EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1282

Decyzja Rady (UE) 2021/1282 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Czeską

ST/10822/2021/INIT

OJ L 279, 3.8.2021, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1282/oj

3.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/30


DECYZJA RADY (UE) 2021/1282

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów zaproponowanego przez Republikę Czeską

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,

uwzględniając decyzję Rady (UE) 2019/852 z dnia 21 maja 2019 r. ustalającą skład Komitetu Regionów (1),

uwzględniając wniosek rządu Republiki Czeskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 300 ust. 3 Traktatu stanowi, że w skład Komitetu Regionów mają wchodzić przedstawiciele społeczności regionalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej albo odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.

(2)

W dniu 10 grudnia 2019 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2019/2157 (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r.

(3)

Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku ze śmiercią Pavla HEČKI.

(4)

Rząd Czech zaproponował Arnošta ŠTĚPÁNKA, będącego przedstawicielem wspólnoty regionalnej posiadającym mandat wyborczy społeczności regionalnej, Zastupitel Královéhradeckého kraje, Česká republika (przedstawiciel regionu Hradec Králové w Republice Czeskiej) na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Arnošt ŠTĚPÁNEK, będący przedstawicielem wspólnoty regionalnej posiadającym mandat wyborczy społeczności regionalnej, Zastupitel Královéhradeckého kraje, Česká republika (przedstawiciel regionu Hradec Králové w Republice Czeskiej), zostaje niniejszym mianowany na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów do końca bieżącej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2025 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2021 r.

W imieniu Rady

G. DOVŽAN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 139 z 27.5.2019, s. 13.

(2)  Decyzja Rady (UE) 2019/2157 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2020 r. do dnia 25 stycznia 2025 r. (Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 78).


Top