla umacniania nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską.

15.3.2019

184.

Sergei Andreevich DANILENKO

(Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 14.3.1960

Miejsce urodzenia: Krasnodar, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Były szef Sewastopolskiej Komisji Wyborczej. Pełniąc tę funkcję, w dniu 8 września 2019 r. uczestniczył w zorganizowaniu wyborów lokalnych w nielegalnie przyłączonym mieście Sewastopol, a tym samym aktywnie popierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA

(Лидия Александровна БАСОВА)

Lidiya Oleksandrivna BASOVA

(Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: 1972

Były zastępca przewodniczącego Sewastopolskiej Komisji Wyborczej. Pełniąc tę funkcję, w dniu 8 września 2019 r. uczestniczyła w zorganizowaniu wyborów lokalnych w nielegalnie przyłączonym mieście Sewastopol, a tym samym aktywnie popierała działania i wdrażała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

28.1.2020

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 10.11.1967

Miejsce urodzenia: nieznane

Numer paszportu: 722706177 (w 2015 r.)

Były zastępca dyrektora generalnego ds. projektów infrastrukturalnych w przedsiębiorstwie Strojgazmontaż (SGM), który od 2015 r. nadzorował budowę mostu nad Cieśniną Kerczeńską (w tym jego części kolejowej) łączącego Rosję i bezprawnie przyłączony Półwysep Krymski. Wspiera on zatem umacnianie integracji bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

1.10.2020”

Podmioty

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„1.

State Unitary Enterprise of the »Republic of Crimea«»Chernomorneftegaz« (jednolite przedsiębiorstwo państwowe »Republiki Krymu«»Chernomorneftegaz«)

(dawniej PJSC »Chernomorneftegaz«)

Prospekt Kirowa 52, Symferopol, Krym, Ukraina 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Nr tel.

+ 7 (3652) 66-70-00

+ 7 (3652) 66-78-00

http://gas.crimea.ru/

office@chernomorneftegaz.ru

Numer rejestracji: 1149102099717

W dniu 17 marca 2014 r.«Parlament Krymu» przyjął uchwałę dotyczącą przejęcia w imieniu »Republiki Krymu« majątku przedsiębiorstwa Chernomorneftegaz. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez »władze« Krymu. Ponowne zarejestrowane w dniu 29 listopada 2014 r. jako jednolite przedsiębiorstwo państwowe »Republiki Krymu«»Chernomorneftegaz« (Государственное унитарное предприятие »Республики Крым«»Черноморнефтегаз«). Założyciel: Ministerstwo Paliw i Energii »Republiki Krymu« (Министерство топлива и энергетики »Республики Крым«).

12.5.2014

19.

Federal state budget institution for science and research »All-Russia national scientific research institute for wine growing and wine making ‘Magarach’ Russian Academy of Sciences« (Federalna budżetowa instytucja naukowo-badawcza »Ogólnorosyjski narodowy naukowo-badawczy instytut uprawy winorośli i produkcji wina ‘Magaracz’ przy Rosyjskiej Akademii Nauk«)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки »Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия ‘Магарач’ РАН«

(Dawniej znany jako jednolite przedsiębiorstwo państwowe »Republiki Krymu« »Krajowy Instytut Wina ‘Magaracz’

„Dawniej znany jako: »Państwowe przedsiębiorstwo ‘Magaracz’

Krajowy Instytut Wina« ‘Государственное предприятие Агрофирма »Магарач« Национального института винограда и вина »Магарач«

Gosudarstvenoye predpriyatiyeAgrofirma »Magarach« nacionalnogo instituta vinograda i vina »Magarach«)

298600, ulica Kirowa 31, Jałta, Krym, Ukraina

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

priemnaya@magarach-institut.ru

www.magarach-institut.ru

+ 7(3654) 32-05-91

Nr rejestracji: 1159102130857

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. »Prezydium Parlamentu Krymu« przyjęło w dniu 9 kwietnia 2014 r. decyzję nr 1991-6/14 w sprawie zmian w uchwale nr 1836-6/14 Rady Państwowej »Republiki Krymu« z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nacjonalizacji własności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji kompleksu rolno-przemysłowego znajdującego się na terytorium »Republiki Krymu«, ogłaszając przejęcie majątku należącego do przedsiębiorstwa państwowego »Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma ‘Magarach’ nacionalnogo instituta vinograda i vina ‘Magarach’« w imieniu »Republiki Krymu«. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez »władze« Krymu.

Zarejestrowane ponownie w dniu 15 stycznia 2015 r. jako »Jednolite przedsiębiorstwo państwowe ‘Republiki Krymu’ – Krajowy Instytut Wina ‘Magaracz’«.

(Государственное бюджетное учреждение »Республики Крым«»Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина ‘Магарач’«). Założyciel: Ministerstwo Rolnictwa »Republiki Krymu« (Министерство сельского хозяйства »Республики Крым«).

