EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0388

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/388 z dnia 12 marca 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

OJ L 69, 13.3.2018, p. 11–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/388/oj

13.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/388

z dnia 12 marca 2018 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 i 3,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2)

Na podstawie przeprowadzonego przez Radę przeglądu informacje dotyczące niektórych osób i podmiotów, zamieszczone w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, powinny zostać zmienione.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 marca 2018 r.

W imieniu Rady

E. KARANIKOLOV

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Wpisy dotyczące osób i podmiotów wymienionych poniżej, znajdujące się w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, zastępuje się wpisami w brzmieniu:

Osoby

 

Imię i nazwisko (transkrypcja angielska)

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV (Рустам Iльмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Data urodzenia: 15.8.1976

Miejsce urodzenia: Ułan Ude, Buriacka ASRR (Rosyjska FSRR)

Jako były wicepremier Krymu Temirgaliew odegrał istotną rolę w decyzjach podejmowanych przez „Radę Najwyższą” w sprawie „referendum” z dnia 16 marca 2014 r. wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy. Aktywnie lobbował za włączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej.

W dniu 11 czerwca 2014 r. złożył rezygnację z funkcji „pierwszego wicepremiera” tzw. „Republiki Krymu”. Obecnie jest dyrektorem generalnym spółki zarządzającej rosyjsko-chińskim funduszem inwestycyjnym na rzecz rozwoju regionalnego.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолiйович ЗИМА)

Data urodzenia: 18.1.1970 lub 29.3.1965

Miejsce urodzenia: Artiomowsk (Артемовск) (przemianowane w 2016 r. na Bachmut/Бахмут), obwód doniecki, Ukraina

Zima został nominowany na nowe stanowisko szefa krymskiej służby bezpieczeństwa (SBU) w dniu 3 marca 2014 r. przez „premiera” Aksjonowa i nominację tę przyjął. Przekazał istotne informacje, w tym również bazę danych, rosyjskim służbom wywiadowczym (FSB). Dane te obejmowały informacje na temat aktywistów Euromajdanu i obrońców praw człowieka na Krymie. Odegrał istotną rolę w pozbawieniu władz Ukrainy kontroli nad terytorium Krymu. W dniu 11 marca 2014 r. byli oficerowie SBU na Krymie ogłosili utworzenie niezależnej Służby Bezpieczeństwa Krymu.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич Озеров)

Data urodzenia: 5.1.1958

Miejsce urodzenia: Abakan, Chakasja

Były przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

W dniu 1 marca 2014 r. Ozerow, w imieniu Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Rady Federacji, publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

W lipcu 2017 r. złożył rezygnację ze stanowiska przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Obrony. Nadal jest członkiem Rady Federacji i jest także członkiem Komisji ds. regulaminu wewnętrznego i spraw parlamentarnych.

W dniu 10 października 2017 r., dekretem N 372-SF Ozerow został włączony do tymczasowej komisji Rady Federacji ds. ochrony suwerenności państwowej i zapobiegania ingerencji w wewnętrzne sprawy Federacji Rosyjskiej.

17.3.2014

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович Тотоонов)

Data urodzenia: 3.4.1957

Miejsce urodzenia: Ordżonikidze, Osetia Północna

Były członek Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Federacji Rosyjskiej. Jego obowiązki jako członka Rady Federacji Rosyjskiej ustały we wrześniu 2017 roku.

Obecnie jest posłem do parlamentu Osetii Północnej.

W dniu 1 marca 2014 r. Totoonow publicznie poparł, na forum Rady Federacji, rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович Куликов)

Data urodzenia: 1.9.1956

Miejsce urodzenia: Zaporoże (Ukraińska SRR)

Były zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej, wiceadmirał.

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami rosyjskimi, które zajmują suwerenne terytorium Ukrainy.

