EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0999

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/999 z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

ST/9340/2019/INIT

Dz.U. L 163 z 20.6.2019, p. 27–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Uchylona w sposób domniemany przez 32021R2278

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/999/oj

20.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 163/27


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/999

z dnia 13 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić wystarczające i nieprzerwane dostawy niektórych produktów rolnych i przemysłowych, które są niedostępne w Unii, oraz aby w ten sposób zapobiec ewentualnym zakłóceniom na rynku tych produktów, rozporządzeniem Rady (UE) nr 1387/2013 zawieszono cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej (zwanej dalej „WTC”) na te produkty (1). Produkty te mogą być przywożone do Unii z zastosowaniem zerowych lub obniżonych stawek celnych.

(2)

W przypadku 97 produktów, które nie są wymienione w załączniku do rozporządzenia Rady (UE) nr 1387/2013, unijna produkcja jest niewystarczająca lub nie istnieje. W interesie Unii leży zatem całkowite zawieszenie ceł autonomicznych WTC na te produkty.

(3)

Należy zmodyfikować warunki zawieszenia ceł autonomicznych WTC w odniesieniu do 47 produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013, w celu uwzględnienia wprowadzonych w produktach zmian technicznych oraz tendencji gospodarczych na rynku.

(4)

Utrzymanie zawieszenia ceł autonomicznych WTC na 26 produktów wymienionych w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 nie leży już w interesie Unii. Należy zatem uchylić zawieszenie dotyczące tych produktów.Ponadto w celu promowania produkcji zintegrowanych baterii w Unii i zgodnie z komunikatem Komisji zatytułowanym „Europa w ruchu – Zrównoważona mobilność dla Europy: bezpieczna, połączona i ekologiczna” należy cofnąć zawieszenie dotyczące 20 dodatkowych produktów wymienionych w tym załączniku. Co więcej, należy uchylić kolejne 50 zawieszeń z załącznika w wyniku wykonania umowy w formie deklaracji w sprawie rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej (2), która obniżyła stawkę celną dla przedmiotowych produktów do zera.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1387/2013.

(6)

Aby uniknąć zakłóceń w stosowaniu systemu autonomicznych zawieszeń i aby zapewnić zgodność z wytycznymi zawartymi w komunikacie Komisji dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych (3), zmiany przewidziane w niniejszym rozporządzeniu dotyczące zawieszeń taryfowych dla przedmiotowych produktów powinny być stosowane od dnia 1 lipca 2019 r. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)

skreśla się w tabeli wszystkie gwiazdki oraz przypis końcowy (*) zawierający wyrażenie „Nowa lub zmieniona pozycja, lub pozycja, której ważność przedłużono.”;

2)

uchyla się w tabeli wiersze odnoszące się do produktów, których kody CN i TARIC wymienione są w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

3)

dodaje się do tabeli wiersze z produktami wymienionymi w załączniku II do niniejszego rozporządzenia zgodnie z kolejnością kodów CN i TARIC określoną, odpowiednio, w pierwszej i drugiej kolumnie tabeli.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 13 czerwca 2019 r.

W imieniu Rady

M.C. BUDĂI

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1387/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty rolne i przemysłowe, oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1344/2011 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 201).

(2)  Dz.U. L 161 z 18.6.2016, s. 4.

(3)  Dz.U. C 363 z 13.12.2011, s. 6.


ZAŁĄCZNIK I

W tabeli zawartej w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 uchyla się wiersze odnoszące się do zawieszeń dotyczących produktów objętych następującymi kodami CN i TARIC:

