EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1463

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/1463 z dnia 12 października 2020 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2018/1542 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej

Dz.U. L 335 z 13.10.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1463/oj

13.10.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 335/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/1463

z dnia 12 października 2020 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) 2018/1542 w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2018/1542 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie środków ograniczających proliferację i stosowanie broni chemicznej (1), w szczególności jego art. 12,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 października 2018 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) 2018/1542.

(2)

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) 2018/1542 Rada dokonała przeglądu wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi, zamieszczonego w załączniku I do tego rozporządzenia. Należy zaktualizować jedną pozycję w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2, zamieszczonym w załączniku I do tego rozporządzenia.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) 2018/1542,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/1542 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 października 2020 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 259 z 16.10.2018, s. 12.


ZAŁĄCZNIK

Pozycja nr 5 w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2 od nagłówkiem „A. Osoby fizyczne”, zamieszczonym w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/1542 otrzymuje brzmienie:

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Powody umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„5. Said SAID

alias: Saeed, Sa’id Sa’id, Image 1

Tytuł: doktor, członek Instytutu 3000 (alias Instytut 6000) w ramach SSRC

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 11 grudnia 1955 r.

Said Said jest znaczącą postacią w Instytucie 3000 (alias Instytut 6000), departamencie Scientific Studies and Research Centre (SSRC) odpowiedzialnym za rozwijanie i produkowanie syryjskiej broni chemicznej.

21.1.2019”


Top