W dniu 26 września 2017 r. na mocy dekretu prezydenta Federacji Rosyjskiej został odwołany ze stanowiska i usunięty z wojska.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich MEDVEDEV

(Валерий Кириллович МЕДВЕДЕВ)

Valeriy Kyrylovych MEDVEDIEV

(Валерiй Кирилович МЕДВЕДЄВ)

Data urodzenia: 21.8.1946

Miejsce urodzenia: Szmakowka, obwód nadmorski

Były szef komisji wyborczej w Sewastopolu (do dnia 26 maja 2017 r.). Odpowiedzialny za administrowanie referendum krymskim. Odpowiedzialny w ramach systemu rosyjskiego za podpisanie wyników referendum.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (nazwisko panieńskie DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (nazwisko panieńskie ДМИТРИЕВА)

Data urodzenia: 9.12.1954

Miejsce urodzenia: Buj, obwód kostromski

Była deputowana do Dumy Państwowej. Inicjatorka i współautorka niedawnych wniosków ustawodawczych w Rosji, w wyniku których regiony innych krajów mogłyby przyłączać się do Rosji bez uprzedniej zgody ich władz centralnych.

Od września 2015 r. członek Rady Federacji z obwodu omskiego. Obecnie wiceprzewodnicząca komisji Rady Federacji ds. ustawodawstwa konstytucyjnego i tworzenia państwa.

21.3.2014

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN

(Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Data urodzenia: 19.5.1960

Miejsce urodzenia: Ignatowo, obwód wołogodzki, ZSRR

Były członek Dumy Państwowej i były przewodniczący Komisji Prawa Konstytucyjnego w Dumie. Odpowiada za umożliwianie przyjmowania ustawodawstwa w sprawie zaanektowania Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską.

Członek rady najwyższej partii Jedna Rosja.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA (Олег Григорович КОЗЮРА)

Data urodzenia: 30.12.1965 lub 19.12.1962

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym lub Zaporoże

Były szef urzędu Federalnych Służb Migracyjnych w Sewastopolu. Odpowiedzialny za systematyczne i szybkie wydawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom Sewastopola.

Od października 2016 roku szef sztabu Zgromadzenia Ustawodawczego Sewastopola.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Data urodzenia: 12.1.1981

Były szef Centralnej Komisji Wyborczej „Ługańskiej Republiki Ludowej”. Aktywnie organizował referendum w dniu 11 maja 2014 r. w sprawie samostanowienia „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Nadal czynnie popiera polityki separatystyczne.

12.5.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Data urodzenia: 20.1.1964

Miejsce urodzenia: Iżewsk, Federacja Rosyjska

Były tzw. „premier Rady Ministrów Ługańskiej Republiki Ludowej”, zatwierdzony w dniu 8 lipca 2014 r.

Odpowiedzialny za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Ługańskiej Republiki Ludowej”.

W dalszym ciągu prowadzi działania na rzecz wspierania separatystycznych struktur ŁRL.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Data urodzenia: 24.6.1964 lub 25.6.1964 lub 26.6.1964

Miejsce urodzenia: Ługańsk (prawdopodobnie w Kelmieńcach, obwód czerniowiecki)

Były tzw. „minister obrony” i były tzw. „przywódca”„Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Odpowiedzialny za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Nadal wykonuje działania „rządowe” tzw. „rządu Ługańskiej Republiki Ludowej” jako specjalny wysłannik tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej” ds. realizacji porozumień mińskich.

12.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Data urodzenia: 15.12.1950

Miejsce urodzenia: Władywostok

Były stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawach bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Pozostaje przewodniczącym rady najwyższej partii Jedna Rosja.

25.7.2014

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН),

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Data urodzenia: 7.2.1960

Miejsce urodzenia: Donieck

Były tzw. „wiceminister obrony” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Jest powiązany z Igorem Striełkowem/Girkinem, odpowiedzialnym za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, Berezin wspiera zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne. Obecnie przewodniczący związku pisarzy Donieckiej Republiki Ludowej.

25.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)

Data urodzenia: 13.1.1954

Miejsce urodzenia: Dzerżyńsk (obwód doniecki)

Były członek tzw. „Rady Ludowej” i były przewodniczący tzw. „Rady Najwyższej” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”; współtworzył założenia polityczne i brał udział w organizacji nielegalnego „referendum”, które doprowadziło do proklamowania tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”, co stanowiło naruszenie integralności terytorialnej, suwerenności i jedności Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne. Obecny przywódca Komunistycznej Partii Donieckiej Republiki Ludowej.