Kod CN

TARIC

ex 2826 90 80

10

ex 2826 90 80

20

ex 2920 90 10

15

ex 2920 90 10

25

ex 2920 90 10

35

ex 2921 19 99

25

ex 2926 90 70

12

ex 3208 90 19

20

ex 3506 91 10

10

ex 3506 91 10

40

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

10

ex 3506 91 90

40

ex 3506 91 90

50

ex 3506 91 90

60

ex 3701 30 00

20

ex 3701 30 00

30

ex 3701 99 00

10

ex 3707 90 29

10

ex 3707 90 29

40

ex 3707 90 29

50

ex 3801 10 00

10

ex 3801 90 00

30

ex 3806 90 00

10

ex 3812 39 90

35

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

22

ex 3824 99 92

37

ex 3904 10 00

20

ex 3907 20 20

40

ex 3909 40 00

60

ex 3921 19 00

35

ex 3921 19 00

40

ex 5603 12 90

50

ex 5603 12 90

70

ex 5603 13 90

70

ex 5603 92 90

40

ex 5603 93 90

10

ex 7410 11 00

10

ex 8108 20 00

40

ex 8108 20 00

60

ex 8467 99 00

10

ex 8479 89 97

50

ex 8479 89 97

80

ex 8479 90 20

80

ex 8479 90 70

80

ex 8481 80 59

30

ex 8481 80 59

40

ex 8481 80 59

50

ex 8481 80 59

60

ex 8482 10 10

40

ex 8482 10 90

30

ex 8501 31 00

55

ex 8501 32 00

60

ex 8501 33 00

15

ex 8504 40 82

40

ex 8504 40 82

50

ex 8504 40 88

30

ex 8504 40 90

15

ex 8504 40 90

25

ex 8504 40 90

30

ex 8504 40 90

40

ex 8504 40 90

50

ex 8504 40 90

70

ex 8504 40 90

80

ex 8504 50 95

20

ex 8504 50 95

40

ex 8504 50 95

50

ex 8504 50 95

60

ex 8504 50 95

70

ex 8504 50 95

80

ex 8504 90 11

10

ex 8504 90 11

20

ex 8504 90 99

20

ex 8506 90 00

10

ex 8507 10 20

80

ex 8507 50 00

20

ex 8507 50 00

40

ex 8507 60 00

15

ex 8507 60 00

20

ex 8507 60 00

23

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

30

ex 8507 60 00

33

ex 8507 60 00

43

ex 8507 60 00

45

ex 8507 60 00

47

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

60

ex 8507 60 00

71

ex 8507 60 00

80

ex 8507 60 00

85

ex 8507 80 00

20

ex 8507 90 80

60

ex 8518 29 95

30

ex 8518 29 95

40

ex 8518 30 95

20

ex 8518 40 80

91

ex 8518 40 80

92

ex 8518 40 80

93

ex 8518 90 00

30

ex 8518 90 00

35

ex 8518 90 00

40

ex 8518 90 00

50

ex 8518 90 00

60

ex 8518 90 00

80

ex 8522 90 49

60

ex 8522 90 49

65

ex 8522 90 80

30

ex 8522 90 80

65

ex 8522 90 80

80

ex 8522 90 80

84

ex 8522 90 80

97

ex 8526 10 00

20

ex 8527 99 00

10

ex 8527 99 00

20

ex 8529 10 80

60

ex 8529 10 80

70

ex 8529 90 65

15

ex 8529 90 65

25

ex 8529 90 65

40

ex 8529 90 92

57

ex 8535 90 00

30

ex 8536 49 00

30

ex 8536 50 11

35

ex 8536 50 11

40

ex 8536 50 19

93

ex 8536 50 80

81

ex 8536 50 80

82

ex 8536 50 80

83

ex 8536 50 80

97

ex 8545 90 90

30

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

20

ex 9001 90 00

55

ex 9002 11 00

15

ex 9002 11 00

25

ex 9002 11 00

35

ex 9002 11 00

45

ex 9002 11 00

55

ex 9002 11 00

65

ex 9002 11 00

75

ex 9002 19 00

10

ex 9002 19 00

20

ex 9002 19 00

30

ex 9002 19 00

40

ex 9002 19 00

50

ex 9002 19 00

60

ex 9002 19 00

70

ex 9027 10 90

10

ex 9029 20 31

10

ex 9029 90 00

20

ex 9030 31 00

20


ZAŁĄCZNIK II

W tabeli zawartej w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1387/2013 dodaje się następujące wiersze zgodnie z kolejnością kodów CN wskazanych, odpowiednio, w pierwszej i drugiej kolumnie tej tabeli:

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Uzupełniająca jednostka miary

Przewidywany termin obowiązkowego przeglądu

1516 20 10

 

Uwodorniony olej rycynowy, tzw. „wosk opalowy”

0 %

31.12.2023

ex 2818 10 11

10

Korund zol-żel (CAS RN 1302-74-5) o zawartości tlenku glinu 99,6 % masy lub większej, o strukturze mikrokrystalicznej w postaci pręcików o współczynniku kształtu 1,3 lub większym, ale nie większym niż 6,0

0 %

31.12.2023

ex 2826 90 80

10

Heksafluorofosforan litu (1-) (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2019

ex 2828 10 00

10

Chloran wapnia (CAS RN 7778-54-3) o zawartości aktywnego chloru 65 % lub większej

0 %

31.12.2023

ex 2905 32 00

10

(2S)-propano-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)

0 %

31.12.2023

ex 2909 30 90

35

1-Chloro-2-(4-etoksybenzylo)-4-jodobenzen (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

31.12.2023

ex 2910 90 00

25

Fenylooksiran (CAS RN 96-09-3)

0 %

31.12.2023

ex 2912 29 00

55

Cykloheks-3-eno-1-karbaldehyd (CAS RN 100-50-5)

0 %

31.12.2023

ex 2915 90 70

15

Chlorek 2,2-dimetylobutyrylu (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2023

ex 2916 39 90

57

Kwas 2-fenyloprop-2-enowy (CAS RN 492-38-6)

0 %

31.12.2023

ex 2918 30 00

25

(E)-1-etoksy-3-oksobut-1-en-1-olan; 2-metylopropan-1-olan; tytan(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

31.12.2023

ex 2918 99 90

33

Kwas wanilinowy (CAS RN 121-34-6) zawierający

nie więcej niż 10 ppm palladu (CAS RN 7440-05-3),

nie więcej niż 10 ppm bizmutu (CAS RN 7440-69-9),

nie więcej niż 14 ppm formaldehydu (CAS RN 50-00-0),

nie więcej niż 1,3 % masy kwasu 3,4-dihydroksybenzoesowego (CAS RN 99-50-3),

nie więcej niż 0,5 % masy waniliny (CAS RN 121-33-5)

0 %

31.12.2023

ex 2920 90 10

15

Węglan etylometylowy (CAS RN 623-53-0)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

25

Węglan dietylu (CAS RN 105-58-8)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 10

35

Węglan winylenu (CAS RN 872-36-6)

0 %

31.12.2019

ex 2920 90 70

20

Chlorofosforan dietylu (CAS RN 814-49-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 43 00

70

5-Bromo-4-fluoro-2-metyloanilina (CAS RN 627871-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

30

Kwas (5 lub 8)-aminonaftaleno-2-sulfonowy (CAS RN 51548-48-2)

0 %

31.12.2023

ex 2921 45 00

80

Kwas 2-aminonaftalenowo-1-sulfonowy (CAS RN 81-16-3)

0 %

31.12.2023

ex 2921 49 00

35

2-Etyloanilina (CAS RN 578-54-1)

0 %

31.12.2023

ex 2922 19 00

55

3-Aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)

0 %

31.12.2023

ex 2922 29 00

33

o-Fenetydyna (CAS RN 94-70-2)

0 %

31.12.2023

ex 2923 90 00

65

Wodorotlenek amoniowy N,N,N-trimetylo-tricyklo[3.3.1.13,7]dekan-1 (CAS RN 53075-09-5) w postaci roztworu wodnego o zawartości wodorotlenku amoniowego N,N,N-trimetylo-tricyklo[3.3.1.13,7]dekanu-1 17,5 % masy lub większej, ale nie większej niż 27,5 %

0 %

31.12.2023

ex 2924 19 00

75

Kwas (S)-4-((tert-butoksykarbonylo)amino)-2-hydroksybutanowy (CAS RN 207305-60-0)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

67

N,N′-(2,5-Dichloro-1,4-fenyleno)bis[3-oksobutyroamid] (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2023

ex 2924 29 70

70

N-[(Benzylooksy)karbonylo]glicylo-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoksykarbonylo)oksy]fenylo}-3-hydroksypropan-2-ylo]-L-alaninamid

0 %

31.12.2023

ex 2926 90 70

60

Cyflutryna (ISO) (CAS RN 68359-37-5) lub beta-cyflutryna (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) o czystości 95 % masy lub większej

0 %

31.12.2019

ex 2930 90 98

38

Izotiocyjanian allilu (CAS RN 57-06-7)

0 %

31.12.2023

ex 2930 90 98

50

Kwas 3-merkaptopropionowy (CAS RN 107-96-0)

0 %

31.12.2023

ex 2932 19 00

65

Tefuryltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)

0 %

31.12.2023

ex 2932 20 90

75

3-Acetylo-6-metylo-2H-pirano-2, 4(3H)-dion (CAS RN 520-45-6)

0 %

31.12.2023

ex 2932 99 00

27

(2-Butylo-3-benzofuranylo)(4-hydroksy-3,5-dijodofenylo)metanon (CAS RN 1951-26-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 19 90

65

4-Bromo-1-(1-etoksyetylo)-1H-pirazol (CAS RN 1024120-52-2)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

56

2,5-Dichloro-4,6-dimetylonikotynonitryl (CAS RN 91591-63-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

