EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1234

Decyzja Rady (UE) 2021/1234 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zawarcia Porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

ST/5444/2021/INIT

OJ L 274, 30.7.2021, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1234/oj

Related international agreement

30.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 274/55


DECYZJA RADY (UE) 2021/1234

z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 czerwca 2018 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia rokowań z Królestwem Tajlandii w sprawie porozumienia dotyczącego zmiany koncesji odnoszącej się do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

(2)

Rokowania zakończono, a w dniu 7 stycznia 2021 r. parafowano Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (zwane dalej „porozumieniem”).

(3)

Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2021/373 (2) porozumienie zostało podpisane w dniu 7 maja 2021 r.

(4)

Porozumienie należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (3). Tekst porozumienia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 4 ust. 1 porozumienia (4).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2021 r.

W imieniu Rady

A. ŠIRCELJ

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 23 czerwca 2021 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady (UE) 2021/373 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia między Unią Europejską a Królestwem Tajlandii na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 w sprawie zmiany koncesji dotyczących wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (Dz.U. L 72 z 3.3.2021, s. 1).

(3)  Zob. s. … niniejszego Dziennika Urzędowego.

(4)  Data wejścia w życie porozumienia zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


Top