30.7.2014

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias „Car”)

(Владимир Петровнч КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Data urodzenia: 14.10.1974

Miejsce urodzenia: Gorski (obwód ługański)

Od dnia 14 sierpnia 2014 r. zastąpił Igora Striełkowa/Girkina jako tzw. „minister obrony” tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Według doniesień od kwietnia 2014 r. dowodził oddziałem separatystycznych bojowników w Doniecku i obiecał „wypełnić strategiczne zadanie odparcia ukraińskiej agresji wojskowej”. Kononow wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН),

Alexandru CARAMAN

Data urodzenia: 26.7.1956

Miejsce urodzenia: Cioburciu, okręg Slobozia, obecnie Republika Mołdawii

Były tzw. „wicepremier do spraw społecznych Donieckiej Republiki Ludowej”. Powiązany z Władimirem Antiufiejewem, który ponosił odpowiedzialność za separatystyczne działania „rządowe” tzw. „rządu Donieckiej Republiki Ludowej”. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Protegowany wicepremiera Rosji Dmitrija Rogozina. Były szef „administracji Rady Ministrów”„Donieckiej Republiki Ludowej”.

Do marca 2017 roku tzw. „pełnomocny przedstawiciel prezydenta” tzw. „Mołdawskiej Republiki Naddniestrzańskiej” w Federacji Rosyjskiej.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Data urodzenia: 11.8.1949

Miejsce urodzenia: Klin

Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

W październiku 2017 roku, na mocy dekretu prezydenckiego, został mianowany na stanowisko pełniącego obowiązki przywódcy Republiki Dagestanu.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Data urodzenia: 5.4.1948

Miejsce urodzenia: Opoczka

Były członek Dumy Państwowej i były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

Członek Prezydium Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Data urodzenia: 21.3.1964

Miejsce urodzenia: Rudny, obwód Kostanaj, Kazachska SRR

Były członek Dumy Państwowej i były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia do Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

Nadal czynnie popiera polityki separatystyczne.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Data urodzenia: 8.2.1963

Miejsce urodzenia: Kiszyniów

Były członek Dumy Państwowej. Były deputowany do Dumy Państwowej, przewodniczący Komisji Dumy ds. Przepisów Prawa Dotyczących Rozwijania Kompleksu Wojskowo-Przemysłowego Federacji Rosyjskiej. Jest znaczącym członkiem partii Jedna Rosja oraz biznesmenem prowadzącym szeroko zakrojone inwestycje na Ukrainie i na Krymie.

W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej „w sprawie przyjęcia Republiki Krymskiej do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w obrębie Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych – Republiki Krymu i miasta o statusie federalnym Sewastopola”.

Obecnie członek Rady Federacji Federacji Rosyjskiej. Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych.

12.9.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Data urodzenia: 7.8.1957

Miejsce urodzenia: Miasto Stalino (obecnie Donieck)

Członek parlamentu tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej” oraz przewodniczący stowarzyszenia weteranów Donbas Berkut i członek ruchu społecznego „Wolny Donbas”. Kandydował w tzw. „wyborach” w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko przywódcy tzw. „Donieckiej Republiki Ludowej”. Te „wybory” stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko oraz formalnie kandydował w nielegalnych „wyborach”, aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Obecnie członek tzw. „Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej”.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)

Data urodzenia: 23.2.1969

Miejsce urodzenia: wieś Biełoziernoje, rejon romodanowski, ZSRR

Były tzw. „pierwszy wicepremier” i poprzedni „prokurator generalny”„Donieckiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Obecnie „bliski współpracownik” szefa moskiewskiego oddziału komisji śledczej Federacji Rosyjskiej (GSU SK).

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Data urodzenia: 3.2.1963

Miejsce urodzenia: Moskwa

Były „wicepremier ds. finansów” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

W dalszym ciągu prowadzi działania na rzecz wspierania separatystycznych struktur ŁRL.

29.11.2014

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV; alias TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ alias КУЗОВЛЕВ alias ТAMБOB).

Data urodzenia: 7.1.1967

Miejsce urodzenia: Miczuryńsk, obwód tambowski

Мичуринск, Тамбовская область

Były tzw. komendant główny Milicji Obywatelskiej „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Dowódca 8. armii w ramach rosyjskich sił zbrojnych.

16.2.2015

145.