59

Chloropiryfos metylowy (ISO) (CAS RN 5598-13-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

61

2-Amino-6-bromopirydyna (CAS RN 19798-81-3)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

62

2,6-Dichloronikotynian etylu (CAS RN 58584-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

64

1-(3-Chloropirydyn-2-ylo)-3-hydroksymetylo-1H-pirazolo-5-karboksylan metylu (CAS RN 960316-73-8)

0 %

31.12.2023

ex 2933 39 99

68

Kwas 1-(3-chloropirydyn-2-ylo)-3-[[5-(trifluorometylo)-2H-tetrazol-2-ylo]metylo]-1H-pirazolo-5-karboksylowy (CAS RN 1352319-02-8) o czystości 85 % masy lub większej

0 %

31.12.2023

ex 2933 49 90

80

6,7,8-Trifluoro-1-[formylo(metylo)amino]-4-okso-1,4-dihydrochinolino-3-karboksylan etylu (CAS RN 100276-65-1)

0 %

31.12.2020

ex 2933 54 00

10

5,5′-(1,2-Diazenoediylo)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirymidynotrion] (CAS RN 25157-64-6)

0 %

31.12.2023

ex 2933 59 95

63

1-(3-Dichlorofenylo)piperazyna (CAS RN 6640-24-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 69 80

27

Troklozen sodu, dihydrat (INNM) (CAS RN 51580-86-0)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

58

Ipkonazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) o czystości 90 % masy lub większej

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

59

Hydraty hydroksybenzotriazolu (CAS RN 80029-43-2 i CAS RN 123333-53-9)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

61

Chlorowodorek (1R,5S)-8-benzylo-8-azabicyklo(3.2.1)oktan-3-onu (CAS RN 83393-23-1)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

63

L-Prolinamid (CAS RN 7531-52-4)

0 %

31.12.2023

ex 2933 99 80

68

Wodorosiarczan 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hydroksy-3-oksopropylo)-2,11,12,15-tetrahydroksy-6-((R)-1-hydroksyetylo)-16-metylo-5,8,14,19,22,25-heksaoksotetrakozahydro-1H-dipirolo[2,1-c:2′,1′-l][1,4,7,10,13,16]heksaazacyklohenikozyn-23-yl)-1,2-dihydroksyetylo)-2-hydroksyfenylu (CAS RN 168110-44-9)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

78

[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Hydroksy 2,2-dimetylotetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-ilo](morfolino)metanon (CAS RN 1103738-19-7)

0 %

31.12.2023

ex 2934 99 90

80

2-(Dimetyloamino)-2-[(4-metylofenylo)metylo]-1-[4-(morfolin-4-ylo)fenylo]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

33

4-Chloro-3-pirydynosulfonamid (CAS RN 33263-43-3)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

37

1,3-Dimetylo-1H-pirazolo-4-sulfonamid (CAS RN 88398-53-2)

0 %

31.12.2023

ex 2935 90 90

60

4-[(3-Metylofenylo)amino]pirydyno-3-sulfonamid (CAS RN 72811-73-5)

0 %

31.12.2023

ex 3204 17 00

31

Barwnik C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) oraz preparaty na jego bazie o zawartości barwnika C.I. Pigment Red. 63:1 70 % masy lub większej

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

20

Preparat barwnika C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), w postaci suchego proszku, zawierający w masie:

16 % lub więcej, ale nie więcej niż 25 % barwnika C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2),

65 % lub więcej, ale nie więcej niż 75 % wodorotlenku glinu (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3205 00 00

30

Preparat barwnika C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), w postaci suchego proszku, zawierający w masie:

16 % lub więcej, ale nie więcej niż 21 % barwnika C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1),

65 % lub więcej, ale nie więcej niż 69 % wodorotlenku glinu (CAS RN 21645-51-2)

0 %

31.12.2023

ex 3208 90 19

55

Preparat zawierający w masie 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 20 % kopolimeru propylen-bezwodnik maleinowy lub mieszaniny polipropylenu i kopolimeru propylen-bezwodnik maleinowy, lub mieszaniny polipropylenu i kopolimeru propylenu, izobutenu i bezwodnika maleinowego w rozpuszczalniku organicznym

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

10

Spoiwo na bazie wodnej dyspersji mieszaniny dimeryzowanej żywicy i kopolimeru etylenu oraz octanu winylu (EVA)

0 %

31.12.2023

ex 3506 91 90

40

Akrylowa wrażliwa na nacisk warstwa klejąca o grubości 0,076 mm lub większej, ale nie większej niż 0,127 mm, nawinięta na rolki o szerokości 45,7 cm lub większej, ale nie większej niż 132 cm z warstwą rozdzielającą, w której wartość siły umożliwiającej oddzielenie warstwy klejącej (mierzonej zgodnie z ASTM D3330) wynosi nie mniej niż 15N/25 mm

0 %

31.12.2019

ex 3506 91 90

50

Preparat zawierający:

15 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 60 % masy kopolimerów styren-butadien lub kopolimerów styren-izopren, oraz

10 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 30 % masy polimerów pinenu lub kopolimerów pentadienu,

rozpuszczony w:

ketonie metylowo-etylowym (CAS RN 78-93-3),

heptanie (CAS RN 142-82-5), oraz

toluenie (CAS RN 108-88-3) lub lekkiej alifatycznej solwentnafcie (CAS RN 64742-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 3506 91 90

60

Materiał adhezyjny do czasowego klejenia płytek w postaci zawiesiny stałego polimeru w D-limonenie (CAS RN 5989-27-5) o zawartości w masie 25 % lub większej, ale nie większej niż 35 % polimeru

0 %

l

31.12.2022

ex 3812 39 90

35

Mieszanina zawierająca w masie:

25 % lub więcej, ale nie więcej niż 55 % mieszaniny estrów tetrametylopiperydynylowych C15-18 (CAS RN 86403-32-9),

nie więcej niż 20 % pozostałych związków organicznych,

na nośniku z polipropylenu (CAS RN 9003-07-0) lub krzemionki amorficznej (CAS RN 7631-86-9 lub 112926-00-8)

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

20

Katalizator sferyczny składający się z nośnika z tlenku glinu pokrytego platyną,

o średnicy 1,4 mm lub większej, ale nie większej niż 2,0 mm, oraz

o zawartości w masie 0,2 % lub większej, ale nie większej niż 0,5 % platyny

0 %

31.12.2023

ex 3815 12 00

30

Katalizator

zawierający 0,3 g/l lub więcej, ale nie więcej niż 7 g/l metali szlachetnych,

osadzony na ceramicznej strukturze plastra miodu pokrytej tlenkiem glinu lub ceru/ tlenkiem cyrkonu, przy czym struktura plastra miodu posiada,

zawartość w masie 1,26 % lub większej, ale nie większej niż 1,29 % niklu,

62 komórek na cm2 lub więcej, ale nie więcej niż 140 komórek na cm2,

średnicę 100 mm lub większą, ale nie większą niż 120 mm, oraz

długość 60 mm lub większą, ale nie większą niż 150 mm,

do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych (1)