W dniu 9 lutego 2015 r. State Unitary Enterprise of the »Republic of Crimea«»National Institute of Wine ‘Magarach’« (jednolite przedsiębiorstwo państwowe »Republiki Krymu« – »Krajowy Instytut Wina ‘Magaracz’«) zostało przekształcone w federalną budżetową placówkę naukową »All-Russia scientific-research institute of viticulture and winemaking ‘Magarach’«, Russian Academy of Sciences (»Ogólnorosyjski narodowy naukowo-badawczy instytut uprawy winorośli i produkcji wina ‘Magaracz’ przy Rosyjskiej Akademii Nauk«).

25.7.2014

20.

Spółka akcyjna »Fabryka Wina Musującego ‘Nowyj Swiet’«

Aкционерное общество »Завод шампанских вин ‘Новый Свет’«

Dawniej znane jako State unitary enterprise of the »Republic of Crimea«»Sparkling wine plant ‘Novy Svet’« (jednolite przedsiębiorstwo państwowe »Republiki Krymu«»Fabryka Wina Musującego ‘Nowyj Swiet’«)

Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Завод шампанских вин ‘Новый Свет’”

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym »Zavod shampanskykh vin ‘Novy Svet’« oraz jako »przedsiębiorstwo państwowe Fabryka Wina Musującego ‘Nowyj Swiet’«

Государственное предприятие Завод шампанских вин »Новый свет« (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin »Novy Svet«)

298032, Krym, Sudak, Nowy Świat, ulica Szałapina 1

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

+ 7-(365) 663-35-00

+7-(365) 663-35-22

+7-978-914- 00-10

http://nsvet-crimea.ru/

Numer rejestracji: 1179102021460

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. »Prezydium Parlamentu Krymu« przyjęło w dniu 9 kwietnia 2014 r. decyzję nr 1991-6/14 w sprawie zmian w uchwale nr 1836-6/14 Rady Państwowej »Republiki Krymu« z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nacjonalizacji własności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji kompleksu rolno-przemysłowego znajdującego się na terytorium »Republiki Krymu«, ogłaszając przejęcie majątku należącego do przedsiębiorstwa państwowego »Zavod shampanskykh vin Novy Svet« w imieniu »Republiki Krymu«.

Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez »władze« Krymu. Ponownie zarejestrowane w dniu 4 stycznia 2015 r. jako State Unitary Enterprise of the »Republic of Crimea«»Sparkling wine plant ‘Novy Svet’« (jednolite przedsiębiorstwo państwowe »Republiki Krymu«»Fabryka Wina Musującego ‘Nowyj Swiet’«) (Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Завод шампанских вин ‘Новый Свет’«). Założyciel: Ministerstwo Rolnictwa »Republiki Krymu« (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

W następstwie reorganizacji ponownie zarejestrowane w dniu 29 sierpnia 2017 r. jako spółka akcyjna »Fabryka Wina Musującego ‘Nowyj Swiet’« (Aкционерное общество »Завод шампанских вин ‘Новый Свет’«). Założyciel: Ministerstwo Regulacji Kwestii Gruntów i Nieruchomości »Republiki Krymu« (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

25.

Ruch społeczny »Peace to Luhansk Region« (Pokój Ługańszczyźnie) (Mir Luganschine) Общественное движение »Мир Луганщине«

https://mir-lug.info/

Adres: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

»Organizacja« społeczna, która w dniach 2 listopada 2014 r. i 11 listopada 2018 r. zgłosiła kandydatów do tzw. »wyborów« w tzw. »Ługańskiej Republice Ludowej«. Te „wybory” stanowią naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne. Od dnia 17 lutego 2018 r. przewodniczącym organizacji jest Leonid Pasiecznik, dlatego też jest ona powiązana z osobą umieszczoną przez Radę w wykazie.

Organizacja formalnie uczestniczyła w nielegalnych „wyborach”, a zatem aktywnie popierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

26.

Ruch społeczny »Free Donbass« (Wolny Donbas) (alias »Free Donbas« (Wolny Donbas), »Svobodny Donbass« (Swobodny Donbass)), Общественное движение »Свободньιй Донбасс«

http://www.odsd.ru/

https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/

Adres:

102, Khmelnitsky Ave., Donetsk (office 512)

Донецк, пр. Б.Хмельницкого, 102, офис 512

press-odsd@yandex.ru

»Organizacja« społeczna, która w dniach 2 listopada 2014 r. i 11 listopada 2018 r. zgłosiła kandydatów do tzw. »wyborów« w tzw. »Donieckiej Republice Ludowej«. Te wybory stanowią naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne.

Organizacja formalnie uczestniczyła w nielegalnych »wyborach«, a zatem aktywnie popierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014

33.

Prizrak brigade (Brygada »Prizrak«)

Бригада »Призрак«

Adres: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk

https://vk.com/battalionprizrak

mail@prizrak.info

+ 38 (072) 199-86-39

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Część tzw. »2. korpusu armii«»Ługańskiej Republiki Ludowej«.

Znana również jako 14. zmotoryzowany batalion strzelecki.

Część tzw. Milicji Ludowej »Ługańskiej Republiki Ludowej«.

16.2.2015”.


Top