Olga Igoreva BESEDINA

(Ольга Игорева БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)

Data urodzenia: 10.12.1976

Miejsce urodzenia: Ługańsk

Była tzw. minister rozwoju gospodarczego i handlu tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Obecnie szefowa departamentu gospodarki zagranicznej w biurze szefa administracji ługańskiej.

16.2.2015

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)

Data urodzenia: 25.7.1978 (lub 23.3.1975)

Miejsce urodzenia: Krasnyj Łucz, Woroszyłowgrad, obwód ługański

Były tzw. „prokurator generalny” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej” (do października 2017 r.).

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Data urodzenia: 15.5.1955

Miejsce urodzenia: Omsk

Były wiceminister obrony, w ramach pełnienia tej funkcji wspierał rozmieszczanie rosyjskich wojsk na Ukrainie.

Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Ministerstwa Obrony w ramach tej funkcji uczestniczył w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu. Polityka ta zagraża integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Według stanu na dzień 28 grudnia 2016 r. były wiceminister spraw zagranicznych.

Piastuje stanowisko ambasadora w korpusie dyplomatycznym Federacji Rosyjskiej.

16.2.2015

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Data urodzenia: 20.10.1972

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Republiki Autonomicznej Krymu.

Członek Komisji ds. Kontroli i Regulacji w Dumie.

W marcu 2014 r. został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Państwa tzw. „Republiki Krymu”, a w sierpniu 2014 r. – pierwszym wiceprzewodniczącym tego organu. Przyznał się do osobistego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola; publicznie poparł tę aneksję w wywiadzie opublikowanym w dniu 22 marca 2016 r. na stronie internetowej gazetakrimea.ru oraz w dniu 23 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej c-pravda.ru. „Władze”„Republiki Krymu” przyznały mu order „Za lojalność dla służby”.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Data urodzenia: 17.10.1969

Miejsce urodzenia: Kular Ułus ust-jański, Jakucka SRR

Członek Dumy Państwowej wybrany z nielegalnie anektowanego miasta Sewastopol.

Członek Komisji ds. Kontroli i Regulacji w Dumie.

Jako członek administracji miasta Sewastopola w lutym i marcu 2014 r. popierał działania tzw. „ludowego burmistrza”, Aleksieja Czalija. Publicznie przyznał się do osobistego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola; publicznie stanął w obronie tej aneksji, w tym na swojej stronie internetowej oraz w wywiadzie opublikowanym w dniu 21 lutego 2016 r. na stronie internetowej nation-news.ru.

Za zaangażowanie w aneksję przyznano mu rosyjski order państwowy „Za zasługi dla ojczyzny” drugiej klasy.

9.11.2016

160.

Sergey Anatolevich (Siergiej Anatoliewicz) TOPOR-GILKA (TOPOR-GIŁKA)

Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА

Dyrektor generalny przedsiębiorstwa OAO „VO TPE” aż do ogłoszenia jego upadłości, dyrektor generalny OOO „VO TPE”.

Data urodzenia: 17.2.1970

Jako dyrektor generalny przedsiębiorstwa OAO „VO TPE” prowadził negocjacje z przedsiębiorstwem Siemens Gas Turbine Technologies OOO dotyczące zakupu i dostarczenia turbin gazowych na potrzeby elektrowni w Tamaniu (Kraj Krasnodarski, Federacja Rosyjska). Następnie, jako dyrektor generalny OOO „VO TPE” był odpowiedzialny za przekazanie tych turbin na Krym. W ten sposób przedsiębiorstwo to przyczyniło się do utworzenia niezależnego źródła zasilania dla Krymu i Sewastopola, tym samym pomagając w ich oddzieleniu od Ukrainy i podważając integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

4.8.2017

Podmioty

 

Nazwa

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

3.

Tzw. „Ługańska Republika Ludowa”

„Луганская народная республика”

„Luganskaya narodnaya respublika”

Oficjalna strona internetowa:

https://glava-lnr.su/content/konstituciya

https://glava-lnr.info/

Tzw. „Ługańska Republika Ludowa” została ustanowiona w dniu 27 kwietnia 2014 r.

Odpowiedzialna za zorganizowanie nielegalnego referendum w dniu 11 maja 2014 r. Ogłoszenie niepodległości w dniu 12 maja 2014 r.

W dniu 22 maja 2014 r. tzw. „Doniecka Republika Ludowa” i tzw. „Ługańska Republika Ludowa” utworzyły tzw. „Federalne Państwo Noworossiji”.

Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa konstytucyjnego, a co za tym idzie, prawa międzynarodowego, a zatem podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Bierze też udział w werbowaniu do separatystycznej „Armii Południowego Wschodu” i do innych nielegalnych separatystycznych ugrupowań zbrojnych, podważając tym samym stabilność lub bezpieczeństwo Ukrainy.

25.7.2014

4.

Tzw. „Doniecka Republika Ludowa”

„Донецкая народная республика”

„Donétskaya naródnaya respúblika”

Oficjalne informacje, w tym konstytucja Donieckiej Republiki Ludowej i skład Rady Najwyższej:

https://dnr-online.ru/

Tzw. „Doniecka Republika Ludowa” została proklamowana w dniu 7 kwietnia 2014.

Odpowiedzialna za zorganizowanie nielegalnego referendum w dniu 11 maja 2014 r. Ogłoszenie niepodległości w dniu 12 maja 2014 r.

W dniu 24 maja 2014 r. tzw. „Doniecka Republika Ludowa” i „Ługańska Republika Ludowa” podpisały umowę w sprawie ustanowienia tzw. „Federalnego Państwa Noworosji”.

Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa konstytucyjnego, a co za tym idzie, prawa międzynarodowego, a zatem podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Bierze udział w werbowaniu do separatystycznej do nielegalnych separatystycznych ugrupowań zbrojnych, zagrażając tym samym stabilności lub bezpieczeństwu Ukrainy.

25.7.2014

5.

Tzw. „Federalne Państwo Noworossiji”

„Федеративное государство Новороссия”

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Oficjalne komunikaty prasowe:

http://novorossia.su/official

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossia.today/

http://novorossiia.ru/

https://www.novorosinform.org/

W dniu 24 maja 2014 r. tzw. „Doniecka Republika Ludowa” i tzw. „Ługańska Republika Ludowa” podpisały umowę w sprawie utworzenia nieuznawanego tzw. „Federalnego Państwa Noworossiji”.

Stanowi to naruszenie ukraińskiego prawa konstytucyjnego, a co za tym idzie, prawa międzynarodowego, a zatem zagraża integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

25.7.2014

20.

Spółka akcyjna Fabryka wina musującego „Novy Svet”

Aкционерное общество ‘Завод шампанских вин „Новый Свет”’

Dawniej znane jako State unitary enterprise of the „Republic of Crimea” Sparkling wine plant „Novy Svet” (przedsiębiorstwo państwowe Republiki Krymu „Fabryka Wina Musującego »Novy Svet« (Nowy Swet)”)

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин »Новый Свет«”

Gosudarstvennoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym „Zavod shampanskykh vin »Novy Svet«”' oraz jako przedsiębiorstwo państwowe fabryka wina musującego ‘Novy Svet’

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet”)

298032, Krym, Sudak, Novy Svet, Ul. Szałapina 1

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

Własność podmiotu została przeniesiona niezgodnie z prawem ukraińskim. „Prezydium Parlamentu Krymu” przyjęło w dniu 9 kwietnia 2014 r. decyzję nr 1991-6/14 w sprawie zmian w uchwale nr 1836-6/14 Rady Państwowej „Republiki Krymu” z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie nacjonalizacji własności przedsiębiorstw, instytucji i organizacji kompleksu agro-przemysłowego znajdującego się na terytorium „Republiki Krymu:”, ogłaszając przejęcie majątku należącego do przedsiębiorstwa państwowego „Zavod shampanskykh vin Novy Svet” („Zawod szampanskych win Nowy Swet”) w imieniu „Republiki Krymu”. Przedsiębiorstwo zostało zatem faktycznie skonfiskowane przez „władze” Krymu. Ponownie zarejestrowane w dniu 4 stycznia 2015 r. jako State Unitary Enterprise of the „Republic of Crimea”„Sparkling wine plant »Novy Svet«” (jednolite przedsiębiorstwo państwowe Republiki Krymu „Fabryka Wina Musującego »Novy Svet«” (Nowy Swet)) (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин »Новый Свет«”). Założyciel: Ministerstwo Rolnictwa „Republiki Krymu” (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

W następstwie reorganizacji ponownie zarejestrowane w dniu 29 sierpnia 2017 r. jako Joint-stock company Sparkling wine plant „Novy Svet” (Aкционерное общество ‘Завод шампанских вин „Новый Свет’’). Założyciel: Ministerstwo Regulacji Kwestii Ziemi i Nieruchomości Republiki Krymu (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Крым).