0 %

31.12.2023

ex 3815 90 90

43

Katalizator w postaci proszku zawierający w masie

92,50 % (±2) % ditlenku tytanu (CAS RN 13463-67-7),

5 % (±1) % ditlenku krzemu (CAS RN 112926-00-8), oraz

2,5 % (±1,5) % tritlenku siarki (CAS RN 7446-11-9)

0 %

31.12.2022

ex 3824 99 92

31

Mieszaniny ciekłokrystaliczne stosowane w produkcji modułów LCD (wyświetlaczy ciekłokrystalicznych) (1)

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 92

37

Mieszanina octanów 3-butleno-1,2-diolu o zawartości w masie 65 % lub większej dioctanu 3-butleno-1,2-diolu (CAS RN 18085-02-4)

0 %

31.12.2023

ex 3824 99 96

33

Pojemnik buforowy o pojemności nieprzekraczającej 8 000 ml zawierający w masie:

0,05 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,1 % 5-chloro-2-metylo-2,3-dihydroizotiazol-3-on (CAS RN 55965-84-9), oraz

0,05 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,1 % 2-metylo-2,3-dihydroizotiazol-3-on (CAS RN 2682-20-4) w postaci biostatycznej

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

20

Kopolimer tetrafluoroetylenu, heptafluoro-1-pentenu i etenu (CAS RN 94228-79-2)

0 %

31.12.2023

ex 3904 69 80

30

Kopolimer tetrafluoroetylenu, heksafluoropropenu i etenu

0 %

31.12.2023

ex 3907 20 20

40

Kopolimer tetrahydrofuranu i tetrahydro-3-metylofuranu o liczbowo średniej masie cząsteczkowej (Mn) 900 lub większej, ale nie większej niż 3 600

0 %

31.12.2023

ex 3920 99 59

30

Folia z poli(tetrafluoroetylenu) o zawartości w masie 10 % lub więcej grafitu

0 %

31.12.2023

ex 3921 19 00

40

Przezroczysta, mikroporowana, zawierająca kwas akrylowy folia polietylenowa w formie zwojów, o:

szerokości 98 mm lub większej, ale nie większej niż 170 mm,

grubości 15 μm lub większej, ale nie większej niż 36 μm,

w rodzaju stosowanych do produkcji separatorów w bateriach alkalicznych

0 %

31.12.2019

ex 3926 30 00

40

Wewnętrzna klamka z tworzywa sztucznego stosowana w produkcji pojazdów silnikowych (1)

0 %

31.12.2023

ex 5402 44 00

10

Przędza elastomerowa z włókna ciągłego syntetycznego:

nieskręcona lub o skręcie nieprzekraczającym 50 obrotów na metr, o gęstości liniowej 300 decyteksów lub większej, ale nie większej niż 1 000 decyteksów,

składająca się z poliuretanomoczników na bazie glikolu kopolieterowego tetrahydrofuranu i 3-metylotetrahydrofuranu,

stosowana do produkcji wyrobów higienicznych jednorazowego użytku objętych pozycją 9619  (1)

0 %

31.12.2023

ex 7006 00 90

40

Arkusze szkła sodowo-wapniowego w jakości STN (Super TwistedNematic):

o długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm,

o szerokości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm,

o grubości 0,5 mm lub większej, ale nie większej niż 1,1 mm,

mający po jednej stronie powłokę z tlenku indowo-cynowego o rezystancji 80 Ohm lub większej, ale nie większej niż 160 Ohm,

a po drugiej stronie wielowarstwową powłokę antyrefleksyjną, oraz

o obrobionych (sfazowanych) krawędziach,

w rodzaju stosowanych w produkcji modułów LCD (wyświetlaczy ciekłokrystalicznych)

0 %

31.12.2023

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Tkaniny z włókien szklanych typu E:

o masie powierzchniowej 20 g/m2 lub większej, ale nieprzekraczającej 214 g/m2,

impregnowane silanami,

w rolkach,

o zawartości w masie wilgoci nieprzekraczającej 0,13 %, oraz

posiadające nie więcej niż 3 puste włókna na 100 000 włókien,

stosowane wyłącznie do produkcji prepregów i laminatów powlekanych miedzią (1)

0 %

31.12.2021

ex 7019 52 00

40

Tkanina z włókna szklanego pokryta żywicą epoksydową, zawierająca w masie:

91 % lub więcej, ale nie więcej niż 93 % włókna szklanego,

7 % lub więcej, ale nie więcej niż 9 % żywicy epoksydowej

0 %

31.12.2023

ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Rolka folii laminowanej z grafitu i miedzi:

o szerokości 610 mm lub większej, ale nie większej niż 620 mm, oraz

o średnicy 690 mm lub większej, ale nie większej niż 710 mm,

stosowana do produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych (1)

0 %

31.12.2019

ex 7607 20 90

10

Folia aluminiowa, w rolkach:

powleczona z jednej strony polipropylenem, a z drugiej strony poliamidem, z warstwami przylepnymi pomiędzy nimi,

o szerokości 200 mm lub większej, ale nie większej niż 400 mm,

o grubości 0,138 mm lub większej, ale nie większej niż 0,168 mm,

do stosowania w produkcji ogniw woreczkowych baterii litowo-jonowych (1)

0 %

31.12.2019

8104 11 00

 

Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający w masie co najmniej 99,8 % magnezu

0 %

31.12.2023

ex 8108 20 00

40

Wlewka ze stopu tytanu,

o wysokości 17,8 cm lub większej, o długości 180 cm lub większej oraz szerokości 48,3 cm lub większej,

o masie 680 kg lub większej,

zawierająca składniki stopu w masie:

3 % lub więcej, ale nie więcej niż 6 % aluminium,

2,5 % lub więcej, ale nie więcej niż 5 % cyny,

2,5 % lub więcej, ale nie więcej niż 4,5 % cyrkonu,

0,2 % lub więcej, ale nie więcej niż 1 % niobu,

0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 1 % molibdenu,

0,1 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,5 % krzemu

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8108 20 00

60

Wlewka ze stopu tytanu,

o średnicy 63,5 cm lub większej oraz długości 450 cm lub większej,

o masie 6 350 kg lub większej,

zawierająca składniki stopu w masie:

