EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0354

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/354 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Dz.U. L 66 z 2.3.2022, p. 14–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/354/oj

2.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/14


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/354

z dnia 2 marca 2022 r.

zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB (1).

(2)

Unia nadal niezmiennie popiera suwerenność i terytorialną integralność Ukrainy.

(3)

W dniu 24 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił operację wojskową na Ukrainie i rosyjskie siły wojskowe rozpoczęły atak na Ukrainę. Atak ten jest jawnym naruszeniem integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

(4)

W dniu 24 lutego 2022 r. Wysoki Przedstawiciel wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym z całą mocą potępia niczym niesprowokowaną inwazję sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz udział Białorusi w tej agresji wobec Ukrainy. Wysoki Przedstawiciel wskazał, że odpowiedź Unii obejmie zarówno sektorowe, jak i indywidualne środki ograniczające.

(5)

W swoich konkluzjach z dnia 24 lutego 2022 r. Rada Europejska z całą mocą potępiła niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Poprzez swoje bezprawne działania wojskowe Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz podważa bezpieczeństwo i stabilność w Europie i na świecie. Rada Europejska stanowczo potępiła również zaangażowanie Białorusi w tę agresję wobec Ukrainy i wezwała Białoruś do powstrzymania się od takiego działania i do przestrzegania jej zobowiązań międzynarodowych.

(6)

Zważywszy na powagę sytuacji oraz fakt, że Białoruś uczestniczy w rosyjskiej niesprowokowanej inwazji na Ukrainie poprzez umożliwienie agresji wojskowej ze swojego terytorium, Rada uważa, że do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB należy dodać 22 osoby.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/145/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 marca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).


ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku do decyzji 2014/145/WPZiB dodaje się następujące osoby:

 

Osoby

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„697.

Leonid Viktorovich KASINSKY

(rosyjski: Леонид Викторович КАСИНСКИЙ;

białoruski: Леанiд Вiктаравiч КАСIНСКI)

Data urodzenia: 29.6.1972

Miejsce urodzenia: Grodno, Białoruska SRR, Białoruś

Funkcja: Generał dywizji, asystent ministra obrony ds. pracy ideologicznej w siłach zbrojnych i szef głównej dyrekcji ds. pracy ideologicznej w białoruskim Ministerstwie Obrony

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Leonid Kasinsky zajmuje stanowisko asystenta białoruskiego ministra obrony i jest odpowiedzialny za pracę ideologiczną w siłach zbrojnych. Jest również szefem głównej dyrekcji ds. pracy ideologicznej w białoruskim Ministerstwie Obrony.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Leonid Kasinsky, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

698.

Igor Vladimirovich MOZHILOVSKY

(rosyjski: Игорь Владимирович МОЖИЛОВСКИЙ;

białoruski: Iгар Уладзiмiравiч МАЖЫЛОЎСКI)

Data urodzenia: 28.2.1971

Miejsce urodzenia: Dubrowno, Białoruska SRR, obecnie Białoruś

Funkcja: Generał dywizji, asystent ministra obrony ds. gospodarki wojskowej i finansów wojskowych oraz szef głównego departamentu finansowo-gospodarczego Ministerstwa Obrony

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Igor Mozhilovsky zajmuje stanowisko asystenta białoruskiego ministra obrony ds. gospodarki wojskowej i finansów wojskowych. Jest również szefem głównego departamentu finansowo-gospodarczego białoruskiego Ministerstwa Obrony.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Igor Mozhilovsky, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

699.

Oleg Leonidovich VOINOV

(rosyjski: Олег Леонидович ВОИНОВ;

białoruski: Алег Леанiдавiч ВОIНАЎ)

Data urodzenia: 26.3.1967

Miejsce urodzenia: Dnepropetrovsk, Ukraińska SRR, obecnie Dniepr, Ukraina

Funkcja: Generał dywizji, szef Departamentu Międzynarodowej Współpracy Wojskowej białoruskiego Ministerstwa Obrony i asystent ministra obrony ds. międzynarodowej współpracy wojskowej

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Oleg Voinov zajmuje stanowisko szefa Departamentu Międzynarodowej Współpracy Wojskowej białoruskiego Ministerstwa Obrony i asystenta ministra obrony ds. międzynarodowej współpracy wojskowej.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Oleg Voinov, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

700.

