EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0005

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/323 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane dotyczące uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego (EBC/2019/5)

Dz.U. L 55 z 25.2.2019, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; Uchylony przez 32020D1334

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/323/oj

25.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/16


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/323

z dnia 12 lutego 2019 r.

w sprawie wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych przyjmujących decyzje delegowane dotyczące uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego (EBC/2019/5)

ZARZĄD EUROPEJSKIEGO BANKU CANTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 11 ust. 6,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych przekazywania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40) (1), w szczególności art. 4 i 5,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/322 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego (EBC/2019/4) (2), w szczególności art. 3,

uwzględniając decyzję EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (3), w szczególności art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu umożliwienia przyjmowania przez Europejski Bank Centralny (EBC) znacznej liczby decyzji w ramach wykonywania przez EBC zadań nadzorczych ustanowiono procedurę przyjmowania szczególnych decyzji delegowanych.

(2)

Decyzja delegująca nabiera skuteczności po przyjęciu przez Zarząd decyzji dokonującej wyznaczenia jednego lub większej liczby kierowników jednostek organizacyjnych, którzy będą podejmowali decyzje delegowane na podstawie decyzji delegującej.

(3)

Dokonując wyznaczenia kierowników jednostek organizacyjnych, Zarząd powinien uwzględnić wagę decyzji delegującej oraz liczbę adresatów, do których kierowane są decyzje delegowane.

(4)

Przewodniczący Rady ds. Nadzoru otrzymał wniosek o wydanie opinii w sprawie kierowników jednostek organizacyjnych, którym przekazane powinno zostać uprawnienie do przyjmowania decyzji dotyczących uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzje delegowane dotyczące uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego

Decyzje delegowane zgodnie z decyzją (UE) 2019/322 (ECB/2019/4) są przyjmowane przez jednego z następujących kierowników jednostek organizacyjnych:

a)

dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I – jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego I;

b)

dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II – jeżeli nadzór nad właściwym nadzorowanym podmiotem lub grupą prowadzony jest przez Dyrekcję Generalną ds. Nadzoru Mikroostrożnościowego II; lub

c)

pod nieobecność któregoś z dyrektorów generalnych – przez ich odpowiednich zastępców.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 12 lutego 2019 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 141 z 1.6.2017, s. 14.

(2)  Zob. s. 7 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(3)  Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33.


Top