5,5 % lub więcej, ale nie więcej niż 6,7 % aluminium,

3,7 % lub więcej, ale nie więcej niż 4,9 % wanadu

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8301 20 00

10

Mechaniczna lub elektromechaniczna blokada kolumny kierownicy:

o wysokości 10,5 cm (±3 cm),

o szerokości 6,5 cm (±3 cm),

w metalowej obudowie,

nawet z uchwytem,

stosowana w produkcji towarów objętych działem 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8302 30 00

10

Wspornik do układu wydechowego:

o grubości 0,7 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm,

ze stali nierdzewnej klasy 1.4310 i 1.4301 zgodnie z normą EN 10088,

nawet z otworami montażowymi,

do stosowania w produkcji układów wydechowych do samochodów (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

60

Moduł wlotu powietrza do cylindrów silnika składający się z:

rury ssącej,

czujnika ciśnieniowego,

przepustnicy elektrycznej,

przewodów,

wsporników,

stosowany w produkcji towarów objętych działem 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 91 00

70

Kolektor dolotowy, wyłącznie do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych:

o szerokości 40 mm lub większej, ale nie większej niż 70 mm,

o zaworach o długości 250 mm lub większej, ale nie większej niż 350 mm,

o objętości powietrza 5,2 l, oraz

z elektrycznym układem kontroli przepływu zapewniającym maksymalną wydajność przy ponad 3 200 obr./min. (1)

0 %

31.12.2023

ex 8409 99 00

65

Zespół recyrkulacji spalin składający się z:

jednostki sterującej,

przepustnicy powietrza,

rury wlotowej,

przewodu wylotowego,

stosowany w produkcji silników Diesla pojazdów silnikowych (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 25

30

Pompa tandemowa składająca się z:

z pompy olejowej o objętości wypieranej 21,6 cm3/obrót (± 2 cm3/obrót) i ciśnieniu roboczym 1,5 bar przy 1 000 obr./min.,

pompy próżniowej o objętości wypieranej 120 cm3/obrót (± 12 cm3/obrót) i wydajności -666 mbar w 6 sekund przy 750 obr./min.,

do stosowania w produkcji silników do pojazdów silnikowych (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 10 89

30

Elektryczna pompa próżniowa z:

magistralą CAN (Controller Area Network),

nawet z gumowym przewodem,

kablem przyłączeniowym ze złączem,

uchwytem mocującym,

stosowana w produkcji towarów objętych działem 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 30 89

30

Sprężarka z otwartym wałem, typu spiralnego z zespołem sprzęgła, o mocy większej niż 0,4 kW, do układów klimatyzacji w pojazdach, do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8414 59 35

20

Wentylator promieniowy:

o wymiarach 25 mm (wysokość) × 85mm (szerokość) × 85 mm (głębokość),

o masie 120 g,

o napięciu znamionowym prądu stałego 13,6 V,

o napięciu roboczym prądu stałego 9 V lub większym, ale nie większym niż 16 V,

o prądzie znamionowym 1,1 A,

o mocy znamionowej 15 W,

o prędkości obrotowej 500 obr./min. lub większej, ale nie większej niż 4 800 obr./min. (przepływ swobodny),

o przepływie powietrza nie większym niż 17,5 l/s,

o ciśnieniu powietrza nie większym niż 16 mm H2O ≈ 157 Pa,

0 %

31.12.2023

 

 

o ogólnym ciśnieniu akustycznym nie większym niż 58 dB(A) przy 4 800 obr./min., oraz

z interfejsem FIN (Fan Interconnect Network) do komunikacji z jednostką sterującą systemu ogrzewania i klimatyzacji, stosowany w układach wentylacji siedzeń w samochodach

 

 

 

ex 8467 99 00

10

Przełączniki mechaniczne do złączania obwodów elektrycznych do:

napięć 14,4 V lub większych, ale nie większych niż 42 V,

natężeń prądu 10 A lub większych, ale nie większych niż 42 A,

stosowane do produkcji urządzeń objętych pozycją 8467  (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8481 80 59

30

Dwukierunkowy zawór regulacji przepływu, w obudowie, z:

co najmniej 5, ale nie więcej niż 10 otworami wylotowymi o średnicy co najmniej 0,09 mm, ale nie większej niż 0,2 mm,

co najmniej 550 cm3/min., ale nie więcej niż 2 000 cm3/min. natężenia przepływu,

co najmniej 19, ale nie więcej niż 300 MPa ciśnienia roboczego

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

40

Zawór regulacji przepływu

wykonany ze stali,

z otworem wylotowym o średnicy co najmniej 0,1 mm, ale nie większej niż 0,3 mm,

z otworem wlotowym o średnicy co najmniej 0,4 mm, ale nie większej niż 1,3 mm,

z powłoką z azotku chromu,

o chropowatości powierzchni Rp 0,4

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

50

Elektromagnetyczny zawór regulacji ilości z:

tłokiem,

cewką o rezystancji co najmniej 2,6 Ohm, ale nie większej niż 3 Ohm

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 59

60

Elektromagnetyczny zawór regulacji ilości:

z cewką o rezystancji co najmniej 0,19 Ohm, ale nie większej niż 0,66 Ohm, o indukcyjności nie większej niż 1 mH

0 %

31.12.2022

ex 8481 80 79

ex 8481 80 99

30

30

Zawór serwisowy, który jest odpowiedni dla gazu R410A lub R32 łączący jednostki wewnętrzne i zewnętrzne o:

ciśnieniu wydolnościowym korpusu zaworu 6,3 MPa,

współczynniku szczelności poniżej 1,6 g/a,

współczynniku zanieczyszczenia poniżej 1,2 mg/PCS,

ciśnieniu hermetycznym korpusu zaworu 4,2 MPa,

stosowany w produkcji klimatyzatorów (1)

0 %

31.12.2023

ex 8484 20 00

20

Mechaniczne urządzenie uszczelniające wykonane z dwóch ruchomych pierścieni (jednego ceramicznego pierścienia kontaktowego, o przewodności cieplnej mniejszej niż 80W/Mk, a drugiego węglowego ślizgowego), jednej sprężyny i uszczelniacza nitrylowego po stronie zewnętrznej, w rodzaju stosowanych w produkcji pomp cyrkulacyjnych układów chłodzenia w pojazdach silnikowych

0 %

31.12.2023

ex 8501 10 10

30

Silniki do pomp powietrza o:

napięciu roboczym prądu stałego 9 V lub większym, ale nie większym niż 24 V,

zakresie temperatury roboczej -40 °C lub więcej, ale nie więcej niż 80 °C,

mocy wyjściowej nieprzekraczającej 18 W,

stosowane w produkcji pneumatycznych systemów podparcia i systemów wentylacyjnych do foteli samochodowych (1)

0 %

31.12.2023

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

55

40

Silnik prądu stałego z komutatorem lub bez o:

