EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0817R(01)

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 135 z dnia 22 maja 2019 r.)

ST/13563/2019/INIT

Dz.U. L 10 z 15.1.2020, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/817/corrigendum/2020-01-15/oj

15.1.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/4


Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/817 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze granic i polityki wizowej oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1861 oraz decyzje Rady 2004/512/WE i 2008/633/WSiSW

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 135 z dnia 22 maja 2019 r. )

Strona 74, art. 62 ust. 5 lit. a):

zamiast:

„a)

w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

»da)

grupa doradcza ds. interoperacyjności;«;”,

powinno być:

„a)

w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

»db)

grupa doradcza ds. interoperacyjności;«;”.


Top