Sergei Anatolievich SAUTA

(rosyjski: Сергей Анатольевич САУТА;

białoruski: Сяргей Анатольевiч САЎТА)

Funkcja: Pułkownik, szef Departamentu Wsparcia Prawnego w Ministerstwie Obrony Republiki Białorusi

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Sergei Sauta zajmuje stanowisko szefa Departamentu Wsparcia Prawnego w Ministerstwie Obrony Republiki Białorusi.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Sergei Sauta, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

701.

Ivan Josephovich BOGUSLAVSKY

(rosyjski: Иван Иосифович БОГУСЛАВСКИЙ;

białoruski: Iван Iосiфавiч БАГУСЛАЎСКI)

Data urodzenia: 4.8.1968

Miejsce urodzenia: Kalivaria, Białoruska SSR

Funkcja: Generał dywizji, szef Głównego Inspektoratu Wojskowego Sił Zbrojnych w białoruskim Ministerstwie Obrony

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Ivan Boguslavsky zajmuje stanowisko szefa Głównego Inspektoratu Wojskowego Sił Zbrojnych w białoruskim Ministerstwie Obrony.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Ivan Boguslavsky, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

702.

Dmitry Anatolievich MIHOLAP

(rosyjski: Дмитрий Анатольевич МИХОЛАП;

białoruski: Дзмiтрый Анатольевiч МIХАЛАП)

Data urodzenia: 28.12.1974

Miejsce urodzenia: Bukino, Białoruska SSR

Funkcja: Pułkownik, zastępca dowódcy białoruskich sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Dmitry Miholap zajmuje stanowisko zastępcy dowódcy białoruskich sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Dmitry Miholap, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

703.

Anatoliy Anatolievich BULAVKO

(rosyjski: Анатолий Анатольевич БУЛАВКО;

białoruski: Анатоль Анатольевiч БУЛАЎКА)

Data urodzenia: 1.5.1969

Miejsce urodzenia: Kalinkowicze, Białoruska SRR, obecnie Białoruś

Funkcja: Pułkownik, zastępca dowódcy ds. pracy ideologicznej oraz szef ds. pracy ideologicznej w białoruskich siłach powietrznych i siłach obrony przeciwlotniczej

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Anatoliy Bulavko zajmuje stanowisko zastępcy dowódcy ds. pracy ideologicznej oraz szefa ds. pracy ideologicznej w białoruskich siłach powietrznych i siłach obrony przeciwlotniczej.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Anatoliy Bulavko, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

704.

Victor Vladimirovich SOYKO

(rosyjski: Виктор Владимирович СОЙКО;

białoruski: Вiктар Уладзiмiравiч СОЙКА)

Data urodzenia: 3.7. 1971

Miejsce urodzenia: Komsomolskaja, Białoruska SRR

Funkcja: Pułkownik, zastępca dowódcy ds. uzbrojenia oraz szef departamentu ds. uzbrojenia białoruskich sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Victor Soyko zajmuje stanowisko zastępcy dowódcy ds. uzbrojenia oraz szefa departamentu ds. uzbrojenia białoruskich sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Victor Soyko, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

705.

Yuri Mikhailovich PEYGANOVICH

(rosyjski: Юрий Михайлович ПЕЙГАНОВИЧ;

białoruski: Юрый Мiхайлавiч ПЕЙГАНОВIЧ)

Funkcja: Pułkownik, zastępca dowódcy ds. logistyki w białoruskich siłach powietrznych i siłach obrony przeciwlotniczej oraz szef departamentu

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Yuri Peyganovich zajmuje stanowisko zastępcy dowódcy ds. logistyki w białoruskich siłach powietrznych i siłach obrony przeciwlotniczej oraz szefa departamentu.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Yuri Peyganovich, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

706.

