Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1072

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1072 z dnia 30 lipca 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

ST/10764/2018/INIT

OJ L 194, 31.7.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1072/oj

31.7.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 194/27


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/1072

z dnia 30 lipca 2018 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2)

W ramach polityki Unii polegającej na nieuznawaniu bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola Rada uważa zbudowanie mostu kerczeńskiego za kolejne działanie podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

(3)

Budowa tego mostu i jego oficjalne otwarcie w dniu 15 maja 2018 r. stanowią kluczowe symboliczne kroki zmierzające do konsolidacji kontroli sprawowanej przez Federację Rosyjską nad bezprawnie przyłączonymi Krymem i Sewastopolem i do dalszego izolowania tego półwyspu od Ukrainy.

(4)

Ze względu na powyższe do wykazu osób, podmiotów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 należy dodać kolejne podmioty i organy.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się podmioty wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2018 r.

W imieniu Rady

G. BLÜMEL

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Wykaz podmiotów, o których mowa w art. 1:

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„42.

AO Institute Giprostroymost - Sankt Petersburg (AO Instytut Giprostrojmost)

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Adres:

7 Yablochkova street (ulica Jabłoczokowa 7),

St. Petersburg,

197198 Rosja,

Strona internetowa: http://gpsm.ru

E-mail: office@gpsm.ru

AO Instytut Giprostrojmost – Sankt Petersburg brał udział w budowie mostu kerczeńskiego, poprzez jego projektowanie, łącząc Rosję z bezprawnie przyłączonym Półwyspem Krymskim. W związku z tym wspiera umocnienie integracji bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adres:

6 Barklaya street, Bld. 5 (ulica Barkłaja 6, bud. 5),

Moskwa,

121087 Rosja

Przedsiębiorstwo PJSC Mostotrest brało czynny udział w budowie mostu kerczeńskiego, będąc wykonawcą prac konserwacyjnych tego mostu, który łączy Rosję z bezprawnie przyłączonym Półwyspem Krymskim. Ponadto właścicielem tego przedsiębiorstwa jest osoba (Arkady Rotenberg), która figuruje już w wykazie za działania podważające suwerenność Ukrainy (osoba zamieszczona pod nr 92 w niniejszym załączniku). Zatem przedsiębiorstwo to wspiera umocnienie integracji bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard (stocznia JSC Zaliv)

Судостроительный завод ”Залив”

Adres:

4 Tankistov street (ulica Tankistowa 4),

298310 Kercz,

Krym

Strona internetowa: http://zalivkerch.com

Stocznia JSC Zaliv brała czynny udział w budowie nowej linii kolejowej prowadzącej do mostu kerczeńskiego, łączącej Rosję z bezprawnie przyłączonym Półwyspem Krymskim. Zatem przedsiębiorstwo to wspiera umocnienie integracji bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) (korporacja Strojgazmontaż, grupa SGM)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adres:

Prospect Vernadskogo 53 (prospekt Wernadskiego 53)

Moskwa,

119415 Rosja

Strona internetowa: www.ooosgm.com

Przedsiębiorstwo Strojgazmontaż (korporacja Strojgazmontaż, grupa SGM) brało czynny udział w budowie mostu kerczeńskiego, będąc wykonawcą prac budowlanych przy tym moście, który łączy Rosję z bezprawnie przyłączonym Półwyspem Krymskim.

Ponadto właścicielem tego przedsiębiorstwa jest osoba (Arkady Rotenberg), która figuruje już w wykazie za działania podważające suwerenność Ukrainy (osoba zamieszczona pod nr 92 w niniejszym załącznikuZatem przedsiębiorstwo to wspiera umocnienie integracji bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO (Strojgazmontaż Most OOO)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Adres:

Barklya street 6, building 7

(ulica Barkłaja 6, bud. 7)

Moskwa,

121087 Rosja

Numer rejestru: 1157746088170

Numer identyfikacji podatkowej: 7730018980

Strona internetowa: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

E-mail: kerch-most@yandex.ru

Przedsiębiorstwo Strojgazmontaż Most OOO jest spółką zależną głównego wykonawcy – Strojgazmontażu – zarządzającą budową mostu nad Cieśniną Kerczeńską. Ponadto właścicielem tego przedsiębiorstwa jest osoba (Arkady Rotenberg), która figuruje już w wykazie za działania podważające suwerenność Ukrainy (osoba zamieszczona pod nr 92 w niniejszym załącznikuZatem przedsiębiorstwo to wspiera umocnienie integracji bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО «ВАД»

Adres:

133, Chernyshevskogo street (ulica Czernyszewskiego 133), Wołogda, wołogdska obłast, 160019 Rosja

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A (prospekt Grażdanski 122, biuro 5 A) St. Petersburg, 195267 Rosja

Numer rejestru: 1037804006811, (Rosja)

Numer identyfikacji podatkowej: 7802059185

Strona internetowa: www.zaovad.com

E-mail: office@zaovad.com

CJSC VAD jest głównym wykonawcą budowy autostrady Tawrida na Krymie oraz drogi prowadzącej przez most kerczeński i dróg dojazdowych do niego. Autostrada federalna Tawrida ma umożliwiać dostęp dla transportu na Krym przez system nowo zbudowanych dróg stanowiących główne połączenie z mostem kerczeńskim. Zatem przedsiębiorstwo to wspiera umocnienie integracji bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

31.7.2018”


Top