średnicy zewnętrznej 24,2 mm lub większej, ale nie większej niż 140 mm,

prędkości znamionowej 3 300 obr./min. lub większej, ale nie większej niż 26 200 obr./min.,

znamionowym napięciu zasilania 3,6 V lub większym, ale nie większym niż 230 V,

mocy wyjściowej większej niż 37,5 W, ale nie większej niż 2 400 W,

prądzie obciążeniowym o natężeniu nie większym niż 20,1 A,

maksymalnej sprawności 50 % lub większej,

do napędu ręcznych elektronarzędzi lub kosiarek

0 %

31.12.2023

ex 8501 33 00

25

Silnik trakcyjny prądu przemiennego o mocy wyjściowej 75 kW lub większej, ale nie większej niż 375 kW o:

wyjściowym momencie obrotowym 200 Nm lub większym, ale nie większym niż 400 Nm,

mocy wyjściowej 50 kW lub większej, ale nie większej niż 200 kW, oraz

prędkości nie większej niż 15 000 obr./min.,

do stosowania do produkcji pojazdów elektrycznych (1)

0 %

31.12.2019

ex 8503 00 99

55

Stojan silnika bezszczotkowego, o:

wewnętrznej średnicy 206,6 mm (± 0,5),

zewnętrznej średnicy 265,0 mm (± 0,2), oraz

szerokości 37,2 mm lub większej, ale nie większej niż 47,8 mm,

w rodzaju stosowanych w produkcji pralek, pralko-suszarek lub suszarek wyposażonych w bęben z bezpośrednim napędem

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8506 90 00

10

Katody, w rolkach, do powietrzno-cynkowych ogniw guzikowych (baterie do aparatu słuchowego) (1)

0 %

31.12.2023

ex 8507 60 00

13

Litowo-jonowe pryzmatyczne akumulatory elektryczne:

o szerokości 173,0 mm (± 0,4 mm),

o grubości 45,0 mm (± 0,4 mm),

o wysokości 125,0 mm (± 0,3 mm),

o napięciu znamionowym 3,67 V (± 0,01 V), oraz

o pojemności znamionowej 94 Ah oraz/lub 120 Ah,

do stosowania w produkcji baterii wielokrotnego ładowania do pojazdów elektrycznych (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

15

Akumulatory lub moduły litowo-jonowe cylindryczne,

o nominalnej pojemności 8,8 Ah lub większej, ale nie większej niż 18 Ah,

o napięciu nominalnym 36 V lub większym, ale nie większym niż 48 V,

o mocy 300 Wh lub większej, ale nie większej niż 648 Wh,

stosowane do produkcji rowerów elektrycznych (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

18

Prostokątny akumulator litowo-jonowy polimerowy wyposażony w system zarządzania baterią i interfejs CAN-BUS:

o długości nie większej niż 1 600 mm,

o szerokości nie większej niż 448 mm,

o wysokości nie większej niż 395 mm,

o masie 125 kg lub większej, ale nie większej niż 135 kg,

o napięciu znamionowym 280 V lub większym, ale nie większym niż 400 V,

o pojemności znamionowej 9,7 Ah lub większej, ale nie większej niż 10,35 Ah,

o napięciu ładowania 110 V lub większym, ale nie większym niż 230 V, oraz

zawierający 6 modułów po 90 ogniw lub więcej, ale nie więcej niż 96 ogniw, zamkniętych w stalowej obudowie,

do stosowania w produkcji pojazdów zdolnych do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej, objętych pozycją 8703  (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

30

Akumulator lub moduł litowo-jonowy cylindryczny, o długości 63 mm lub większej i średnicy 17,2 mm lub większej, o nominalnej pojemności 1 200 mAh lub większej, stosowany do produkcji baterii wielokrotnego ładowania (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

33

Akumulator litowo-jonowy:

o długości 150 mm lub większej, ale nie większej niż 1 000 mm,

o szerokości 100 mm lub większej, ale nie większej niż 1 000 mm,

o wysokości 200 mm lub większej, ale nie większej niż 1 500 mm,

o masie 75 kg lub większej, ale nie większej niż 200 kg,

o pojemności znamionowej nie mniejszej niż 150 Ah, ale nie większej niż 500 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

50

Moduły do montażu baterii elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych o:

długości 298 mm lub większej, ale nie większej niż 408 mm,

szerokości 33,5 mm lub większej, ale nie większej niż 209 mm,

wysokości 138 mm lub większej, ale nie większej niż 228 mm,

masie 3,6 kg lub większej, ale nie większej niż 17 kg, oraz

mocy 458 Wh lub większej, ale nie większej niż 2 158 Wh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

71

Baterie litowo-jonowe wielokrotnego ładowania o:

długości 700 mm lub większej, ale nie większej niż 2 820 mm,

szerokości 935 mm lub większej, ale nie większej niż 1 660 mm,

wysokości 85 mm lub większej, ale nie większej niż 700 mm,

masie 250 kg lub większej, ale nie większej niż 700 kg,

mocy nie większej niż 175 kWh

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

85

Prostokątne moduły litowo-jonowe do zamontowania w bateriach litowo-jonowych wielokrotnego ładowania:

o długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 350 mm,

o szerokości 79,8 mm lub większej, ale nie większej niż 225 mm,

o wysokości 35 mm lub większej, ale nie większej niż 168 mm,

o masie 3,95 kg lub większej, ale nie większej niż 8,85 kg,

o pojemności 66,6 Ah lub większej, ale nie większej niż 129 Ah

0 %

31.12.2019

ex 8507 90 30

20

Wzmocniony separator bezpieczeństwa (SafetyReinforced Separator) przeznaczony do oddzielania katody i anody w akumulatorach litowo-jonowych do stosowania w produkcji elektrycznych akumulatorów litowo-jonowych do baterii do pojazdów silnikowych (1)

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 65

25

Zespół płytki obwodu drukowanego zawierający:

tuner radiowy (zdolny do odbioru i dekodowania sygnałów radiowych i przesyłania takich sygnałów w ramach zespołu), bez możliwości do przetwarzania sygnałów,

mikroprocesor zdolny do odbioru sygnałów z urządzenia do zdalnego sterowania i sterowania zestawem chipów (chipset) tunera,

do stosowania do produkcji systemów domowej rozrywki „home entertainment systems” (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 65

28

Zespół elektroniczny zawierający co najmniej płytkę obwodu drukowanego zawierającą:

procesory do przetwarzania aplikacji multimedialnych i sygnału wideo,

FPGA (Field Programmable Gate Array),

pamięć Flash,

pamięć operacyjną,

interfejs USB,

nawet z interfejsami HDMI, VGA i RJ-45,

gniazda lub wtyczki do podłączenia wyświetlacza LCD, oświetlenia LED i pulpitu sterowniczego

