Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0236

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/236 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprostowania estońskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do wymogów technicznych i ogólnych dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

C/2017/8514

OJ L 50, 22.2.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 50, 22.2.2018, p. 1–180 (ET)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/236/oj

22.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/236

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie sprostowania estońskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do wymogów technicznych i ogólnych dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniające i uchylające dyrektywę 97/68/WE (1), w szczególności jego art. 24 ust. 11, art. 25 ust. 4 lit. a), b) i c), art. 26 ust. 6, art. 34 ust. 9, art. 42 ust. 4, art. 43 ust. 5 i art. 48,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Estońska wersja językowa rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/654 (2) zawiera kilka błędów w załącznikach I–VI, które powodują, ze załączniki te są niezrozumiałe.

(2)

Należy zatem odpowiednio sprostować estońską wersję językową rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/654. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 53.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/654 z dnia 19 grudnia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do wymogów technicznych i ogólnych dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (Dz.U. L 102 z 13.4.2017, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

(nie dotyczy wersji polskiej)


Top