25.7.2014

21.

JOINT-STOCK COMPANY ALMAZ-ANTEY AIR AND SPACE DEFENCE CORPORATION

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны Алмаз – Антей”

(alias CONCERN ALMAZ-ANTEY; ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC; Концерн ВКО „Алмаз — Антей”)

41 ul.Wierejskaja, Moskwa 121471, Rosja

Strona internetowa: almaz-antey.ru

adres mailowy: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antey jest rosyjskim przedsiębiorstwem państwowym. Produkuje broń przeciwlotniczą, w tym pociski ziemia-powietrze, które dostarcza armii rosyjskiej. Władze rosyjskie dostarczają broń ciężką separatystom we wschodniej Ukrainie, przyczyniając się do destabilizacji Ukrainy. Broń ta jest wykorzystywana przez separatystów, między innymi do zestrzeliwania statków powietrznych. Jako przedsiębiorstwo państwowe Almaz-Antey przyczynia się zatem do destabilizacji Ukrainy.

30.7.2014

22.

DOBROLET (alias DOBROLYOT)

Добролет/Добролет

Kod linii lotniczych: QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moskwa

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Strona internetowa: www.dobrolet.com

Dobrolet był podmiotem zależnym rosyjskiej państwowej linii lotniczej. Od czasu bezprawnej aneksji Krymu Dobrolet jest wyłącznym operatorem lotów między Moskwą a Symferopolem. Ułatwia w ten sposób integrację bezprawnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu z Federacją Rosyjską oraz podważa suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

30.7.2014

28.

Ługańska Unia Gospodarcza

Луганский экономический союз

 

„Organizacja społeczna”, która w dniu 2 listopada 2014 r. zgłosiła kandydatów do tzw. „wyborów” w tzw. „Ługańskiej Republice Ludowej”. Organizacja ta nominowała kandydata – Olega AKIMOWA – jako „przywódcę” tzw. „Ługańskiej Republiki Ludowej”. Te „wybory” stanowią naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne.

W związku z tym, że formalnie uczestniczyła w nielegalnych „wyborach”, aktywnie popierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

29.11.2014

29.

Kozacka Gwardia Narodowa

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/

Zbrojna grupa separatystyczna aktywnie wspierająca działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę

Dowodzona przez osobę umieszczoną w wykazie, Nikołaja KOZICYNA, a zatem z nim powiązana.

Prawdopodobnie część tzw. „2. korpusu armii”„Ługańskiej Republiki Ludowej”.

16.2.2015

41.

„State Unitary Enterprise of the Crimean Republic »Crimean Sea Ports«” („Jednolite przedsiębiorstwo państwowe Republiki Krymu »Krymskie Porty Morskie«”)

(„Государственное унитарное предприятие Республики Крым »Крымские морские порты«”), w tym oddziały:

Port handlowy Feodosja,

Port promowy Kerch,

Port handlowy Kerch.

28 ul. Kirowa,

Kerch 298312

Krym

298312, Республика Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

„Parlament Krymu” w dniu 17 marca 2014 r. przyjął uchwałę nr 1757-6/14 dotyczącą nacjonalizacji niektórych przedsiębiorstw należących do ukraińskich Ministerstw Infrastruktury lub Rolnictwa, a w dniu 26 marca 2014 r. uchwałę nr 1865-6/14 dotyczącą przedsiębiorstwa państwowego „Krymskie Porty Morskie” („О Государственном предприятии »Крымские Морские порты«”), w której postanowiono o przejęciu majątku należącego do szeregu przedsiębiorstw państwowych, które były połączone w ramach „jednolitego przedsiębiorstwa państwowego Republiki Krymu »Krymskie Porty Morskie«” w imieniu „Republiki Krymu”. Te przedsiębiorstwa zostały zatem faktycznie skonfiskowane przez „władze” Krymu, a na nielegalnym przeniesieniu ich własności skorzystało przedsiębiorstwo „Krymskie Porty Morskie”.

16.9.2017”


Top