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8529 90 65

40

Podzespół płytki obwodów drukowanych zawierający:

tuner radiowy zdolny do odbioru i dekodowania sygnałów radiowych oraz przesyłania tych sygnałów wewnątrz zespołu, z dekoderem sygnału,

odbiornik sygnałów zdalnego sterowania o częstotliwości radiowej (RF),

nadajnik sygnałów zdalnego sterowania na podczerwień,

generator sygnału SCART,

czujnik stanu odbiornika TV,

do stosowania w produkcji systemów domowej rozrywki „home entertainment systems” (1)

0 %

p/st

31.12.2019

ex 8529 90 92

52

Moduł LCD, pokryty szkłem lub tworzywem sztucznym i połączony optycznie (opticalbonding)

o wymiarze przekątnej ekranu 12 cm lub większej, ale nie większej niż 31 cm,

z podświetleniem LED,

z płytką obwodów drukowanych z pamięcią EEPROM (ElectricallyErasableProgrammable Read-Only Memory), mikrosterownikiem, sterownikiem czasowym oraz innymi komponentami czynnymi i biernymi,

z wtyczką do zasilania oraz interfejsami CAN (Controller Area Network) i LVDS (Low Voltage Differential Signalling),

nawet z komponentami elektronicznymi do generowania na wyświetlaczu dodatkowych wskaźników kontrolnych systemu informacji dotyczącego pojazdu,

0 %

31.12.2023

 

 

nawet z ekranem dotykowym,

bez modułu przetwarzania sygnału,

w obudowie z dodatkowymi diodami LED jako wskaźnikami ostrzegawczymi,

nawet z sygnalizatorem zmiany biegów i czujnikiem foto,

w rodzaju stosowanych jako wyświetlacze informacji dla kierowcy w pojazdach silnikowych objętych działem 87 (1)

 

 

 

ex 8529 90 92

54

Wyświetlacz LCD:

z ekranem dotykowym,

z co najmniej jedną płytką obwodów drukowanych do adresacji pikseli prostego urządzenia podrzędnego (funkcja sterownika czasowego) i sterowania dotykowego, z pamięcią EEPROM (ElectricallyErasableProgrammable Read-Only Memory) do ustawień wyświetleń,

o przekątnej ekranu 15 cm lub większej, ale nie większej niż 21 cm,

z podświetleniem,

z interfejsem LVDS (Low Voltage Differential Signalling) i wtykiem zasilania,

do stosowania w produkcji pojazdów silnikowych objętych działem 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8529 90 92

57

Metalowe uchwyty, metalowe elementy mocujące lub wewnętrzne usztywniacze z metalu, stosowane do produkcji telewizorów, monitorów i odtwarzaczy wideo (1)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8535 90 00

30

Włącznik modułu półprzewodnikowego w obudowie:

składający się z chipa tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT) i chipa diody na jednej lub więcej ramek wyprowadzeniowych,

dla napięcia 600 V lub 1 200 V

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8537 10 91

57

Panel sterowania z programowalną pamięcią z:

co najmniej 4 sterownikami silnika krokowego,

co najmniej 4 wyjściami z tranzystorami polowymi typu MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor),

głównym procesorem,

co najmniej 3 wejściami czujników temperatury,

pracujący pod napięciem 10 V lub większym, ale nie większym niż 30 V,

stosowany w produkcji drukarek 3D (1)

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

59

Elektroniczne jednostki sterujące do sterowania przenoszeniem momentu obrotowego pomiędzy osiami w pojazdach z napędem na wszystkie koła, zawierające:

płytkę obwodu drukowanego z programowalnym sterownikiem pamięci,

jednym złączem, oraz

pracujące pod napięciem 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

63

Elektroniczne jednostki sterujące zdolne do sterowania automatyczną przekładnią bezstopniową do pojazdów osobowych, zawierające:

płytkę obwodu drukowanego z programowalnym sterownikiem pamięci,

metalową obudowę,

jedno złącze, oraz

pracujące pod napięciem 12 V

0 %

31.12.2023

ex 8537 10 91

67

Elektroniczna jednostka sterująca silnika (ECU):

z płytką obwodu drukowanego,

o napięciu 12 V,

programowalna,

z mikroprocesorem, który może sterować, oceniać i zarządzać funkcjami serwisowymi w samochodach (wartościami wyprzedzenia wtrysku i zapłonu paliwa, natężeniem przepływu paliwa i powietrza),

stosowana w produkcji towarów objętych działem 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

60

50

Automatyczny zespół przekładni z obrotowym selektorem biegów z:

obudową z odlewu aluminiowego,

mechanizmem różnicowym,

9 biegami automatycznymi,

systemem zmiany biegów z elektronicznym wyborem zakresu,

o wymiarach:

szerokości 330 mm lub większej, ale nie większej niż 420 mm,

wysokości 380 mm lub większej, ale nie większej niż 450 mm,

długości 580 mm lub większą ale nie większą niż 690 mm,

stosowany w produkcji pojazdów objętych działem 87  (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Skrzynia rozdzielcza samochodowa, o pojedynczym wejściu, podwójnym wyjściu, do rozdzielania momentu obrotowego między przednią i tylną osią, w obudowie z aluminium, o wymiarach nie większych niż 565 mm × 570 mm × 510 mm, składająca się z co najmniej:

siłownika, oraz

wewnętrznej przekładni łańcuchowej

0 %

31.12.2019

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

65

20

Stalowy wał pośredni łączący przekładnię z półosią o:

długości 300 mm lub większej, ale nie większej niż 650 mm,

zakończony wielowypustem z obu stron,

nawet z wtłoczonym łożyskiem w osłonie,

nawet z uchwytem,

stosowany w produkcji towarów objętych działem 87 (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

70

25

Obudowa trójramiennego wewnętrznego przegubu półosi do przekazywania momentu obrotowego z silnika i przekładni do kół pojazdów silnikowych:

o zewnętrznej średnicy 67,0 mm lub większej, ale nie większej niż 84,5 mm,

o 3 skalibrowanych na zimno bieżniach o średnicy 29,90 mm lub większej, ale nie większej niż 36,60 mm,

o średnicy uszczelnienia 34,0 mm lub większej, ale nie większej niż 41,0 mm, bez kąta wzniosu,

z wielowypustem o 21 zębach lub więcej, ale nie więcej niż 35,

o średnicy gniazda łożyska 25,0 mm lub większej, ale nie większej niż 30,0 mm z kanałami olejowymi lub bez