Alexander Ivanovich BAS

(rosyjski: Александр Иванович БАС;

białoruski: Аляксандр Iванавiч БАС)

Data urodzenia: 17.8.1971

Miejsce urodzenia: Chotomel, Białoruska SRR, obecnie Białoruś

Funkcja: Pułkownik, zastępca dowódcy białoruskiego Zachodniego Dowództwa Operacyjnego

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Alexander Bas zajmuje stanowisko zastępcy dowódcy białoruskiego Zachodniego Dowództwa Operacyjnego.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Alexander Bas, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

707.

Dmitry Leontevich BEKREN

(rosyjski: Дмитрий Леонтьевич БЕКРЕНЬ)

Data urodzenia: 16.7.1979

Miejsce urodzenia: Słonim, Białoruska FSRR, obecnie Białoruś

Funkcja: Zastępca dowódcy armii ds. ideologii, szef departamentu ds. ideologii w Zachodnim Dowództwie Operacyjnym Białorusi, pułkownik

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Dmitry Leontevich Bekren piastuje stanowisko zastępcy dowódcy armii ds. ideologii oraz szefa departamentu ds. ideologii w Zachodnim Dowództwie Operacyjnym Białorusi.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Dmitry Leontievich Bekren, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

708.

Vitaly Fridrikhovich KILCHEVSKY

(rosyjski: Виталий Фридрихович КИЛЬЧЕВСКИЙ)

Data urodzenia: 31.10.1978

Miejsce urodzenia: Patasznia, Białoruska FSRR, obecnie Białoruś

Funkcja: Zastępca dowódcy ds. uzbrojenia i szef ds. uzbrojenia, pułkownik

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky piastuje stanowisko zastępcy dowódcy ds. uzbrojenia i szefa ds. uzbrojenia.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Vitaly Fridrikhovich Kilchevsky, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

709.

Sergey Nikolayevich GRINYUK

(rosyjski: Сергей Николаевич ГРИНЮК)

Data urodzenia: 11.5.1971

Miejsce urodzenia: Brześć, Białoruska FSRR, obecnie Białoruś

Funkcja: Zastępca dowódcy oddziałów ds. logistyki, szef departamentu logistyki, Zachodnie Dowództwo Operacyjne Białorusi, pułkownik

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Sergey Nikolayevich Grinyuk Piastuje stanowisko zastępcy dowódcy oddziałów ds. logistyki oraz szefa departamentu logistyki w Zachodnim Dowództwie Operacyjnym Białorusi.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Sergey Nikolayevich Grinyuk, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

710.

Aleksandr Viktorovich NAUMENKO

(rosyjski: Александр Викторович НАУМЕНКО)

Funkcja: Dowódca oddziałów Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Białorusi, generał dywizji

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Aleksandr Viktorovich Naumenko piastuje stanowisko dowódcy oddziałów Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Białorusi.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Aleksandr Viktorovich Naumenko, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

711.

Vadim Evgenievich SHADURA

(rosyjski: Вадим Евгеньевич ШАДУРА)

Funkcja: szef sztabu – pierwszy zastępca dowódcy oddziałów Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Białorusi, pułkownik

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Vadim Evgenievich Shadura zajmuje stanowisko szefa sztabu – pierwszego zastępcy dowódcy oddziałów Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Białorusi.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Vadim Evgenievich Shadura, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

712.

Vladimir Vladimirovich KULAZHIN

(rosyjski: Владимир Владимирович КУЛАЖИН)

Funkcja: zastępca dowódcy oddziałów Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Białorusi, generał dywizji

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Vladimir Vladimirovich Kulazhin zajmuje stanowisko zastępcy dowódcy oddziałów Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Białorusi.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Vladimir Vladimirovich Kulazhin, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

713.