0 %

31.12.2023

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

75

35

Zespół przegubu zewnętrznego do przekazywania momentu obrotowego z silnika i przekładni do kół pojazdów silnikowych, składający się z:

pierścienia wewnętrznego z 6 bieżniami do toczenia kulek łożyska o średnicy 15,0 mm lub większej, ale nie większej niż 20,0 mm,

pierścienia zewnętrznego z 6 bieżniami do toczenia 6 kulek łożyska, wykonanego ze stali o zawartości węgla 0,45 % lub większej, ale nie większej niż 0,58 %, z gwintem i wielowypustem o 26 zębach lub więcej, ale nie więcej niż 38,

sferycznego koszyka utrzymującego kulki łożyska w bieżniach zewnętrznego i wewnętrznego pierścienia we właściwym położeniu kątowym wykonanego z materiału odpowiedniego do nawęglania o zawartości węgla 0,14 % lub więcej, ale nie więcej niż 0,25 %, oraz

komory smarowej,

zdolny do pracy przy stałej prędkości przy zmiennym kącie łamania przegubu nie większym niż 50 stopni

0 %

31.12.2023

ex 8708 80 99

20

Aluminiowy drążek wahacza o wymiarach:

wysokości 50 mm lub większej, ale nie większej niż 150 mm,

szerokości 10 mm lub większej, ale nie większej niż 100 mm,

długości 100 mm lub większej, ale nie większej niż 600 mm,

masie 1 000 g lub większej, ale nie większej niż 3 000 g,

wyposażony w co najmniej dwie tuleje wykonane ze stopu aluminium o następujących właściwościach:

wytrzymałości na rozciąganie 200 mPa lub większej,

wytrzymałości 19 kN lub większej,

sztywności 5 kN/mm lub większej, ale nie większej niż 9 kN/mm,

częstotliwości 400 Hz lub większej, ale nie większej niż 600 Hz

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

10

Wkładka wewnętrzna układu wydechowego:

o grubości ścianki 0,7 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm,

wykonana z arkuszy lub zwoju blachy ze stali nierdzewnej klasy 1.4310 i 1.4301 zgodnie z normą EN 10088,

nawet z otworami montażowymi,

stosowana w produkcji układów wydechowych do samochodów (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

20

Rura do odprowadzania spalin z silnika spalinowego:

o średnicy 40 mm lub większej, ale nie większej niż 100 mm,

o długości 90 mm lub większej, ale nie większej niż 410 mm,

o grubości ścianki 0,7 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm,

ze stali nierdzewnej,

stosowana w produkcji układów wydechowych do samochodów (1)

0 %

31.12.2023

ex 8708 92 99

30

Tylna osłona układu wydechowego:

o grubości ścianki 0,7 mm lub większej, ale nie większej niż 1,3 mm,

wykonana ze stali nierdzewnej klasy 1.4310 i 1.4301 zgodnie z normą EN 10088,

nawet z wkładką wewnętrzną,

nawet z obróbką powierzchniową,

stosowana w produkcji układów wydechowych do samochodów (1)

0 %

31.12.2023

ex 9001 90 00

55

Optyczne, rozpraszające, odbijające lub pryzmatyczne arkusze, niezadrukowane płyty rozpraszające, nawet posiadające właściwości polaryzujące, odpowiednio przycięte

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

15

Soczewki obiektywów na podczerwień z mechaniczną regulacją ostrości,

wykorzystujące fale długości 3 μm lub większej, ale nie większej niż 5 μm,

zapewniające wyraźny obraz od 50 m do nieskończoności,

z polami obszaru widzenia wielkości 3o × 2,25o i 9o × 6,75°,

o masie nie większej niż 230 g,

o długości nie większej niż 88 mm,

o średnicy nie większej niż 46 mm,

atermizowane,

do stosowania w produkcji termicznych kamer obrazowych, lornetek na podczerwień, celowników broni (1)

0 %

31.12.2020

ex 9002 11 00

18

Zestaw obiektywów składający się z obudowy w kształcie cylindrycznym wykonanej z metalu lub tworzywa sztucznego i elementów optycznych:

o maksymalnym poziomym polu widzenia 120°,

o maksymalnym przekątnym polu widzenia 92°,

o maksymalnej ogniskowej soczewki 7,50 mm,

o maksymalnym otworze względnym F/2,90,

o maksymalnej średnicy 22 mm,

w rodzaju stosowanych do produkcji kamer samochodowych z matrycą CMOS (Complementary metal–oxide-semiconductor)

0 %

31.12.2023

ex 9002 11 00

25

Zespół optyczny na podczerwień składający się z

soczewki z monokryształu krzemu o średnicy 84 mm (±0,1 mm), oraz

soczewki z monokryształu germanu o średnicy 62 mm (±0,05 mm),

zamontowanych na mechanicznie obrobionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

35

Zespół optyczny na podczerwień składający się z

soczewki krzemowej o średnicy 29 mm (±0,05 mm), oraz

soczewki z monokryształu fluorku wapnia o średnicy 26 mm (±0,05 mm),

zamontowanych na mechanicznie obrobionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

45

Zespół optyczny na podczerwień

z soczewką krzemową o średnicy 62 mm (±0,05 mm),

zamontowany na mechanicznie obrobionej podstawie ze stopu aluminium,

w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

55

Zespół optyczny na podczerwień składający się z

soczewki germanowej o średnicy 11 mm (±0,05 mm),

soczewki z monokryształu fluorku wapnia o średnicy 14 mm (±0,05 mm), oraz

soczewki krzemowej o średnicy 17 mm (±0,05 mm),

zamontowanych na mechanicznie obrobionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

65

Zespół optyczny na podczerwień

z soczewką krzemową o średnicy 26 mm (±0,1 mm),

zamontowany na mechanicznie obrobionej podstawie ze stopu aluminium,

w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych

0 %

31.12.2021

ex 9002 11 00

75

Zespół optyczny na podczerwień składający się z

soczewki germanowej o średnicy 19 mm (±0,05 mm),

soczewki z monokryształu fluorku wapnia o średnicy 18 mm (±0,05 mm),

soczewki germanowej o średnicy 20,6 mm (±0,05 mm),

zamontowanych na mechanicznie obrobionej podstawie ze stopu aluminium, w rodzaju stosowanych w kamerach termowizyjnych

0 %

31.12.2021

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Wielofunkcyjna deska rozdzielcza z mikroprocesorową tablicą sterującą, nawet z silnikami krokowymi, z wskaźnikami LED pokazującymi co najmniej:

prędkość,

obroty silnika,

temperaturę silnika,

poziom paliwa,

umożliwiająca komunikację przy pomocy protokołów transmisji CAN-BUS oraz/lub K-LINE, w rodzaju stosowanych w produkcji towarów objętych działem 87

0 %

p/st

31.12.2019


(1)  Zawieszenie ceł podlega dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).


Top