Valery Ivanovich YANUSHKEVICH

(rosyjski: Валерий Иванович ЯНУШКЕВИЧ)

Funkcja: zastępca dowódcy oddziałów ds. pracy ideologicznej – szef Departamentu Pracy Ideologicznej Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Białorusi, pułkownik

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Valery Ivanovich Yanushkevich zajmuje stanowisko zastępcy dowódcy oddziałów ds. pracy ideologicznej – szefa Departamentu Pracy Ideologicznej Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Białorusi.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Valery Ivanovich Yanushkevich, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

714.

Vyacheslav Aleksandrovich LENKEVICH

(rosyjski: Вячеслав Александрович ЛЕНКЕВИЧ)

Funkcja: zastępca dowódcy ds. logistyki, szef logistyki Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Białorusi, pułkownik

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich zajmuje stanowisko zastępcy dowódcy ds. logistyki i szefa logistyki Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Białorusi.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Vyacheslav Aleksandrovich Lenkevich, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

715.

Dmitri Ivanovich SUROVICH

(rosyjski: Дмитрий Иванович СУРОВИЧ)

Funkcja: zastępca dowódcy ds. uzbrojenia, szef Dyrekcji Uzbrojenia Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Białorusi, pułkownik

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Dmitri Ivanovich Surovich zajmuje stanowisko zastępcy dowódcy ds. uzbrojenia i szefa Dyrekcji Uzbrojenia Północno-Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Białorusi.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Dmitri Ivanovich Surovich, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

716.

Oleg Nikolayevich KOPYL

(rosyjski: Олег Николаевич КОПЫЛ)

Płeć: mężczyzna

Funkcja: pułkownik; pierwszy zastępca szefa Departamentu Głównego – szef Departamentu Wsparcia Moralno-Psychologicznego w Departamencie Głównym Pracy Ideologicznej Ministerstwa Obrony Białorusi

Oleg Kopyl jest pierwszym zastępcą szefa Departamentu Głównego – szefem Departamentu Wsparcia Moralno-Psychologicznego w Departamencie Głównym Pracy Ideologicznej Ministerstwa Obrony Białorusi.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Oleg Kopyl, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

717.

Dmitry Alexandrovich ZABROTSKY

(rosyjski: Дмитрий Александрович ЗАБРОЦКИ)

Data urodzenia: 2.7.1971

Funkcja: pułkownik, pierwszy zastępca szefa Głównego Departamentu Finansowo-Gospodarczego białoruskiego Ministerstwa Obrony Białorusi

Płeć: mężczyzna

Dmitry Zabrotsky jest pierwszym zastępcą szefa Głównego Departamentu Finansowo-Gospodarczego białoruskiego Ministerstwa Obrony Białorusi.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Dmitry Zabrotsky, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022

718.

Vadim Anatolyevich LUKASHEVICH

(rosyjski: Вадим Анатольевич ЛУКАШЕВИЧ)

Funkcja: szef Departamentu Informacji w Departamencie Głównym Pracy Ideologicznej Ministerstwa Obrony Białorusi, pułkownik

Płeć: mężczyzna

Vadim Lukashevich jest szefem Departamentu Informacji w Departamencie Głównym Pracy Ideologicznej Ministerstwa Obrony Białorusi.

Białoruś uczestniczy w rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, zezwalając Rosji na wystrzeliwanie rakiet balistycznych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając transport (drogowy i kolejowy) rosyjskiego personelu wojskowego i broni ciężkiej, czołgów oraz transporterów wojskowych z Białorusi do Ukrainy, umożliwiając rosyjskim samolotom wojskowym przelot do Ukrainy przez białoruską przestrzeń powietrzną, zapewniając na terytorium Białorusi punkty tankowania rosyjskim samolotom wojskowym zaangażowanym w działania przeciwko Ukrainie oraz składując rosyjską broń i sprzęt wojskowy na Białorusi.

Vadim Lukashevich, jako wysoki rangą członek białoruskich sił zbrojnych uczestniczy w działaniach Białorusi, wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

2.3.2022”


Top